Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az ókori Kelet története

No description
by

Gabor Antos

on 7 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az ókori Kelet története

Az ókori Kelet története
Mezoptámia, a folyóköz
Melyik kontinensen
fekszik Mezopotámia?

Melyik mai ország
területe ez a táj?

Milyen folyók
találhatóak itt?

Milyen a terület
éghajlata?
Milyen kapcsolat alakult ki a Folyóköz és a környező területek között? Vajon mi okozta a szikesedést?
Milyen típusú települések jöttek létre?
A templomhazdaság működése
Miből készültek a házak? Mennyien élhettek egy-egy város-államban? Mit nevezünk államnak? Miért volt rájuk szükség?
Hogyan működött a templomgazdaság?
A terület fekvése, adottságai
Az állam és működése
"...Marduk isten az emberek kormányzására...küldött engem... Elrendelem, hogy:
6. Ha egy szabad ember a Templom vagy a Palota tulajdonát ellopta,
[…] öljék meg. Azt is öljék meg, aki a lopott holmit átvette tőle. […]
117. Ha egy szabad ember fizetési kötelezettsége fejében feleségét, fiát vagy leányát eladta, vagy adóssági szolgálatra engedte át, három
évig dolgozzanak megvásárlójuk vagy hitelező gazdájuk házában,
de a negyedik évben engedje őket szabadon.
195. Ha egy fiú apját megütötte: kezét vágják le.
196. Ha egy szabad ember egy másik szabad ember szemét kiverte,
verjék ki az ő szemét is.
197. Ha szabad ember szabad embernek csontját törte, törjék el az ő
csontját is.
198. Ha muskénum [közember] szemét verte ki vagy csontját törte, egy
mana ezüstöt fizessen.
199. Ha egy szabad ember rabszolgájának a szemét verte ki vagy csontját törte, a rabszolga árának felét fizesse ki. […](Hamurappi törvényoszlopáról)
Milyen társadalmi csoportok voltak? Mi a büntetés alapja?
Kik láthatóak az oszlop tetjén?
Hamurappi törvényoszlopa
A társadalom
- Mezoptámia a
Tigris és az Eufrátesz
folyók között fekszik. A földművelés csak
öntözés
sel volt lehetséges, amelyhez sok ember összefogására volt szükség. Ezért létrejöttek az első
állam
ok.
- A területen
városállam
ok (egy nagyváros+ a környező falvak) jöttek létre pl. Ur, Uruk, Babilon. Időnként átmenetileg valamelyik megerősödött és elfoglalta a többit (pl. Óbabiloni Birodalom)
- Az állam élén az isteni származású uralkodó állt, ezért az ilyen típusú államokat
istenkirályság
oknak nevezzük. A földek az állam vagy a templom (mindkettő élén az uralkodó állt) tulajdonában voltak. A parcellákat kiosztották a szabadok között, akik megművelték és terményt adtak a föld tulajdonosának. (
templomgazdaság
). Rabszolga kevés volt.
- A vallás
többistenhit (politeizmus
) jellemezte. Minden istennek külön "szerepköre" volt. Az emberek áldozatot mutattak be jóindulatuk elnyerésére.
- Kezdeten a sumerek, majd az akkádok, később az asszírok volt a terület domináns népcsoportja.
Az ókori Egyiptom
Toronytemplom (zikkurat)
1. Egyiptom fekvése és adottságai
Melyik kontinensen található Egyiptom? Miért van stratégiailag fontos helyzetben?
Milyen éghajlat jellemzi az országot? Miért írta Hérodotosz, hogy "Egyiptom a Nílus ajándéka"? Milyen két állam jött létre kezdetben a területen?
Milyen anyagra írtak? Hogyan "tartósították" ezt?
A sumerek írása: az ékírás
2. Egyiptom rövid története
Mekkora volt a fáraó hatalma az Óbirodalom idején?
Kheposz, Khefrén és Mükerinosz piramisa Gízában
A szfinx Gízában
Vajon miért helyezték át a fáraók a temetzési helyüket a Királyok völgyébe a középbirodalom idején?
Miért lehettek sikeresek az Egyiptomra támadó hükszoszok?
II. Ramszesz Abu Szimbel-i temploma
Ehnaton fáraó bevezette a Napisten (Aton) tiszteletét
http://mult-kor.hu/20140110_ehnaton_orult_vagy_zseni?print=1

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=24785

http://okoriegyiptom.weebly.com/
Egyiptom legnagyobb kiterjedése
Tutenhamon
halotti maszkja
- Egyiptom Afrika ÉK-i részén fekszik. Éghajlata sivatagi, ezért élet csak a Nílus mentén lehetséges. A mezőgazdaságot az
öntözéses földművelés
jellemezte. Fontos szerepe volt az áradásnak, amely nemcsak vizet, de
termékeny iszap
ot is hozott.
- Kezdetben kát állam jött létre:
Alsó- és Felső-Egyiptom
. A kettőt Ménész (Narmer) fáraó egyesítette.
- Az
Óbirodalom
(i. e. 2700-2200) erős volt a fáraói hatalom. Ekkor épültek Gízában a
piramis
ok. A korszak vége felé megerősödött a helyi kormányzók hatalma, majd az állam több kisebbre esett szét.
- A
Középbirodalom
(i. e. 2160-1633) idején újra egyesült az állam, de a fáraók korábbi erős hatalma nem tért vissza. A korszak végét a vasat és a harci kocsikat ismerő hükszoszok támadása vetett véget.
- Az
Újbirodalom
(i.e. 1550-1000) idején elérte Egyiptom a legnagyobb kiterjedését, mivel ekkor a Földközi-tenger keleti partvidékét is elfoglalta. Legnagyobb uralkodója
II. Ramszesz
volt. A papság hatalma nagyon megnőtt, ezért
Ehnaton
(IV. Amenhotep) fáraó reformokat vezetett be. Amon helyett Aton lett a főisten, új fővárost építtetett, de halála után az ún.
Amarna-reform
elbukott. A korszak végét az ún. tengeri népek támadása jelenti.
3. Társadalom, vallás és művészet
Miért ebben az alakban ábrázolják
a társadalom felépítését?

Miért állnak az írnokok a közrendű szabadok felett?
Mi jellemző az egyiptomi vallásra? Hogyan ábrázolták az isteneiket? Kik voltak a főistenek? Milyen testhelyzetben ábrázolták őket?
- A
társadalom
élén a fáraó és családja állt. Alattuk a katonai és papi vezető réteg, majd az írnokok csoportja állt. Ezután jöttek a közemberek (földművesek, kézművesek), majd a kevés rabszolga következett.
- A fáraót istennek tekintették, ezért Egyiptom is
istenkirályság
volt. A fáraó volt a legfőbb pap és a világi uralkodó is.
- Egyiptomban
politeizmus
volt. Az istenek egy részét ember testtel és állatfejjel ábrázolták. Minden istennek külön "szerepköre" volt, hozzájuk áldozatokat mutattak be emberek.
A
legfontosabb istenek
: Ozírisz (áradás istene), Ízisz (termékenység istene), Anubisz (halottak és balzsamozás istene), Ré (napisten)
- A művészetekben a legfontosabb az építészet és a szobrászat volt. Alkalmazták a
legnagyobb felületek elvét
: láb oldalról, test szemből, karok és fej oldalról, szem szemből. Az egyiptomiak írása, a
hieroglif írás
a képírások közé tartozik.
Az írások melyik csoportjába tartozik az egyptomi hieroglif írás?
Érdekes
Kis államok a Közel-Keleten
Milyen természeti viszonyok jellemzik Főniciát és Paleszítnát? Mivel foglalkozhattak az ott élő népek? Mely országok ezek ma?
„Libüa [Afrika] víztől körülvett földrésznek mutatkozik, kivéve azt a részt, ahol Ázsiával határos, s tudomásom szerint Nékhosz, Egyiptom királya volt az első, aki ezt bebizonyította; ő ugyanis abbahagyván azon csatorna ásását, mely a Nílustól az arab öbölig [Vörös-tenger]) húzódik, föníciai embereket küldött el hajókon, s meghagyta, hogy Héraklész oszlopain át hajózzanak be az északi tengerbe [Földközi-tenger], és így térjenek vissza Egyiptomba. A föníciaiak tehát a Vörös-tengerből kiindulva a déli tengerbe hajóztak... két éve lefolyása után a harmadik évben Héraklész oszlopainál befordulván, Egyiptomba érkeztek. Azt is állították, amit ugyan én nem hiszek, de más talán igen, hogy Libüa körülhajózása alatt nekik a nap jobb kézról esett” (Hérodotosz)
Merre hajóztak a főniciaiak? Melyik helyet nevezi a szerző Héraklész oszlopainak? Hogy nevezik ma a fáraó által ásatott csatornát?
Melyek voltak a legfontosabb főniciai kereskedővárosok? Miért tudták az egész Földközi-tenger kereskedelmét a kezükben tartani?
- Főnícia a Földközi-tenger K-i partvidékén, a mai Libanon területén volt az ókorban
- a területen városállamok jöttek létre (Büblosz, Türosz, Szidón)
- az ott élő népet
pun
oknak nevezzük, akik főként közvetítő
kereskedelem
mel foglalkoztak
- saját termékeik: cédrusfa, bíborcsiga
- hajósaik bejárták az egész Földközi- tengert
- több helyen
kereskedőtelepek
et létesítettek (pl.
Kárthágó
)
- írásuk
hangjelölő írás
volt
Miért mondhatjuk, hogy mai írásunk alapja a főníciai volt?
Vajon miért változott az írásmód az idők során?
Főnícia
Palesztina
Milyen írásos forrásai vannak a zsidó nép történetének? Mit jelent a Biblia szó? Milyen részei vannak? Melyik szól a zsidó nép történetéről?
Honnan származott az a két népcsoport, amelyből létrejött a zsdó nép?
"Sámuel próféta hozott magával egy olajos korsót, és öntött belőle Saul fejére. Majd megcsókolta (jelezve ezzel elfogultságát), és azt mondta: „Ezennel felkent téged az ÚR öröksége fejedelmévé.' Sámuel ezután három jelet adott Saulnak bizonyítékul, hogy felkenetését valóban Isten akarta.”
Dávid és Góliát
A Salamon által építtetett jeruzsálemi templom
Kik voltak a zsidó állam királyai? Mi fűződik a nevükhöz?
Hogyan alakult a zsidó nép sorsa a Kr.e.-i I. évezredben?
A jeruzsálemi templom maradványa
Hogy nevezik ma a templomból megmaradt falrészletet?
- a zsidó nép valószínűleg két csoportból jött létre a Kr.e. XIV-XIII. században. A hagyomány szerint az egyiket
Ábrahám
vezette Mezopotámiából, a másikat
Mózes
Egyiptomból Palesztinába. Ezt a zsidók
Kánaán
nak, az "Ígéret földjének" nevezik.
- A két csoportból 12 törzs jött létre. A Kr.e. XI-X. században megerősödött az állam 3 király alatt:
Saul, Dávid, Salamon
.
- Ezután szétesett két részre (Juda, Izrael), majd a területet elfoglalták a nagy hódító népek. A Kr.e. VI. században a nép egy részét áttelepítették Mezopotámiába, ez volt az ún.
babiloni fogság
.
- A zsidó nép és vallás fontos írásos forrásai: a
Biblia

ószövetség
i része; a Tóra (az Ószövetség első 5 könyve - Müzes könyvei); a Talmud (a Tóra magyarázatai)

- A fogság idején vált meghatározóvá a
monoteista (egyistenhitű
) vallás. Egy isten van, Jahve. Befolyásol-hatatlan és ábrázolhatatlan. Az áldozatbemutatás célja a hálaadás és a dicsőítés. A zsidó nép körében Isten ábrázolása tilos volt. Ő teremtette az emberiséget is, saját képmására. Az emberek közül kiválasztottá tette a zsidó népet, szövetséget kötve velük (Ószövetség).
- A fogság után visszatértek Palesztinába, de már erős és egységes államot nem tudtak létrehozni. A Kr.e.-i I. században a rómaiak foglalták el a területet. Ellenük több felkelés is kirobbant. Kr.u. 70-ben a rómaiak lerombolták a templomot, amelyet azóta sem építettek újjá.
Hódító birodalmak a Közel-Keleten
Az Asszír Birodalom (Kr.e. IX-VII. sz)
Milyen összefüggés van az asszír terjeszkedés és a gazdasági tényezők között?
„Visszatértemben a tengerparton fekvő Szidónt foglaltam el. A város lakosságát, mivel nem engedelmeskedtek tartományfőnökömnek és nem fizették meg évi adójukat,
leöldököltem. A meghódolást megtagadó népek között ítéletet tettem. Isteneiket és lakóikat Asszíria fogságába hurcoltam. Az ellenállást tanusító Akko város lakosságát le is mészároltam. Holttestüket oszlopokra aggattam, a város körül közszemlére helyeztem." (Assurbanapli asszír király felirata)
Hogyan jártak el az asszír uralkodók egy-egy legyőzött terület lakosságával? Hogyan hatott ez Főnícia gazdasági helyzetére?
Mi jellemezte az asszírok harcmodorát?
Az Újbabiloni Birodalom (Kr.e. VII-VI. sz)
Mely területeket foglalta el az Újbabiloni Birodalom is?
"Neked szól a szózat, Nebukadnezár király! Elveszem királyi hatalmadat. Kitaszítanak az emberek közül, a mező vadjai közt lelsz tanyát, s füvet legelsz, mint az ökrök. Még ugyan-abban az órában beteljesedett a jövendölés Nebukad-nezáron: kivetették az emberek közül, füvet legelt, mint az ökrök, az ég harmata addig öntözte testét, míg szőre olyan hosszú nem lett, mint a sas tolla, és körmei, mint a madárkarmok" (Biblia, Dávid könyve)

Néhány mai tudós elképzelésének megfelelően természetes okai is lehettek Nabukodonozor betegségének, mégpedig a klinikai lycantropia nevű ritka pszichológiai jelenség, amikor az ember állatnak képzeli magát. Néhány pszichológus szerint azonban a király őrülete az előrehaladott szifilisz okozta paralitikus demenciával magyarázható.
Miért szerepel az Ótestamentumben a babiloni király?
Mi vetett véget a babiloni fogságnak?
A Perzsa Birodalom (Kr.e. VI-IV. sz)
Mely mai országok területére terjedt ki a Perzsa Birodalom?
"Dareiosz ezután húsz tartományra osztotta Perzsiát, ezeknek perzsa nyelven szatrapia a neve. Felosztván a tartományokat, helytartókat állított az élükre, és megszabta, hogy melyik nép mennyi adót köteles
fizetni. […] Kürosz és Kambüszész idején az adózást nem szabályozták előírások, a király általában nem is adót, hanem önkéntes ajándékokat kapott.... A király az adóból befolyó pénzt a következő őrizte meg. Minden pénzt felolvasztatott és cserépedényekbe öntetett. Ha az edény megtelt, a külső cserépburkolatot összetörette. Ha pedig pénzre volt szüksége, mindig annyit töretett le az aranyból,
amennyi éppen kellett." (Hérodotosz)
Milyen államszervezeti reformokat hajtott végre Dareiosz?
- Az
Asszír Birodalom
a vas és
lovasság
a segítségével leigázta Mezopotámiát, Főníciát, Palesztínát és Egyiptomot. Leghíresebb uralkodó: Assur-ban-apli
-
Katonaállam
volt: a férfiak csak harcoltak. Ezért más népeket
telepítettek át
, akik helyettük dolgoztak.
- Az
Újbabiloni Birodalom
sok mindent átvett az asszíroktól pl. zsidók áttelpítése - "babiloni fogság"
- A
Perzsa Birodalom
az Industól a mai Görög.o-ig terjedt.
- Adót vetettek ki, amely a
kincstár
ba folyt be.
- A hatalmas birodalmat
tartományok
ra (szatrapiákra) osztották, amely élén egy kormányzó és egy katonai vezető állt, akik egymást ellenőrizték.
- Fejlett volt az úthálózat és a posta.
- Az áttelepített népeket "elengedték".
A Távol-Kelet az ókorban
India
Melyik kontinens, melyik részén fekszik India?

Milyen természeti adottságai vannak? (folyók, éghajlat, domborzat)

Mely népek lakták Indiát az ókorban?
Mely népeket soroljuk a germánon és a szlávok közé?

Miért változtak meg a helyi viszonyok, ha megjelent egy indoeurópai nép egy adott területen?
Az indoeurópai népek szétvándorlása (Kr.e. II. évezred)
Vallás és társadalom Indiában
"Brahma saját testrészeiből teremtette az egyes kasztokat. Fejéből a brahmanákat, kezéből a ksatrijákat, derekából a vaisjákat, lábából a súdrákat. A világrend fenntartása érdekében azok számára, akik fejéből, kezéből, derekából és lábából kerültek elő, külön-külön hivatást állapított meg. A Védák (szent könyv) tanulmányozását és oktatását a brahmanák feladatává tette. Az alattvalók védelmét a ksatriják kötelességévé tette. A vaisják feladata a nyájak legeltetése és a kereskedés. A súdra számára csak egyetlen kötelességet jelölt ki. hogy ezeket a kasztokat megadással szolgálja.” (Manu törvényeiből)
Milyen csoportjai vannak az indiai társadalomnak? Mi az egyes csoportok feladata? Vajon kik vezetik a társadalmat?
Hány kasztból állt az indiai társadalom?

Kik a páriák? Mi az ő feladatuk?

Hogyan lehet egyik kasztból a másikba kerülni?
Kína
Mi jellemzi az ókori Kína természeti viszonyait?
Miért volt Kína jelentős gazdasági központ?
Miért volt szükség a
Nagy Falra?

Miért volt szüksége
Csin Si Huang-ti császár
-nak az agyagkatonákra?
-Indiában az
Indus
és a
Gangesz
folyók mentén teraszos-öntözéses földművessel rízst termesztettek
- India őslakói a
dravidák
, akiket Kr.e. 1500 körül legyőztek az
árják.
Egységes állam csak Asóka idején (i.e. 200 körül)
- a jellemző vallás, az árják vallása a
brahmanizmus
volt
- a társadalmat a vallási alapon álló
kasztrendszer
jellemezte (kaszt: zárt társadalmi csoport, amelybe az egyén születése révén kerül, s amelyet csak
lélekvándorlás
sal hagyhat el.)
- Kr.e 4-500 körül új vallás jelent meg: a
buddhizmus
. Alapítója
Buddha
(jelentése: megvilágosodott, eredeti neve: Sziddhárta Gautama). A lélekvándorlásnak van vége: a
nirvána
, a teljes megsemmisülés. Ez azonban csak a vágyakról való lemondással érhető el.
Melyik az ókori India másik vallása? Miben különbözik ez a brahmanizmustól?
A brahmanizmus
(hinduizmus) istenei
- Kína két nagy folyója a
Sárga
(Huang He) és a
Kék-folyó
(Jangce), ahol rízstermesztés zajlik
- sokáig nem volt egységes állam
- az első államot
Csin Si Huang-ti
császár hozta létre i.e. 200 körül
- közigazgatást hozott létre és megkezdte a
Nagy Fal
építését a nomád lovasok betörései ellen
- Kínában több fontos
árucikk
et is feltaláltak/termesztettek pl. selyem, porcelán, lőpor, papír, irányítű
- ezeket a
Selyemút
on vitték nyugat felé, egészen Főníciáig
- írásuk képírás (egyszótagú szavakból áll), amely összeköti az ország különböző részeit

http://zanza.tv/tortenelem/az-oskor-es-az-okori-kelet/nagy-civilizaciok-es-vallasok-tavol-keleten
Rövid összefoglaló
Érdekes
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/08/12/regeszek_kutatjak_az_asszir_birodalom_sotet_titkat/

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/10/08/miert_pusztitottak_el_askelont_a_babiloniak/
A Talmud
A Tóra
Full transcript