Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Játékelméleti keretrendszer

Játékelméleti keretrendszer
by

Syi

on 15 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Játékelméleti keretrendszer

„’Közösségnek’ nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést . . . a résztvevők szubjektíve átérzett (érzelmi-indulati vagy tradicionális) összetartozásán alapuló beállítódás jellemzi.”
„’Társulásnak’ nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést racionálisan (érték- vagy célracionálisan) motivált érdekkiegyenlítődésen vagy ugyanígy motivált érdekkapcsolódáson alapuló beállítottság jellemzi.”
a mérlegelő, racionális beállítódáson alapuló harc résztvevőit ellenfeleknek tekintjük
a nem-mérlegelő, nem-racionális beállítódáson alapuló alapuló harc résztvevőit ellenségeknek tekintjük
Ego
Alter
Ego-izmus = önzés
közösség
ellenség
társulás
ellenfél
beállítódás
mérlegelő
nem-mérlegelő
egoista
altruista
Alter-izmus = önzetlenség
harc, versengés, dezertálás
kooperáció, együttműködés
syi.hu
http://syi.hu/oktatas
public good
honvédelem, tévéadás, levegő, világítótorony, közbiztonság
kollektív cselekvés
társadalmi javak
hozzájárulás dilemma
részesedés dilemma
fogyasztásból
kizárható
versengő fogyasztás
private goods
autó, kenyér, ruha, családi ház
club goods
lakótelepi kábeltévé, társasházi portás
commons
köztér, közlegelő, tengeri halállomány
közjavak
privát javak
klubjavak
nyilvános javak
fogyasztásból
nem zárható ki
excudable
materiális jószág
non-excludable
információs jószág
non-rivalry
rivalry
nem versengő fogyasztás
szelektív ösztönző
társadalmi dilemma
játékelmélet
magjátékok
aszimmetrikus kétszereplős játékok
többszereplős játékok
többalternatívás játékok
ismételt, szinkron játékok
direkt reciprocitás játékok
indirekt reciprocitás játékok
erős reciprocitás játékok
nem-szigorúan rendezett játékok
kétszemélyes, kétalternatívás, egyszeri, szimmetrikus, szigorúan rendezett, szinkron
kétszemélyes, kétalternatívás, egyszeri, aszimmetrikus, szigorúan rendezett, szinkron
többszemélyes, kétalternatívás, egyszeri, szimmetrikus, szigorúan rendezett, szinkron
kétszemélyes, többalternatívás, egyszeri, szimmetrikus, szigorúan rendezett, szinkron
kétszemélyes, kétalternatívás, ismételt, szimmetrikus, szigorúan rendezett, szinkron
a játékosok ismerik egymást
a játékosok nem ismerik egymást
komplementer privilégiumjáték
bizalmi játék
komplementer bizalmi játék
koordinációs játék
komplementer koordinációs játék
fogolydilemma játék
mártírjáték
gyáva nyúl játék
önkéntesjáték
nemek harca: vezérjáték
nemek harca: hősjáték
privilégiumjáték
magjátékok
kétszemélyes, kétalternatívás, egyszeri, szimmetrikus, szigorúan rendezett
altruizmus
egoizmus
erős
gyenge
könnyű
mártír
önkéntes
hős
kizsákmányoló
haszonleső
vezér
mártírjáték
önkéntesjáték
hősjáték
vezérjáték
fogolydilemma
gyáva nyúl játék
3,3
4,1
1,4
2,2
erős
gyenge
könnyű
3,3
4,2
2,4
1,1
2,2
4,3
3,4
1,1
3,3
1,4
4,1
2,2
3,3
2,4
4,2
1,1
2,2
3,4
4,3
1,1
aszimmetrikus kétszereplős játékok/ asymmetric 2-player games
jutalom
büntetés
.
„Csoportcselekvésre ilyen körülmények közepette csupán olyan ösztönzők révén kerülhet sor, amelyek – a kollektív javaktól eltérően – nem megkülönböztetés nélkül a csoport egészére, hanem szelektíve, a csoporthoz tartozó egyes individuumokra hatnak. A szóban forgó ösztönzőknek ’szelektív ösztönzőknek’ kell lenniük, mivel csak így nyílik mód arra, hogy másként kezeljék azokat, akik nem csatlakoznak a csoport érdekében tevékenykedő szervezethez, vagy nem működnek közre más módon a csoportérdek realizálásában, mint azokat, akik megteszik ezt.” [Ols97, 54-55]
ki állítja elő a nyilvános javakat?
ki milyen arányban részesülhet a közjavakból?
a kollektív tudatba került interdependens individuális cselekvések rendszere, amelyben az egyéni döntések együttesen, egymástól kölcsönösen függő módon határozzák meg a társadalmi kapcsolat végeredményét, és erről a résztvevőknek kölcsönös tudása van
cselekvésbefolyásolás
AI and the Future of Human Morality
http://selfawaresystems.com/2009/02/18/talk-on-ai-and-the-future-of-human-morality/
társadalmi dilemma típusa
termelési függvény jellege
aszimmetrikus kétszereplős játékok
kétszemélyes, kétalternatívás, egyszeri, szigorúan rendezett és aszimmetrikus
aszimmetrikus játékok: a két játékos eltérő magjátékot játszik
a játékosok nem „cserélhetők ki”
végeredmény: döntési táblák egymásra vetítése
nincs mind a 66 szimmetrikus játék felderítve
magjátékok/core games
többszereplős játékok/many player (n-player) games
egyensúly
algoritmusok, mechanizmusok
alku
aukció
take-it-or-leave-it auction
az ár ki van írva a termék mellé, és aki akarja, megveszi
Nash egyensúly (Nash Equilibrium)
Pareto-optimum, Pareto-hatékonyság (Pareto-efficiency)
szuperracionalitás: Kanti imperatívusz, Hofstadter, Peter Martin
Christoph Hauert, The origin of cooperators and defectors, http://www.univie.ac.at/virtuallabs/Branching/
egyéb játékok
beszédes vagy hallgatag játék (vocal game vs. tacit game) = cooperative or non-cooperative game
emergens normák
a fogolydilemma feloldása az lehet, hogy valamilyen normával próbálják meg a szuboptimális eredményt megakadályozni
bizalmat teremteni: az ígéretet, a kooperatív hozzáállást megtartatni
cselekvési szintek
modell kiterjesztése
kooperáció = kollektív jószág
normák, szankciók, magasabbrendű játékok - mechanizmusok nélkül
elsőrendű cselekvés
valamelyik alapjáték (C-D => R-T-S-P)
másodrendű cselekvés
kooperációs norma => normasértés => szankció (alapkérdés: 'miért nem kooperálsz?') => másodrendű kooperáció = szankcionálás +másodrendű dezertálás = nem-szankcionálás
első- és másodrendű kooperálás (C1 és C2), illetve dezertálás (D1 és D2)
teljes kooperálás (C1C2), privát kooperálás (C1D2), hipokrita kooperálás (D1C2), teljes dezertálás (D1D2)
másodrendű opponálás (O2) => szankcióoppozíció (C1O2), teljes oppozíció (D1O2)
harmadrendű cselekvés
szankcionálási norma => a szankcionálási norma megsértése => szankció (alapkérdés: 'miért nem szankcionálsz?')
Axelrod kísérlete: a normák megszilárdulásához kell a 3. szint, a szankcionálók felügyelete
kooperáció = kollektív jószág
a két- és többszereplős helyzetek különbségei:
anonimitás
az egyén láthatatlanná válhat a többiek előtt, a kétszemélyes helyzetekben erre nincs mód
az anonimitás lehetősége megnövelheti a dezertálási hajlandóságot
a teljesítmény mérhetősége
kétszereplős helyzetekben a másik fél cselekedete, hozzájárulása látszik, „mérhető”, és ha a kooperáció elmarad, azt közvetlenül és azonnal érezni lehet
sokszereplős helyzetekben ez nem így van: ha sok ember hozzá járulása szükséges a közjószág előállításához, akkor egy szereplő dezertálása elhanyagolhatónak tűnik, gyakran nem észrevehető a többiek számára
ez a mozzanat újra csak a dezertálásra való hajlam valószínűségét növeli
a másik befolyásolhatósága
a többszereplős helyzetekből hiányzik a partnerre irányuló direkt befolyásolási lehetőség
a kétszereplős helyzetek közvetlenségében még megvan
szerepnevek
Ego + Alter helyett: Többi/Valaki/Senki/Mindenki/Másik
kollektív javakkal való kapcsolat
kooperáció a kollektív javak termelése (hozzájárulás-dilemma)
kooperáció a kollektív javak mérsékelt fogyasztása (részesedés-dilemma)
szerepminősítések
potyautas magatartás (free rider)
balek, mártír, önkéntes, kizsákmányolt
fogolydilemma kiterjesztése: a közjavak/közlegelők tragédiája, közlegelő tehenei
gyáva nyúl játék kiterjesztése: önkéntesek dilemmája, gázcsapgomb, áramszünet-telefon
többszereplős játékok
http://www.anth.ucsb.edu/faculty/gurven/coop.htm
the evolution of cooperation
a kooperáció fejlődése
ismételt játékok - direkt reciprocitás/repeated, iteraded games - direct reciprocity
ismételt játékok - indirekt reciprocitás, reputáció/repeated, iterated games - indirect reciprocity, reputation
erős reciprocitás játékok/strong reciprocity games
evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek
nem stratégiák evolúciós kiválasztódása (és determinizmusa), hanem ismétlődő helyzetekben megvalósuló tanulás útján történő elterjedése,
ESS = evolúciósan stabil stratégia
szimuláció
evolúciós/tanulásos dinamika
van emlékezet
eddig nem volt, ez valósághű kiegészítés, de költséges
a múlt tanulságai
a jövő árnyéka
a jelen döntést befolyásolja a másik játékos ismert múltbeli vagy feltételezett jövőbeli döntése
„hogyan döntsek, ha másik így vagy úgy döntött?” – ez a reciprocitás problémája
direkt reciprocitás
indirekt reciprocitás
ismételt játékok
stratégiaváltoztatás - tanulás
evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek
nem stratégiák evolúciós kiválasztódása (és determinizmusa), hanem ismétlődó helyzetekben megvalósuló tanulás útján történő elterjedése,
evolúciós dinamika (evolutionary dynamics)
evolúciósan stabil stratégia (evolutionary stable strategy – ESS)
szimuláció

döntéstípusok
előrenéző (forward-looking) döntés
a döntéshozó a várható hasznosságot maximalizálva, tehát a jövőbe nézve választ a lehetséges alternatívákból
hátranéző (backward-looking) döntés
a kísérleti pszichológia tanulási modelljei
az egyének a mindenkori döntéseket a múltbeli játékok eredményei alapján hozzák meg
a felmérések tanulságai szerint sok esetben a kétfajta döntési módszer ugyanazokat az eredményeket hozta, vagyis a múltbeli tapasztalatok előrevetítésével is el lehet érni ugyanazt az eredményt, amit a racionális mérlegelésen alapuló döntésekkel lehet produkálni
megfigyelő tanulás (döntés)
Heckathorn nevezte el
az evolúciós játékelmélettől lehet kölcsönzi az alkalmazott technikát, ám máshogy kell értelmezi az eredményeket, ezért megszabadítható az evolúciós elméletek – társadalomtudományok számára elfogadhatatlan – determinizmusától
az ismételt játékok sokszoros lefuttatása során az egymás ellen „játszó” (játszatott) stratégiák evolúcióját lehet úgy is értelmezni, hogy amikor valamelyik sikeres stratégiát elkezdik sokan követni, akkor arról van szó, hogy az eredményességet figyelve a többiek egyszerűen megtanulják sikeres stratégiákat. Az eltanulás eredményeként aztán a sikeres stratégiák egyre gyakoribbá válnak, mert a játszmák számának előrehaladtával egyre többen választják azokat..
testületi döntés
kompromisszum
szavazás
társadalmi választások elmélete
alkuelmélet
vizet prédikál, és bort iszik
He preaches water and drinks wine.
van egyértelmű egyensúlyi kimenet
privilégiumjáték
komplementer privilégiumjáték
komplementer bizalmi játék
fogolydilemma játék
mártírjáték
önkéntesjáték
nincs egyértelmű egyensúlyi kimenet
bizalmi játék
koordinációs játék
komplementer koordinációs játék
gyáva nyúl játék
vezérjáték
hősjáték
nincs egyértelmű egyensúlyi kimenet
egyensúlyi helyzet
koordinációs helyzet
anti-koordinációs helyzet
játéktípusok a kimenetek típusa szerint
Nyereség veszteséges játékokból

Juan diktátorjáték (Dictator Game – DG) spanyol matematikus új játékelméleti paradoxont fedezett fel tavaly. Felismerése megdöbbentő: kétféle, külön-külön veszteséggel járó játék együttesen nyereséghez vezet, ha váltakozva játsszák a kétféle játékot. A Parrondo-paradoxon néhány hónap alatt új gondolatokat indított el, alkalmazásra lelt a genetikában, az evolúciós biológiában és a befektetési portfóliók kezelésénél.

D. Abbott ausztrál professzor hamis pénzérmékkel való játékokkal illusztrálta a paradoxont. A pénzérmék súlypontját különböző mértékben áthelyezték, a feldobott hamis pénz nagyobb valószínűséggel esik a egyik oldalára, mint a másikra. (A matematikai részletek iránt nem érdeklődő olvasó ezt a bekezdést átugorva, a következő bekezdéssel folytathatja.) Az A játékban az 1. számú érmével a nyerés p1 valószínűsége legyen 50%-nál kevesebb, tehát a játékos hosszú távon veszít. Legyen p1 ( 1/2-(, ahol az ( küszöbérték tetszőlegesen kis szám lehet, válasszuk 0,0005-nek. A B játékhoz két érme szükséges. A szabály a következő: a 2. érmével játszunk, ha a tőkénk M egész szám többszöröse és a 3. érmével játszunk, ha ez a feltétel nem teljesül. M értéke közömbös, az egyszerűség kedvéért válasszuk 3- nak. Belátható, hogy átlagban a 3. érme jóval többször lesz játékban, mint a 2. érme. Ha a 2. érméhez alacsony, 10%-nál kisebb nyerési valószínűséget rendelünk ( p2 ( 1/10-(), akkor ez lerontja a 3. számú érmével elérhető eredményt ( p3 ( 3/4-(), tehát összességében a B típusú játék is veszteséges.

Amennyiben csak az egyik, akár az A, akár a B játékot játsszuk folyamatosan, egyértelmű, hogy lassan és biztosan elveszítjük a pénzünket, tőkénk egyre csökken. A példában választott számértékekkel számolva 100 A játék után 0-ról kb. -1-re csökken a tőke, 100 B játék után pedig kb. -1,3-re. Ha viszont két A játék után játszunk két B játékot, majd újra két A-t és így folyatjuk tovább, akkor a tőke növekedni fog, igazolódik a Parrondo-paradoxon. Száz játék után 0- ról indulva kb. (1,3 nyereséghez jutunk. Meglepő módon ugyanez az eredmény úgy is elérhető, hogy az A és B játék nem szabályosan, periodikusan, hanem véletlenszerűen váltakozik. Abbott példája csak a paradoxon illusztrálására szolgál, a felismerést kellő matematikai szigorúsággal általánosan is igazolták.

A paradoxon játékok helyett lejtőn való mozgással is szemléltethető. Parrondo tulajdonképpen ilyen problémákon töprengve ismerte fel a ma már a nevét viselő paradoxont. Az egyérmés A játék a sima felszínű lejtőnek felel meg, az érmére fogadva csak veszíteni lehet, a lejtőről pedig mindig lecsúszik a tárgy. A kétérmes B játék fűrészfogazott lejtőhöz hasonló, a fűrészfogak aszimmetrikusak, a tárgy ezen a felületen is lefelé mozog. Képzeljünk el egy olyan lejtőt, amely sűrű egymásutánban változtatja a felszínét, egyszer lapos, majd átmegy fogazottba, majd újra kisimul. A lejtő teljes felszíne hol egyik, hol a másik kiképzést veszi fel. Ha jól választjuk meg a fűrészfogak aszimmetriáját, akkor a tárgy felfelé fog haladni a felszínét változtató lejtőn!

Közgazdászok a befektetések menedzselésének nyerő stratégiáját remélik megtalálni a Parrondo-paradoxon alkalmazásával. A fizikai kutatásokkal foglalkozó amerikai Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban Sergei Maslov fizikus számításai fantasztikus eredményhez vezettek: a tőkét két veszteséges portfólió között megosztva is lehet nyerni. A modell egyelőre túl bonyolult ahhoz, hogy valódi tőzsdén is kipróbálhassák.

A paradoxon a véletlen zajokkal kapcsolatos. A hetvenes években vált nyilvánvalóvá, hogy a zajoknak, a véletlen ingadozások nem csak negatív szerepe van, mint az áramkörben hőmérsékleti hatásra fellépő zajnak. Felismerték, hogy nemlineáris rendszerekben a gyenge periodikus jelet zaj hozzákeverésével fel lehet erősíteni. Ha a rendszerben megfelelő aszimmetria van, akkor a zaj hatására például nettó részecskeáramlás léphet fel. Ilyen jelenség húzódhat meg a makromolekulák élő sejteken belüli áramlása mögött. A sima és fogazott lejtő mintájára a makromolekula is kétféle váltakozó hatásnak lehet kitéve: potenciális energiája változatlan (lapos görbe) vagy fűrészfogszerűen változik. Ha a rendszer a lapos és a fűrészfogas potenciál között oda-vissza ingadozik, akkor a részecske határozottan az egyik irányba mozdul el.

A játék, a makromolekulák mozgása vagy a befektetések értékének ingadozása egyetlen közös tulajdonsággal jellemezhető: különleges, szabálytalan ingadozások lépnek fel.

Nature, 1999. szeptember 2. és december 23/30,

New York Times Science, 2000. január 25.

Jéki László
R – CC – jutalmazás – Reward
S – CD – szívás – Sucker
T – DC – kísértés – Temptation
P – DD – büntetés – Punishment
preferenciamátrix
kifizetési mátrix
100 dolláros játék – önző Ego, önző Alter
Két ember 100-100 dollárt és egy-egy borítékot kap a játékvezetőtől. El kell dönteniük, hogy mit tegyenek a kapott pénzzel: betehetik a borítékba vagy a zsebükbe. Nem láthatják, mit tett a partnerük a saját pénzével. Ezután a játékvezető mindkét borítékban megduplázza az ott talált pénz mennyiségét és a játékosok így kapják meg egymás borítékait.
100 dolláros játék
Ego borítékba teszi a pénzt
Ego zsebre teszi a pénzt
Alter borítékba teszi a pénzt
Alter zsebre teszi a pénzt
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
C
D
C
D
1,4
3,3
2,2
4,1
preferenciamátrix
kifizetési mátrix
Két ember 100-100 dollárt és egy-egy borítékot kap a játékvezetőtől. El kell dönteniük, hogy mit tegyenek a kapott pénzzel: betehetik a borítékba vagy a zsebükbe. Nem láthatják, mit tett a partnerük a saját pénzével. Ezután a játékvezető mindkét borítékban megduplázza az ott talált pénz mennyiségét és a játékosok így kapják meg egymás borítékait.
100 dolláros játék – anya (Ego) és fia (Alter)
Ego borítékba teszi a pénzt
Ego zsebre teszi a pénzt
Alter borítékba teszi a pénzt
Alter zsebre teszi a pénzt
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
C
D
C
D
4,4
3,3
2,2
1,1
preferenciamátrix
kifizetési mátrix
Két ember 100-100 dollárt és egy-egy borítékot kap a játékvezetőtől. El kell dönteniük, hogy mit tegyenek a kapott pénzzel: betehetik a borítékba vagy a zsebükbe. Nem láthatják, mit tett a partnerük a saját pénzével. Ezután a játékvezető mindkét borítékban megduplázza az ott talált pénz mennyiségét és a játékosok így kapják meg egymás borítékait.
100 dolláros játék – szerelmes bankrablók
Ego borítékba teszi a pénzt
Ego zsebre teszi a pénzt
Alter borítékba teszi a pénzt
Alter zsebre teszi a pénzt
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
C
D
C
D
4,1
3,3
2,2
1,4
Ego 300 dollárt kap 4
Ego 200 dollárt kap 3
Ego 100 dollárt kap 2
Ego 0 dollárt kap 1
Alter 300 dollárt kap 4
Alter 200 dollárt kap 3
Alter 100 dollárt kap 2
Alter 0 dollárt kap 1
Ego egoista rendezése
Alter egoista rendezése
mindkét szereplő egoista (ez a klasszikus értelmezés)
Alter 300 (Ego 0) dollárt kap 4
Alter 200 (Ego 200) dollárt kap 3
Alter 100 (Ego 100) dollárt kap 2
Alter 0 (Ego 300) dollárt kap 1
Alter 300 dollárt kap 4
Alter 200 dollárt kap 3
Alter 100 dollárt kap 2
Alter 0 dollárt kap 1
Ego altruista rendezése
Alter egoista rendezése
Alter 300 (Ego 0) dollárt kap 4
Alter 200 (Ego 200) dollárt kap 3
Alter 100 (Ego 100) dollárt kap 2
Alter 0 (Ego 300) dollárt kap 1
Ego 300 (Alter 0) dollárt kap 4
Ego 200 (Alter 200) dollárt kap 3
Ego 100 (Alter 100) dollárt kap 2
Ego 0 (Alter 300) dollárt kap 1
Ego altruista rendezése
Alter altruista rendezése
preferenciarendezés, 1.
____________________________________________________________________________
100 dolláros játék – önzetlen Ego, önző Alter
____________________________________________________________________________
100 dolláros játék – önzetlen Ego, önzetlen Alter
____________________________________________________________________________
példajátékok
C
(Cooperation)

D
(Defection)
C
(Cooperation)

CC =R
(Reward)

DC=T
(Temptation)
D
(Defection)

CD = S
(Sucker)

DD=P
(Punishment)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ego altruista, Alter egoista
az altruista rendezés azt jelenti, hogy Ego Alter szempontjait veszi át (és csak másodsorban figyel a sajátjaira)
ebben az értelemben lexikografikus rendezés
preferenciarendezés, 2.
Ego altruista, Alter altruista
az altruista rendezés azt jelenti, hogy Ego Alter szempontjait veszi át (és csak másodsorban figyel a sajátjaira)
ebben az értelemben lexikografikus rendezés
preferenciarendezés, 3.
cellaelnevezési konvenció
___________________________________________________________________________
_________
___________________
koordinációs probléma
anti-koordinációs helyzet
tiszta koordinációs helyzet
gyáva nyúl játék
hősjáték
vezérjáték
koordinációs játék
privilégiumjáték
komp. koord. játék
a koordináció fogalmának pongyola túlhasználata
társadalomtechnikák, -mechanizmusok
gyenge reciprocitás vs. erős reciprocitás
gyenge reciprocitáskooperáció = hosszútávú önérdekkövetés
erős reciprocitás = méltányosság
méltányosságelmélet, fair use
más név: versenytárgyalás
nincs ár megadva, a potenciális vevőknek kell egy lepecsételt borítékba tenni az ajánlataikat, és ezekből a legjobb ajánlatot fogadja el az eladó
szükség van tie-break szabályra arra az esete, ha több „legjobb” ajánlat érkezne
az ajánlattevők nem tudják, hogy a többiek mennyien, illetve mennnyit ajánlottak
a kikiáltó által megadott kezdeti ár (kikáltási ár) után lehet – fölfele – licitálni mindenki füle hallatára, és az utoljára elhangzott ajánlat lesz az ár
ez a legelterjedtebb mechanizmus
más név: virágvásár aukció
a kikiáltó által megadott kezdeti árból folyamatosan enged addig, amíg valaki meg nem állítja, és ez az első ajánlat lesz a termék ára
használtbútor-kereskedések gyakorlata: havonta 10%-kal csökkentik az áraikat, amíg el nem viszik a terméket
Hollandia: virágvásár, Izrael: halvásár, Ontario: dohányvásár
más nevek: filatelista árverés (bélyegárverés), másodlicites versenytárgyalás
a licitálóknak borítékos ajánlatot kell tenni
az árut a legjobb ajánlattevő kapja meg, de a második legjobb ajánlat összegéért (tehát a legmagasabb vesztes ajánlat áráért)
domináns stratégia lesz a legmagasabb rezervációs ár megadása
nem éri meg a rezervációs árnál alacsonyabb ajánlatot tenni, mert ezzel a nyerés esélyét csökkenti, de a kifizetendő ár úgysem ez lesz (esetleg egy döntetlen esetén lehet ez a fizetendő ár, de inkább kevesebbet kell majd fizetni)
nem éri meg a rezervációs árnál magasabbat megadni, mert más játékosok is megadhatják ugyanezt az árat, és ebben az esetben a nyertesnek a saját rezervációs árát vagy még annál is többet kell fizetnie)
aukció (Binmore, Fun & Game, 524-)
az aukciók mind ugyanarra az árszintre vezetnek
az áralku „célja”: a másikat „elvinni” az ő rezervációs áráig
legjobb ajánlat, második legjobb ajánlat
Vickrey aukció (Vickrey auction)
holland aukció (Dutch auction)
angol aukció (English auction)
borítékos aukció (sealed-bid auction)
vidd-vagy-hagyd itt aukció
Alter
„a cselekvést egy meghatározott maga-tartásnak – pusztán mint olyannak, füg-getlenül attól, hogy sikeres-e – a feltét-len etikai, esztétikai, vallási vagy bármi-lyen más néven nevezendo önértékébe vetett tudatos hit határozza meg”
beállítódás
archimédeszi
preferencia
Alter-izmus = önzetlenség
célracionális
lexikografikus
preferencia
„a cselekvést az határozza meg, hogy a cselekvő milyen viselkedést vár a külvilág tárgyaitól és más emberektől, és mennyi-ben képes e várakozásokat mint ’feltéte-leket’, vagy mint ’eszközöket’ fölhasználni arra, hogy saját, racionálisan kiválaszott és mérlegelt céljait sikeresen elérje”
nem-mérlegelő
rutinszerű
(habituális)
önértékkel bíró
Ego
Ego-izmus = önzés
„ha tényleges indulatok és érzelmi állapotok ... határozzák meg a cselekvést”
„ha meggyökeresedett szokások határozzák meg a cselekvést”
mérlegelő
értékracionális
önértékkel nem bíró
érzelmi
összeütközés, antagonizmus, véleménykülönbség, ellentét, viszály, diszkordancia, veszekedés, vita, félreértés, küzdelem, feszültseg, hitvita, krizis, konfrontáció, erőszak, ellenségeskedés, versengés, konkurencia, divergencia, felkelés, lázadás, forradalom, háború
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
4,1
nyilvános közjó játék (public good game)
C
3,3
simultaneous-decision Prisoners’ Dilemma (PD)
Van x (x=10) játékos, mindegyiknek van y (y=100) dollárja, és mindenki beadhat a közösbe valamennyi pénzt, az egyszerűség kedvéért vagy mindent (y-t) vagy semmit (0-t). Az egyéni döntések után a közös kasszába tett teljes összeget egyenlő arányban visszakapják a játékosok.
preferenciamátrix
1,4
C
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
D
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
Alter
Alter
Ego
D
2,2
Ego
kifizetési mátrix
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
D
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
Alter
preferenciamátrix
kifizetési mátrix
2,2
C
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
C
Ego
szekvenciális PD (sequential PD, or ‘trust game’ – TG)one player has the option of transferring a sum of money, which is then multiplied by the experimenter, to another who then has the option of transferring some of the gains back to the first player
Ego
trust game
4,1
Alter
1,4
D
3,3
C
(Ultimatum Game – UG)one player proposes a division of a sum of money between himself and another player, and the second can either accept the proposal and receive his proposed share or ensure that neither gets anything by rejecting it
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
4,1
kifizetési mátrix
D
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
Proposer
C
Reciever
preferenciamátrix
3,3
D
Proposer
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
ultimátumjáték
2,2
1,4
Reciever
Reciever
Proposer
Ego 200 dollárt kap, Alter 200 dollárt kap
2,2
kifizetési mátrix
D
the Proposer unilaterally imposes a division of the sum (trust game??)
3,3
C
Ego 0 dollárt kap,
Alter 300 dollárt kap
Ego 300 dollárt kap, Alter 0 dollárt kap
1,4
4,1
C
preferenciamátrix
Proposer
diktátorjáték (Dictator Game – DG)
D
Reciever
Ego 100 dollárt kap, Alter 100 dollárt kap
ismételt, aszinkron játékok
kétszemélyes, kétalternatívás, ismételt, szimmetrikus, szigorúan rendezett, aszinkron (alternáló)
magjátékok
aszimmetrikus játékok
többalternatívás játékok
többszereplős játékok
ismételt játékok:
direkt reciprocitás
zero-sum game
direct reciprocitás = personal enforcement
indirect reciprocity = community enforcement
az önzetlenség kialakulását, fenntartását magyarázó lehetőségek:
rokoni altruizmus, kölcsönös segítség (Kin selection) [Hamilton]
direkt reciprocitás: viszonzott büntetés és jutalmazás [Axelrod] a „kölcsönkenyér visszajár” stratégia alkalmazása
Közvetett büntetés [Fehr] - az önzetlen (egyéni érdek nélküli) büntetés
Csoportos kiválasztás [Traulsen] - „Zöld-szakáll effektus”
térbeli C csoportosulások kialakulása
kapcsolatrendszer megfelelő változtatása
Befolyásos egyének jelenléte - kiváltságos szerep származhat a kapcsolatrendszerben elfoglalt helyzetből, vagy lehet egyéni tulajdonság
méltányosság
altruizmus
reciprocity
tragedy of the anticommons
tragedy of the commons
autópálya-építés útjába álló privát telektulajdonosok
megoldás lehet a kisajátítás
Braess paradox
Selfish routing
Ice salesman to beach problem
Hotelling
use dilemma
contribution dilemma
Robert Wright: Nonzero: The Logic of Human Destiny, Vintage, 2001
Peter Singer: The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1981
Hamilton: spiteful
Simmel: triad
ismételt játékok:
indirekt reciprocitás
erős reciprocitás,
méltányosságelméletek
koordinációs problémák
+
információs aszimmetria elmélete
az összes preferenciamátrix = 576 (4!x4!)
576-ból különböző: 78
mind a 78-nak 4 ekvivalens megjelenítése van
78-ból szimmetrikus: 12
78-ból aszimmetrikus: 66
3,3 1,4
4,1 2,2
2,2 4,1
1,4 3,3
4,1 2,2
3,3 1,4
1,4 3,3
2,2 4,1
számosság
a 66 aszimmetrikus játszát meg kell kettőzni, mert Ego és Alter másként éli meg, tehát Ego szemszögéből különböző játék
576 játékból így 144 különböző van (2x2x3x2x2x3)
mind a 144-nek 4 ekvivalens megjelenítése van
[Robinson and Goforth]
[Rapoport and Guyer] & [Rapoport and Guyer and Gordon]
Neumann János
The Capitalist's dilemma:

https://hbr.org/2014/06/the-capitalists-dilemma


preferenciarendezéseken alapuló interdependens társadalmi kapcsolatok elemzése
cselekvéselmélet
játékelméleti keret
Homo homini lupus (az ember az ember farkasa)
http://monkeydeathcult.deviantart.com/art/xX-Man-Is-A-Wolf-To-Man-Xx-111718719
Selten döntéshozatali szintjei:
rutin szint (routine level)
képzelet szin (imagination level)
mérlegelés szint (reasoning level)
döntéshozatali folyamat:
elődöntés (predecision): melyik szinten dönt (az elődöntést a rutin szinten hozza meg az ember)
végleges döntés (final decision): az igazi döntés az elődöntés által "meghatározott" döntési szinten
Full transcript