Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The Job Demands-Resources Model

No description
by

Rune Valle

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The Job Demands-Resources Model

The Job Demands-Resources Model
Interaksjonseffekter i JD-R

- Stressprosessen
- Motivasjonsprosessen
- Buffereffekter
Utfordringer og videre forskning
- Uendelige krav - uendelige ressurser.. Når det en topp?
- Verdibasert definisjon av krav og ressurser
- Hvordan integreres personlige ressurser?
- Gjensidige prosesser
Praktisk anvendelse
- Kvalitativ, kvantitativ, endring.
- Iterativ prosess
- Betydningen av buffereffekten
- Fokus på jobb-redesign
- Gruppenivå
En dobbel prosess
- Stressprosess og motivasjonsprosess
- Positive og negative utfall mediert av engasjement og stress

Jobbengasjement og utbrenthet
- 1997 sett på som motpoler på ett kontinuum
- 1999 ble positive og negative affekter funnet uavhengige
- 2004 ble engasjement og utbrenthet funnet uavhengige men relaterte gjennom SEM
Balansemodellene
- Balansemodellene (DCM og ERI)

- Overordnet modell


JD-R (John Deere, Model R)
Jobbkrav og jobbressurser
-Jobbkrav refererer til de fysiske, psykologiske, sosiale eller organisatoriske aspektene ved jobben som krever vedvarende fysisk eller psykologisk innsats eller fokus, som går på fysiske og/eller psykologiske bekostninger.


- Jobbressurser refererer til de fysiske, psykologiske, sosiale og organisatoriske aspektene ved jobben som;
1) kan hjelpe gjennomføring og måloppnåelse av arbeidsoppgaver; 2) reduserer jobbkrav og de fysiske og/eller psykologiske kravene; 3) stimulerer til personlig vekst, læring og utvikling.
Positiv psykologi
- Ressurser

- Jobbengasjement

Engasjement i et PHB-perspektiv
JD-R som iterativ prosess
Jobbengasjement og utbrenthet

- Utbrenthet en tilstand av vedvarende og gjennomgripende mental utmattelse

- Jobbengasjement en vedvarende og gjennomgripende positiv, tilfredsstillende og arbeidsrelatert mental tilstand
Takk for oss!
- Spørsmål?Feedback-sløyfer i JD-R
Prediksjoner ved ulike nivå av krav og ressurser
Iskrem og badedrakt
Referanser
Bakker & Demerouti (2007) The Job Demands-Resources model: state of the art
Christensen (2011) Positiv psykologi og engasjement på arbeidsplassen
Schaufeli & Bakker (2004) Job Demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi- sample study
Schaufeli & Taris (2014[sic]) A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications for Improving Work and Health

Program
- JD-R sin historie og plass i arbeids-og organisasjonspsykologi
- Teori og empiri for JD-R
- Praktisk anvendelse og utfordringer ved JD-R
Full transcript