Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informačné správanie pri vyhľadávaní v e-prostredí nových médií

Informačné správanie pri vyhľadávaní v e-prostredí nových médií
by

Patrik Igaz

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informačné správanie pri vyhľadávaní v e-prostredí nových médií

Informačné správanie v elektronickom prostredí nových médií Informačné správanie

ľudia + technológie + informačné zdroje Informačná kríza a informačná explózia

•počas posledných 30 rokov sa vyprodukovalo viac informácií ako za posledných 5 000 rokov
•vo svete sa denne publikuje približne okolo 1 000 kníh
•na webe sa denne publikuje okolo 7 miliónov nových dokumentov,
Preferencie bežných používateľov
pri vyhľadávaní informácií:
dobrá dostupnosť informačných zdrojov
prehľadnosť inf. zdrojov
rozdelenie informácií do tém, podtém,...
Informačné správanie pri vyhľadávaní v e-prostredí sa vyznačuje:
-aktivitou
-rýchlymi reakciami
-uprednostňovaním vizuálneho zobrazenia
-impulzívnym a menej trpezlivým využívaním informácií
-problémy s porozumením textov, vyjadrovaním saKlasický inf. prieskum VS. informácie v e-prostredí •Klasický informačný prieskum
–fixovaná zbierka dokumentov
–väčšinou ide o prísne štruktúrované dáta
–sofistikované nástroje na vyhľadávanie
•Vyhľadávanie v internete
–informácie vo verejne prístupnom webe
–neštruktúrované informácie, jazyk HTML kladie dôraz na prezentačnú funkciu
–v internete vyhľadávajú väčšinou neskúsení používatelia, ktorí nemajú ani predstavu o tom, na akom princípe prebieha vyhľadávanie v internete

Správanie sa používateľov v e-prostredí:
- dominancia jednoslovných termínov
-zložitejšie dotazy sa nevyužívajú
-prezeranie hitov len na prvej obrazovke
-zriedkavá modifikácia požiadavky
-rýchle prechádzanie medzi stránkami
-86 % používateľov využíva elektronické zdroje
-6 % používateľov pri práci nevyužíva elek. zdroje
-51 % využíva a spolieha sa na tzv. free zdroje
-36 % využíva platené elektronické zdroje *

Informačná architektúra:
- dizajn informačného priestoru
- architektúra digitálneho prostredia
- informačné potreby + kontext
- pre koho? kde? v akom prostredí?
Prostriedky zdokonalenia inf. správania:
- ovládanie metód a techník prístupu k inf.
- využívanie rozšíreného vyhľadávania
- využívanie preddefinovaných formulárov
- využívanie možnosti „Pomoc (help)“
- využívanie klasifikácie, taxonómií,
triedenia, riadených slovníkov
- zmena jazyka HTML na XML
- prechod na sémantický web
Ďakujeme za pozornosť :)
Full transcript