Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

cmg1

No description
by

tsengelmaa dorjpalam

on 16 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of cmg1

Урамшууллын системийн арга, хандлагууд Hasley's plan Энэхүү төлөвлөгөөг Америкийн инженер Ф А Халси зохиосон ба хувийн бүтээмж болон бонусыг хэмнэсэн цагт суурилан төлөхийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ төлөвлөгөөний гол онцлог нь:
Ажил болгоны стандарт цаг нь тогтмол
Цагийн түвшин нь баталгаажсан, ажилчидын авдаг баталгаажсан цалин нь ажиллах ёстой цагаасаа илүү ажилласан, бага ажилласан нь хамааралгүй байдаг
Хэрвээ ажил стандарт цагаасаа түрүүлж дуусвал тэр авах ёстой цалингийнхаа 50%-г урамшуулал болгон авна.
Нийт цалин хөлс = шаардагдах цаг * урамшуулалд нэмэгдэж байгаа цагийн түвшин
Урамшуулал = хэмнэсэн цагийн 50% Давуу тал
1.Бусадтай харьцуулбал хэрэглэхэд хялбар
2.Цалингийн доод хэмжээ нь баталгаажсан учир ажилчидад баталгаатай байдлыг олгодог
3.Энэ нь үр ашиг ихтэй ба урамшууллын бүтээмжийг өсгөдөг
4.Ажилтан болон ажил олгогчид хэмнэсэн цагийн үр ашиг нь адилхан оногддог
5.Илүү их гарц гаргах нь цаг хэмнэхээс дээр гэдэг дээр анхаарч үздэг.
6.Энэхүү систем нь гарц дээр биү хэмнэсэн цаг дээр суурилдаг, ингэснээр илүүдэл бүтээгдэхүүнээс зайлсхийх боломжтой болдог
7.Цаг хэмнэх нь хөдөлмөрийн зардал болон, нэмэгдэл зардлыг багасгадаг Hasley's plan Албан тушаалтны гүйцэтгэлийн үр дүн, ажлын чанар, байгууллагын үйл ажиллагаанд хувь нэмэр зэрэгт шууд тулгуурлан гүйцэтгэлтэй нарийн уялдаатайгаар олгогдож буй мөнгөн төлбөрийн хэлбэрийг урамшууллын цалин гэнэ. Цалин урамшууллын систем Гүйцэтгэл дээр үндэслэсэн
Taylor's differentional piece rate plan
Merrick's multiple piece rate plan
Gantt's task plan Сул тал
1.Магадгүй ажилчид ажлын цагаар хэрэггүй зүйл хийнэ, ингэснээр бүтээгдэхүүний чанарт анхаарлаа хандуулахгүй цагаа хэмнэх илүү их урамшуулал авах дээр төвлөрөх боломжтой
2.Энэ нь ажил олгогчид үр ашгийг хүртээдэгтэй адил урамшуулал нь ажилтануудад нь хангалттай олгогддоггүй.
3.Стандартыг тогтооно гэдэг амархан биш
4.Бүтээмжийн түвшин өсөх тусам олгох цалин буурдаг. Ингэснээр энэ нь хангалттай урамшуулалийн үүрэг гүйцэтгэдэггүй. Энэ төлөвлөгөөг 1901 онд Д Рован олон нийтэд хүртээсэн.өмнөхийн адил урамшуулал нь хэмнэсэн цаг дээр тулгуурладаг. Гэвч Халсигийн төлөвлөгөөтэй адил тогтмол хувь биш, дараах харьцаагаар тодорхойлогддог.
Хэмнэсэн цаг / Зөвшөөрсөн цаг
Энэ төлөвлөгөөний дагуу ажиллисан цагийн цалин нь зөвшөөрөгдсөн болон стандарт цагт хамрагдана.
Урамшуулал = хэмнэсэн цаг / Стандарт цаг эсвэл зөвшөөрөгдсөн цаг * Ажилласан цаг * Цагийн түвшин
Нийт цалин = ажилласан цаг * цагийн түвшин + урамшуулал Rowan's plan Rowan's plan Энэ төлөвлөгөөг 1901 онд Д Рован олон нийтэд хүртээсэн.өмнөхийн адил урамшуулал нь хэмнэсэн цаг дээр тулгуурладаг. Гэвч Халсигийн төлөвлөгөөтэй адил тогтмол хувь биш, дараах харьцаагаар тодорхойлогддог.
Хэмнэсэн цаг / Зөвшөөрсөн цаг
Энэ төлөвлөгөөний дагуу ажиллисан цагийн цалин нь зөвшөөрөгдсөн болон стандарт цагт хамрагдана.
Урамшуулал = хэмнэсэн цаг / Стандарт цаг эсвэл зөвшөөрөгдсөн цаг * Ажилласан цаг * Цагийн түвшин
Нийт цалин = ажилласан цаг * цагийн түвшин + урамшуулал Rowan's plan Давуу тал
1.Энэ нь хамгийн бага цагийн цалинг баталдаг. Энэ нь халсигийн төлөвлөгөөнөөс илүү урамшуулал болон шагналийг төлдөг.
2.Хүчин чармайлт хэмэгдэх нь дараагийн шатан дах шагнал урамшууллыг багасгадаг ба чанаргүй муу бүтээгдэхүүнийн хязгаарлалтийг автоматаар шалгаж баталгаа өгдөг.
Сул тал
1.Энгийн ажилчид урамшууллын тооцоололтыг ойлгоход хүндрэлтэй
2.Халсигийн төлөвлөгөөтэй адил, энэ төлөвлөгөө нь бүтээмжид онц гойд урамшуулдаггүй. Жишээлбэл: хэмнэсэн цаг нь нийт цагийн талаас их байвал цалин хөлс буурч эхэлдэг. Emerson's plan Цалингийн доод хэмжээг тогтоож өгдөг. Урамшуулал нь бодит гүйцэтгэлээрх цаг болон стандарт цаг хоёрын харьцааг 66.67 хувьд хүрсэн аль эсвэл давсан тохиолдолд олгогддог
Давуу тал
1. Цалингийн доод хэмжээ гэж байдаг
2. Бүтээмж өндөр ажилчдад илүү их урамшуулал олгогддог
3. 66.67% буюу 2/3 гэсэн шалгуурыг ихэнх ажилчид давдаг.
Сул тал
1. Бүтээмж өндөр, дундажаас үл хамааран адилхан урамшуулал авна
2. Хэрэв стандарт цаг бага бол үүнийг биелүүлэхэд хүнд байдаг. Bedeaux's plan Энэ төлөвлөгөөний дагуу бол , ажил бүр олон төрлийн стандарт цагуудаас бүрдсэн хугацаатай. Хэрэв бодит гүйцэтгэл стандартаас их байвал дараах тооцоололыг хийнэ.
Бонус=75%(cтандарт цаг-бодит цаг) ×үнэлгээ
Нийт гарт олгогдох цалин =үндсэн цалин + бонус
Давуу тал
1.Цалингийн доод хэмжээ гэж байдаг
2.Бүтээмж өндөр ажилчдад илүү их урамшуулал олгогддог
3.Хэмнэсэн цагийн ¾-өөр урамшуулал олгогддог
Сул тал
1.Хэмнэсэн цагаар дүгнэх зарим үед өрөөсгөл байдаг. Taylor's differentional piece rate plan Шинжлэх ухааны эцэг гэдэг нэрээрээ олны танил болсон F.W. Taylor нь ялгавартай үнэлгээний аргыг боловсруулсан юм. Энэ арга 2 үнэлгээнээс бүрддэг

•Харьцангуй бага үнэлгээ. Үүнийг стандарт цагтаа стандарт гүйцэтгэлдээ хүрдэггүй ажилчид дээр хэрэглэдэг
•Харьцангуй өндөр үнэлгээ. Үүнийг стандарт цагтаа стандарт гүйцэтгэлдээ хүрдэг ажилчид дээр хэрэглэдэг Давуу тал
•Ойлгоход амар, тооцоолол нь энгийн
•Бүтээмж өндөр ажилчдад илүү их урамшуулал олгогддог
•Стандартдаа хүрээгүй ажилчид багаар үнэлэгдэнэ
Сул тал

•Цалингийн доод хэмжээ гэж байхгүй. Энэ нь ажилчдад сөрөг хандлага үүсгэдэг
•Гарцын чанар муудах хандлагатай Taylor's differentional piece rate plan Merrick's multiple piece rate plan 3 үнэлгээ тооцдог.

1.Ажилчид стандарт гарцын 83 хувиас доогуур гүйцэтгэлтэй ажилсан бол үндсэн үнэлгээгээр
2.Ажилчид стандарт гарцын түвшингийн 83-100 хувийн хооронд гүйцэтгэлтэй ажилсан бол үндсэн үнэлгээний 110 хувиар
3.Стандартаас гарцаас илүү үйлдвэрлэсэн бол 120 хувиар Merrick's multiple piece rate plan Давуу тал
oTaylor-ийн загварийн сайжруулсан хувилбар
oУян хатан
oБүтээмж өндөр ажилчдад илүү их урамшуулал олгогддог

Сул тал
oТөлөвлөхөд ярвигтай Gantt's task plan Энэ төлөвлөгөө нь цаг, урамшууллын системийг нэгтгэдэг. Гол онцлог нь:
1.Өдрийн цалин нь баталгаажсан
2.Стандарт цагийн бодлого нь тогтсон, 1 цагийн цалин нь тодорхойлогдсон.
3.Ажлаа дуусгах ёстой цагт нь дуусгаж чадахгүй бол ерөнхий цагт төсөвлөн цалингаа авна.
4.Ажилчин стандарт цагтаа хүрэх юм бол цалин дээр нь нэмээд урамшууллыг хэвийн цалингийн 20%-р бодож нэмж өгнө.
5.Хэрвээ ажилчин стандартыг хэтрүүлэх юм бол хамгийн өндөр түвшингөөр цалингаа бодож авна Gantt's task plan Давуу тал
1.Энэ төлөвлөгөө нь Taylor-н загвараас хялбар
2.Ажилчид урамшууллын систем ажиллаж байгаа эсэхийг амархан мэдэх боломжтой.
3.Ажилчидын үр ашиггүй ажиллсан цагийн цалинг бас баталгаажуулсан.
4.Ажилчдад үр ашигтай байдал үр ашиггүй байдал 2н хоорондын ялгааг тодорхойлж өгдөг. Учир нь систем үр ашиггүй ажилсан цалинг баталгаажуулж харин үр ашигтай ажиллавал 20%н урамшуулал олгодог.
5.Үр ашигтай урамшууллын дагуу нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох хөдөлмөрийн хөлс буурдаг.
Сул тал
1.Энэ ажилчидыг үр ашигтай ажиллагчид үр ашиггүй ажиллагчид гэсэн 2 бүлэгт хуваадаг. Энэ нь ажилчидын хооронд зөрчилдөөн бий болгож болзошгүй
2.Энэ аргыг ашиглаж байх үед хөдөлмөрийн зардал бүтээгдэхүүнээс илүү гарах тохиолдол байдаг Цаг дээр үндэслэсэн
Hasley's plan
Rowan's plan
Emerson's plan
Bedeaux's plan
Full transcript