Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Morze Bałtyckie

No description
by

Marlena Petruczuk

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie
MORZE BAŁTYCKIE
Marlena Petruczuk
Gabrysia Karpowicz
designed by Péter Puklus for Prezi
Charakterystyka
Bałtyk nazywany jest morzem śródziemnym północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym.
Fauna
Niskie zasolenie stanowi barierę nie do pokonania dla bardzo wielu zwierząt. Oprócz zachodnich krańców nie występuje ani jeden gatunek szkarłupni będącej ważnym składnikiem zwierzostanu innych mórz. Całkowicie brak chitonów, walconogów, głowonogów, ramienionogów i ściśle morskich ślimaków. Mięczaki są reprezentowane tylko przez sześć gatunków małżów. Bardzo skromnie reprezentowane są jamochłony, wstężnice i pierścienice. Nieliczne zwierzęta słonowodne jak omułki, małgwie, chełbia, śledzie czy dorsze żyjące w Bałtyku są o połowę mniejsze niż w Morzu Północnym. Z drugiej strony niskie zasolenie umożliwia tu życie wielu rybom słodkowodnym.
Zanieczyszczenia
Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W 1973 podpisano Konwencję Gdańską o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów. W 1974 siedem państw nadbałtyckich (spośród 9) podpisało drugą Międzynarodową Konwencję Bałtycką w Helsinkach. Ciągle jednak Bałtyk pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie.
Gospodarcze Znaczenie Morza Bałtyckiego

rozciągłość południkowa – ok. 1300 km
rozciągłość równoleżnikowa najszersza (przez Zatokę Fińską) – ok. 600 km
rozciągłość równoleżnikowa najwęższa (przez Zatokę Botnicką) – 100 km
rozciągłość równoleżnikowa poniżej Gotlandii – ok. 250 km

Powierzchnia

Powierzchnia Bałtyku
383 000 km²

(z Kattegatem ok.
415 000 km²
)

Powierzchnia zlewni wynosi
1 721 233 km²

Objętość morza to około
21 721 km³
Linia Brzegowa
Linia brzegowa Bałtyku o długości ok. 8100 km. Jest mocno rozwinięta i urozmaicona. Składa się na to duża ilość zalewów, zatok, półwyspów oraz wysp i wysepek, szczególnie licznych przy wybrzeżach północnym i zachodnim.

Największe Zatoki

Zatoka Botnicka o powierzchni 117 000 km²
Zatoka Fińska o powierzchni 30 000 km²;
Zatoka Ryska o powierzchni 17 000 km².

Z innych większych zatok należy wymienić zatoki:
Gdańską, Pomorską, Lubecką, Kilońską oraz Zalew Kuroński
.
Największe Wyspy
Zelandia - 7031 km²
Gotlandia - 3144 km²
Fionia - 2894 km²
Sarema - 2673 km²
Głębokość
Średnia głębokość wynosi
52,3 m
, maksymalna –
459 m
(Głębia Landsort na północny zachód od Gotlandii). W Kattegacie głębokość maksymalna wynosi 109 m, ze średnią 24 m. Głębia położona najbliżej Polski – Głębia Gdańska – liczy
118 m
.
Zasolenie
Ze względu na niskie zasolenie Bałtyk zalicza się do wód słonawych (mezohalinowych) i określa morzem półsłonym. Średnie zasolenie wynosi ok. 7 ‰. Na ogół waha się w granicach od 2 do 12‰, choć zimą zasolenie nie przekracza 7,8‰ w Zatoce Gdańskiej.

Do Morza Bałtyckiego wpływa około
250
rzek, z których największe to:
Wisła, Odra, Newa, Kemi, Niemen, Lule, Gota, Ångerman i Dźwina
. Wody te parują w podobnym tempie jak woda akwenu, do którego należy zlewisko.
Niskie zasolenie Bałtyku spowodowane jest względnie niskimi temperaturami i związanym z tym mniejszym tempem parowania wody w obszarze szerokości geograficznych akwenu,duża ilość słodkich wód spływających rzekami do Bałtyku, utrudniona wymiana wód z Morzem Północnym.
Poziom Wód i Fale
Poziom wód Bałtyku jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym i wynika z jego śródlądowego położenia. Powodem jest zbyt słaba wymiana wód przez wąskie Cieśniny Duńskie, aby nastąpiło pełne wyrównanie poziomów. W cieśninach wody piętrzą się zależnie od kierunku wiatrów, które albo pchają wody oceaniczne w głąb Bałtyku, lub na odwrót – wypychają je z niego.
Bałtyk jest morzem burzliwym, a fale są krótkie i strome. Typowa wysokość fali wynosi 5 m. W czasie silnych sztormów fale są gwałtowne, nieuporządkowane, często odbite i nadbiegające z różnych kierunków, a ich wysokość sięga prawie do 10 m. 23 grudnia 2004, w czasie sztormu w rejonie północnego Bałtyku, zarejestrowano pojedynczą falę o wysokości prawie 14 m. Odległości między grzbietami fal są przy tym niewielkie, sięgają zaledwie 50 m.
Najsilniejsze falowania wywołane są przez cyklony (niże baryczne), nadciągające z zachodu lub ze wschodu. Morze jest najbardziej burzliwe w styczniu, najspokojniejsze w czerwcu.
Temperatura wody powierzchniowej w zależności od pory roku wynosi od –0,5 do +20 °C.

Temperatura wód przy polskim wybrzeżu jest uzależniona od wiatrów. Wiatry zachodnie ocieplają wodę, wschodnie – oziębiają ją
Państwa Leżące Nad Bałtykiem

Dania
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Polska
Rosja
Szwecja

Zlewisko Bałtyku rozciąga się od Karpat i Sudetów po rejony znajdujące się za kołem podbiegunowym północnym. Charakterystyczną cechą zlewiska Bałtyku jest występowanie znacznej liczby jezior, spośród których największe to
Ładoga
i
Onega
.

Spośród rzek uchodzących do Morza Bałtyckiego znaczne rozmiary i znaczenie posiadają m.in. Odra, Wisła, Niemen, Dźwina i Newa.
Zlewisko Bałtyku
W naszym morzu żyją foki. Populacja fok jest niestety niewielka. Na początku XX w żyło ich około 100 tysięcy, mimo regularnych polowań. Obecnie ich liczebność szacuje się na około 7 - 7,5 tysiąca. W Zatoce Gdańskiej polowania na foki były powszechne

Dzisiaj w Bałtyku żyją 3 gatunki fok : foka szara , foka pospolitai foka obrączkowana . Wszystkie gatunki fok objęte są ścisłą ochroną.


Charakterystyczne dla Bałtyku jest występowanie mewy śmieszki, rybitwy oraz łabędzia niemego.
Czynnikami, które wpływają na zanieczyszczenie wód Bałtyku są m.in.: budowa rowów melioracyjnych, intensywne uprzemysłowienie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne ścieki i odpady.
Ocenia się, że największym problemem ochrony Morza Bałtyckiego jest eutrofizacja(proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem trofii, czyli żyzności wód.). Jej głównymi przyczynami są nadmierne ładunki azotu i fosforu, które pochodzą z obszarów lądowych w zlewni Bałtyku, a także obszarów spoza niej. Stwierdzono, że Morze Bałtyckie w ciągu XX wieku zmieniło swój charakter z oligotroficznego (o przejrzystych wodach) w mocno zeutrofizowane
Po II wojnie światowej alianci odkryli w III Rzeszy tysiące ton broni chemicznej m.in. pokłady gazu musztardowego (iperytu), tabunu i innych trucizn zawierających m.in. arsen. Koalicja aliancka postanowiła zatopić te ładunki w morskich głębiach. Operacja ta trwała do 1948 roku. Eksperci nie są zgodni co do ilości zatopionych substancji, ale szacuje się, że tylko na dnie Bałtyku spoczęło ok. 60 tys. ton chemikaliów. Niektórzy specjaliści szacują, że zaledwie jedna szósta uwolnionych substancji może całkowicie zniszczyć życie na Bałtyku nawet na 100 lat
Linia Brzegowa i Głębokość
Niektóre gatunki żyjące w Bałtyku
Małże:
sercówka, rogowiec bałtycki, małgiew piaskołaz.
Ryby:
śledzie, dorsze, szproty, łososie, płastugi, płotki, leszcze i okonie.
Ssaki:
foki, morświny.
Jamochłony:
chełbia.
Skorupiaki:
podwój, kiełż, garnela.
Rośliny:
zielenice, brunatnice, krasnorosty, rośliny kwiatowe;
Full transcript