Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

No description
by

S Teunissen

on 21 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

...maar wat is het dan? Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
op de Vorsenpoel 1. entree gesprek door Rian
2. 6-weken gesprek door de leerkracht
3. observaties binnen de klas Signalering Hoe signaleren wij? De werkgroep is bezig met het ontwikkelen van een stappenplan, waarbij het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid ingezet gaat worden. Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong zijn vaak
al erg toe aan school. Materialen die wij aanbieden aan 4-jarigen zijn door deze kleuter al gedaan, zijn bekend. Voor hem is dit dus niet aantrekkelijk.
Het kind gaat signalen van onbehagen uiten: afnemende betrokkenheid in de kring, minder samenspel, clownesk gedrag, meer naar de juf toetrekken, 'de baas spelen' over andere kinderen, algehele ontevredenheid, thuis veel aandacht vragen, boze buien, faalangst, huilen, buikpijn, hoofdpijn, bedplassen. We gaan nu samen even kijken naar het DHH Digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) Compacting:
-aanspreken volgend ontwikkelingsstadium
-grotere leerstappen
-beperken opdrachten met soortgelijke inhoud en doelstelling. 1. stel het ontwikkelingsniveau vast
2. stel vast welke activiteiten en opdrachten passend zijn bij het ontwikkelingsniveau
3. bied activiteiten aan die zicht geven op een volgend ontwikkelingsstadium
4. maak grote leerstappen bij het aanbieden van activiteiten per ontwikkelingsgebied.
5. beperk het aanbieden van opdrachten met een soortgelijke inhoud en doelstelling. Verrijkingsonderwijs Stappen bij compacten - gedifferentieerd aanbod - sluit aan bij de verschillende werkvormen: kringgesprek, werken met ontwikkelingsmateriaal en werken in hoeken Kringgesprek Uitdaging bieden door het stellen van verdiepende vragen over het onderwerp dat aan de orde is.
Open vragen stellen Soorten vragen Orientatievraag: vraagt naar zintuiglijke waarneming (wat hoor, ruik, voel, proef je?)
Operationele vraag: vraagt naar handelen; is alleen te beantwoorden door iets te gaan doen en/of observeren (wat gebeurt er als...)
Analysevraag: vraagt om aspecten van een probleem of situatie te onderscheiden (waartoe, waardoor, wat vind je er van, hoe komt het dat?)
Synthesevraag: vraagt om een voorspelling, de oplossing van een probleem of het bedenken van iets nieuws (wat zou er gebeuren als, bedenk eens, hoe kun je zorgen dat?) Evaluatievraag: vraagt om meningen, om de waarde van een oplossing of om de kwaliteit van iets te beoordelen (wat vind je er van, ben je het eens met, wat is het beste voorbeeld van, denk je dat het helpt als, waardoor vind je dat de beste oplossing, waarom ben je zo tegen dat plan?) De bedoeling van je vraag: 1. De aandacht richten
2. Aanzetten tot ontdekkingen
3. Aanzetten tot redeneren
4. Aanzetten tot reflectie Geen waarom - vraag...
Waarom? Omdat het vraagt naar persoonlijke redenen, naar zichzelf verantwoorden, bijna 'beschuldigen':
Bijvoorbeeld: "Waarom kon je de bal niet vangen?"
... "WaarDOOR kon je de bal niet vangen?"

Bij een oorzaakvraag: gebruik 'waardoor'
Bij een bedoeling: gebruik 'waartoe'
Persoonlijke reden: gebruik 'waarom' Wat kun je doen met ontwikkelingsmaterialen in de klas? Bouwen aan de tafel: Gebruik bouwkaarten die oplopend zijn in moeilijkheidsgraad.
Eerst starten met één soort blokken, en dit uitbouwen tot verschillende soorten door elkaar.
Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- nabouwen van elkaars werk
- nabouwen in spiegelbeeld
- bouwkaarten waarbij maar een gedeelte van de blokken zichtbaar is
- maken van een bouwtekening van een eigen bouwwerk
- naleggen van een bouwwerk met mozaïek plakfiguren Mozaïek > Ruimtelijk inzicht en motoriek

Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- naleggen of naplakken van elkaars mozaïek
- werken met spiegelbeelden
- omzetten van het patroon naar 3-D bouwwerk
- tekening maken van mozaïekfiguur Vouwen > motorisch: symmetrie, links-rechtssamenwerking, oog-handcoördinatie.

Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- werk van achter naar voren: de leerling bedenkt hoe het vouwwerkje gemaakt is. Daarna maakt hij of zij het zelf na.
- zelf een nieuw vouwwerkje bedenken en een handleiding maken van dit vouwwerk.
- beginselen van origami, wat over het algemeen 3-D vouwsels zijn. Knippen Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- maak een werkvel over het thema of project wat aan de orde is.
- maak een collage en schrijf of stempel daarbij woorden
- maak een woordweb met afbeeldingen
- maak een werkstuk in de vorm van een boek Tekenen en schilderen Suggesties voor uitdagende opdrachten
- het maken van abstracte tekeningen en schilderijen
- het gebruik maken van verschillende materialen, zoals wasco, potlood, stift, verf en ecoline.
- het maken van kleurvlakken waarbij verschillende technieken worden gebruikt
- tekenen en schilderen in de stijl van een kunstenaar. Kralenplank Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- naleggen en aanvullen van reeksen aan de hand van stippenkaarten
- zelf reeksen laten bedenken
- het maken van reeksen aan de hand van een kleurendobbelsteen en stippendobbelsteen
- tien - splitsingen laten maken door het spannen van een elastiek in het midden. De kleuter moet dan zorgen dat het aantal kralen aan de linker en rechter zijde steeds samen 10 vormen. Puzzelen Suggesties voor uitdagende opdrachten:
- een puzzel omgedraaid laten maken, zodat de afbeelding niet meer te zien is.
- Verschillende puzzels door elkaar gooien Gulden regels voor verrijking bij kleuters: - Slimme kleuters taken aanbieden die niet alleen 'leuk' zijn maar ook kunnen leiden tot een gezonde dagelijkse portie frustratie
- Werkbladen doden meestal elke vorm van creatief denken: omdat het veelal gaat om een voorgestructureerd probleem waarbij maar één oplossing mogelijk is. Dit geldt ook voor het materiaal Loco en Varia.
- Slimme kleuters hebben ook nog behoefte aan handelend leren. De kunst is om opdrachten aan het kind te geven waarbij hij of zo intrinsiek uitgedaagd wordt om zich exploratief op te stellen.
- bij een verrijkingsopdracht is het belangrijk het kind of de kinderen niet te isoleren van de rest, waarbij de opdracht dan relatief zelfstandig verwerkt kan worden zodat de leerkracht zijn aandacht ook kan verdelen over de rest van de klas.
- Samenwerking tussen kinderen met verschillende talenten kan positief zijn voor de sociale ontwikkeling, mits goed begeleid
- Slimme kleuters hebben, net als hun klasgenoten, ook behoefte aan een bepaalde mate van sturing. Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong: Leereigenschappen
- Slimme kleuters zijn snel van begrip
- Slimme kleuters maken grote denk- en leerstappen
- Slimme kleuters beschikken over een goed geheugen
- Slimme kleuters beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en komen met creatieve oplossingen
- Slimme kleuters hebben een brede algemene kennis en interesse
- Slimme kleuters zijn in staat verworven kennis toe te passen en kunnen nieuwe kennis integreren met oude kennis
- Slimme kleuters beschikken over een groot analytisch vermogen

Persoonlijkheidseigenschappen:
- Slimme kleuters zijn taalvaardig en kunnen spelen met taal
- Slimme kleuters zijn vaak geestelijk vroegrijp
- Slimme kleuters houden van uitdagingen en beschikken over een groot doorzettingsvermogen
- Slimme kleuters kunnen heel perfectionistisch zijn
- Slimme kleuters hebben behoefte aan een grote mate van autonomie
- Slimme kleuters zijn sociaal competent

(Voorbeelden blz 59: 'Passend onderwijs voor begaafde leerlingen', H4 'Slimme kleuters' Start: Enquête afgenomen bij alle leerkrachten 1-2:
-Beginsituatie vaststellen
-Behoefte aan theorie??
-Meer behoefte aan praktische tips

Uitspraak van één van jullie:
Dat ik meer kennis heb over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en dat ik ze gericht kan helpen met hun ontwikkeling. Dat er materiaal is wat speciaal voor deze kinderen te gebruiken is en dat ze hierbij weinig sturing nodig hebben. Maar ook dat ik ze meer kan helpen in de kring met verdieping waardoor ze zich niet vervelen als ze in de kring zitten.
Full transcript