Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Visuelt CV

No description
by

Anders Keldorff

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Visuelt CV

Anders Keldorff
PROJEKTER
Urban Survivor
Københavns Metro
Film
WWW
Magtrelationer
Hvem ser, hvad ser de?
Det kommercielle byrum
Reklame
VISUELLE TEMAER
Kunst
Kommunikationssystemer
Globalisering
Byen
Oplevelsesøkonomi
VISUELLE MEDIER
Bevægelse i byen

BA: Litteraturvidenskab
Optaget af utopier og samfundsstrukturer
PRAKTIK
Kommunikationskonsulent i virksomheden Advice A/S
Tilknyttet projektet "Branding af Sønderborg Kommune"
"Det har været en stor gevindst, at have Anders med på holdet."

"Anders har demonstreret sin sympatiske evne til at møde folk, hvor de er."

"Anders har ikke bare løst sine opgaver flot, han har også udfordret teamet med faglige betragtninger om det teoretiske grundlag for kampagnen."
SPECIALE
Metroistens København
- Den flydende bevægelse som strukturerende element for byen
"Tesen om en særlig 'metroisme' er givende og slående, ligesom ordet selv er det."
"Der er tale om et inspirerende og levende livtag med et nyt og bystrategisk afgørende udviklingstræk i den danske hovedstad."
"Yderligere er afhandlingen interessant som bidrag til udviklingen af faget Visuel Kultur i forhold til et bykulturelt analysemateriale."
Foto: Luc Delahaye
PROJEKTMEDARBEJDER/PROJEKTLEDER
ROSKILDE KOMMUNE, PLAN & UDVIKLING 2011-12
"Jeg har set hvordan en ret uhåndterbar opgave ligeså stille er sat i system, Anders har kigget på de bedste løsninger, snakket med de rette mennesker og mingeleret med stive personer og systemer så alle brikker er faldet på plads hurtigt og gnidningsfrit."
UDRAG FRA SPECIALEUDTALELSE VED CARSTEN THAU
I specialet undersøger jeg den særlige rumerfaring som knytter sig til den Københavnske Metro. Min tese er at den nye infrastruktur vil fremme en kulturform, der har den flydende og hastige bevægelse som sit særkende. Afhandlingen tager afsæt i en konkret rejse under jorden og henter inspiration fra samtidig kunst, litteratur, kulturforskning og sociologi.
"Jeg synes, at Anders kan blive en rigtig god og vigtig person for den videre fremme af den bæredygtige trafik, også fordi han medvirker positivt til god og iderig faglig sparring. Jeg synes også, at Anders’ engagement og entusiasme giver en god energi på trafikområdet."
Udtalelse fra Advice A/S
URBAN SURVIVOR
Urban Survivor er et reality-tv koncept som jeg udviklede i fællesskab med en gruppe studiekammerater. Konceptet blev udviklet med sparring fra TV3 og Mastiff Media.
TIDLIGERE KOLLEGAER I ROSKILDE KOMMUNE - PLAN & UDVIKLING - HAR UDTALT
PROJEKTER I PRESSEN
Specialet blev vurderet til karakteren 12
1. Udvikling af Roskilde Kommunes Cykelregnskab
2. Udvikling af Roskilde Kommunes Cyklistplan
3. "De små forhindringer"
4. "Gå- og Cyklebusser"
5. Indretning af byrum
6. Kulturformidling
UDVALGTE PROJEKTER
1./2. Roskilde Kommunes Cykelregnskab og Cyklistplan
Cykelregnskabet er dokumentet som indeholder al fakta på cykelområdet i Roskilde Kommune. Cykelregnskabet danner grundlag for Cyklistplanen, der viser hvor og hvordan kommunen vil rette sine indsatser for at skabe bedre rammer for cyklisterne i fremtiden.
3. "De små forhindringer"
De små forhindringer var et borgerinddragelsesprojekt, hvor kommunen spurgte borgerne, hvor de havde brug for at der blev skabt bedre forhold for cyklister. På baggrund af borgernes ønsker blev der skabt væsentlige forbedringer for cyklisterne i kommunen. Projektet var en succes fordi borgerne oplevede at der ikke var langt fra ønske til handling.
4. "Gå og Cyklebusser"
Gå og Cyklebusser er en ordning der skal få skolebørn til at vælge cyklen eller gå fremfor at blive kørt i bil af mor og far. Gå og cyklebusser skal skabe bedre sundhed for skolebørn og skabe et mere sikkert trafikalt miljø omkring landets skoler.
5. Indretning af byrum
Med udgangspunkt i cyklen har jeg indrettet en række byrum. Et eksempel herpå findes på Roskilde Station, hvor en cykelparkering med simple virkemidler virker adfærdsstyrende på cykelpendleren.
6. Kulturformidling
I forbindelse med Roskilde Kommunes kunstfestival skrev jeg tekster til og tilrettelagde pamfletten "Kællingehaven"/"Kunsten ud i landskabet"
CAND.MAG. VISUEL KULTUR
Sidefag: Kunsthistorie
Optaget af arkitektur, bykultur og byudvikling
Overbygning:Visuel Kultur
Optaget af byen, blikket og bevægelse - hvordan vi oplever og bruger byen
Hvad er Visuel Kultur?
Udrag af "Kællingehaven"
PLAY
KOMMUNIKERER MED BILLEDER, IKKE TEKST!
Full transcript