Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Suliranin sa Pagtuturo ng Pagbabaybay sa Wikang Filipino sa Sekondaryang Paaralan

No description
by

Carol jean Malana

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Suliranin sa Pagtuturo ng Pagbabaybay sa Wikang Filipino sa Sekondaryang Paaralan

Mga Suliranin sa Pagtuturo ng Pagbabaybay sa Wikang Filipino sa Sekondaryang Paaralan
Bilang Bahagi sa mga Kinakailangan sa Asignaturang Intro sa Pananaliksik Wika at Panitikan
Pagtatamo sa Kursong Batsilyer ng Edukasyong Pangsekondarya
Nina:
Malana, Carol jean R.
Caceres, Lorie B.
Guyo, Lovely Marie M.
Raymundo, Arian V.
Sales, Mary Rose A.
Sevilla, Leo C.
Kabanata 1
Panimula
Ang Pilipinas ay tunay na pinagpala ng Diyos sa pagkakaroon nito ng iba't ibang dayalekto o wikain na ginagamit.
Paglalahad ng Suliranin
1. Sa iyong palagay, ano ang kadalasang problema na kinahaharap ng mga mag-aaral sa pagbabaybay.
2. Ano-ano ang pamamaraan na ginagamit ng guro para tulungang maiwasto ang maling pagbabaybay.
3. Gaano kaepektibo ang mga estratehiyang ito.
4. Ano-ano ang maimumungkahi ng guro para tulungang ang mga mag-aaral sa kanilang suliranin.
Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa pangangalap ng mga impormasyon sa mga suliranin sa pagbabaybay ng mga salita sa Wikang Filipino ng mga mag-aaral sa pansekondaryang pampaaralan. Ang tatlong paaralan na ito ay Claro M. Recto High School, Antonio Maceda Integrated School at Carlos P. Garcia.
Kabanata 2
Mga kaugnay na Babasahin at Pag-aaral
Kaugnay na Babasahin
Lokal

Zafra at Galileo S. ( 2005). Ortograpiya ang tawag sa paraan ng pagbibigay simbolo sa wikang pasalita sa pamamagitan ng paraang pasulat.
Banyaga
Ayon kay ( Kessler 2005 ). Ito ay dahil pare-pareho ng paglalapat ng mga tunog sa mga titik, na kung saan ay malawak na itinuturing na magkaroon ng halos tatlong pinakamainam na palabaybayan.
Kaugnay na literatura
Lokal
Ayon kina Santos at Hufana ( 2008 ), ang Filipino ay liberated variety og Pilipino dahil sa malaya nitong tinatanggap ang mga salitang katutubo o banyaga man, ito ay mananatiling buhay at dinamiko.
Banyaga
Ayon kay Treiman ( 1993 ), natagpuan na ang 22% ng mga unang- grado ng mga mag-aaral ang mga maling pagbabaybay ng pantig sa mga salita .
Kabanata 3
Metidolohiya ng Pananaliksik
Pamamaraan ng Pananaliksik
Inilahad sa kabanatang ito ang gamit na paran at teknikal ng pananaliksik, paglalarawan ng mga respondente, mga instrumento ginamit, konstruksyon ng mga instrumento at pagpapakahulugan ng datos ukol sa isinagawang pananaliksik.
Kabanata 4
Paglalahad, Pagsusuri at Pagkakahulugan sa mga datos
Kabanata 5
Paglalagom, Konklusyon at Rekomendasyon
Isang Pananaliksik na Inilahad kay Dr. Baby lyn J. Conti
Eulogio " Amang " Rodriguez Institute of Science and Technology
Paglalagom
Inilahad sakabanatang ito ang buod ng pag-aaral, mga natuklasan, mga konklusyon rekomendasyon.
Konklusyon
1. Ang kaisipan ng mga mag-aaral na madali lang naman ang asignaturang Filipino ang isa sa mga naging sagot ng mga guro sa sekondaryang paaralan.
2. Ang kakulangan sa kaalaman ng mga mag-aaral sa linggwistikong Filipino.
3.Ang maling pagbigkas ay siya ring dahilan ng pagkakamali sa pagbabaybay.

Rekomendasyon
1. Gabayan ang mga mag-aaral na alamin ang pagbabaybay ng Wikang Filipino at Wikang Banyaga.
2. Kailangang magsanay sa tunog ng bawat letra ang mga mag-aaral.
Konseptuwal na Balangkas

Input

Mga suliranin ng mga
mag-aaral sa pagbabaybay
ng salita sa Wikang Filipino
Proseso

-Pagsasaliksik sa mga dahilan
ng pagkakamali ng mga mag-aaral
sa pagbabaybay ng salita sa
Wikang Filipino.
-Pagpapabaybay ng mga salita sa mga
mag-aaral
-Pagtatala ng mga resulta sa
isinagawang sarbey

Output
-Pagpapalawak ng kaalaman
sa tamang baybay ng salita sa
Wikang Filipino
-Pagbibigay pansin sa kahinaan
sa pagbabaybay
-Pagkatuto sa pagsulat ng salita
sa tamang ispeling o baybay
TALAHANAYAN 1

1. Ano sa iyong palagay ang Lalaki Ranggo Babae Ranggo Total Ranggo
kadalasang problema na
kinahaharap ng mga
mag-aaral sa pagbabaybay?

Kakulangan sa kaalaman ng 3 1 21 1 26 1
pag-aaral ng lingwistikang Filipino

Kaisipang madali lamang 2 2.5 14 2 16 2
ang Filipino

Pagkalito sa pag gamit 2 2.5 7 4 9 3.5

ng letrang ‘e’ at ‘i’, ‘o’ at ‘u’

Pag gamit ng wikang bernakular 9 3 9 3.5

Maling pagbigkas at pagbaybay 1 4 6 5 7 5

Pag gamit ng makabagong
teknolohiya/estratehiyaTALAHANAYAN 2
2. Ano sa iyong palagay ang Lalaki Ranggo Babae Ranggo Total Ranggo
pamamaraan na ginagamit ng
mga guro para tulungan
maiwasto ang mga maling
pagbaybay?

Bigyan ng pagsasanay 3 1 23 1 26 1
tungkol sa pagbaybay

Gumamit ng tamang 1 2 12 2 13 2
baybay o salita na angkop

Ipakita ang kaibahan ng salita 1 2 10 3 11 3
at baybay sa ingles at Filipino

Pag gamit ng biswal 1 2 6 4 7 4
na gamit panturo

Pagtukoy sa maling 4 5 4 5
gamit ng salita

Pag gamit ng diksyunaryong 1 6 1 6
ingles at Filipino

TALAHANAYAN 3

3. Sa iyong palagay gaano Lalaki Ranggo Babae Ranggo Total Ranggo
kaepektibo ang mga
estratehiyang ito?

Pamamaraang papantig 4 1 25 1 29 1

Bigyan ng pagsasanay 1 3 22 2 23 2
tungkol sa pagbaybay

Ipakita ang kaibahan ng 2 2 7 3 9 3
salita at baybay sa
ingles at Filipino

Paggamit ng biswal 2 4.5 2 4
na gamit panturo

Paggamit ng diksyunaryong 2 4.5 2 4
ingles at Filipino

TALAHANAYAN 4
4. Ano sa iyong palagay ang Lalaki Ranggo Babae Ranggo Total Ranggo
maimumungkahi ng guro para
tulungan ang mga mag-aaral
sa kanilang suliranin?

Alamin ang gamit ng 2 2.5 21 1 23 1
walong dagdag na letra

Alamin ang pagbaybay ng 3 1 14 2 17 2
wikang Filipino at
wikang banyaga

Gabayan at tulungan 2 2.5 7 4 9 3.5
ang mga mag-aaral sa
kahalagahan ng
pananaliksik

Paggamit ng makabagong 9 3 9 3.5
teknolohiya

Palawakin ang pagbabasa 1 4 6 5 7 5

Motibasyon sa mga mag aaral 4 6 4 6
Full transcript