Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lexikális döntési feladat

No description
by

Menta Havadi-Nagy

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lexikális döntési feladat

Az a rendszer, amely a szavak jelentését, az egyéb nyelvi jeleket, valamint a nyelvi szabályokat tárolja.

Hogy épül fel?

A szavakat nem rendezetlen összevisszaságban tároljuk a fejünkben, mivel:
- nagyon sok szót kell tárolnunk
- nagyon gyors hozzáférésre van szükség a jelentésükhöz

Mentális lexikon
Példa a lexikális döntési feladatra
„labda” –
létező szó
„balda” –
álszó
: értelmetlen, de megtartja az adott nyelvre jellemző szóképzési szabályokat, vagyis akár létezhetne is
„blada” -
nem-szó
: nem tartja meg a szóképzési szabályokat

Eredmény
A kísérleti személyek nagyon gyorsan eldöntik, hogy egy szó létező-e vagy sem, sőt, a nem létező szavakról való döntés reakcióideje általában kisebb, mint a létező szavakról való döntésé.

A nem létező szavakról való döntés során
nem az történik
, hogy a feldolgozórendszer végigkeresi az egész mentális lexikont, és amennyiben
nem találja
az adott szót, akkor válaszolunk nemmel, mivel ilyenkor túl hosszú lenne a reakcióidő.
Lexikális döntés
Viszonylag gyorsan el tudjuk dönteni egy adott szóról, hogy létezik-e vagy sem. Ennek jellegzetes vizsgálati paradigmája a lexikális döntési feladat.

Kidolgozta: Meyer és Schvaneveldt (1970-es évek)
Lesták Lilla
Havadi-Nagy Menta
Lexikális döntési feladat
A lexikális döntési feladatban a kísérleti személyektől azt kérjük, hogy a bemutatott szavakról
döntsék el
, hogy
léteznek-e
a nyelvben, vagyis értelmesek-e.
Elméletek
logogénelmélet
Forster autonóm keresési modellje
interaktív-aktivációs modell
Klatt LHSA modellje
kohortmodell
Szófelismerés
az a folyamat, amelynek során a közvetített komplex és dinamikus akusztikai jelekből egy olyan mintázatot nyerünk ki, amely biztonsággal megfeleltethető a hosszú távú emlékezetben őrzött mintázatnak (mintázatmegfeleltetési folyamat)
Szófelismerést befolyásoló tényezők
1. szógyakorisági hatás: gyakoribb szavakhoz könnyebb hozzáférés
2. fonológiai szomszédsági hatás: hasonló hangzású szavakat nehezebb felismerni, pl: lép-lék
3. szemantikai priming hatás: egy szót a jelentésében hasonló másik szó előz meg, akkor a szó feldolgozása gyorsabb lesz
4. kontextushatás: egy szó feldolgozása gyorsabb,
ha egy értelmes és helyes nyelvtani szerkezettel rendelkező mondatban található

Lexikai hozzáférés
a már létrejött megfeleltetés alapján létrehozza a szóforma és a mentális lexikonban tárolt elem közötti kapcsolatot
magasabb szintű folyamat
Online verzió
http://www.intro2psycholing.net/experiments/visual/word_nonword/wnw_index.php

http://psytoolkit.gla.ac.uk/library/ldt/


Csépe V., Győri M., Ragó A. (2008). Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris kiadó, Budapest.
Full transcript