Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 4SA101 - Informatika - 2 hodina (by Antonín Pavlíček)

II. hodina - HW
by

Alexander Galba

on 18 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 4SA101 - Informatika - 2 hodina (by Antonín Pavlíček)

Mooreův zákon je pravidlo založené na empirické zkušenosti, které roku 1965 (sic!) vyslovil Gordon Moore – spoluzakladatel firmy Intel. Stanoví, že výpočetní výkon nových procesorů (měřeno počtem tranzistorů) má tendenci růst exponenciální řadou. I když původní předpoklad zněl, že „při zachování ceny se každoročně složitost součástek zdvojnásobí“, rychlost růstu výkonu se časem zpomalila a nyní se jejich počet zdvojnásobuje přibližně jednou za 18 měsíců. I přesto je zákon všeobecně uznáván jako přesný odhad technologického a ekonomického vývoje. Současný vývoj naznačuje, že – i přes jisté problémy – by mohl Mooreův zákon platit ještě přinejmenším dvacet let.
Informatika - F1 - 2010
4
Mooreův zákon (Moore's Law)
VÝVOJ CPU (PŘEPOČTENO NA TRANZISTORY)
Základní komponenty počítače (von Neumann)
Vstupní zařízení
Výstupní zařízení
Komunikační zařízení
Aritmetická a logická
jednotka
Oblast registrů
Vnější paměť
Vnitřní paměť
Procesor
Řídící obvody
Klasifikace počítačů (2)
podle způsobu využití počítače:
služební počítače (servery) - plní činnosti na základě požadavků osobních či jiných služebních počítačů:
počítače střední třídy (Midrange) - pro řešení úloh na úrovni pracovních týmů a menších organizací,
střediskové počítače (Mainframe) - pro úlohy větších organizací,
superpočítače (Supercomputer) - pro řešení velmi složitých technických výpočtů, provádění simulací, ..
Charles Babbage
(1791-1871)
Anglický matematik, strojní inženýr, analytik, filosof, a přechůdce informatiky
Jeho originální myšlenkou byl progamovatelný počítač Analytical Engine (1822-1971) vyrobený z mechanických součástí
Programováním tohoto počítače se zabývala Augusta Ada King, Countess of Lovelace, rozená Augusta Ada Byron(ová)
První programovatelný počítač
Analytical Engine
Ch. Babbage svůj první návrh pojmenoval Difference Engine a jednalo se o stroj pro výpočet hodnot polynomiálních funkcí.

Později navrhnul plně programovatelný Analytical Engine.

Část tohoto počítače je jako replika vystavena
v London Science Museum
Prof. John von Neumann
Neumann Margittai János Lajos
(1903 Budapest - 1957 Washington)
matematik, který značnou měrou přispel k oborům jako jsou kvantová fyzika, teorie množin, informatika, ekonometrie, teorie her, numerická analýza a další
Nejvýznamnější jsou jeho objevy jako průkopníka číslicových počítačů a operační kvantové teorie

Game theory
Manhattan Project
von Neumannova architektura číslicového počítače
ENIAC
Informatika - F1 - 2010
7
Informační a komunikační technologie
základní struktura
 
Alan Mathison Turing
(1912 – 1954)
významný britský matematik, logik a zakladatel moderní informatiky
Turingovým testem přispěl k diskusi o tom, zda počítače mohou myslet – umělá inteligence
Za 2. světové války pracoval na dešifrování – Ultra/Enigma
Cena A. M. Turinga je označována jako „Nobelova cena informatiky“

Turing test, Turing machine
Artificial Intelligence
1 mile
Bletchley Park
Ultra/Enigma
Manchester Mark I
Alan Mathison Turing
V září 2009 se britský premiér Gordon Brown jménem vlády omluvil Alanu Turingovi za příkoří, které mu bylo způsobeno, když byl odsouzen pro homosexualitu. Omluvu zveřejnil list The Daily Telegraph. „Jménem britské vlády a všech těch, kdo díky Alanově práci žijí svobodně, říkám: Je nám to líto. Zasloužil jste si něco lepšího…“
Informatika - F1 - 2009
6
Dr. Marcian Edward "Ted" Hoff Jr.
(1937)
Byl jedním z prvních zaměstnanců firmy Intel (1968), která se zaměřovala na elektronické součástky.
Jeho myšlenka soustředit všechny moduly počítače do jediné součástky vedla k vynálezu, vývoji a várobe mikroprocesoru
Prvním mikroprocesorem byl Intel 4004 (1970)
William Henry Gates III,
(1955)
průkopník software pro osobní počítače a zároveň podnikatel
S Paulem Alanem založili firmu Traf-O-Data, přejmenovanou na MICROSOFT
Zlomovým bylo setkání s firmou IBM, pro model osobního počítače (IBM PC 1982) napsal operační systém
"Chief Software Architect."
Několikrát navštívil Českou republiku a zdejší pobočka MICROSOFTU
Věnuje se charitativní činnosti (např. boj proti nemocím v rozvojových zemích)
Počítačové generace
Programové vybavení, software - principy (2)
server - trvale spuštěný program, očekávající příchod požadavků klientů,
klient - inicializuje vysílání požadavků na server a následně zajišťuje zobrazení výsledků zpracování
„tlustý“ klient - prezentační a aplikační oblast zpracována klientem, datová oblast zpracována serverem,
„tenký“ klient - prezentační oblast zpracována klientem a aplikační a datová oblast - zpracována serverem (např. klient služby World Wide Web – prohlížeč Internet Explorer,…),
Základní software (1)
základní software - komplex programů, který:
tvoří technologickou infrastrukturu informatiky,
poskytuje přístup k technickým prostředkům,
slouží jako platforma provozu,
zajišťuje komunikaci mezi různými aplikačními software,
Základní software (2)
operační systémy - spravují a řídí všechny technické zdroje počítačů (procesory, paměti, vstupní a výstupní zařízení) i všechny ostatní - aplikační programy,
podpůrné programy (utility) - diagnostické prostředky pro testování technických prostředků, prostředky pro obnovu narušených souborů, prostředky komprimace a dekomprimace dat, ..
prostředky specializovaných služebních programů (serverů) a jejich klientů,
middleware – mají umožnit komunikovat a kooperovat programům různého typu, původu, různých technologických charakteristik ,
softwarové prostředky komunikačních sítí,
Informatika – přednáška 2
Informační a komunikační technologie
(Information and Communication Technology – ICT)
Vývoj ICT
Von Neumannovo schéma
Klasifikace počítačů
HW - SW
Mooreův zákon
Klasifikace počítačů (1)
podle způsobu využití počítače:
osobní počítače:
nepřenosné (stacionární, desktop) - tvořeny skříní, která obsahuje jeho základní komponenty, spolu s monitorem a vstupními/výstupními zařízeními,
přenosné (notebooky) - sdružují všechny komponenty do společné jednotky, napájení z baterie nebo 220 V, připojení na síť,
mobilní – obdobná funcionalita jako u osobních počítačů – PDA, mobilní komunikátory, „chytré telefony“, iPod, iPhone, iPad
Software - principy (1)
(opakování ?)
program - formulace algoritmu pomocí programovacího jazyka,
algoritmus - přesný a jednoznačně určený postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy, opakovatelný,
z hlediska aplikace - tři základní oblasti:
prezentační - řízení vstupu dat a povelů a připravuje a realizuje prezentaci, resp. zobrazení výsledků zpracování.
aplikační - provádí zpracování věcné logiky, pro kterou byla aplikace sestavena,
datová - zajišťuje přístup k datům, které aplikace používá...
Mooreův zákon (Moore's Law)
Digitalizace
Převod analogového (spojitého) signálu do diskrétního tvaru (u počítačů zpravidla do binární soustavy
Důvody

Důsledky

ztráta významu
dematerializace
modifikovatelnost
perfect copy
stálost záznamu
zahlcení
big brother
globalizace
Počítač (soubor komponent)
- základní deska, paměť, ... - FirmWare, BIOS
- procesor - základní prvek, soubor instrukcí, RISC, CISC
- grafická karta, síťová karta, pevný disk, ... FirmWare
- domluva výrobců - aby vše fungovalo

PO ZAPNUTÍ
- ??? co se dějě ?
Princip fungování počítače

- procesor vykonává instrukce uložené v operační paměti - SEKVENČNĚ (postupně)
- procesor má k dispozici vnitřní paměť - REGISTRY (4,8,16,32) o délce 4,8,16,32,64 bitů
- INSTRUKCE jsou jednoduché PŘÍKLAD:

MOV AX, ADDR:1
INC AX
MOV ADDR:2, AX

- procesor komunikuje s dalšími vstupně výstupnými , zařízeními

VV zařízení:
- zobrazení - grafická karta
- kdysi část operační paměti neustále se zobrazující na obrazovku
- v současnosti (grafický počítač) - pro zobrazení se používá speciální sada instrukcí které provede grafický procesor
- síťová karta (LAN, WWAN, Wifi, ....)
- paměťová média - operační paměť, disky, flasky, .....
- cache paměť - drahá rychlá mezipaměť
- další VV, klávesnice, myš, mikrofon, reproduktor, ....
Vývoj počítačů

- papír - teorie vyčíslitelnosti, konečné automaty
- celé budovy , velký příkon, I/O pouze papír
- celé místnosti, klimatizace, I/O papír, magnetické pásky, terminály
- skříň , I/O obrazovka, klávesnice, myš, audio
- současnost - velice pestrá škála provedení a
I/O
Počítače dělíme podle:

- provedení a vzhledu - přenositelné, malé, velké, AIO, průmyslové
- funkce - co dělají - servery, koncové stanice, osobní počítače, terminály, ...
- výkonu - osobní, midrange, mainframe, superpočítače
- specializace - lekářské, dopravní, ...
Vývoj:

- miniaturizace, výkon
- I/O zařízení - napojení na člověka
- virtualizace
- outsourcing, cloud
- celoplanetární dostupnost připojení
- průnik do mnoha oblastí - například auta, domácnost, řízení státu, medicína, společenský a osobní život
- nové výzvy - rozpoznávání obrazu, umělá inteligence, právní dopady
Milníky vývoje
- IBM - komerční mainframe 60- léta IBM 360
- PC - osobní počítač, vznik nových periferií,
XEROX, Apple, Microsoft od 1975
- Networking - sítě, lokální a vzdálené připojení, Cisco
- Internet, ARPANET - vojenský projekt


XEROX ALTO 1973
IBM 360 1965

IBM PC 1982
Apple McIntosh 1984
Grid Compass 1101 1982
Děrný štítek
Děrovač
Full transcript