Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Goto10 2017-08-23 - Seminarie och workshop om Öppna data

No description
by

Björn Hagström

on 23 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Goto10 2017-08-23 - Seminarie och workshop om Öppna data

Björn Hagström
E-delegationen
Örebro kommun
@bjornhagstrom
bjorn@hagstrom.nu
0706-44 01 44
Öppna data
#oppnadata
Björn Hagström
bjorn@hagstrom.nu
@bjornhagstrom
0706-44 01 44

Hur är er myndighets förhållande till den nationella ”Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information” som E-delegationen tagit fram?
Finns det beslut om arbete med öppna data?
I förordning 1,8 %
I regleringsbrev 4,4 %
Intern strategi 16 %
Nej 56 %
Vet ej 12 %
Annat 19 %
66% gör det
24% känner till och kommer följa
50% ej tagit ställning
2,5% kommer ej använda
23,5% känner ej till den
Om undersökningen
Under sommaren fram till sista augusti
Öppna data vs. PSI
PSI
Öppna
data
Öppna offentliga data
Har er myndighet utsett någon ansvarig för frågan om öppna data?
Björn Hagström
Sekreterare
E-strateg
@bjornhagstrom
bjorn.hagstrom@orebro.se
bjorn.hagstrom@regeringskansliet.se
0706-44 01 44
Öppna data i Örebro kommun och nationellt
#vlwebb
Öppna data
För att bidra till öppenhet, transparens och lätt tillgänglig service ska Örebro kommun i möjligaste mån skapa öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Detta möjliggör exempelvis framtagande av appar och externa webblösningar som bottnar i brukarnas olika behov. Befintlig information i kommunens system ska öppnas upp och vid införande av nya system och register ska vi sträva efter att det ska skapas öppna data. Undantag från den hanteringen ska motiveras.
En politisk vilja
Varje programområde ska öppna minst 5 högkvalitativa informationskällor med tillhörande metadata innan sista oktober.

Följande gäller för informationskällorna som öppnas:
De ska inte tidigare vara publicerade publikt

De ska vara tillgängliga utan avgift för återanvändaren

De ska vara intressanta för utvecklare

Det ska finnas en plan eller rutin för regelbunden uppdatering av informationskällorna så att de hålls aktuella
Tjänstemannaledningens vilja
Kommundirektör Staffan Isling till kommunledningskontoret:

Öppenhet och transparens är
våra viktigaste verktyg för att
motverka det låga förtroendet
för kommunala tjänstemän
Tjänstemannaledningens vilja
Öppna data är verksamhetsutveckling vilket är en chefsfråga

Olika hantering i olika verksamheter
Cheferna äger frågan
Inom "Förenkla, förnya förbättra - en enklare vardag"

Dragningar för ledningsgrupper och nämnd

Film ett bra hjälpmedel
Cheferna äger frågan
Allt från självgående till fientliga

Olika förutsättningar att hitta lämpliga informationsskällor spelar in
Hur var mottagandet?
Jag ska börja med att be om ursäkt för min visade "irritation" vid vårt samtal nyss!...
...som Utdataanalytiker har jag inget ansvar för något system eller grunddata. Min uppgift är att se till att den data/statistik som efterfrågas...sammanställs och är så nära sanningen överensstämmande som möjligt. Min uppgift är också att analysera dessa siffror och statistik, på längden och på tvären...
...och jag kan säga att det mesta av det jag sammanställer och bearbetar knappast görs av ngn vanlig svensson...
Fientliga?
Jag är så innerligt trött på all övertro på att (bl a) skoljämförelser via några enkla knapptryck skulle fungera bra... Jag säger bara: Det som räknas, går inte att mäta.

Ditt motiv - att det finns "skattebetalare" som skulle vara intresserade av att kunna använda datan för egna syften - det köper jag inte för fem öre... och de exempel du skickade är ju "gulliga" men har knappast med mitt uppdrag att göra.
Fientliga?
Jag tog ett större ansvar

Pressade gränserna lite - Leverantörsreskontra
Språkförbistring
Felregistrering
Personuppgifter
Kommunledningskontoret
Örebro kommun, Universitetet, Länsstyrelsen och Nethouse

http://oppnaorebrolan.se

http://lanskampen.se
Öppna Örebro län
Leverans
Klart 7nov...typ

26 källor

Många ville mer

http://www.orebro.se/psidata
Stora ambitioner

Hade planer innan uppdraget

Öppen förvaltning och crowd sourcing
Kultur och fritid
Kommuncheferna fattade beslutet

12 kommuner med 3 gemensamma källor
Leverantörsreskontra
Lista på skolor
Lista på äldreboenden

Örebro, Karlskoga, Degerfors, Hällefors och Ljusnarsberg
Länssamarbete
Varför lyckades vi inte bättre?

Tidsbrist
Intresse?
Mer förankring
Länssamarbete
Tydligare uppdrag

Mer stöttning - diskussion, teknik och process

Vad kan öppnas upp? Kvalitetssäkring?

En del av verksamhetsprocesserna

Förklara öppna data ännu mer
Lärdomar
Politikens uppdrag

Ny satsning i höst
Fortsättningen?
Björn Hagström
Sekreterare
E-strateg
@bjornhagstrom
bjorn.hagstrom@orebro.se
bjorn.hagstrom@regeringskansliet.se
0706-44 01 44
Öppna data i Örebro kommun och nationellt
#vlwebb
Öppna data
För att bidra till öppenhet, transparens och lätt tillgänglig service ska Örebro kommun i möjligaste mån skapa öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Detta möjliggör exempelvis framtagande av appar och externa webblösningar som bottnar i brukarnas olika behov. Befintlig information i kommunens system ska öppnas upp och vid införande av nya system och register ska vi sträva efter att det ska skapas öppna data. Undantag från den hanteringen ska motiveras.
En politisk vilja
Varje programområde ska öppna minst 5 högkvalitativa informationskällor med tillhörande metadata innan sista oktober.

Följande gäller för informationskällorna som öppnas:
De ska inte tidigare vara publicerade publikt

De ska vara tillgängliga utan avgift för återanvändaren

De ska vara intressanta för utvecklare

Det ska finnas en plan eller rutin för regelbunden uppdatering av informationskällorna så att de hålls aktuella
Tjänstemannaledningens vilja
Kommundirektör Staffan Isling till kommunledningskontoret:

Öppenhet och transparens är
våra viktigaste verktyg för att
motverka det låga förtroendet
för kommunala tjänstemän
Tjänstemannaledningens vilja
Öppna data är verksamhetsutveckling vilket är en chefsfråga

Olika hantering i olika verksamheter
Cheferna äger frågan
Inom "Förenkla, förnya förbättra - en enklare vardag"

Dragningar för ledningsgrupper och nämnd

Film ett bra hjälpmedel
Cheferna äger frågan
Allt från självgående till fientliga

Olika förutsättningar att hitta lämpliga informationsskällor spelar in
Hur var mottagandet?
Jag ska börja med att be om ursäkt för min visade "irritation" vid vårt samtal nyss!...
...som Utdataanalytiker har jag inget ansvar för något system eller grunddata. Min uppgift är att se till att den data/statistik som efterfrågas...sammanställs och är så nära sanningen överensstämmande som möjligt. Min uppgift är också att analysera dessa siffror och statistik, på längden och på tvären...
...och jag kan säga att det mesta av det jag sammanställer och bearbetar knappast görs av ngn vanlig svensson...
Fientliga?
Jag är så innerligt trött på all övertro på att (bl a) skoljämförelser via några enkla knapptryck skulle fungera bra... Jag säger bara: Det som räknas, går inte att mäta.

Ditt motiv - att det finns "skattebetalare" som skulle vara intresserade av att kunna använda datan för egna syften - det köper jag inte för fem öre... och de exempel du skickade är ju "gulliga" men har knappast med mitt uppdrag att göra.
Fientliga?
Jag tog ett större ansvar

Pressade gränserna lite - Leverantörsreskontra
Språkförbistring
Felregistrering
Personuppgifter
Kommunledningskontoret
Örebro kommun, Universitetet, Länsstyrelsen och Nethouse

http://oppnaorebrolan.se

http://lanskampen.se
Öppna Örebro län
Leverans
Klart 7nov...typ

26 källor

Många ville mer

http://www.orebro.se/psidata
Stora ambitioner

Hade planer innan uppdraget

Öppen förvaltning och crowd sourcing
Kultur och fritid
Kommuncheferna fattade beslutet

12 kommuner med 3 gemensamma källor
Leverantörsreskontra
Lista på skolor
Lista på äldreboenden

Örebro, Karlskoga, Degerfors, Hällefors och Ljusnarsberg
Länssamarbete
Varför lyckades vi inte bättre?

Tidsbrist
Intresse?
Mer förankring
Länssamarbete
Tydligare uppdrag

Mer stöttning - diskussion, teknik och process

Vad kan öppnas upp? Kvalitetssäkring?

En del av verksamhetsprocesserna

Förklara öppna data ännu mer
Lärdomar
Politikens uppdrag

Ny satsning i höst
Fortsättningen?
Öppna data
156 myndigheter tillfrågade
Svarsfrekvens på 82%
Känner er myndighet till den nationella satsning som görs på området öppna data med bl.a. portalen öppnadata.se?
Ja 18 %
Nej 72 %
Vet ej 10 %
Hur arbetar er myndighet med öppna data?
Inget aktivt arbete 40 %
Planerar arbete 25 %
Har börjat publicera 24 %
Integrerad del i den löpande verksamhetsutvecklingen 11,5 %
Hur många informationskällor har ni publicerat?
Administration 13 st
Kärnverksamhet 55 st
Övrigt 10 st
Har ni en speciell plats för öppna data?
Ja 16 %
Nej 81 %
Vet ej 3,7 %
Endast 3 st använder /psidata eller data.example.se
Svårigheten att publicera data
Författningssamling 0,45
Diarium 0,69
Leverantrsreskontra 0,47
Upphandlingar 0,60
Personella resurser saknas
Hinder för att publicera öppna data och åtgärder
Avgiftsfinansierade myndigheter
Finansiering saknas
Kompetens saknas
Öppna data är inte prioriterat
Rapport kommer
Slutsatser
Mer informationsinsatser och utbildning behövs
Innovation
&
transparens
2 rekommendationer
Publicera öppna data på webben
Elektroniskt utlämnande
Genomgång av juridiken
Sekretess
Personuppgifter
3:e parts upphovsrätt
Klargörandetexter
Best practices
example.se/psidata
Minst 1 kontakt
Metadata för datamängder
data.example.se
Datakvalitet
4 vanliga
frågor
Hur kommer det användas?
För svårttolkat
Renomésnyltning
Rädsla och omtanke
Fråga leverantörer
4 tips
Kriterie vid projektprioritering
KISS
Följ Riksarkivets vägledning
Data före teknik
Kan man kalla det öppna data om det kostar pengar?
NEJ!
Tryckfrihetsförordningen (1766, 1949)
Upphovsrättslagen (1960)
Arkivlagen (1990)
Kommunallagen (1991)
Avgiftsförordningen (1992)
Personuppgiftslagen (1998)
Konkurrenslagen (2008)
Offentlighets- och sekretesslag (2009)
+ ett antal registerförfattningar
PSI-lagen 2010
Låt andra använda vår information
Vi är inte tillräckligt kreativa och för begränsade av platsen
Reaktiv vs. proaktiv offentlighetsprincip
Förvaltningsorganisation
vs.
Serviceorganisation
Open by default
Varför öppna data?
Yr.no
Små återanvändare
290 kommuner
Jämförbara data från alla
Hämta data
Tjänstemannaledning
Kommundirektör Staffan Isling till kommunledningskontoret:

Öppenhet och transparens är
våra viktigaste verktyg för att
motverka det låga förtroendet
för kommunala tjänstemän
Politisk ledning
För att bidra till öppenhet, transparens och lätttillgänglig service ska Örebro kommun i möjligaste mån skapa öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Undantag från den hanteringen ska motiveras.
Politisk ledning
Arbetet med öppna data pågår löpande och målet är att det ska bli en integrerad del av den dagliga verksamhetsutvecklingen.
Politisk ledning
Örebro kommun är drivande i en satsning på nationell samordning av kommunala öppna data tillsammans med sex andra större kommuner och SKL. Lokalt är vi med och arrangerar tävlingen Öppna Örebro län för att uppmuntra till att den öppna data som skapas också används.
Open data challenge
Liten kostnad - stor effekt
Lärprojekt i liten skala
25 öppna källor
Varje programområde ska öppna minst 5 högkvalitativa informationskällor med tillhörande metadata innan sista oktober.
Följande gäller för informationskällorna som öppnas:
De ska inte tidigare vara publicerade publikt
De ska vara tillgängliga utan avgift för återanvändaren
De ska vara intressanta för utvecklare
Det ska finnas en plan eller rutin för regelbunden uppdatering av informationskällorna så att de hålls aktuella
Öppna data är verksamhetsutveckling
Varierat mottagande
Från självgående till fientliga
Olika förutsättningar
Fientliga?
Jag ska börja med att be om ursäkt för min visade "irritation" vid vårt samtal nyss!...
...som Utdataanalytiker har jag inget ansvar för något system eller grunddata. Min uppgift är att se till att den data/statistik som efterfrågas...sammanställs och är så nära sanningen överensstämmande som möjligt. Min uppgift är också att analysera dessa siffror och statistik, på längden och på tvären...
...och jag kan säga att det mesta av det jag sammanställer och bearbetar knappast görs av ngn vanlig svensson...
Fientliga?
Jag är så innerligt trött på all övertro på att (bl a) skoljämförelser via några enkla knapptryck skulle fungera bra... Jag säger bara: Det som räknas, går inte att mäta.

Ditt motiv - att det finns "skattebetalare" som skulle vara intresserade av att kunna använda datan för egna syften - det köper jag inte för fem öre... och de exempel du skickade är ju "gulliga" men har knappast med mitt uppdrag att göra.
Kommunledningskontoret
http://orebro.se/psidata
Kultur och fritid
Egen win
Crowd sourcing
Länssamarbete
Kommuncheferna fattade beslutet
12 kommuner, 3 gemensamma källor
Leverantörsreskontra
Lista på skolor
Lista på äldreboenden
Öppna Örebro län
http://oppnaorebrolan.se/
Örebro kommun
Örebro universitet
Länsstyrelsen i Örebro
Nethouse
Handelskammaren mälardalen
Öppna Örebro län
http://lanskampen.se
http://shiftnetwork.net/
Arbetet idag
En del av VP
Arbetet idag
Central samordnare
Ansvariga i förvaltningarna
Mediaintresse
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/xxx-88
http://www.tv4.se/nyheterna/lokala-nyheter/tv4nyheterna-%C3%B6rebro-2234-2486803
Gruppövning 2
Grupparbete 4
Nationell samordning
Gruppövning 1
Gruppövning 3
Staffanstorp
En digital allemansrätt
Sambruk och
kommunal samverkan
om öppna data
Utvecklare
Öppna data
Hagström Consulting AB
Vilka utmaningar och vinster ser ni kring öppna data?
Vad är de stora frågorna ni har kring öppna data?
Hur skulle ni organisera arbetet kring att skapa öppna data?
Vilken information ansvarar du/ni för?
Hur ställer ni er till regionala och nationella samarbeten för öppna data?
Vilka problem och möjligheter finns med detta?
För vilket område kan ni ta ett nationellt ansvar för och driva
arbetet med en produktspecifikation?
Naturvårdsverket
Vinster
Kvalitetssäkrar arbetet
Minskar osäkerhet
Sätter fokus på arbetet
Kopplat till Miljöinformations- försörjningsprocessen
DiVA
Inspire
Övrigt
Metadata- katalog
Öppnadata.se
Dcat-AP
En god informationshantering är en bra förutsättning för arbete med öppna data
E-plikt
Informationssäkerhet, E-plikt och PSI
Göteborgs stad
Checklistor baserat på processen
Organisationsförslag
Bearbetade krav vid upphandling
Det är lätt att börja med öppna data
Finns sekretess eller personuppgifter?
Finns upphovsrätt?
Säljs informationen?
Säger informationsägaren ok?
Publicera på er webb och sprid
Kronofogden har etablerat ett arbete kring öppna data

Kronofogden lever upp till de grundläggande kraven i vidareutnyttjande.se

Öppna data vs. PSI
PSI
Öppna
data
Öppna offentliga data
Ni ska:
ha kunskap om öppna data
veta hur man skapar öppna data
vilja skapa öppna data

Lyckades vi?
Kunskap om öppna data
Veta hur man skapar öppna data
Vilja skapa öppna data

En webbsida om Öppna Data/PSI publicerad samt en ansvarig för öppna data utsedd.
Prioriterade intressenter har en positiv inställning till, samt ökad kunskap om möjligheterna med att arbeta systematiskt med, öppna data
Minst en informationsmängd är publicerad som öppna data
Grundläggande organisation, process och andra stöddokument för att skapa öppna data finns etablerade
Resurssatt målbild och handlingsplan för öppna data för Kronofogden finns.
Hur hade offentlighets-principen sett ut om man skrev den idag?

öppna data

Inga avgifter eller begränsande licensvillkor
Vad tycker ni om offentlighetsprincipen?
Varför är den bra?
EU open data portal
Dcat-AP
Effektmål
Produktmål
Creative Commons BY och 0
Dcat-ap om
öppna data
5-star info
http://5stardata.info/
Metadata är nyckeln
Data före teknik
God metadata!
Dcat-ap
Ursprungssyfte
Dokumentation
Brister?
Kodexempel?
Referens-använding?
Värdet av information uppstår vid användning
Vad skulle ni göra med
5 miljoner historiska bilder?
https://www.riksutstallningar.se/content/spana/konsten-att-bl%C3%A4ddra-bland-fem-miljoner-bilder
Gruppövning 3
Vad kan du göra för att skapa öppna data imorgon?
Vilka är de största hindren för det?
http://www.dn.se/debatt/regeringen-vill-snabba-pa-arbetet-med-oppna-data/
http://www.dn.se/arkiv/debatt/digitaliseringen-av-offentlig-sektor-ska-nu-snabbas-pa/
http://opendefinition.org/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-kommunskandal-hot-mot-demokratin/
https://goteborgsstad.github.io/OpenCity/opendata/checklists.html
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Oppna-data/
http://www.vidareutnyttjande.se/
Massor med tips
Naturvårdsverket
Regeringsuppdrag Digitalt först
Strategi för miljödatahantering
Datapolicy
Metadatakoncept
Masterdatakoncept på gång
Det är svårt att bli bra på öppna data
Värdet av information uppstår vid användningen
http://blogg.orebro.se/enklarevardag/2015/09/10/fran-pappersarkiv-till-oppna-data/
Krav vid upphandling: https://goo.gl/bCDzsI
Dataset
Description
Publisher
Title
Language
License
Update date
Att publicera öppna data på datahotellet
Länkar: https://goo.gl/y5Vwud
Full transcript