Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Visie reken-wiskundeonderwijs

Goed rekenonderwijs op de basisschool
by

joyce nienhuis

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Visie reken-wiskundeonderwijs

Stenden Hogeschool
Emmen
Onderdeel vakdossier Pabo 3 Hoe bereik ik de top? Goed rekenonderwijs voor de basisschool Joyce Nienhuis
P4a Visie reken-wiskunde onderwijs
van: Samen evalueren aan het eind van de les Effectieve instructie Differentiatie binnen de lesstof
Kinderen worden dagelijks geconfronteerd met rekenen. Daarom zorgen voor betekenisvolle context, motiverend lesgeven & rekenen koppelen aan realiteit van leerlingen.
‘Pluspunt’ veel aandacht realistisch rekenen.

Belangrijk dat kinderen inzicht hebben op doelen & ze de lesstof begrijpen. Door zelf te ontdekken & experimenteren met rekenopgaven leren ze goed na te denken over verschillende opgaven.

Afwisseling in rekenonderwijs:
Ruimte voor zelfstandige opdrachten uit methode, Klassikale opdrachten, Samenwerken,
ontdekopdrachten & experimenteeropdrachten.

Rekenen en taal koppelen. Rekenen is soort taal. Rekenlessen meer taliger o.i.v. realistisch rekenen.
O.a. om rekenenonderwijs te verduidelijken voor kinderen, inzicht te krijgen in denken & aanpak van reken strategieën bij kinderen. Directe instructie model: een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens; manier & snelheid van leren.
Sommige kinderen begrijpen de instructie snel, anderen meer uitleg nodig. Hiermee is rekening gehouden.

Structuur in de lessen, elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.

Vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding & actieve instructie nodig hebben.
Ik controleer het leerproces. Goed differentiëren -> kinderen leren op eigen niveau, blijven individueel én als groep gemotiveerd.

Gewerkt met 'Pluspunt' stage.
Handleiding bevat aanwijzingen pre-teaching/blok.
Is vorm van differentiatie.
Werkt preventief & zorgt voor zelfvertrouwen bij rekenzwakke leerlingen.
Ook voor kinderen met stoornis, zoals dyscalculie.

Verlengde instructie, duidelijk uitgewerkt.
Na instructie oefenopgaven op drie niveaus, met sterretjes aangeduid: minimum: 1-ster voor rekenzwakke kinderen, basis: 2-ster voor gemiddelde kinderen en plus: 3-ster voor rekensterke kinderen.

Resultaat van toetsen op registratiebladen; bepaalt wat kind les 13 t/m 15 gaat doen: remediëring, herhaling of verrijking.

Groepen bepaald door: vaardigheidsscores bij Cito & leerrendement; groei.

Extra differentiatie groep 6 t/m 8; verder uitgewerkt. Pluspunt verdeelt groep in 3en, groep 1 ster zijn zwakke rekenaars, hiermee verlengde instructie.

Verlengde instructie met kleine groep aan instructietafel.
Wat: Uitleggen stof, interactie leerlingen, samen opdrachten maken.

Inspelen op de verschillen tussen leerlingen: niveau, aanpak van rekenproblemen.
Ik kan zien hoe kind som/opdracht maakt; waar het probleem ligt, direct corrigeren/helpen.

Versterkt vaardigheid & zelfvertrouwen leerlingen, het zelfstandig werken daarna vaak succesvoller. Zelfstandig werken aan opdrachten Samenwerken en leren van elkaar Afwisselende activiteiten Rekenen koppelen aan de realiteit Zorgen voor een betekenisvolle context Motiveren en enthousiasmeren van leerlingen Verlengde instructie rekenen ''Effectieve instructie is het hart van het rekenonderwijs!'' Gelderblom (in JSW nov. 2009) Vaak alleen opdrachten uit methode.
Ontdek-en experimenteer opdrachten overgeslagen; tijdgebrek.
Juist belangrijk voor rekenkundig inzicht van kinderen.

Afwisselende activiteiten: kinderen laten bewegen, rekenen van buiten naar binnen halen, naar buiten gaan, met alledaagse materialen rekenen.

Zelf enthousiast & met plezier lesgeven.
Stemgebruik afwisselen/intonatie, lager & minder snel, brengt rust voor leerling, blijft alert.

Kleuter rekenonderwijs met Moffel & Pier/Raaf

Tijd voor extra info over onderwerp, door betekenis, plaatje of filmpje op te zoeken.

Kortom: leerlingen met plezier laten terugkijken op les.


Niet alleen rijtjes sommen, kinderen laten bewegen,
Af en toe naar buiten gaan/rekenen van buiten naar binnen halen.
Denk aan: oppervlakte, lengte, omtrek, kegel en piramide vorm enz.
Met meegebrachte/alledaagse materialen rekenen. Speelgoed, boeken, dozen, potten enz.

Aflevering Moffel & Pier, Raaf, Sesamstraat e.a. bekijken. Realistisch rekenen maakt sommen reëel, m.b.v. verhaalsommen & concreet materiaal.

Kinderen proberen zelf tot oplossing te komen; onthouden beter oplossing van som, weten wat ze moeten doen. weten waarom ze iets uitrekenen.

Eerst zelf laten ontdekken, experimenteren met sommen & rekenopgaven.
Hierdoor leren ze goed na te denken over opgaven. Kinderen willen houvast bij rekenen; vaak niet gesnapt wat ze uitrekenen -> geen leuk vak.

Houvast bieden door relatie te leggen met rekenen & iets bekends.
Directe omgeving gebruiken.

Aansluiten alledaagse-of fantasie werkelijkheid van kind -> ervaren & beleven rekenen zelf. Sociale klimaat groep bevorderen door samenwerking; elkaar helpen & overleggen.

Daagt uit tot activiteit, betrokkenheid & zelfstandigheid,
Werkwijze bruikbaar bij elke methode.

Tijdens klassikale instructie mogen leerlingen overleggen.
Door oplossingsstrategieën te verwoorden &
vergelijken leren kinderen van, aan en met elkaar.

Hierbij houd ik het doel van de les voor ogen.

Opletten dat niet 1 kind opgaven maakt en ander erbij zit. Ook zelfstandig sommen maken. Kinderen moeten kleine problemen kunnen oplossen, kleine periode zonder de leerkracht werken, soms hulp geven.

Niet alle kinderen kunnen dit;
leerkracht grote rol bij ontwikkelen van deze vaardigheden.
Wil je een korte periode met kleine groep kinderen iets uitleggen, nakijken of bespreken dan moeten andere kinderen zelfstandig werken.

Vaste periodes voor zelfstandig werken. Tijdens zelfstandig werken verlengde instructie geven.
Omgaan met verschillen vraagt zelfstandigheid van kinderen.

Geen leerstof zelfstandig maken, dat niet is behandeld. Je moet als leerkracht altijd evalueren op je eigen handelen.
Dit kan met behulp van een beoordelingsmodel.

Binnen onderwijs luisteren naar mening van kinderen & respecteren.
Controleren of behandelde lesstof begrepen is, gestelde lesdoelen behaald zijn.

Vragen mening manier van rekenles, openstaan tips &
kritiek leerlingen.
Met plezier laten terugkijken
op rekenles. Extra info m.b.t rekenvisie Gesproken tekst of liever zelf lezen?
Full transcript