Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Англи хэлний багш М.Тамирын ажлын тайлан

No description
by

Tamiraa M

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Англи хэлний багш М.Тамирын ажлын тайлан

2013-2014 оны хичээлийн жил миний бие 9 дүгээр ангийн 3 бүлэг, 10 дугаар ангийн 2 бүлэг, 11 дүгээр ангийн 2 бүлэг, нийт 7 бүлгийн 154 сурагчдад 420 цагийн хичээлийг хөтөлбөрийн дагуу орсон байна. Үүнээс 42 ширхэг нэгж хичээлийн хөтөлбөр бичиж цаг тухайд нь шалгуулж сайжруулан бичиж байв.
- Тус хичээлийн жилд 9-11 дүгээр ангийн нийт 25 төрлийн 800 хувь тест, 35 ширхэг тарааж өгөх материал нэмж бэлтгэн сургалтандаа хэрэглэж байна. Англи хэлний хичээлийн сургуулийн хөтөлбөрийн хүрээнд унших, сонсох, ярих, бичих чадварыг тухайн түвшинд нь нэмэгдүүлж, бие хүний төлөвшлийн цогц чадамжийг эзэмшүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.

Зорилт 1.
Сургалтын чанарыг ахиулж, сурагч нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг чадварыг ахиулах
Олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал
Зорилт 2 Сурагчдын авьяас сонирхлыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх
Зорилт 3 Сурагч нэг бүрийг суралцах үйл болон олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах, төлөвшүүлэх
НУЗАНэгдлийн ажлын хүрээнд 11 дүгээр ангиудын дунд сурагчдын гадаад хэл сурах эрмэлзлэлийг өрнүүлэх, урам зориг өгөх, мэдлэгийг нь бататгах зорилгоор 2 улирал English Club буюу англи хэлний дугуйлан хичээллүүлж байна.
- Үг хэллэг тогтоолгох, зөв дуудаж сургах зорилгоор 10-11 дүгээр ангиудын дунд Spelling Bee буюу үг үсэглэлийн тэмцээн зохион байгуулж 10б ангийн сурагч Мөнгөнзаяа тэгүүн байр эзлэв.
- Хүүхдийн төлөө үндэсний газраас зохион байгуулсан "Англи хэлний үндэсний аварга шалгаруулах " олимпиадад 8-11 дүгээр ангийн 26 сурагчдыг Даланзадгад хот руу авч явж оролцуулав. Манай сурагчид улсын хэмжээнд 12 мянган сурагчид оролцсоноос 1876с хойшоо жагссан амжилттай оролцсон.
-Нэгдлийн ажлын хүрээнд 6-11 дүгээр ангиудын дунд англи хэлний багш нартай хамтран Clear Writer буюу Англи хэлний цэвэр бичигтэн шалгаруулах уралдаан зарлаж шилдэг бүтээлүүдийг бусдын хүртээл болгосон.
Зорилт 5 Мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэх
Зорилт 4 Эрүүл мэндийн боловсрол, дадал хэвшил, эрүүл харилцааг бий болгох
Тус ажлын хүрээнд ангийн 1999 оны 20 сурагчдыг вакцинжуулалтанд хамруулав. Эрүүл аюулгүй суралцах орчин бүрдүүлэх зорилгоор анги танхимын гэрэлтүүлэг, хөшиг тогтоогчийг Б.Бадамсүрэн багштай хамтран сольж шинэчилсэн.
Даасан ангийн танилцуулга
Энэ хичээлийн жилд 9б ангийг даан авч ажиллаж байна. Тус анги нь 28 суралцагчидтай ба үүнээс 18 эмэгтэй, 12 эрэгтэй. Анги хамт олныг эерэг дулаан уур амьсгалтай болгох, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, сурлагын ахиц чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор янз бүрийн судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийлээ. Үүнд:
1. Амьжиргааны түвшин болон ар гэрийн нөхцөл байдлын судалгаа, сурагчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл хийж хагас өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, анхаарал татсан сурагчдын судалгаа гаргав. Судлагаагаар хагас өнчин 2, айлд амьдардаг 1, дотуур байранд амьдардаг 3, малчны хүүхэд 12 байдаг. Сургууль болон бусад байгууллагаас уламжлал болгон зохион байгуулдаг олон үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцож байна. Хичээлийн жилийн
I улиралд С - 2, D - 9, F-16 Чанар - 40.7%
II улиралд C- 5, D- 12, F - 11 Чанар- 63% болон өссөн үзүүлэлттэй байна.
Ангийн амжилт ба авьяаслаг сурагчид
М.Тамир багштай 9б ангийн хүмүүжлийн ажлын тайлан
2013-2014 хичээлийн жил

Зорилт 1

Сургалтын чанарыг ахиулж, сурагч нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг чадварыг ахиулах
Зорилт 2
Сурагчдын авьяас сонирхлыг нээн илрүүлж, хөгжүүлэх
Зорилт 3
Сурагч нэг бүрийг суралцах үйл болон олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах, төлөвшүүлэх
Зорилт 5
Мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж, өөрийгөө хөгжүүлэх
Эрүүл мэндийн боловсрол, дадал хэвшил, эрүүл харилцааг бий болгох
Зорилт 4
Зорилго
Суралцагчдыг хариуцлагатай, бодит чадвартай, бүтээлч иргэд болгож төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг дээшлүүлэн, багш өөрийгөө хөгжүүлэн ажиллахад оршино.
- Хичээлийн жилийн 1 дүгээр улиралд 7 бүлгийн 154 сурагчдаас :
А - 7
B-15
C-33
D-76
F- 22
AB% - 63
ABCD% - 85.6 суралцсан бол
- Хичээлийн жилийн 2 дугаар улиралд 7 бүлгийн 153 сурагчдаас
А - 11
B-20
C-24
D-77
F- 21
AB% - 20.3
ABCD% - 86.3 хувьтай суралцсан байна.

9-11 дүгээр ангийн сурагчдын түвшинг 9 сард тодорхой агуулгаар шалгаж үзсэн ба үүнд дараах үр дүн гарсныг графикаар харуулав.

Үүнээс үзэхэд: намрын гарааны үнэлгээнээс 2 дугаар улиралд чанар 20.3%-р, амжилт 78.7%-р өссөн харагдаж байна.

Намрын спартикиадад анги хамт олноороо III байр эзлэв.
Сургуулийн урлагын их наадамд анги хамт олноороо II байр эзлэв.
Сурагч Н.Энхтуяа Ханбогд дэвжээний шилдэг тамирчин боллоо.
Соёлын төвөөс уламжлал болгон зохион байгуулдаг Алтан Намар тэмцээнд амжилттай оролцлоо.
Захирлын нэрэмжит сагсан бөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцов.
Сургуулийн аварга шалгаруулах бөхийн тэмцээнд сурагч Б.Амаржаргал III байр эзлэв.
Соёлын төвөөс зохион байгуулсан Flash Mob бүжгийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо.
- Тус ажлын хүрээнд Оюу Толгой ХХКс зохион байгуулдаг "Мэргэжил бүхэн сайхан" лекцэнд сар бүр сурагчдыг идэвхтэй хамруулж байв.
Ангийн сурагчдыг төлөвшүүлэх сайн талыг онцгойлох зорилгоор сурагчдаас санал асуулга авч сурагч нэг бүрийг хамгийн хамгийнд тодорхойлж шинэ жилээр дурсамж хадгалуулав.
9 дүгээр ангиудын дунд дүрэм журамтай холбоотой хичээлийн сэдвээрээ дамжуулан сургуулийн дүрэм журмыг орчуулуулж чээжлүүлэв.
Багш Баттогтох, багш Б.Цэндмаа нартай хамтран усны аюулгүй байдлыг хэмжиж үзэх зорилгоор 8 дугаар ангийн сурагчидтай баг болон явж шинжилгээ судалгаа явуулав.
Сурагч нэг бүрийг хөгжүүлэх арга технологи сэдвээр НУЗАНс баг болон илтгэл бичиж III байр эзлэв.
Амжилттай боловсрол ТББс зохион байгуулсан "Дунд ангийн суралцагсдыг амьдрах ухаанд сургах арга зүй" сэдэвт 2 кредиттэй сургалтанд хамрагдсан.
Залуу багш нартай хамтран Ахмадын баярын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.
Эрүүл амьдрал сэдэвт марафон гүйлтийн тэмцээнд оролцов.
Дэлхийн мод тарих өдөрт нэгдэв.
Баг 2013 уралдаант тэмцээнд багаараа оролцлоо.
Эрүүл амьдрал сэдэвт нийтийн бүжгийн сургалтанд 14 хоног хамрагдав.
Чөлөөт цагаараа багш нартаа зориулан facebook хуудсанд Ханбогд ЕББДСургууль нэртэй group нээн ажиллуулж байна.
Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа
Технологийн секцээс зохион байгуулсан FASHION 2014 загварын тэмцээнд охидын баг амжилттай оролцов.
Full transcript