Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap
by

Jacco Schroevers

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dienend leiderschap

Je krijgt wat je geeft Dienend Leiderschap Voorstelrondje
Raadsel
Wat
Hoe
Waartoe
Praktijk/onderzoek
Fragment: interview
Blog
Vertrouwen
Stellingen
Hoe vorm te geven
Opdracht
Persoonlijke ontwikkeling
Oplossing raadsel
Citaten Indeling A.
Gaat om met onbetrouwbare politici, laat zich door astrologen adviseren, heeft 2 maîtresses, is kettingroker en drinkt 10 Martini’s per dag

B.
Gaat studeren, maar wordt tot 2 x toe van school gegooid, gebruikt verdovende middelen, slaapt elke dag uit tot 12 uur en drinkt elke avond een fles whisky

C.
Is gedecoreerd, is vegetariër, heeft strategisch inzicht, rookt niet, drinkt af en toe en biertje en heeft geen buitenechtelijke affaires Wie heeft je voorkeur van onderstaande leiders? Indeling Raadsel principiële levenshouding: (moreel) verlangen om te dienen

wat je bent (niet wat je doet)

gericht zijn op wat mensen nodig hebben (niet op wat ze moeten doen)

dienen én leiden: evenwicht tussen (groei en belang) mens en (bedrijfs)resultaat

geen leiderschapsstijl die je wel of niet toepast

op alle managementniveaus

oneindig en gezamenlijk groeiproces

KSF: gedrag en voorbeeldfunctie Wat is dienend leiderschap? Authentiek Gedragingen en kenmerken Empowerment Bescheiden Waardering Kwetsbare opstelling je bent echt en geloofwaardig

je gedrag komt overeen met wie je werkelijk bent

je bent consistent, consequent, zichtbaar voor anderen,
transparant en eerlijk je bent eerlijk en open over twijfels en bedenkingen over een idee,
iemands prestaties en je eigen prestaties

je geeft fouten eerlijk toe je maakt anderen zelfredzaam
je geeft persoonlijke verantwoordelijkheid
je deelt informatie
je daagt mensen uit om met ideeën te komen
je laat mensen zelf beslissen
je biedt trainingen en opleidingen je bent in staat om wat je hebt bereikt en je talenten
in het juiste perspectief te plaatsen

je bent je bewust van je sterke en zwakke punten

je bent oprecht geïnteresseerd in de gedachten en
meningen van anderen je besteed tijd en zorg aan anderen

je luistert en leeft je in

je geeft complimenten, lof en credits aan anderen

je stelt jezelf op de achtergrond Onderzoek Onderzoek De Waal (2008) vijfjarig onderzoek naar de resultaatgerichtheid van zowel profit- als non-profitorganisaties
studie op 290 internationale onderzoeken → kenmerken van excellente organisaties
getest bij 3200 profit- en non-profitorganisaties Belangrijkste factor voor resultaatgerichtheid:

Kwaliteit van het management:

Integer
Coach
Voorbeeldrol
Vertrouwensrelaties
Verantwoordelijk
Prestatiegericht
Besluitvaardig ten aanzien van ‘niet-presteerders’. Onderzoek Collins (2007) Zeer succesvolle Fortune 500-bedrijven in Amerika
Leiderschap zat in eerste instantie niet in scope onderzoek Vriendelijk
Bescheiden
Gereserveerd
Maakten een bewuste persoonlijke ontwikkeling door
Konden (zelf)reflecteren
Voorbeeld
Mentor

Zeer resultaatgericht
Vastbesloten hun doel te bereiken
Namen hiervoor moeilijke beslissingen
Vastberaden gefocust op langdurig succes
Namen geen genoegen met middelmatigheid Paradoxale mix werven de juiste mensen
grijpen onmiddellijk in bij niet functioneren
stoppen geen energie in motiveren, maar in voorkomen van demotiveren.

Hoe:
ze kijken in de spiegel bij slechte resultaten (en wijzen niet naar anderen) en geven anderen alle lof bij goede resultaten
dromen niet, maar zien harde feiten onder ogen en handelen daarnaar

Om de harde feiten te horen:
leiden door stellen van vragen (niet door geven van antwoorden)
gebruiken dialoog en debat, maar dwingen niemand
zoeken oorzaken, geen schuldigen verhoging klantwaarde
betere prestaties
toename kracht en ontwikkeling van werknemers, managers en organisatie
verhoogde motivatie
betrokkenheid
klant- en medewerkertevredenheid
lager verzuim
acceptatie van invloed
plezier in het werk
continue en van elkaar leren
hoog niveau van samenwerking
innovatie
creativiteit
beter kunnen inspelen op organisatorische veranderingen Wat levert het op? Hét kenmerk van succesvol toepassen van dienend leiderschap:

groeiende (dienende) medewerkers Fragment Wat is vertrouwen?

de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen richting een andere persoon of partij die je niet kunt controleren of monitoren.
het geloof dat het bedrijf de mensen ter harte gaat en dat ze het belang van het bedrijf op het oog hebben.
het geloof in de integriteit, het karakter en de competentie van de leider. Vertrouwen Soorten vertrouwen

zelfvertrouwen: jezelf kennen en continue verbeteren

relatievertrouwen: luisteren, beloftes waarmaken, focus op resultaten

organisatievertrouwen: onderlinge afstemming, delen informatie, samenwerking, probleemerkenning

marktvertrouwen: waarmaken kernwaarden van de organisatie om geloofwaardigheid te vergroten

maatschappijvertrouwen: de intentie om waarde te creëren Vertrouwen

basis voor permanent succes
hoe meer, hoe lager de kosten en hoger de handelingssnelheid (en andersom)
is essentieel voor het welbevinden en prestaties
van individuelen, teams en organisaties
geen dienend leiderschap zonder
kan worden afgemeten aan de mate waarin mensen betrokken zijn, beslissingsvrijheid hebben, samenwerken en informatie delen. Vertrouwen de nek omdraaien Niet tijdig, volledig en transparant communiceren
Geen dialoog organiseren
Niet aanwezig, aanspreekbaar of toegankelijk zijn
Aandacht voor werk van mensen maar geen aandacht voor mensen hebben
Wel (aan)horen, maar niet luisteren
Schuldigen zoeken in plaats van oorzaken
Kritiek vervelend vinden en dit laten merken of eindeloos goed pareren
Adviezen, meningen en feiten negeren
Beloftes niet nakomen
Zeggen dat je deur altijd open staat, maar zelf nooit ergens spontaan binnenlopen
Besluiten niet terugkoppelen
Mensen individueel belonen Dienend leiderschap is niet aan te leren, het moet in je zitten Stellingen Overeenkomsten Onderzoek RWS ZLD Doen we ff! Als het er op aan komt, blijft het resultaat toch belangrijker dan de medewerker Dienend leiderschap is soft en zeker in verkiezingstijd minder geschikt De waarheid verdwijnt
als de leiding verschijnt Verschillen Meningen en verwachtingen managers en medewerkers Niet dus:

geen gebeurtenis, maar ontwikkeling
kan alleen in gezamenlijkheid
is niet gemakkelijk
staan nog maar aan het begin
vertrouwen is nog niet overal en voldoende aanwezig
verschillende paradigma´s en verwachtingen
pas resultaat op de langere termijn
geen exacte formule voor succes, wel een voor falen:

Proberen het iedereen naar de zin te maken Wat is nodig?

Veranderend en voorbeeldgedrag
Steun en voorbeeld van de top
Tijd
Focus
Feedback
Incasseringsvermogen
Vertrouwen
Elkaar
Persoonlijke ontwikkeling Beeld

*wandeltochtje
*lekker ontspannen
*vaste grond onder voeten
*rugzakje mee
*mogelijkheid tot rust onderweg
*top is al in zicht
*duidelijk zichtbaar pad naar het doel
*we kunnen altijd nog terug

Voor dienend leiderschap: een te eenvoudige voorstelling van zaken want het is moeilijk! Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Wat we nodig hebben is: 9 lessons of rock climbing! Persoonlijke ontwikkeling Volhouden
Aarzel niet
Plan
Stap voor stap
Weten te temporiseren
Niet bang zijn
Tegenstellingen zijn goed
Sterkte en kracht is geen voorwaarde voor succes
Weten wanneer je los moet laten

Balance rules! Vragen?

Pauze Groepsopdracht

wat doen we als CU momenteel al goed?

wat kan er beter?


10 minuten, plenaire terugkoppeling Individuele opdracht persoonlijke ontwikkeling

zie onderstaande opsomming: schrijf voor jezelf én voor je buurman/vrouw op aan welke 3 persoonlijke kwaliteiten extra aandacht besteed moet worden:

lachen
waarderen
aandacht besteden aan anderen
actief luisteren
mensen verenigen
conflicten oplossen
helder communiceren
humoristisch zijn
het van hun kant zien
niet klagen

Waarom deze 3, hoe aan te pakken en wat hiermee te bereiken? Gebruik eventueel de sheets! Citaten Iedere intelligente idioot kan dingen groter, complexer en gewelddadiger maken. Het vraagt genialiteit én veel moed om de andere kant op te gaan
(Einstein) Een goede leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in de leider,
een geweldig leider inspireert mensen om vertrouwen te hebben in zichzelf
(E. Roosevelt) Mensen stijgen boven zichzelf uit wanneer degenen die hen leiden proberen te begrijpen en accepteren zoals ze zijn
zelfs als hun prestaties kritisch worden beoordeeld op basis van hun kunnen (Greenleaf) De zwakkeling is wreed.
Zachtaardigheid kan men alleen verwachten van de sterke.
(Leo Roskin) Mensen die het weten, zeggen het niet;
mensen die het zeggen, weten het niet
(Lao-Tse) Einde

Bedankt! gedragingen en kenmerken
veranderingsvermogen van medewerkers
primair sturen op effectiviteit
pas resultaat op termijn
niet onmiddellijk ingrijpen bij niet-presteren
acceptatie van middelmatigheid
nog geen goede feedback
voorkeur voor charisma boven bescheidenheid
respect wordt verdiend, maar niet altijd gekregen
bedenkingen bij KR8 als bezuinigingsdoelstelling
belang van vertrouwen, maar nog niet overal aanwezig
individueel belonen ondermijnt teamwork de basis van dienend leiderschap
basis als voorwaarde voor nieuwe managers
geschiktheid van huidige management
zichtbaarheid van veranderingen
perceptie van dienend leiderschap
project- en lijnmedewerkers: huidige dienende leiders
project- en lijnmedewerkers: bescheidenheid
project- en lijnmedewerkers: macht door positie
project- en lijnmedewerkers: kwetsbare opstelling
project- en lijnmedewerkers: waarheid
doel KR8 Boeken Good to Great (2007), Jim Collins Leiderschap ontraadseld (2007), Kets de Vries 7 eigenschappen van effectief leiderschap (2010), Steven Covey Jezelf kennen is het moeilijkste wat er is
(Thales) Door jezelf te overtuigen win je geen discussie
(Robert Half) Dienend leiderschap werkt niet tijdens verkiezingen Nieuwe leiders gevonden (2011), Tica Peeman Gisteren vierden we het afscheid van een zeer gewaardeerde inhuurkracht bij ons op de afdeling en zoals gebruikelijk was ik aan de late kant. De stoelen waren al bezet en dus ging ik een stoel halen, maar er waren er meer te laat en dus haalde ik ook voor hen stoelen. Teruggekomen hoorde ik iemand zeggen “Kijk dat is nu dienend leiderschap”. Keith R. McFarland Hoe gewone bedrijven doorbreken LEIDINGGEVENDEN SPELEN CRUCIALE ROL dynamosprong: term uit de klimsport voor een sprong naar een steunpunt dat gevaarlijk ver weg lijkt

geen snelle, tijdelijke beweging, maar weloverwogen en volhardend omhoog klauteren

de kroon op het werk zetten = een strategie en een aantal principes Stappenplan Kroon op het bedrijf:

Zet eerst kroon op de klant
Stel hoge eisen
Wees sober
Geen commandant, maar coach
Loyaliteit mag niet in de weg staan
Wees voor iedereen toegankelijk
Betrek mensen zoveel mogelijk
Zoek extern en intern hulp
Leer van tegenslag BLOG Jacco Schroevers 44 jaar
werkt bij Rijkswaterstaat
getrouwd, 3 kinderen
hardlopen, voetballen, wandelen, geschiedenis

MBA-studie, afgestudeerd op dienend leiderschap
Full transcript