Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Integrale toets 1 propedeuse fase 2014-2015 Teun van Deursen

No description
by

Teun Deursen

on 19 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Integrale toets 1 propedeuse fase 2014-2015 Teun van Deursen

Even Voorstellen
Sportstimulering 7.0
leraar SBO in primair onderwijs 1A 7.0
Volleybal vrijst.
Klimmen vrijst.
Judo vrijst.
Atletiek spelen PO vrijst.

Blok 1
Blok 4
Inovatief schoolplein 6.0
Leraar SBO in primair onderwijs 1B 6.0
Korfbal vrijst.
Bewegen op muziek vrijst.
Turnen vrijst.
Balspelen vrijst.Blok 2
Integrale toets 1 Teun van Deursen
VLP1A 7.5 studiepunten
VLP1B 7.5 studiepunten
VISS-B 5.0 studiepunten
VSPS 5.0 studiepunten
SV PO1A 2.5 studiepunten
SV PO1B 2.5 studiepunten

Positief studieadviesStudiepunten na blok 1 en 2
Blok 3
Sport bewegen en gezondheid 7.0
Leraar SBO in voorgezet onderwijs 1A 6.0
Turnen Vrijst.
Squash en tennis Vrijst.
Circus Vrijst.
Zwemmen Vrijst.
VLV 1A 7.5 studiepunten
VLV 1B 7.5 studiepunten
Sport gezondheid en bewegen 5.0 studiepunten
Project matig werken 5.0 studiepunten
VSVO 1A 2.5 studiepunt
VSVO 1B 2.5 studiepunt
Studiepunten blok 3 en 4
Naam: Teun van Deursen
Geboortedatum: 16-02-1990

Begin dit jaar ben ik gestart aan de ALO in Nijmegen.
De reden hiervan is dat ik een enorme passie heb voor sport en dat ik die passie graag over wil brengen aan kinderen.
Mijn doel is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.Voordat ik aan deze studie begon heb ik de studie Sport en Bewegen in Eindhoven afgerond.
Ook heb ik nog twee jaar op de Sport hogeschool in Eindhoven gezeten. Helaas had ik niet voldoende studiepunten om daar mijn studie voort te zetten.
Na mijn MBO was ik volledig overtuigd dat ik gym-docent wilde worden. Voor mij bestaat er geen leukere baan. Dit omdat je bezig bent met mensen en met sport. Mijn doel voor dit schooljaar is om mijn propedeuse in een jaar te behalen. En mijn doel voor deze studie aan de ALO in Nijmegen is om mijn diploma te behalen en daarmee docent lichamelijke opvoeding te worden.

Bewijs last deelname IT 1
VLP1A + VLP1B cijfers
Bewijs deelname IT 1
Sport vaardigheden
Cijfers
Competenties
Propedeuse
Tijdens de integrale toets wordt er gekeken naar de competenties die bij elke OWE horen. De competenties van de propedeuse zijn op niveau 1. Dit wil zeggen op oriënterend niveau.
Sportstimulering:
De inhoud van het vak sportstimulering ging voornamelijk over de geschiedenis van sport (de sport ethiek). Bij dit vak was het van belang om in groepen samen te werken. Bij sportstimulering hebben we een leerlijn gemaakt voor het bewegingsonderwijs. Bij het maken van deze leerlijn was het de bedoeling dat deze gemaakt werd voor een school waar een groepslid stage liep. Bij deze opdracht was het de bedoeling dat je ging onderzoeken wat er in de buurt van de school te doen was. Welke verenigingen bijvoorbeeld iets kunnen betekenen voor de school en waar ligt de interesse van de kinderen. Deze opdracht werd afgesloten met een tentamen.

Beroepstaak en competenties
De beroepstaak van SPST was
Samenwerken en sportstimulering

competenties
Samenwerken
- Weet hoe teamgeest bevorderd kan worden in het eigen team,
- Kan luisteren naar wat anderen beweegt & kent verschillende doelgroepen en weet drempels en motieven te beschrijven,
- Werkt met collega’s aan ontwikkeling van Sport en bewegingaanbod
- Kent rol en belang van organisaties rondom de school relevant voor Sport en bewegingaanbod
- Kan grenzen van eigen professioneel handelen bewaken binnen projectteam
Kennisontwikkeling
- Kan aangedragen nationale vakliteratuur begrijpen en inzetten bij opdrachten,
- Gebruikt nationale vakkennis en aangedragen vakliteratuur om uitspraken te onderbouwen,
- Kan opgedane kennis schriftelijk en mondeling presenteren aan derden,
- Heeft vakinhoudelijke kennis,
Professionele ontwikkeling
- Kijkt kritisch naar eigen handelen als docent SBO
- Heeft een goed beeld van persoonlijke ontwikkeling op alle ALO competenties,
- Vraagt en gebruikt feedback van klasgenoten, praktijkbegeleiders en docenten;
- Weet omgeving te enthousiasmeren,
- Geeft het goede voorbeeld in communicatie en omgangsvormen voor de leerlingen, klasgenoten en op de opleiding ALO,
- Signaleert mogelijkheden om doelen te bereiken
- Kent grenzen van het eigen professionele handelen
Doel SPST
1. De student heeft kennis en begrip van de geschiedenis van de moderne sport
2. De student heeft kennis en begrip van de infrastructuur van de sportwereld
3. De student heeft kennis en begrip van de sportdeelname in Nederland
4. De student heeft kennis en begrip van sport en ethiek
5. De student kan in teamverband een doorgaande lijn beschrijven van school naar vereniging.
6. De student beschrijft op welke manier hij / zij inspeelt op de motieven en drempels van een specifieke doelgroep
7. De student kan de georganiseerde sportomgeving van de school in beeld brengen
8. De student beschrijft het proces van samenwerking en gebruikt de PDCA-cirkel
9. De student beschrijft zijn bijdrage aan het groepsproces op basis van een peerassesment.
Waar sta ik na SPST
1. De student heeft kennis en begrip van de geschiedenis van de moderne sport
Dit werd getoetst in het tentamen en dit heb ik voldoende afgesloten.
2. De student heeft kennis en begrip van de infrastructuur van de sportwereld
Dit werd getoetst in het tentamen en kwam ook terug in de leer lijn.
3. De student heeft kennis en begrip van de sportdeelname in Nederland
In het tentamen kwam terug over de sportdeelname in Nederland en dit heb ik gehaald.
4. De student heeft kennis en begrip van sport en ethiek
De ethiek werd getoetst in het tentamen en kwam terug in de leer lijn.
5. De student kan in teamverband een doorgaande lijn beschrijven van school naar vereniging.
Tijdens de leer lijn is dit terug gekomen en hebben we hier de lijn in beschreven van de school met de verenigingen.
6. De student beschrijft op welke manier hij / zij inspeelt op de motieven en drempels van een specifieke doelgroep
We hebben de stage school van een mede student genomen en de motieven van de leerlingen door middel van een enquête afgenomen.
7. De student kan de georganiseerde sportomgeving van de school in beeld brengen
De omgeving van de school hebben we onderzocht.
8. De student beschrijft het proces van samenwerking en gebruikt de PDCA-cirkel
Na dat we klaar waren met ons project hebben we elkaar beoordeeld.
9. De student beschrijft zijn bijdrage aan het groepsproces op basis van een peerassesment.
Ook in het peerassesment hebben we elkaar beoordeeld en feedback aan elkaar gegeven.
Waar sta ik na SPST
Samenwerken
- Weet hoe teamgeest bevorderd kan worden in het eigen team,
Ik kan de teamgeest bevorderen door de groep bij elkaar te houden. Dit doe ik door elkaar overal bij te betrekken.
- Kan luisteren naar wat anderen beweegt & kent verschillende doelgroepen en weet drempels en motieven te beschrijven,
Ik vind het moeilijk om te luisteren naar andere ik druk vaak mijn eigen iets te veel door.
- Werkt met collega’s aan ontwikkeling van Sport en bewegingaanbod
we hebben dit samen tot een mooi project gemaakt en hier een voldoende voor gescoord.
- Kent rol en belang van organisaties rondom de school relevant voor Sport en bewegingaanbod
Hier hebben we onderzoek naar gedaan naar de verschillende verenigingen rondom de school.
- Kan grenzen van eigen professioneel handelen bewaken binnen projectteam
Ik ken mijn grenzen en weet deze aan te passen aan mijn omgeving en project team.

Kennisontwikkeling
- Kan aangedragen nationale vakliteratuur begrijpen en inzetten bij opdrachten,
De aangedragen vakliteratuur die we van onze docent kregen hebben we verwerkt in ons project.
- Gebruikt nationale vakkennis en aangedragen vakliteratuur om uitspraken te onderbouwen,
Tijdens de lessen moesten we opdrachten maken en deze hebben we met elkaar doorgenomen en moesten we onderbouwen.
- Kan opgedane kennis schriftelijk en mondeling presenteren aan derden,
het presenteren van je plan aan de klas en opdrachten.
- Heeft vakinhoudelijke kennis,
Heb kennis van het vak SPST.

Professionele ontwikkeling
- Kijkt kritisch naar eigen handelen als docent SBO
Ik kan kritisch naar mezelf kijken vind dat ik voldoende heb bijgedragen aan dit product.
- Heeft een goed beeld van persoonlijke ontwikkeling op alle ALO competenties,
ik heb een beeld vanuit de handleiding welke competenties er getoetst worden.
- Vraagt en gebruikt feedback van klasgenoten, praktijkbegeleiders en docenten;
heb feedback gekregen op mijn werk in de groep.
- Weet omgeving te enthousiasmeren,
Kan mijn mede studenten enthousiasmeren tijdens het werken aan het product.
- Geeft het goede voorbeeld in communicatie en omgangsvormen voor de leerlingen, klasgenoten en op de opleiding ALO,
kan op een professionele manier met elkaar omgaan.
- Kent grenzen van het eigen professionele handelen
Ik weet hoe ik me professioneel moet opstellen tegen over mijn studenten.
Toegevoegde waarden competenties:
Ik kan stellen dat ik gegroeid ben in de eerder genoemde competenties. Ik heb ervaren dat ik sterker geworden ben in het samenwerken met andere mensen. dit omdat ik naar ander mensen kan luisteren en ook mijn mening kan geven. Ik kan mensen uit laten praten en niet meteen mijn mening hoef te geven.

Verder ben ik van mening dat ik op een professionele manier kan werken en dat ik kan voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een toekomstig docent Lichamelijk Opvoeding. Zoals de competenties in het paprika model. (wat is mijn positie, Was de uitleg helder, Heb je vragen gesteld, Had je er zin in, heb je complimenten gegeven, Heb je een voorbeeld gegeven, Heb je jou stem op de juiste manier gebruikt en Heb je taken en rollen gegeven). Ik ben van mening dat ik mijn keuzes en meningen mondeling kan toelichten. Ook ben ik van mening dat ik in staat ben doelen te bereiken in samenwerking met mijn toekomstige collega's.

Leraar sbo in primair onderwijs 1A
Tijdens deze OWE was het de bedoeling om te beginnen met les geven aan je eigen klas. Hierbij leer je de fijne kneepjes van het vak en daarbij wat er van je verwacht wordt als toekomstige docent. Deze eerste dingen die van je verwacht worden mocht je verder gaan uitvoeren tijdens je stage.
Mijn eerste stage adres was op de Hazespron in Nijmegen. Deze stage heb ik gelopen met Joram. We werden hier begeleidt door een 3e jaars student van deze opleiding.
Beroepstaak en competentie
Bij Lp1a gaat het om de competenties lesgeven en coaching
competenties:

Les- en leidinggeven

De leraar SBO verricht activiteiten gericht op:
Het op basis van een grondige analyse en systematische wijze ontwerpen, plannen,
uitvoeren en evalueren van sport- en bewegingsactiviteiten in het gehele onderwijs.
Het leidinggeven aan groepen deelnemers binnen onderwijs, buurt en sport.
Begeleiden
De leraar SBO is in staat om leerlingen te begeleiden en te coachen. Hij is pedagogisch
competent. De leraar is in staat om sport- en bewegingsactiviteiten te gebruiken als
pedagogisch middel. In dit kader creëert en hanteert hij een veilig en respectvol sociaal
pedagogisch klimaat.
Kennis ontwikkeling

De leraar SBO heeft didactische en methodische kennis om lessen in te richten voor het
primair onderwijs. Deze kennis wordt opgedaan uit vakliteratuur.
Professionele ontwikkeling

De leraar SBO is in staat om op een adequate wijze te blijven werken aan zijn competenties
in de meest brede betekenis (beroepscompetenties, burgerschapcompetenties,
leercompetenties). Hij is in staat tot kritisch reflecteren op het eigen gedrag en de eigen
beroepsrol. Hij formuleert leerbehoeftes en persoonlijke ontwikkelpunten en is in staat hier
planmatig aan te werken.

doel van LP1A
Het doel van de beroepstaak lesgeven en coaching is dat je leert kennismaken met het lesgeven in primair onderwijs.
De hoofddoelstelling van de beroepstaak lesgeven en coaching is dat de student in staat is om op een adequate wijze sport- en bewegingsactiviteiten in het gehele onderwijs te ontwerpen, te plannen, uit te voeren en te evalueren.

Na afloop van deze OWE:
- Kun je een lesvoorbereiding SMART formuleren middels het HAN ALO LVB format.
- Kun je een accommodatie beschrijven en een materiaallijst samenstellen.
- Kun je een methodische reflectie toepassen.
- Kun je evalueren aan de hand van het coachmodel.
- Kun je een 0-meting maken aan de hand van de competenties.
- Heb je kennis over de achtergrond van een school.
- Heb je inzicht in een schoolorganisatie.

Waar sta ik na deze OWE:
1. Je bent in staat één les voorbereiding van het practicum aan te leveren met SMART
Ik heb al een vooropleiding gehad dus ik had hier al een voordeel mee. Ik kan een lvf in smart aanleveren. Dit lvb voldoet dan aan de HAN competenties die hiervoor staan.
2.Je bent bekend met de achtergrond van jouw stage school.
Doordat je het stageverslag heb moeten maken heb je inzicht gekregen in jou stage school. hiervoor heb je allerlei opdrachten moeten maken.
3.Je hebt inzicht in de schoolorganisatie
Door het stageverslag heb ik een organogram gemaakt van de schoolorganisatie.
4. Je bent in staat een accommodatie te beschrijven en een materiaal lijst samen te
stellen.
Ik heb een materialen lijst opgesteld van de gym zaal van het vaste materiaal en van het kleine materiaal.
5.Je legt een pedagogisch model uit en past deze toe op je stage school.
Heb het pedagogisch model uitgelegd door middel van een prestatie aan mij beoordelaar en in mijn stage verslag.
6.Je bent in staat schriftelijk een methodische reflectie toe te passen op minimaal 1
gegeven les SBO tijdens de stage.
Ik heb al mijn lessen geevalueert en hier een reflectie verslag van gemaakt. Dit vind je elke keer onder aan mijn les voorbereiding.

Toegevoegden waar competentie:
Ik ben in staat de competenties toe te passen in mijn les. Zo komt het les en leiding geven terug in mijn les. Ik probeer leerlingen aan te sturen en aan te zetten tot beweging.Het beweging aanbod is vrij breed.
Door de leerlingen te coachen help ik ze om tot een hoger niveau te komen. Tijdens mijn stage krijg je een nauwe band met leerlingen. Dit doe ik door interesse te tonen en mezelf te onderscheiden van anderen. Zodat ze niet snel zullen vergeten wie ik ben. Ook probeer ik duidelijk te zijn, zo weten leerlingen meteen waar mijn grens ligt. Mijn doel is dat leerling bewust worden van wat ze leren tijdens mijn lessen.

0-meting stage
Tussen beoordeling:
Het punt wat ik kreeg voor mijn tussenbeoordeling was een 6,8. De feedback die ik hierbij ontvangen had was dat ik meer mijn stage-map moest laten zien. De positieve feedback die ik ontving was dat ik goed voor een groep sta en de leerlingen weet te bereiken. De onderdelen van de lessen moet ik in niveaus aanbieden. Dit moet ik dan ook terug laten komen in mijn lvf. Waarschijnlijk wanneer ik dit doe pas moet ik op een hoger cijfer uit kunnen komen.

SMART:
Tijdens mijn lessen kan ik er voor zorgen dat ik mijn onderdelen op verschillende niveaus kan aanbieden. Dit komt terug in mijn lvf waar ik mijn niveaus heb voorbereid waardoor de leerlingen op verschillende niveaus kunnen bewegen dit leid tot succes beleving bij mijn leerlingen.
Filmpje
Hieronder zie je een filmpje dat ik voor de eerste keer zelf les gaf aan mijn klas.
We gingen verticale sprongen oefenen.
Terugblikken practicum:
1. Wat was jouw positie in de zaal? (Waarom stond je juist daar? Ben je veranderd in positie?)
Je postitie in de zaal was goed je had het overzicht over de leerlingen. Ze konden jou ook zien. Laat de leerlingen niet achter je door lopen.
2. Was de ‘uitleg’ helder? (Op welke wijze heb je dit gedaan? Waaruit bleek dat de deelnemers de opdracht hebben begrepen) De uitleg was kort en de leerlingen wisten wat ze moesten doen.
3. Heb je een voorbeeld gegeven? (Wie gaf dit en waar en hoe werd dit uitgevoerd ? Waar stonden de deelnemers?)
Je heb zelf een voorbeeld gegeven daarna hebben leelringen een voorbeeld gegeven was goed.
4. Heb je vragen gesteld? (Aan wie, op welke momenten en wat deed je met de antwoorden?)
Je mag meer controlerende vragen stellen.
5. Had je er ‘zin’ in? (Waar was jij enthousiasmerend, motiverend of inspirerend?)
Je was enthousiast dit liet je merken en hierdoor waren de leerlingen dit ook.
6. Heb jij je stem op de juiste manier gebruikt? (Is het volume, de toonhoogte, intonatie en articulatie afgestemd op de situatie en de deelnemers?)
Je stem gebruik je op een goede manier je komt boven de groep uit.
7. Heb je complimenten gegeven? (Zo ja, op: 1 top actie, 2 top talent of 3 topkwaliteit. Welk effect had dit?)
Iedere leerlingen heeft wel een of meerdere complimenten en tips gekregen dit was heel goed.
8. Hebben de deelnemers VEILIG kunnen bewegen? (Zijn de materialen en leerlingen goed gepositioneerd? Was de hulpverlening verzorgd? Is de juiste methode gebruikt?)
Let op dat de mat niet weg schuift.
9. Heb jij rollen en taken gegeven? Wie, wat, waar, welke, wanneer en wat daarna? (Hoe heb jij dit begeleid?)
Bij het opbouwen heeft iedereen een taak gekregen en de leerlingen wisten wat ze daarna moesten doen.

innovatief schoolplein
Bij het vak VISS was het de bedoeling dat je een schoolplein ging ontwerpen voor jou stage school. Voor dit te ontwerpen moest je een onderzoek doen bij de kinderen wat deze wilden op het schoolplein. Een interview met de directeur van de school. Ook moest je kijken wat er in de buurt voor pleintjes waren en voor wat voor wijk het is. Hieruit heb ik samen met Nicky een klasgenoot een schoolplein ontworpen voor mijn stage school. Voor mijn school kwam eruit dat het een duurzaam maar groen schoolplein moest worden.
Beoordeling schoolplein ontwerp:
Beoordeling schoolplein ontwerp:
Beoordeling school plein:
Beoordeling school plein:
Nieuw schoolplein de hazensprong Nijmegen:

Beroepstaak en competenties VISS
Beroepstaak bij VISS is ondernemen en innovatie
Competenties:

 Ondernemen (hoofdcompetentie)
Bij het ondernemen gaat het er om dat je een nieuw schoolplein gaat ontwerpen. Hoe kun je dit het beste doen en hoe bouw je dit op waar ga je naar kijken.
 Kennisontwikkeling (nevencompetentie)
Door kennis te verzamelen van verschillende deelnemers van het schoolplein kom je achter de wensen en behoeften en zo ga je het schoolplein ontwerpen.
 Professionele ontwikkeling (nevencompetentie)
In de toekomst als je op een school werkt dan kan dit ook bij je taken komen kijken. Zo ontwikkel je als professional.
Doel VISS:

Heb je kennis van de basisprincipes van de marketing
 Kan je de behoeften van kinderen in kaart brengen op het vlak van sport- & bewegen
Innovatief schoolplein sport en bewegen – Opleiding ALO – Propedeuse – blok 2 versie 3.0 Pagina 14
 Heb je inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van sport- & bewegen en kan je deze koppelen aan de verschijningsvormen
 Heb je kennis van het systematisch in kaart brengen van een interne en externe omgeving
 Kan je een innovatief schoolplein ontwikkelen dat leidt tot verhoogde deelname aan de beweegcultuur (zie ook centrale beroepsopdracht)
 Heb je je eerste ervaring opgedaan met onderzoeksstrategieën
 Heb je kennis van de relevante wet- en regelgeving
Waar sta ik na VISS:
Heb je kennis van de basisprincipes van de marketing
Tijdens de lessen en voor je toets moet je van alles over marketing leren dit komt terug in de toets maar ook in de opdrachten die we hebben gesproken in de les.
 Kan je de behoeften van kinderen in kaart brengen op het vlak van sport- & bewegen
Tijdens de opdrachten kan je de behoeften van kinderen in kaart brengen door een enqueten in te laten vullen door de leerlingen hierdoor krijg je een beeld wat zij belangrijk vinden.
 Heb je inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van sport- & bewegen en kan je deze koppelen aan de verschijningsvormen
Doordat je op zoek gaat naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schoolplein spelen kom je hier achter.
 Heb je kennis van het systematisch in kaart brengen van een interne en externe omgeving
Door de omgeving in kaart te brengen kom je erachter wat er speelt in de interne en externe omgeving.
 Kan je een innovatief schoolplein ontwikkelen dat leidt tot verhoogde deelname aan de beweegcultuur (zie ook centrale beroepsopdracht)
Door het ontwikkelen van een nieuw schoolplein leidt dit tot verhoogde deelname in de beweegcultuur.
 Heb je je eerste ervaring opgedaan met onderzoeksstrategieën
Door de verschilleden onderzoeken die je gaan heb heb je hier ervaring in opgedaan. Zo weet je wat de meest effectieve onderzoeken zijn (observatie, enquete, intervieuw enz.)
 Heb je kennis van de relevante wet- en regelgeving
Door dat je met het schoolplein aan de gang gaat moet je kennis hebben van de verschillende weten en regelgeving en deze moet je ook verwerken in je verslag.
Toegevoegde waarde competenties
Omdat ik onderzoeken heb gedaan op het schoolplein en bij de kinderen, weet ik wat er speelt bij de kinderen en dit kan ik als ervaring meenemen in de toekomst. Ook heb ik hier veel van opgestoken wanneer ik in de toekomst weer een onderzoek moet doen. ik weet dan waar ik op moet letten en wat belangrijk is en welke informatie minder belangrijk is. Ook heb ik kennis gekregen over het onderwerpen van een schoolplein en wat hier allemaal bij komt kijken. Door met een ander perspectief het schoolplein te bekijken. Bijvoorbeeld hoe je pestgedrag herkent op het schoolplein. Ik heb geleerd dat iedere leerling andere behoefte heeft. Hier probeer ik nu ook meer rekening mee te houden tijdens mijn gym lessen.
Het is belangrijk om van verschilleden partijen te weten te komen wat zij belangrijk vinden tijdens het schoolplein. De behoeften van bepaalde partijen is zeer belangrijk om mee te nemen.

Leraar SBO in primair onderwijs 1B
Tijdens primair onderwijs 1B. Zijn we verder ingegaan op de ontwikkeling van het kind. Het ging vooral om de motorisch, cognitieve en sociale ontwikkeling bij het kind. Het ging dan over de leeftijd van 0 - 12 jaar ongeveer. Ook hebben we een hele les aan elkaar gegeven met een 2 tal in de praktijk lessen.
Beroepstaak en competenties PO 1B
De beroepstaak bij PO 1B is lesgeven en coaching
Competenties
Les- en leidinggeven
De leraar SBO verricht activiteiten op basis van een grondige analyse en systematische wijze ontwerpen, plannen, uitvoeren en evalueren van sport- en bewegingsactiviteiten in het gehele onderwijs. Ook is hij in staat leiding te geven aan groepen deelnemers binnen onderwijs, buurt en sport.
Begeleiden
De leraar SBO is in staat om leerlingen te begeleiden en te coachen. Hij is pedagogisch competent. De leraar is in staat om sport- en bewegingsactiviteiten te gebruiken als pedagogisch middel. In dit kader creëert en hanteert hij een veilig en respectvol sociaal pedagogisch klimaat.
Kennisontwikkeling
De leraar SBO gebruikt actuele nationale en internationale bronnen om werkveldvragen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast gebruikt hij vakkennis en vakliteratuur in het kritisch beschouwen van eigen handelen en dat van de schoolorganisatie. Uiteraard is het noodzaak dat de leraar SBO vakinhoudelijk kennis heeft.
Professionele ontwikkeling
De leraar SBO is in staat om op een adequate wijze te blijven werken aan zijn competenties in de meest brede betekenis (beroepscompetenties, burgerschapcompetenties, leercompetenties). Hij is in staat tot kritisch reflecteren op het eigen gedrag en de eigen beroepsrol. Hij formuleert leerbehoeftes en professionele ontwikkelpunten en is in staat hier planmatig aan te werken.
Doel OWE
1. Heb je kennis en inzicht in de cognitieve ontwikkeling, in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.
2. Ben je in staat drie optimale lesvoorbereidingen te ontwikkelen die ieder een andere verschijningsvorm en activiteit bevatten.
3. Ben je in staat een methodische reflectie toe te passen op drie ontwikkelde en gegeven lessen sport- en bewegingsonderwijs tijdens de stage.
4. Ben je in staat een eindevaluatie te schrijven aan de hand van het door de praktijkbegeleider ingevulde beoordelingsformulier.
5. Heb je in twee-of drietallen een practicumles verzorgd aan je medestudenten.
Waar sta ik na deze OWE:
1. Heb je kennis en inzicht in de cognitieve ontwikkeling, in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.
Tijdens de tutor groep krijg je inzicht in de ontwikkeling van het kind door de opdrachten te maken en deze te bespreken met elkaar. Door het tentamen te maken heb je deze kennis tot je. Ik heb het tentamen gehaald.
2. Ben je in staat drie optimale lesvoorbereidingen te ontwikkelen die ieder een andere verschijningsvorm en activiteit bevatten.
Voor je stageverslag moest je 3 optimale lesvoorbereidingen inleveren. Ieder met een andere verschijningsvorm. Door deze met een voldoende af te sluiten voldoe ik hier aan.
3. Ben je in staat een methodische reflectie toe te passen op drie ontwikkelde en gegeven lessen sport- en bewegingsonderwijs tijdens de stage.
Ik kan goed terug kijken op mezelf en weet waar mijn verbeter punten liggen en mijn punten van slagen. Ik denk dat ik hierin vooruit loop omdat ik al wat meer ervaring hier mee heb.
4. Ben je in staat een eindevaluatie te schrijven aan de hand van het door de praktijkbegeleider ingevulde beoordelingsformulier.
Door dat je klaar bent met je stage heb je een eind-meting in moeten vullen over welke ontwikkeling je heb gemaakt tijdens je stage. Dit gaat dan over de competenties les-leiding geven, kennisontwikkeling, begeleiden en professionele ontwikkling.
5. Heb je in twee-of drietallen een practicumles verzorgd aan je medestudenten.
tijdens de praktijk lessen heb je verschillende keren les gegeven aan je mede studenten.
Toegevoegde waarde competenties:
Door deze OWE ben ik in staat om mijn lessen zo aan te passen zodat deze voor iedereen te benaderen zijn. Ook kan ik onderscheid maken in niveau van verschillende onderdelen. Ik herken cognitief, sociaal en motorisch gedrag van kinderen en kan dit ook benoemen. Ik herken dit door te observeren en hierop in te spelen. Ik kan differentiëren tussen leerlingen en zorgen dat ze allemaal succes beleving hebben als ze mijn les verlaten. Dit doe ik door mijn onderdelen op verschillende niveau aan te bieden.
Eind meting:
Eindbeoordeling stage PO:
Mijn stage heb ik afgesloten met een 8.1. Ik ben hier erg tevreden mee. Ik heb geleerd dat het belangrijk is dat ik mijn stagemap erbij houdt. Het geeft een overzicht, hierin staan mijn doelen en hoe ik als persoon in elkaar zit. Ook is dit belangrijk om al je spullen in orde te hebben en je les bij je te hebben zodat iemand anders hem kan geven en kan inkijken. Verder is hierin informatie terug te vinden die helpend kan zijn tijdens mijn lessen. Ik heb terug gekregen dat ik goed voor de klas sta.
De leerlingen weten waar ze aan toe zijn doordat de regels duidelijke zijn voor ze en ik dit vaak herhaald heb. Ik ben duidelijk en assertief. Ik kreeg terug dat ik een zeer goede omgang heb met de leerlingen en dat ik dat heb laten zien. Ik heb laten zien dat ik de onderdelen op verschillende niveaus aanbiedt.
Ook heb ik Joram genoeg ruimte gegeven voor zijn ontwikkeling, dit omdat ik zelf al verder ben, heb ik daar ruimte voor gemaakt. Deze feedback heb ik ontvangen van mijn stagebegeleider. Kortom een goede stage.

sport bewegen en gezondheid:
Bij sport bewegen en gezondheid leer je een trainingsschema voor jezelf maken voor de 7-heuvelen loop. Hiervoor doe je verschillende testen. Deze testen hebben met 2 tallen uitgevoerd. Onder andere vetpercentage, VO2Max, gewicht, lengte enz. Daarna heb je nog een les op de loopbaan waar je jou testen gaat uitvoeren in de praktijk op de loopbaan. Hier ga je met verschillende metingen rondjes lopen. Voor dit alle moet je een product inleveren. Het product is een trainingsschema voor de 7- heuvelen loop. In de tutor bijeenkomsten hebben we het over de anatomie en de fysiologie van het menselijke lichaam.
Trainingsschema 15 km.
Beroepstaak en competenties
sport gezondheid en bewegen:
Beroepstaak bij SGB was onderzoeken, presteren en gezondheid
Competenties
• Onderzoeken
Bij onderzoeken hebben we verschillende metingen bij elkaar gedaan. Hier komen onderzoeksresultaten uit die je kon verwerken in je trainingsschema. Door deze onderzoeken kreeg je en goed beeld hoe jou fysieke gesteldheid er uit zag.
• Kennisontwikkeling
In de tutor bijeenkomsten moest je opdrachten voorbereiden deze moest je aan elkaar presteren. Door deze opdrachten kreeg je een beter beeld bij de onderwerpen en wat je moest kennen voor de kennis toets. Ook het volgen van de hoorcolleges geeft je een beter beeld en helpt bij aan je kennisontwikkeling.
• Professionele ontwikkeling
Door dat ik later als leerkracht lichamelijke opvoeding ga werken is het van belang dat ik weet hoe het menselijke lichaam in elkaar zit.

Doel SGB
Na afloop van deze owe kun je:
1. relevante testen omschrijven met de correcte normwaarden.
2. meetmethoden uitschrijven en uitvoeren.
3. verzamelde data analyseren.
4. inspanningstesten/lichaamsmetingen uitvoeren en de resultaten hiervan kritisch analyseren aan de hand van geldende normen en te vertalen in een doelstelling voor een sportprestatie.
5. op basis van een gemeten beginsituatie een onderbouwd trainingsschema opstellen voor een duurprestatie (bijvoorbeeld de Zevenheuvelenloop) op basis van de trainingsprincipes
6. een advies onderbouwen.
7. richtlijnen hanteren met betrekking tot lay-out en APA.

Na afloop van deze owe heb je kennis van:
1. de naamgeving van belangrijke botten en spieren. (anatomie)
2. de functie van botten en spieren en de invloed van beweging en training.
3. de bewegingen van de mens in de correcte bewegingsterminologie. (assen en vlakken)
4. de werking van het skelet, het spierstelsel, het cardiovasculaire stelsel en de verschillende energiesystemen in de mens.
5. de verschillende trainingsprincipes.
6. jouw persoonlijke ontwikkeling en kun je voor jezelf nieuwe ontwikkeldoelen formuleren.

Na SGB kan ik:
1. relevante testen omschrijven met de correcte normwaarden.
Tijdens te testen die je gedaan heb heb je ook normwaarden dit zijn de waarden die gemiddeld zijn deze heb je ook moeten omschrijven in je verslag.
2. meetmethoden uitschrijven en uitvoeren.
Na de meetmethode heb je deze uitgeschreven en zijn we deze gaan uitvoeren dit was op de baan of bij senica.
3. verzamelde data analyseren.
De verschillende data die je heb gemeten gaan we analyseren met de normwaarden en zo kan je kijken waar jij als sporter ergens zit, zit je bij het gemiddelde of zit je daar boven.
4. inspanningstesten/lichaamsmetingen uitvoeren en de resultaten hiervan kritisch analyseren aan de hand van geldende normen en te vertalen in een doelstelling voor een sportprestatie.
Dit heb je in je verslag gedaan je heb jou gegevens geanalyseerd hierdoor weet je waar je staat en vanuit hier kan jij een trainingsschema voor jezelf opstellen.
5. op basis van een gemeten beginsituatie een onderbouwd trainingsschema opstellen voor een duurprestatie (bijvoorbeeld de Zevenheuvelenloop) op basis van de trainingsprincipes
Daarna ga je de verschillende trainingsprincipes invoeren en kijken welke voor jou het meeste geschikt zijn om de 7 heuvelen loop uit te gaan lopen. hoe bouw ik het meest op en wat is voor mijn de juiste weg.
6. een advies onderbouwen.
Na dat je het trainingsschema heb gemaatk onderbouw je dit met jou argumenten en met de SPORTI.
7. richtlijnen hanteren met betrekking tot lay-out en APA.
In dit verslag zijn bepaalde richtlijnen nodig anders wordt het niet na gekeken wat bij mij het geval was de eerste keer. ik had niet de goede regels afstand. De lay out is belangrijk

Toevoegde waarden SGB
Door OWE te hebben gevolgd ben ik in staat om mijn leerlingen advies te geven over een gezonde leefstijl. Dit is belangrijk omdat steeds meer leerlingen overgewicht krijgen. Ook is het als docent lichamelijke opvoeding verstand te hebben van blessures en al helemaal om EHBO te kunnen verlenen. Ik kan verschillende meetmethodes gebruiken in mijn lessen. Ook heb ik meer kennis van het menselijke lichaam gekregen en kan ik dit gebruiken in mijn les.
Ik kan mijn leerlingen informatie geven over bepaalde gegevens en hoe ze het beste hun conditie kunnen opbouwen of het beste kunnen trainen. In de verschijningsvorm gezondheid kan ik bepaalde activiteiten aanbieden na deze OWE.
Leraar SBO in voorgezet onderwijs 1A
Tijdens deze OWE ben ik stage gaan lopen in Horst. Op het Cita verde college samen met Lisa Schutte. In deze periode moesten we les geven in de zaal een spel/wedstrijd les en een Show les. De onderdelen voor deze lessen werden ons toegereikt en je kon met je groepje kiezen welk onderdeel je wilde geven. Elke onderdeel moest bestaan uit bepaalde stappen.
Ook moesten we weer een stage map inleveren nu moesten we kijken op onze stage naar leerlingen. Deze leerlingen moesten probleem gedrag laten zien. Ook hebben we de school organisatie omschreven.
leerling beschrijving stagemap:
beroepstaak en competenties
De beroepstaak en competities zijn les en coaching
Competenties
- Les-leiding geven
Het gaat hierbij om te voorbereiden en het realiseren van de les. In het voorgezet onderwijs. Ook leerlingen aansturen hoe om te gaan. Het aanbieden van schillende lessen en verschijningsvormen.
- Begeleiden
Het gaat hierbij om de begeleiding van de leerlingen het contact maken met de leerlingen. Een band opbouwen. Hoe ga je met de leerlingen om voor de les en na de les.
- Kennisontwikkeling
De ontwikkeling die je door maakt en wat koppel je terug naar de praktijk maar ook wat krijg ik aangeboden door school en hoe pas ik dat toe naar mijn stage.
- Professionele ontwikkeling
Het ontwikkelen als professionele hoe gedraag jij je tegen over je leerlingen sta je boven de groep.
Doel leraar SBO in voorgezet onderwijs 1A
- Lessen SBO voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren volgens het model van de HAN-ALO
- Jouw visie op sport vertalen naar SBO
- De geleerde theorieën toepassen in de practicumlessen en de stage. Je zult hierdoor verbindingen kunnen leggen, waardoor het leren betekenisvoller wordt.
Waar sta ik na deze OWE:
- Lessen SBO voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren volgens het model van de HAN-ALO.

Na deze OWE kan ik al mijn lessen maken in aangegeven format. Deze evalueren in het format. Ook kan ik de lessen organiseren en uitvoeren. Dit doe ik altijd in dit format.

- Jouw visie op sport vertalen naar SBO
Ik kan aangeven waarom ik het belangrijk vind waarom mensen moeten bewegen en hoe ik daar naar kijk. Een leven lang bewegen. Ik vind ook spelender wijs aanleren van sportvaardigheden.

- De geleerde theorieën toepassen in de practicumlessen en de stage. Je zult hierdoor verbindingen kunnen leggen, waardoor het leren betekenisvoller wordt.
Door de constructie regels en de verschijningsvormen toe te passen en hier ook een doel voor te stellen worden de lessen nuttiger. Je kijkt hierdoor anders naar de les.

Toegevoegde waarde competenties:
Ik ben gegroeid in mijn les geven. Dit kun je vooral zien dat ik veel rustiger voor de groep sta dan anders. Dit komt terug in de omgang met leerlingen. Ik laat me niet meer gek maken. Vroeger toen kon ik me heel de les druk maken om een leerling die niet op een goede manier mee kon doen. Ik kan met leerlingen omgaan en hiermee een band opbouwen. Dit komt terug door dat leerlingen ook intresse tonen in jou als docent. Hierdoor sta ik beter in de les en de leerlingen ook. Het observeren van leerlingen waarom ze een bepaald gedrag laten zien daarin ben ik ook beter geworden. Wat speelt er bij een bepaalde leerlingen. Dit komt omdat ik kan observeren daardoor pik ik dingen mee die in een groep spelen en daarop pas ik mijn lessen aan. De touwtjes in de les een beetje losser laten is me ook gelukt ik hield deze vaak te strak en daardoor krijgen de leerlingen weinig vrijheid. Dit heb ik verbetert om niet op alles in te gaan tijdens mijn les geven.
Practicum les
In het lvf zie je dat
je gewerkt wordt
in verschillende niveaus
Deze worden
gedifferentieerd
met STROOM
Beoordeling practicum les
Stroom:
S - Spelers
T - Tijd
R - Regels
O - Organisatie
O - Opdracht
M - Materiaal
project matig werken 7.0 ?
Leraar SBO voorgezet onderwijs 1B 8.0?
Softbal Vrijst.
Flagfootbal/rugby Vrijst.
Atletiek Vrijst.
Basketbal Vrijst.
Project matig werken:
Bij projectmatig werken kies je een kamp. Je kunt kiezen uit water, outdoor en beach. Ik heb voor waterkamp gekozen. Je gaat met een groepje van 4 man een project op jou kamp organiseren en uitvoeren. Je kon uit verschillende opdrachten kiezen. Wij hebben een bossa bal toernooi georganiseerd.
Je werkt met zijn 4 samen een product in te leveren hiervoor ga je elke keer met elkaar aan de slag. Door middel van vergaderen met elkaar communiceren we met elkaar en zo komen we tot een geheel. Op het einde vullen we met zijn alle een beoordeling van elkaar in. Zo kijken we naar elkaar hoe we hebben samengewerkt.
Beoordeling projectmatig werken
Beoordeling peer assessment
Beroepstaak en competenties projectmatig werken
de beroepstaak bij projectmatig werken zijn management en organisatie
Competenties
Managen
In deze beroepstaak wordt ingegaan hoe sportdagen en kampen S&B met een krachtige leeromgeving georganiseerd kunnen worden. Er wordt geparticipeerd in projectteams waarbij ‘onderdeel zijn van het team’ een belangrijk aspect is. Ook staat het organiseren en coördineren van sportieve werkzaamheden en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering centraal.

Professionele ontwikkeling
Je kunt kritisch kijken naar je eigen handelen. Je weet je omgeving te enthousiasmeren. Tijdens de activiteit geef je het goede voorbeeld in communicatie en ben je een voorbeeld voor mijn deelnemers.

Kennisontwikkeling
heeft kennis die hij kan inzetten tijdens het project. kan vakliteratuur gebruiken en presteren.
Doel projectmatig werken:
Deeltentamen 1 projectplan:
1. De student is in staat een projectplan op te stellen volgens een vastgesteld format (volledigheid)
2. De student is in staat om een draaiboek op te stellen volgens een vastgesteld format (volledigheid)
3. De student is in staat consistentie aan te brengen tussen de verschillende onderdelen van het projectplan en draaiboek van de sportdag (consistentie)
4. De student is in staat om op een projectmatige wijze een realistische taakverdeling en planning te maken voor de voorbereiding en uitvoering van de sportdag (beheersing)
5. De student is in staat om op een adequate wijze de voorbereiding en uitvoering van de sportdag te communiceren met betrokken partijen (beheersing).
Deeltentamen 2 Tentamen projectmanagement en competitie- en organisatiesystemen in de sport:
1. De student kent algemene projectmatige principes
2. De student kent de fasering van een project
3. De student heeft kennis en begrip van de organisatie van een project
4. De student kent de belangrijkste principes van vergaderen
5. De student heeft kennis en begrip van de kosten en baten van een project
6. De student heeft kennis en begrip van projectplanning
7. De student heeft kennis en begrip van de teamrollen van Belbin
8. De student kent en begrijpt de beheersaspecten en risico’s bij een project.
9. De student heeft kennis en begrip van competitie- en organisatiesystemen.
Waar sta ik na deze OWE:
1. De student is in staat een projectplan op te stellen volgens een vastgesteld format (volledigheid)
Dit is gelukt we hebben met zijn 4e een volledig product ingeleverd. in het project plan staat als om als organisatie hier aan deel te nemen. je zie hoe de organisatie in elkaar zit.
2. De student is in staat om een draaiboek op te stellen volgens een vastgesteld format (volledigheid)
Het draaiboek hebben ook opgesteld de dag zelf hebben we nog niet uitgevoerd maar het draaiboek is compleet en voldoende beoordeelt.
3. De student is in staat consistentie aan te brengen tussen de verschillende onderdelen van het projectplan en draaiboek van de sportdag (consistentie)
Het verschil is dan het draaiboek alles is wat op de dag zelf moet gebeuren het projectplan is wat de organisatie inhouden en wat daar onder valt.
4. De student is in staat om op een projectmatige wijze een realistische taakverdeling en planning te maken voor de voorbereiding en uitvoering van de sportdag (beheersing)
We hebben in het draaiboek aangegeven wat er aan iedereen word verwacht op ieder moment.
5. De student is in staat om op een adequate wijze de voorbereiding en uitvoering van de sportdag te communiceren met betrokken partijen (beheersing).
We hebben communiceert met de verschillende partijen de kamp organisatie die ons de opdracht hebben gegeven.
Toegevoegde waarde competenties projectmatig werken
Tijdens deze OWE heb ik verschillende competenties ontwikkeld. Het is zo dat je als docent lichamelijk opvoeding vaak de sportdag op jou school moet organiseren of kampen. Door deze OWE heb ik inzicht gekregen wat er allemaal bij komt kijken, bij het organiseren van een activiteit. Ik kan nu een planning maken stroke planning en netwerk planning hierdoor weet je welke activiteiten er nog uitgevoerd moeten worden en welke van elkaar afhankelijk zijn. Ik kan samenwerken met andere aan een project en kan deze beoordelen op hun inzet en producten. Dit komt ook terug in het feedback geven aan elkaar.
Leraar in SBO voorgezet onderwijs 1B
Tijdens deze OWE hebben we gewerkt aan potje sport. Hier heb je met een tweetal een presentatie gegeven over een trend sport. Vanuit de theorie gekeken naar de trend sport en zo maak je de link hiermee. Er kwamen verschillende theorieën voorbij: Crum, Model van heij, van Reusel enz. Verder moesten we onze stagemap inleveren.Hierin zat onze eindmeting, drie les voorbereidingen en overige formulieren.
Ook moest je de eindbeoordeling inleveren.
Beroepstaken en competenties leraar SBO in voorgezet onderwijs 1B
beroepstaak lesgeven en coaching
Competenties
- Les-leiding geven
Bij les en leiding geven gaat het er echt om hoe je voor de groep staat. Hoe je jou lessen aanbiedt. Verder komt terug hoe je jou leerlingen aanstuur. Hoe je jou lessen voorbereid of je de beginsituatie, doelstelling goed in kan schatten.
- Begeleiden
Wat doe je voor en na de les. Maak je dan contact met de leerlingen. Toon je interesse in hen. Dit is als docent heel belangrijk om die baet jou leerlingen op te bouwen.
- Kennisontwikkeling
welke kennis laat jij terug komen in jou lessen. Hoe presenteer je jou lvf en kan je dit verantwoorden. Heb je vakkennis.
- Professionele ontwikkeling
Hoe ga je met jou leerlingen om doe je dit als een professioneel. Pas je jou taalgebruik hierop aan.
Doel OWE:
Na afloop van deze OWE kun je
- Lessen SBO voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren volgens het model van de HAN-ALO
- Jouw visie op sport vertalen naar SBO
- De geleerde theorieën toepassen in de practicumlessen en de stage. Je zult hierdoor verbindingen kunnen leggen, waardoor het leren betekenisvoller wordt.
Waar sta ik na deze OWE:

- Lessen SBO voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren volgens het model van de HAN-ALO

Dit gaat mij goed al. Ik verzorg al mijn lessen in het ALO format. Dit reik ik ook elke keer aan mijn stagebegeleider aan voor mijn les. Zo kan hij zien wat ik ga doen en kan ik nog verantwoorden waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt.

- Jouw visie op sport vertalen naar SBO
Mijn eigen visie is sport spelen der wijs aan kunnen bieden zodat leerlingen geboeid blijven dit probeer ik ook altijd te doen tijdens mijn lessen. Door de oefeningen uitdagend te maken. Ook neem ik de visie van de ALO mee een leven lang bewegen.

- De geleerde theorieën toepassen in de practicumlessen en de stage. Je zult hierdoor verbindingen kunnen leggen, waardoor het leren betekenis voller wordt.

Deze periode moest een trend sport presenteren. Je moet als docent steeds vernieuwing proberen te creëren in jou lessen. Daarom neem ik ook theorie en vaardigheden mee uit de lessen van school.
Eind meting stage
Toegevoegde waarde competenties
Tijdens deze periode ben ik gegroeid vooral als ik naar mijn stage kijk. Als je kijkt naar hoe ik met de leerlingen omgaan. Hoe ik nu voor de klas sta vergeleken met een jaar terug. Veel rustiger dan toen. ik maak me niet zo druk meer als een leerlingen niet doet wat ik zeg. De uitleg die ik geef kan ik aanpassen op het niveau. Ik maak kleine stappen met leerlingen met een laag niveau. De kleine stappen zijn motor sociaal of cognitief gericht. Ik kan problemen oplossen in klassen met tussen leerlingen met elkaar. voor en na de les maak ik een praatje met de leerlingen waardoor ik interesse toon. tijdens de les ben ik actief aanwezig en geef ik de leerlingen complimenten en tips. Dit is ook terug te zien in mijn cijfer voor mijn stage.
Ik de heb de feedback opgepakt en ben hiermee aan de slag gegaan. De presentatie van potje sport ging wat minder, er was te weinig verdieping in de stof. Ik heb dit samen met Niels toch tot een voldoende weten te schoppen. Het presenteren van de sport ging me goed af. In de toekomst zal ik nu meer bezig zijn met nieuwe sporten die ik in de les kan uitproberen. Zo krijgen leerlingen de kans om nieuwe sporten te leren kennen. Ook berijden leerlingen hun kijk op de sport verder uit dan alleen de sport die ze zelf doen. ze maken kennis met nieuwe sporten en kunnen deze toepassen in hun vrije tijd of zelf gaan beoefenen.
Eind beoordeling stage:
Feedback van mijn stagebegeleider:
houdt met al deze zaken rekening,
Ook hier is weer duidelijk te zien dat hij vaker voor een groep heeft gestaan. Gaat allemaal prima
we hadden vaak prima feedback gesprekken waarin ook Lisa, mede stagiaire, in werd betrokken.
Is daar erg gedreven mee bezig en komt met goede argumenten om gekozen organisatievormen en lesdoelen te verantwoorden.
De beste van al mijn stagiaires die ik tot nu toe heb gehad. Dat zegt genoeg
Studieadvies positief
Over naar leerjaar 2
Propedeuse binnen handbereik
Persoonlijke ontwikkeling leerjaar 1
Voor de integrale toets moet je jou ontwikkeling in kaart brengen. Wat heb ik dit jaar geleerd. Als ik terug ga kijken naar mijn ontwikkeling dan is dit minder dan andere studenten. Dit komt omdat ik al 2 jaar in Eindhoven op de Fontys Sport hoge school heb gestudeerd. Hierdoor heb ik meer ervaring met les geven dan andere medeleerlingen. Ik heb die opleiding verlaten in de laatste periode van het 2e jaar. Nu ben ik in Nijmegen weer opnieuw moeten beginnen een hele stap terug. Als ik kijk naar het les geven dan heb ik weinig vooruitgang geboekt. Ik heb wel meer inzicht gekregen in het opbouwen van niveaus in mijn les. Verder heb ik nieuwe vakken gekregen zoals sportstimulering. Dit had ik nog niet eerder gehad dus hier heb ik veel geleerd over leer lijnen. Bij VISS ging het over ontwerpen van een school plein dit had ik ook nog nooit gedaan. Hier moesten we onderzoeken doen. Daar ben ik zeker op vooruit gegaan. Bij het maken van het trainingsschema heb ik naar mijn gekeken en mezelf onder de loep genomen en een schema voor mezelf opgesteld.
Ik hoop volgende jaar meer uitdaging te krijgen op het gebeid van les geven. Ik moet eerder beginnen met plannen dan hoef ik op het laatste moment niet meer alles te doen. Het is ook zo dat ik volgende jaar weer sport vaardigheden lessen moet gaan volgen. Dit jaar heb ik daar overal vrijstelling voor gekregen omdat ik dit als allemaal afgesloten had op HBO niveau.
Ik ben blij dat ik dit jaar mijn propedeuse ga halen als mijn stageverslag wordt goed gekeurd en dit leuke verslagen. Na 3 jaar hard werken denk ik dat ik dit meer dan verdient heb. Hoop dat mijn werk wordt beloont.

Heb zin om volgend jaar weer te gaan vlammen ga nu lekker genieten van mijn vakantie.
Tot volgend jaar.

Teun van Deursen
Literatuur:

Voor deze OWE heb ik het boek Pedagogiek veel gebruikt. Dit boek heeft geholpen tijdens de colleges en tutor bijeenkomsten. Dit boek is belangrijk omdat je hier leert hoe je kinderen moet opvoeden en wat verschillende technnieken hierbij waren. Zo heb ik geleerd hoe de opvoeding van persoonlijkheid wordt gecreeerd bij een kind.

Tijdens deze OWE is dit het boek wat ik het meeste gebruikt hebt. Dit is de bijbel van het les geven. Hier staan heel veel voorbeelden in van verschillende lessen. Van verschillende methodiek. Het boek word gebruikt voor stage en voor de practicum lessen. Uit dit boek heb ik veel informatie kunnen halen over het aanbieden van verschillende beweeg activiteiten in het primair onderwijs. Deze verschillende activiteiten waren weer onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen.
Tips, Tops en SMART
Tips:
Eerder mijn taken af hebben zodat ik niet alles op het laatste moment hoef in te leveren. Dit geef me zelf ook een fijner gevoel. In plaats van dat je alles op het laatste moment moet doen.

Tops:
Ik neem initiatief en zorg dat het project snel op gang is. Ik kan goed taken verdelen en zorgen dat iedereen aan het werk gaat.

Smart:
Tijdens het volgende project kan ik er voor zorgen dat ik al mijn taken 1 week voor de deadline af heb zodat ik de laatste week niets meer hoef te doen.
Literatuur:
Tijdens deze OWE heb ik gebruik gemaakt van het boek sportwereld in het HBO. Dit boek hielp mijn bij het maken van de tutor voorbereiding. Ook heb ik hier uit geleerd voor het tentamen. hier ben ik het volgende over te weten gekomen. de waarden en normen binnen de sport. Sport en ethiek komen hier naar voren en ook de verschillende functie.
Deze info was nodig bij het maken van het verslag.

Op scholar stonden nog artikelen die we moesten gebruiken voor het maken van de opdrachten. Deze had je ook echt nodig. Ook waren de artikelen van belang tijdens het tentamen.
Tips, Tops en SMART
tijdens mijn les ben ik beoordeeld de leerkracht Joep Manders en door een mede student Mick. Hieronder vind je wat tips en tops.

Tips:
Zorg dat je meer lacht tijdens je lessen en er meer van geniet. Ik wilt alles te goed doen en dit gaat te kosten en het genieten hiervan. Denk als je meer ontspannen bent dat je beter les kan geven.
Denk aan de veiligheid bij het acro gym. misschien had je beter kunnen wissel van onderdeel met het balanceren.

Tops:
Je staat goed voor de groep bent duidelijk naar je leerlingen en ze weten precies wat ze moeten doen.
De uitleg die je geeft is kort en krachtig.
Je gebruikt goed je handen om zo je verhaal nog sterker te maken.

SMART:
Tijdens mijn lessen kan ik er voor zorgen dat ik een vriendelijke uitstraling heb tegen over mijn leerlingen en dat ik kan laten zien dat ik plezier heb ik het les geven door enthousiast te doen en de leerlingen aan te blijven moedigen.
Literatuur:
Bij deze OWE heb ik het boek sportmarketing gebruikt. Door dit boek heb ik geleerd wat externe en intern analyse zijn. Deze heb ik ook in de praktijk kunnen toepassen door een interview, enquête en te observeren op mijn stage school. Ook heb ik geleerd om verschillend strategische binnen het schoolplein toe te passen. Zo heb ik inzicht gen in sportmarketing en weet ik verschillende soorten sport aanbieders te benoemen. Bij het uitwerken van het project heb ik dit boek gebruikt als aanknopingspunt.
Tips, Tops en SMART
Tips:
Bij de presentatie elkaar laten uitpraten. Probeer niet alles af te rafelen. Minder inhoudelijke laten zien nu was het vooral over het plein zelf en niet over de externe analyse.

Tops:
Goed geluisterd naar de behoefte van de school. Directeur en leerlingen. Het plein voldoet aan de eisen van de school.
Interne analyse ziet er goed uit en voldoet aan de eisen.

SMART:
Tijdens de presentatie kunnen we er voor zorgen dat we meer inhoudelijke vertellen over het product. We zorgen ervoor dat we elkaar laten uitpraten en niet te veel informatie in een dia stoppen.
Literatuur
In deze OWE hebben we 2 verschillende boeken gebruikt. In de tutor lessen stond alles in het teken van de ontwikkeling van het jonge kind. Uit de boeken heb ik geleerd wat een kind allemaal kan op een bepaalde leeftijd. Ook heb ik de verschillende fase van het kind geleerd waar het in terecht komt. Ook kan ik nu ervaren in de praktijk wat een kind op een bepaalde leeftijd wel en niet kan op motorisch sociaal of cognitief niveau.
Dit neem je dus mee naar je stage en dit kun je daar toepassen.
Tips, Tops en SMART:
Tijdens het practicum heb ik feedback gekregen van een mede student en van Joep Manders.

Tips:
Zorg dat je een controleerde vraag stelt aan je leerlingen. Hierdoor weet je of ze het hebben begrepen.

Tops:
Je staat goed voor de groep. Bent duidelijk tegenover je leerlingen ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen op welk moment.

SMART:
Tijdens mijn lessen kan ik er voor zorgen dat ik na mijn uitleg een controleerde vraag stel om te kijken of al mijn leelringen het hebben begrepen.
Literatuur
Tijdens deze OWE heb ik gebruik gemaakt van 3 verschillende boeken. Het meest heb ik geleerd uit het boek inspanning en sportfysiologie. De opdrachten en de hoorcolleges gingen allemaal over dit boek. hier kon je ook veel informatie uit halen voor de opdrachten en voor het college te volgen. In het boek heb ik de verschillende energie systemen geleerd en benamingen van botten. Deze energiesystemen moest je dan toepassen in je trainingsschema.

De atlas van anatomie is ervoor om de botten en spieren op te zoeken. Ook deze moest je koppelen aan de praktijk door in de trainingsschema hier iets over te benoemen en voor het tentamen kwam dit ook terug.

Dat hebben we nog het EHBO boekje. Dit werd gebruikt om te leren voor je EHBO examen hier stond informatie in over ziekte beoordeling, beademen en stabiele zij ligging. Je moest er goed uit leren om je EHBO te kunnen halen.
Tips, Tops en SMART
Tips:
Zorg voor een overzichtelijke weergave van de training resultaten. bekijk welke metingen van belang zijn voor het trainingsschema.
Het aantal pagina's is te veel.

Tops:
Het trainingsschema is logisch opgebouwd en duidelijk weergeven.

SMART:
Tijdens mijn project kan er voor zorgen dat mijn training resultaten duidelijk zijn weergeven en overzichtelijk zijn. Zodat je meteen de waarde kan aflezenLiteratuur:
Tijdens de OWE heb ik het boek psycholgie van de adolescentie gebruikt. Dit boek had je nodig in de tutor lessen en college en je kon er de koppeling maken met je stage. Door dit boek leer je de gedachten van de adolescent en hoe je hier mee moet omgaan. Ook worden er in het boek beweeg problemen geanalyseerd en waarom de adolescent dit gedrag laat zien in bepaalde situaties. Ook word de koppeling gelegd naar de stage en leerlingen van de stage.
Tips, Tops en SMART
Tips:
tijdens de uitleg sta je in het midden van de zaal hierdoor horen niet alle leerlingen je even goed.
tijdens je uitleg leg even het racket weg dit leid je leerlingen af.
laat een voorbeeld zien van de oefening om het nog duidelijker te maken.

Tops:
goede opbouw van je oefeningen van makkelijk naar moeilijk.
je bent enthousiast waardoor de leerlingen dit ook worden.
je laat zien dat je de les geven bent dit straal je ook uit.

Smart:
Tijdens mijn volgende les kan ik er voor zorgen dat ik een goed positie kan aannemen dit doe ik door een plek te kiezen waar alle leerlingen mijn kunnen zien maar ook kunnen horen.
Literatuur
Tijdens deze OWE heb ik het volgende boek gebruikt. Project management. Dit boek heeft mij er bij geholpen om mijn opdrachten af te maken. ik heb hieruit geleerd hoe je een stroke planning maakt. verder hebben we uit het boek ook kunnen halen bijv. calamiteitenplan, de kwaliteit van het project te bewaken en een netwerkplanning te maken. Al deze punten kwamen terug in ons project. het boek is een goede leidraad om je project tot een succes te brengen hierin staan namelijke alle stappen die je gedaan moet hebben om een project uit te kunnen voeren en je voorbereidingen te maken.
Tips, Tops en SMART
Tips:
niet te veel taken op je willen nemen. Hierdoor kan je in tijdnood raken of je ziet door te veel taken niet meer welke nu eerst moeten gebeuren.

Tops:
Taken waren op tijd af zodat het in elkaar gezet kon worden.
iedereen wist zijn taken daarom liep te project maar ook de samenwerking.
Hebben er een leuk project van gemaakt en er een leuke draai aangegeven na alle wijzigingen op het laatste moment.
iedereen wist zijn taak en wat hij of zij moest doen.

Smart:
Zorg dat je niet te veel taken op je neemt hierdoor verlies je de kwaliteit van het project.
Literatuur
Tijdens deze OWE heb ik 2 boeken gebruikt. Ethiek in bewegen en Sportwereld in het HBO.
Deze 2 boeken heb je nodig gehad bij het voorbereiden van de presentatie. Hierin stonden verschillende theorie over sport. bijv. als je 2 sporten verbind hoe dit heet en dit moesten we dan uitleggen uit de presentatie. Ook heb ik geleerd dat er bepaalden betekenissen en waarde van sport zijn. Deze kunnen ontdekt worden in de sport. zo hebben we deze gekoppeld aan onze trend sport Free running.
Tips, Tops en SMART
Tijdens deze OWE hebben we buiten les gegeven aan elkaar. je mocht zelf een sport kiezen. Ik had gekozen voor Beach volleybal.

Tips:
laat duidelijker het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw van het voorgezet onderwijs zien. Het gaat dan om de verschillende niveau's.

Tops:
enthousiast voor de les. Goed opbouw van makkelijk naar moeilijk omschreven in verschillende niveaus. uitleg is kort. laat wel even een voorbeeld zien ook al weten de leerlingen al wat je gaat doen.

Smart:
Tijdens mijn volgende les kan ik duidelijk het verschil in niveaus laten zien tussen de onderbouw en de bovenbouw van het voorgezet onderwijs dit doe ik door de verschillende niveaus te omschrijven in mijn lvf.
Resultaat:
Hieronder zie je de resultaten van sport stimulering ik heb mijn toets gehaald en het project met een voldoende afgesloten.
Resultaat
Ik heb hier mijn stageverslag gehaald en mijn stagemap met een voldoende afgesloten
Resultaat
voor innovatief schoolplein had ik een herkansing voor het tentamen ook voor het verslag. gelukkig heb ik het nog met een voldoende afgesloten.
Resultaat
tijdens primair onderwijs 1B heb ik voor het tentamen een voldoende gehaald en ook voor het stageverslag.
Voor mijn stage had ik een 8,1 als eindcijfer
Resultaat
Voor sport bewegen en gezondheid moest je ook aan je ehbo voldaan dit heb ik gehaald. Ook heb ik het tentamen afgesloten met een voldoende het trainingsschema heb ik nog een keer moeten herkansen
Resultaat
Ook heb ik deze kennis toets gehaald en mijn stage map met een voldoende afgesloten.
Resultaat
Voor ons projectplan hadden we een 8.0 en voor de kennis toets had ik een 6,1 heb hiervoor nog niet mijn studie punten maar heb wel alles gehaald.
Resultaat
Bij dit laatst blok geldt ook je stage beoordeling mee. De presentatie van de trend sport wordt ook mee genomen hierin.
ALO Competenties
Wat was jou positie in de zaal.
Heb je vragen gesteld
Heb je complimenten gegeven
Hebben de deelnemers veilig kunnen bewegen.
Heb je taken en rollen gegeven
Heb je je stem op de juiste wijze gebruikt.
Heb je een voorbeeld gegeven
was de uitleg duidelijk
Had je er zin in
Zoals je in de beoordeling kunt zien ben ik hier in gegroeid. Ik kan onderbouwen waarom ik voor een bepaalde organisatievorm kies. Ik weet nu waar ik moet gaan staan in de les zodat de meeste leerlingen mij kunnen zien en ook kunnen horen. Ook kan ik verantwoorden waarom ik daar ga staan zodat ik zelf iedereen kan zien. Zo kom ik beter over op de leerlingen en als ik iets moet uitleggen dan weten de leerlingen ook wat ze moeten doen.

Verbeter punt nieuwe stage:
Op het einde van de eerste periode kan ik er zorgen dat ik meer op de achtergrond treed maar wel dat de leerlingen weten dat ik er nog ben maar dat ze hierdoor zelfstandig kunnen bewegen.
Als ik kijk naar het verschil tussen VO en PO dan ben ik hierin beter geworden. Dit komt ook omdat ik vaak meer interesse heb ik VO leerlingen dan in PO. ik kan voor de les en na de les een praatje maken met leerlingen en hier in interesse tonen.
Ik mag wel nog meer controlerende vragen stellen in de les. Na mijn uitleg ga ik vaak meteen door. Meestal vraag ik dan of er iemand een vraag is. Als ik controleerde vragen stel dan is het voor iedereen duidelijke maar ook als ik dit vaker doe dan weten leerlingen dit en gaan ze beter opletten.

Smart:
na de uitleg kan ik 3 controleerde vragen stellen al verschillende leerlingen. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijke wat we bij de oefening gaan doen.
Tijdens mijn stage in het VO en PO heb ik de leerlingen altijd complimenten gegeven. Ik doe de vaak heel de les omdat ik weet dat leerlingen hierdoor beter willen gaan presteren omdat ze dat compliment willen. Ook doe ik dit weer niet te vaak zodat het vanzelf sprekend is.
Het geven van complimenten doe ik door verbaal dit te doen of door non verbaal een duim op te streken of een schouder klopje te geven.
Tijdens mijn lessen geef ik niet altijd een voorbeeld dit zou ik wel moeten doen omdat dan veel duidelijker is. Als ik weet dat leerlingen het spel al kunnen dan laat ik ze meteen beginnen. Vaak moet ik dan alsnog een voorbeeld geven. het voorbeeld wat ik dan geef vind ik ruim voldoende als ik kijken naar mijn motorische vaardigheden. Tijdens het spel kan ik hulp verlenen waardoor het spel kan blijven lopen.

Smart:
tijdens mijn uitleg geef ik altijd een voorbeeld ook al kennen de leerlingen het spel al. Dit is dan om verduidelijking.
Zoals je kunt zien score ik hier een er hoog op als het gaat om taken en rollen geven. Ik geef elke leerling vaak een taak bij het opruimen en het klaar zetten van het spel of onderdeel. Ik mag wel nog meer voorbereiden op niveaus en deze ook kunnen aanbieden in mijn les. Ik weet welk materiaal aanwezig is dit kom omdat ik in de eerste week allemaal foto's heb gemaakt van de materialen welke er zijn.

Smart:
Tijdens mijn lessen kan ik er voor zorgen dat ik het onderdeel dat ik moet geven op minstens 2 niveaus kan aanbieden. dit doe ik door in het lvf al aan te geven welke niveaus er zijn en welke ik ga behandelen.
Mijn stem kan ik goed gebruiken. Ik heb een hard stem die ik goed kan toepassen in de lessen als ik bijv. boven de leerlingen uit moet komen. Maar ook als er conflicten zijn in de les of als iemand verdrietig is kan ik mijn stemgebruik daarop aanpassen. Bij mijn stem gebruik ik mijn handen waardoor ik nog duidelijker boodschappen kan brengen. Als ik een compliment geef en daarbij mijn duim opsteek.
Tijdens mijn lessen let ik veel op de veiligheid. Dit komt omdat je natuurlijk geen ongelukken wilt hebben. Ook let ik op de veiligheid dat het niet te moeilijk wordt voor leerlingen en dat ze daardoor niet durven te bewegen omdat ze bang zijn voor het onderdeel. Dit kan ik dan wel aanpassen op het niveau van de leerlingen door de oefening makkelijker of juist moeilijk te maken.
Tijdens mijn lessen straal ik enthousiasme uit naar de leerlingen toe doe komt terug uit mijn mimiek en hoe ik mijn stem gebruik met mijn handen.
ik merk heel goed het verschil als ik niet enthousiast doe dan gaan mijn leerlingen mee in dit gedrag en dit wil ik verkomen. Daarom probeer ik altijd enthousiast te zijn. Vind dat ik dit goed gedaan heb door de leerlingen te blijven coachen en aan te moedigen en vooral mee te laten gaan in mijn enthousiasme.
Tijdens mijn uitleg maak ik altijd gebruik van een praatje plaatje daadje. Dit doe ik dan bij het voorbeeld van een bepaald onderdeel om het duidelijk te maken voor de leerlingen en dat ze er zo een beeld bij hebben. Ik kan mijn uitleg zo geven dat ik maar een paar regels hoef te vertellen en dat ze dan aan de gang gaan. Op mijn stage had ik niet een heel hoog niveau (cognitief) hierdoor moest ik vaak maar 3 regels van een spel vertellen anders vergeten ze dan anders. Hierdoor moest ik de onderdelen die ik gaf ik kleine stappen opbouwen.
Full transcript