Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego

No description
by

Jadwiga Kobylarczyk

on 9 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego

Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
Pierwsze kroki w oświacie
$1.25
Środa, 22 Lipiec 2015
Vol XCIII, No. 311
Wykształcenie
•Ukończone studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

• Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Informatyka i technologia informacyjna – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

• Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Technika w kształceniu – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

• Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Zarzadzanie oświatą – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu.
Prezentacja dorobku zawodowego
Jadwiga Kobylarczyk
Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Dh Olgi Małkowskiej
w Sromowcach Wyżnych

2009r. - nauczyciel stażysta
1.09. 2010r. - nauczyciel kontraktowy
1.09.2012r. - rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
31.05. 2015r. - zakończenie stażu.
opiekun stażu: mgr Bożena Pierwoła
Akcje charytatywne
PROMOWANIE PLACÓWKI
POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU
Prezentacja dorobku zwodowego
Wnikliwa analiza dokumentacji:

obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu;
prowadzenie lekcji w obecności opiekuna;
analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Zasady współpracy:
DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY
Zajęcia projektowe "Chcę, mogę, potrafię"
dla uczniów wybitnie uzdolnionych
Szkolenia Rady Pedagogicznej
Sojusznicy czy wrogowie, czyli o nie zawsze łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami,
Wychowanie do odpowiedzialności - jak rozwiązać trudne sytuacje wychowawcze.
Sztuka uczenia.
Budowanie bezpiecznych norm w klasie – czyli jak dobrze zacząć nowy rok szkolny.
"Taniec, ruch, zabawa, muzyka dla maluchów"
„Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych?”
„Współpraca z rodzicami we współczesnej szkole”
„Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika”
„Jak rozpoznać potencjał oraz zagrożenia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”
„Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.
„O sztuce samorozwoju, czyli jak być nauczycielem inspirującym do działania”. –
2012/2013
2013/2014
„Zrobię – zrozumiem – zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów”
„Moje dziecko idzie do szkoły, czyli o udzielaniu informacji rodzicom w przedszkolu”
„Metoda KLANZY w pracy z dziećmi”
„Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka”
„Pierwsza klasa to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości”
„Wychowanie do odpowiedzialności – jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze”
2014/2015
„Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”
„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów"
„Co zmieni się w szkołach podstawowych w roku 2015/2016?”
„Właściwy kierunek edukacji wczesnoszkolnej."
„Jak wspomagać rozwój dziecka przy współpracy z rodzicami.

e-konferencje
• „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez sztukę.”
• „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – wychowanie przez muzykę.”
• „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki matematyki.”
• „Na dobry start w przedszkolu – wyjątkowy program wychowawczy.”
• TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji.”
• „Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pakietów z cyklu Kraina przedszkolaka.”;
• „Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu.”;
• „Praca nauczyciela klasy 1. Praktyczne rozwiązania na co dzień.”
• „Wychowanie przez sztukę z Przygodą z uśmiechem.”
• „Programowanie dla każdego, czyli o Scratchu na zajęciach komputerowych.”

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

POZNANIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO
I LOKALNEGO WYCHOWANKÓW

analizę kart zgłoszeniowych,
indywidualne rozmowy z rodzicami,
obserwację,
analizę prac,
karty do badania gotowości szkolnej,
W czasie pierwszych dwóch lat trawania sażu pełniłam funkcje wychowawcy grupy przedszkolnej, starając się poznać swoich wychowanków i ich potrzeby oraz środowisko rodzinne poprzez:
Stosowałam różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętnośći dzieci/uczniów,
Gromadziłam materiały i pomoce dydaktyczne,
Stosowałam różne metody pracy,
Tworzyłam własny warsztat pracy:


programy, podręczniki,
rozkłady materiału,
plany zajęć pozalekcyjnych,
plan pracy wychowawczej
Współpracowałam z różnymi instytujcami,
ORGANIZOWAŁAM
I WSPÓŁORGANIZOWAŁAM
Spektakle teatralne
Zabawy w "Małpim gaju"
WYCIECZKI
"Pola nadziei"
"Dolina Muminków"
"Królowa śniegu"
"Kiedy króla boli ząb"
Gospodarstwo pszczelarskie
Zator - Kraków
Zespół SROMOWIANIE
Promowanie kultury i tradycji regionu pienińskiego
„Wieczór z folklorem” z programem „Przy Dunajcu”, "Na polanie",

XIV Konkursu Młodyk Tonecników w Białym Dunajcu,

Wigilia szkola oraz opłatkowego spotkania w Izbie Regionalnej,

W kościele parafialnym dla mieszkańcow i gości,

Kolędowaliśmy również dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Kluszkowcach,

XXXVII Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka,

Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych,

IV Warszawskim Festiwalu Edukacji Kulturalnej,

„Spotkania Opłatkowego Środowisk Twórczych” w Szczawnicy.

„Festiwalu Pieczenia Pstrąga” - Sromowce Niżne

Liczne występy w Watrze dla dzieci i młodzieży z Warszawy, która wypoczywała w naszej miejscowości

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Poszerzanie zainteresowań i wiedzy uczniów
matematyczno - przyrodniczo - informatycznie
plastyczno - technicznie
Sklepik szkolny "GROSIK"
Koło techniczne
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Dokumentacja przebiegu stażu
oraz dokumentacja szkoły
Korzystanie z Internetu
Wykorzystywałam programy edukacyjne on - line
Korzystałam z portali internetowych
www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.kuratorium.krakow.pl, isap.sejm.gov.pl, www.przedszkolak.pl, www.migra.pl, www.nowaera.pl,
Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze w pracy z dziećmi
zgodnie ze szkolnym Programem Wychowawczym:
Motywowałam dzieci/uczniów zdolnych do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach. Obejmowałam indywidualną opieką zarówno uczniów zdolnych jak i słabych.
W przedszkolu wprowadziłam "Metodę kropkową" w celu poprawy dyscypliny
oraz motywacji do zdobywania wiedzy.
Pełniłam dyżury w trakcie przerw.
Sprawowałam opiekę lub byłam kierownikiem wycieczek.
Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów
Problemy wychowawcze w grupie rozwiązywałam wykorzystując "Metodę FUKO"
Natomiast z uczniami klas IV-VI - Metodą "konfrontacji interpersonalnej"
Krok pierwszy: „WIDZĘ... SŁYSZĘ...”-
Krok drugi: „CZUJĘ SIĘ...PONIEWAŻ...”
Krok trzeci: „ZASTANAWIAM SIĘ PO CO TO ROBISZ?”.
Podejmowałam tematy dobrego zachowania oraz kultury osobistej.
Prowadziałm rozmowy z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w celu ustalenia wspólnej strategii postępowania i reagowania na zachowania uczniów.
Bieżąca lektura dokumentów regulujacych pracę szkoły:

Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyczny,
Regulaminy.
Byłam członkiem komisji nadzorujacej sprawdzian klasy szóstej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.
Pracowałam w zespołach do spraw ewaluacji wewnętrznej.
Pedagogizacja rodziców.
PODSUMOWANIE
1. Założone cele awansu zostały zrealizowane.

2. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie,
unowocześnienie warsztatu i metod pracy.

3. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz
dokumentować prowadzone przez siebie dzałania.

4. Uwzględniam w swojej pracy problemy środowiska lokalnego.5. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego
pogłębiając swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.

6. Stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb
naszej szkoły.

7. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji
zadań szkoły.

8. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię
komputrerową i informacyjną.
Dziękuję za uwagę
Ustawa o Systemie Oświaty
Ustawa Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
Dbałam o wystrój sali przedszkolnej,

DROGA ROZWIJU ZAWODOWEGO
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Kulig
Krysdent
E - kartka bożonarodzeniowa
Full transcript