Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A kétpólusú világ

No description
by

Lengyel Máté

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A kétpólusú világ

A kétpólusú világ
1950
1963
1980
1947
1945
Háborúk és háborús konfliktusok
EGYIPTOM
Az enyhülés
Az első enyhülési folyamatot Sztálin halála indította el (1953)
IV. szakasz - Kis hidegháború
A Szovjetunió bevonul Afganisztánba
A háború utáni rendezés
Potsdamban
Kétpólusú világ kialakulása
Truman-doktrína
Németország demilitarizálása
náci szerveztek felszámolása
háborús bűnösök felelősségre vonása
Ausztria és Németország (valamint Bécs és Berlin) négy-négy megszállási övezetre osztása
Területi változások
béke elleni bűntettek
háborús bűnök
emberiség elleni bűntettek
német nép kollektív felelős
Nünrnbergi hadbíróság
ENSZ megalakulása
San Fransisco, 1945. június 26.
Kitelepítés megkezdése
Tankönyv 155. oldal
Churchill:
FELADAT
Európát "vasfüggöny" osztja ketté
(Fultoni-beszéd)
1946
I. szakasz
II. szakasz
klasszikus hidegháború
"Az Egyesült Államok nem tűri el a második világháború után kialakult status quo erőszakos megváltoztatását, és gazdasági, illetve katonai segítségnyújtással beavatkozik azon országokban, ahol a kommunizmus térhódítása fenyeget."
szövetségesből
ELLENSÉG
szuper
HATALOM:
Olyan állam, amely erejével az egész világon képes érdekeinek érvényesítésre
BIPOLÁRIS
világnak
A két szuperhatalom és az általuk vezetett szövetségi rendszerek határozták meg a háború utáni időszakot, amit ezért
nevezünk
1949
1955
Milyen katonai tömbök alakultak és Európában ki hova tartozott?
Tankönyv 158. oldala
fegyverkezési verseny

kezdődik
A Szovjetunió is előállít atomfegyvert
majd hidrogénbombát
Kölcsönös
ELRETTENTÉS
doktrínája
Az atomhatalmak azért tartanak atomfegyvert, hogy
a többieket az ellenük irányuló csapástól
ELRETTENTSÉK
Miért beszélünk
háborúról?
HIDEG
nem alakult ki háború, viszont ideológiai, kulturális, gazdasági, politikai összecsapás volt.
A két szuperhatalom között
DE!!!
saját szövetségeseiket támogatták a másik szövetségesével szemben helyi háborúk és összecsapások alkalmával.
1950-ben Kim Ir szen megtámadja Dél-Koreát
KOREA
KUBA
VIETNÁM
Nasszer államosítja a Szuezi-csatornát
1956. október 29-én brit, francia és izraeli csapatok támadják meg Egyiptomot
Az USA és a SZU nyomására visszavonulnak
1954-ben Vietnám kivívja szabadságát a franciáktól
Fegyverszünet értelmében két részre osztják (észak kommunista, dél császári)
Amerikai tanácsra puccsot követnek el a császár ellen
Felszabadító háború indul észak támogatásával
1965-től aktívan részt vesz a háborúban az USA
1973-tól kivonul az USA
1975-ben egyesül Vietnám
Karibi-válság
Kubai-rakétaválság
Tankönyv 160. oldal
1962
OKOK
A Törökországba telepített NATO rakéták Moszkvát is el tudták érni, és ezt ellensúlyozandó, a Szovjetunió Kubába akart rakétákat telepíteni.
FELADAT
BLOKÁD
az USA légifelvételeket készít a kubai rakétabázisról
az amerikabarát diktatúrát kommunista forradalom dönti meg
Lehetőség a szovjet érdekszféra bővítésére
Végeredmény:
a Szovjetunió meghátrált és kivonta rakétáit
az Egyesült Államok lemondott Kuba lerohanásáról
a szovjet fegyverek kivonását az amerikai rakéták Törökországból történő kivonásával kapcsolták össze
KOMPROMISSZUM született
III. szakasz
egyhülés
II. szakasz
kialakítása a véletlen atomháború elkerüléséért 1963 júniusában (Washingont - Moszkva)
Forró drót
egyezmény (1963) és
Atomcsend
szerződés (1968)
Atomsorompó
Kína eltávolodik a Szovjetuniótól
Henry Kissinger, új amerikai külpolitika:
csak ott kell beavatkozni, ahol alapvető amerikai érdekek forognak kockán, és ahol a beavatkozás nem követel túl nagy árat.
1972 az NSZK és az NDK kölcsönösen elismerik egymást
fegyverkorlátozási szerződés (1972)
SALT-1
Helsinki Záróokmány:
államok egyenjogúságának elve
területi sérthetetlenség elve
viták békés rendezésének elve
emberi jogok tiszteletben tartása
1975
Moszkvai olimpia bojkottja
Los Angeles-i olimpia bojkottja
Csillagháborús projekt
A NYUGATI TÖMB
A SZOVJETUNIÓ ÉS A SZOCIALISTA TÁBOR
Joseph McCarthy: feltételezett kommunisták üldözése, megidézése az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság előtt ("mccarthyzmus")
1950-es évek:
Egyenjogúságért küzdő polgári mozgalmak alakulnak
Martin Luther King erőszakmentes ellenállásra buzdít
1960-as évek
első katolikusként választották meg elnöknek
1963 novemberében megölik Dallasban
1968-ban öccse és Martin Luther King is merénylet áldozata lett
Martin Luther King halálával a fekete mozgalmak radikalizálódtak és gettólázadások törtek ki.
Belpolitikai válság
1970-es évek
Watergate-botrány
A republikánus elnök (Nixon) munkatársai lehallgatták a demokraták főhadiszállását
Bonn
- nácitlanítás
- a diktatúra kiküszöbölése
a háborút követően kormányválságok sora következett be, amit Charles de Gaulle visszatérése szüntetett meg (1958-69)
deklarálta a gyarmatok függetlenségét, kivonult Algériából
merényletek ellene
kétpárti demokrácia
Észak-ír kérdés 1969
1979 - Margaret Thatcher -> privatizáció
leghamarabb demokratizálódott a közélet és a politika
Salazar halálát követően, 1974-ben vértelen katonai hatalomátvétel indította meg a demokratizálódást
Francisco Franco halála után (1975), kijelölt utódját János Károly néven királlyá koronázták és a pártok megállapodtak, hogy békés demokratikus átmenetet akarnak. Nem vontak senkit felelősségre.
a háború után polgárháború a kommunisták és a királypártiak között.
Kommunista vereség.
1950-60 között fejlődés.
1967-ben a hadsereg államcsínyt követ el (ezredesek katonai diktatúrája) -> ciprusi válság, az ezredesek megbuknak
jóléti állam
skandináv szocializmus
szabad munkaerő-áramlás
szoros együttműködés (kivéve a kül- és védelmi politikát
Szovjetbarát kormányok alakulnak, a kommunisták megkapják a fontos pozíciókat
államosítást és földreformot hirdetnek, hogy megnyerjék a nincstelen rétegeket
a közigazgatásban folyamatosan átveszik a vezető szerepet
szociáldemokraták beolvasztása, más pártok felszámolása
teljes hatalomátvétel, iparosítás, mezőgazdaság kollektivizálása,
A kommunista hatalomátvétel menete a szovjet befolyás alá került országokban:
Kominform:
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, amely moszkvai irányítással irányította a kommunista pártokat
"kis Sztálin":
a kommunista országok vezetői köré szintén személyi kultusz épült, de az semmiféleképpen nem homályosíthatt el az "igazi" Sztálin kultuszát.
Joszip Broz Tito kommunista partizánjai segítség nélkül felszabadítják az országot.
Az USA legitimnek ismeri el őket.
Függetlenedik a Szovjetuniótól
a dolgozók beleszólhattak az üzemek irányításába
abbamaradt a mezőgazdaság kollektivizálásának erőltetése
dolgozhattak Nyugat-Európában
- Önigazgató szocializmus:
6 tagköztársaság
2 autonóm tartomány
Föderációvá alakult
1953
Kollektív vezetés alakul
életszínvonal-javító intézkedések
amnesztia
koncentrációs táborok felszámolása
a bukott politikusokat lefokozták, első áldozat Berija
a sztálinizmus bűneivel való szembenézés. A desztalinizáció célja a kommunista rendszeren belüli önkorrekció.
beszédében (1954) Sztálin hibáit elemezte, fel akarja számolni a sztálini törvénytelenségeket.
Leonyid Brezsnyev követi 1964-től
Desztalinizáció:
Nyikita Szergejevics Hruscsov
sztrájkhullám
a Szolidaritás engedélyezése (10 milliós taglétszám) Lech Walesa vezetésével
1981 végén Jaruzelski tábornok rendkívüli állapotot rendel el és letartóztatja, internálja az ellenzéki embereket
A Szolidaritás illegalitásba vonul

1956
Poznan felkelés
Gomulkát ültetik vezető pozícióba, a rendszert lényegében nem akarja megváltoztatni.
A lengyel és a magyar események hatására a szovjet szakértőket visszarendelik
a katonák a laktanyákba húzódtak vissza.
1970
önkorlátozó forradalom hirdetése annak érdekében, hogy a Szovjetunió ne avatkozzon be
nem a rendszert kell megdönteni, hanem a lehető legtöbb engedményt és jogot elérni.
1980
Prágai tavasz
Dubcek reformot, emberarcú szocializmust hirdet
gazdaság decentralizálása
állam és egyház kapcsolatának normalizálása
csehek és szlovákok egyenjogúsítása
1968. aug. 20-21. leverik
SALT-2
aláírták (1979), de nem ratifikálták
világszerte radikális diákmegmozdulások zajlottak
1968
Full transcript