Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Социологийн шинжлэх ухаануудын мэдлэгийн түвшнүүдийн ялгаа

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Социологийн шинжлэх ухаануудын мэдлэгийн түвшнүүдийн ялгаа

Сэдвийн агуулга
Макро социологи, түүний судлагдахуун, тулгуур онолууд
Дунд түвшний онол, судлагдахуун, тулгуур онолууд
Микро социологи, түүний судлагдахуун, тулгуур онолууд
Макро социологи нь нийгмийг бүхэлд нь болон түүний бүтцийг судална. Өөрөөр хэлбэл нийгэм хүнээ бүрэлддэггүй бүлгээс бүрэлддэг учир нийгмийн бүлгийн харилцаа холбоог нийгмийн институтын үйл ажиллагааны үүднээс судлах хэрэгтэй байдаг.
Г.СПЕНСЕР
Биологийн болон нийгийн организмын хоорондын хэд хэдэн төсөөтэй талыг нэрлэжээ.
1. Нийгэм нь биологийн организмтай адил хэмжээгээрээ өсч төлжин томорч байдаг.
2. Нийгэм өсч томорхын хэрээр түүний бүтэц нарийс ч байдаг
3. Бүтцийн ялгарал нь адилхан үүргийн ялгаралтай
4. Бүтцийн болон үүргийн ялгарал нь харилцаг үйлчлэлийн ялгаралыг дагуулдаг
5. Организмтай адил нийгэмд ч бүхлийн амьдрал мөхсөн байхад бүрдүүлэгч хэсгүүдийн амьрал оршин байдаг
Т. ПАРСОНС
Функционализм онол
1. Нийгэм бол бүхэл болон нэгтгэсэн хэсгүүдийн тогтолцоо
2. Нийгмийн тогтолцоо тогтвортой байдлаа хадгалж чаддаг
3. Үүргээ алдах явдлаар бэхжиж ч болно
4. Өөрчлөлтүүд нь аажмаар явагдана
5. Хүн амын олонхи зөвшөөрсөн цагт нийгэмд үнэт зүйлийн тогтолцоо төлөвшдөг
Нийгэм бол ердийн нэг организм биш р бусын организм бөгөөд эрхтэн системийн 3 тогтолцоотой:
1. Дэмжин тэтгэгч систем
2. Хувиарлалтын систем
3. Зохицуулагч систем


Мөргөлдөөний онол
Аливаа үйлдэл, эд юмс өөр бусад ойлголт үйлдэл эд юмсын утгыг илэрхийлнэ.
Хүний үйл ажиллагаа гэдэг бол урамшуулал болон алдагдалд идэвхгүй хариу өгөх явдал гэсэн ойлголтыг Мид үгүйсгэн хүний үйлдэл бол харилцаанд тулгуурласан нийгмийн зан төлөв гэж үзсэн.
GOAL!
Социологийн шинжлэх ухаануудын мэдлэгийн түвшнүүдийн ялгаа
Гүйцэтгэсэн:

Б.Уянга
Б.Өнөрболд

Макро социологи, түүний судлагдахуун, тулгуур онолууд
Шинжлэх ухааны хөгжлийн үндсэн 2 үзэл баримтлал байдаг.
1. Кумулятив: Шинжлэх ухааны мэдлэг нь өсөн нэмэгдэж хувьсах замаар хөгжинө.
2. Парадигм: Шинжлэх ухааны мэдлэг, үзэл онол өөр өөр нийгэмлгүүдийн өрсөлдөөний дүнд бие биенээ халж солих хувьсгалын замаар хөгжинө.
Парадигм (Т.Кун)
Макро социологи буюу бүтцийн парадигм
Макро социологийн түвшинд өрсөлдөгч 2 онол болох функционализм ба мөргөлдөөний онолын аль нэгийг баримталдаг.
Функционализм
Нийгэм ба нийгмийн бүтцийг үзэх функционализмын үзлийг анх Херберт Спенсер XIX зуунд дэвшүүлсэн бөгөөд тэрээр нийгмийг хүний биетэй төстэй амьд биестэй жишиж үзсэн юм.
Нийгмийн үйлдлийн онол М.Вебер
Судлах зүйлээ ойлгох тухай шаардлага социологийг байгалийн ухаанаас ялгаруулдаг онцлог нь юм.
Ойлгож буй социологи нь хүний үйлдэл, утга учир, зан үйл, хүлээлт зэрэг олон зүйлийг ойлгож байх хэрэгтэй.
Нийгмийн үйлдэл
Хүний үйлдэл
Бэлгэ тэмдгийн харилцан үйлчлэлийн онол Ж.Г.Мид
Бие хүн харилцан үйлчлэлийн онолууд
Бие хүний харилцан үйлчлэлийн хүрээнд янз бүрийн бүлгүүдэд хуваагдаж өөрийн үйл ажиллагаагаа бөгөөд микросоциологийн үүднээс хүмүүс хоорондын харилцааны тайлбарлалаар зохицулагдаж байдаг.

Микро түвшинд хүмүүс бие биетэйгээ эсвэл бүлэг дотроо, заримдаа хоёр хүн хооронын харилцан үйлчлэл хэрхэн хэрэгждэгийг судлана.
Микро социологи, түүний судлагдахуун, тулгуур онолууд
Микро социологийн шинжлэх ухааны төвд хувь хүний хүчин зүйлийг тавьдаг бөгөөд хүн бол нийгмийн хамгийн сүүлчийн элемент түүнээс цааш задрахгүй тиймээс нийгмийн цөм нь болж чаддаг.
Өөрөөр хэлбэл хувь хүний сэтгэл зүй, зан үйл, амьдралын онцлогийг таньж мэдэж чадвал нийгмийг таньж мэдэж чадна.
К. Маркс нь шинжлэх ухааны онол арга зүйд зөрчил гэдэг ойлголтыг оруулж нийгмийн бүх түвшний асуудлыг уг аргаар тайлбарладаг. Мөргөлдөөний онол нь Марксист ба Марксист бус чиглэлтэй.
Зөрчилдөөний социологийг баримтлагчдыг
Солилцооны онол Ж.Хоманс
Уг онолоор урамшуулал, зардал, чармайлтыг солилцож байдаг. Өөрөөр хэлбэл хоорондын харилцаа тогтвортой бас таатай байлгахын тулд урамшуулал хийгээд зардлын баланс-г тэнцвэржүүлэхийг хичээж байдаг.
Психоаналитик онол З.Фрейд
Бие хүн хөгжих хэд хэдэн дараалласан үе шатыг дамждаг бөгөөд үе шат бүхэнд "Ид болон Эго" -ийн хооронд зөрчил үүснэ.
Full transcript