Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

blogg- å lære av og med hverandre

No description
by

Annette Nilsen

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of blogg- å lære av og med hverandre

Suksess faktorer
Utfordringer
Muligheter
Studieprogram
like comment share
"Veileding - en tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå"
Et samlingsbasert studie som består av to emner, hvert emne er på 10 stp. og som går over to semester
Tverrprofesjonelt studium
Opptakskrav: gjennomført Bachelor utdanning
30- 50 studenter pr. semester
akademiske krav til innlegg og kommentarer
lav terskel for brukerstøtte
engasjement fra fagansvarlig
tilgjengelighet
studentene "eier" innhold i bloggen
Bakgrunn for bruk å ta i bruk blogg
like comment share
Reformulering av fagstoff
Synliggjøring av kobling mellom teori og praksis (egne erfaringer)
Fokus på innhold
Støtte og etablere samarbeidsaktivitet
Oppmuntre til tenkning og refleksjon
Fremme interaktivitet og aktiv læring
Skape og støtte klasseromsfellesskap
Selvstendighet, personlig utgangspunkt og styring - større motivasjon

Våre erfaringer
Strykprosent mer enn halvvert
Studentene opplever det som en viktig læringsressurs
Vi er tettere på studentene gjennom semesteret
Studentene klarer i større grad å bruke teori til å reflektere over en praktisk problemstilling (knyttet til veiledning)
Studiets blogg
Høy strykprosent
Ulik "skrivekompetanse" hos studentene
Ønske om mer aktivitet mellom samlingene
Innlegget "Studenter skriver seg til læring" på bloggen til Senter for IKT i utdanning
Prøve ut nye arenaer for læring
https://blogg.hioa.no/tverrprofesjonellveiledning/

Studentenes erfaringer
like comment share
Blogg- å lære av og med hverandre
Studentene ble spurt om;

Hvordan har bruk av blogg påvirket/ikke påvirket læringsutbytte?

"Bloggen har gjort det enklere å være pålogget studiet gjennom semesteret. Det har vært interessant å lese medstudenters refleksjoner."

"Det å dele arbeid og lese andres er svært lærerikt"

"Man fikk innblikk i pensum på en annen måte enn bare å lese pensum på vanlig måte"

"Andres blogginnlegg har gjort meg oppmerksom på temaer som jeg selv ikke har tenkt over. At vi må kommentere andres innlegg har også ”tvunget” meg ut av det jeg syntes er enkelt å skrive om (komfortsonen) og utfordret meg akademisk"

"Jeg synes det har vært svært positivt. Spesielt ved at jeg har fått muligheten til å lese alle studentenes blogginnlegg og kommentert på disse. Vi har alle forskjellige opplevelser og erfaringer av veiledning, og det er veldig nyttig å få høre og lære av andre."
Kan vise lav kvalitet på refleksjonen over ressurstilgangen( pensum, undervisningen, oppgaver, praksis etc.)
Hvordan blogg skal brukes i tillegg til andre e-læringsverktøy(fleksible læringsverktøy)
Manglende forståelse – hva de skal skrive og hvorfor
Manglende forståelse – hensikten
Referanse: Kvåle & Ramblo (2015): «Expressing Professional Identity through Blogging»
Oppgave
Ta ett minutt med den som sitter ved siden av; diskuter/snakk sammen - hvorfor er det aktuelt/ikke aktuelt å bruke blogg som en læringsressurs i din virksomhet?
Full transcript