Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Platon

No description
by

Christina Starheim

on 16 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Platon

Av Christina 3STB Platon Litt generelt om Platon Sokrates & Platon Platon, elev av Sokrates Tilnavnet Platon. Døde i år 347 f.kr Født i år 427 f.kr I Hellas, nærmere bestemt Athen Rettsaken mot Sokrates i 399 f.kr Platon førte Sokrates' ideer videre. Akademiet i Athen Platons dualistiske syn på mennesket Hvordan var Platons syn på kvinner? Idealstaten Hvilken betydning hadde Platon for samtida? Arbeiderne, krigerne & filosofene. Hva er et rettferdig samfunn? Hva er en lignelse? Hva går hulelignelsen
ut på? Hva ville Platon få frem med denne lignelsen? Hulelignelsen Kort sagt: "Idéene er utgangspunktet, mens selve
tingen og det vi ser rundt oss,
er en etterligning av idéen" Mot Måtehold Visdom
Sjel & legeme Legemet deles inn i tre deler,
hodet, brystet og underkroppen. Platon definerer forskjellige dyder,
som svarer til de ulike delene av mennesket. Platons syn på samfunnet Filosofene Krigerne Arbeiderne Det er en sammenheng mellom oppbygningen av det enkelte mennesket og måten samfunnet er bygd opp på. Platons idélaere Hva er det grunnleggende stoffet alt er bygd opp av? Det finnes fellestrekk som gjør at vi kan se at tilværelsen henger sammen og danner en enhet. Ideen er det uforanderlige mønsteret som gjør at vi kan kjenne igjen ulike ting rundt oss. Ideenes verden som er utgangspunket og viten for det vi kan tenke oss om det uforanderlige. Den sansbare verden som består av alt vi kan oppfatte og erfare med sansene våre. Platon hevder vi kan dele verden inn i to deler; Utifra denne idélaeren skiller platon mellom viten, som gjelder ideenes verden, og antagelser som svarer til den
sansbare verden som hele tiden
er under endring. Påvirket vestens tenkining.
Formulerte grunnleggende, sentrale spørsmål innenfor filosofien. Augustin og andre teologer. Biologiske forskjeller spiller ingen rolle. Kvinner kan inneha viktige stillinger i samfunnet. Tredelingen går igjen;
Full transcript