Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

prezentacja

No description
by

Sebastian XXX

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prezentacja

Początki III Rzeszy Dlaczego Niemcy poparły Hitlera? Sojusznicy III rzeszy Wielki kryzys w okresie międzywojennym Obietnice Wojna spowodowała ogromne zmiany gospodarcze na świecie. Najbardziej widoczne były one w latach 1929 – 1935 i objawiły się wielkim kryzysem ekonomicznym. Przyczyn tego zjawiska było wiele: w wyniku wojny załamał się stabilny system handlowy, nastąpił nierównomierny rozwój gospodarczy poszczególnych państw, doszło do zaburzeń równowagi między zdolnościami produkcyjnymi, a możliwościami zbytu. Pojawiły się trudności w rolnictwie światowym oraz tzw. polityka monopolu-dążąca do utrzymania wysokich cen na własne wyroby, a niskich cen na surowce. Do kryzysu przyczynił się także spadek przyrostu naturalnego. Wszystkie te czynniki doprowadziły pośrednio do wielkiego kryzysu, natomiast bezpośrednią przyczyną był niespodziewany krach na giełdzie nowojorskiej (29 październik 1929). Stany Zjednoczone odgrywały kluczową rolę w świecie kapitalistycznym, dlatego krach pociągnął za sobą spadek wartości akcji w innych państwa. Charakterystyczną cechą kryzysu był silny spadek produkcji przemysłowej, wzrost bezrobocia, zmniejszenie dochodów ludności. W krajach rolniczych objawiał się spadkiem cen produktów rolnych i zubożeniem wsi. Największe nasilenie kryzysu nastąpiło w 1932r. Sytuacja gospodarcza Niemiec

Niemcy poparli Hitlera, gdyż obiecał i dał im to czego potrzebowali, czyli odbudowę znaczenia kraju po klęsce I wojny, stabilizacje oraz rozwój potęgi Niemiec. Adolf Hitler zyskał przychylność bogatszych warstw społeczeństwa ponieważ zlikwidował zagrożenie ze strony komunistów oraz wydając olbrzymie sumy na zbrojenie wojska zapewnił im zysk. Sympatią darzyli go także wojskowi. Poparcie to wynikało z faktu przywiązywania dużej wagi do rozwoju armii. Jego poglądy odpowiadały Niemcom ponieważ głosił wyższość rasy aryjskiej oraz chciał zapewnić mieszkańcom Republiki Weimarskiej to czego im brakowało, czyli dumę, pracę oraz sile państwo! Ale najwięcej popularności przysporzył Hitlerowi kryzys w Niemczech i wynikające z niego niezadowolenie społeczne. Te czynniki, w połączeniu z krytycyzmem w stosunku do nienazistowskich rządów, sprawiły, że Hitler doszedł do władzy . Nie wolno również zapomnieć o agresywnej propagandzie NSDAP oraz talentom oratorskim przywódcy nazistów. To one sprawiły, że ten człowiek zyskał sobie poparcie znacznej części wyborców, a resztę do tego poparcia zmusił. Skala kryzysu gospodarczego powodowała, że wyborcy z klasy średniej, którzy tradycyjnie wspierali partie liberalne i konserwatywne, gromadnie przesuwali się na prawo w poszukiwaniu bardziej radykalnych rozwiązań.
Hitler wskazał tym wyborcom wygodne kozły ofiarne. Nie zaatakował samego kapitalizmu, lecz „obcych” kapitalistów, tzn. Żydów.
Obiecywał przywrócić Niemcom pozycję światowej potęgi i zniszczyć „bolszewickie” zagrożenie. Rozumiał przez to zniszczenie nie tylko partii komunistycznej, lecz także jeszcze większej partii socjaldemokratycznej, związków zawodowych i wszystkich niezależnych organizacji klasy robotniczej.
Dziesiątki tysięcy jego bojówkarzy walczyło z lewicą na ulicach. Paramilitarne marsze i wiece dawały poczucie dumy zubożałej klasie średniej, a nawet niektórym bezrobotnym robotnikom. Kozły Ofiarne Dobry mówca.
Full transcript