Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spiseforstyrrelser

Modul 4
by

Emilie Wieben

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spiseforstyrrelser

Karakteristika
Generelt
Binge-Eating disorder
Spiseforstyrrelser
Tvangsmæssig overspisning 2 dage pr uge i mindst 6 måneder
Oplevelse af kontroltab
Ingen vægtregulation
Utilfredshed med kroppen
Kaotisk spisemønster
Fysisk inaktivitet
Fedme
Forstyrret spisning og forvrænget kropsopfattelse

Lav selvfølelse

Oplevelse af manglende kontrol

Indre kaos og forvirring
Advarselstegn
Optagethed af mad og vægt
Påstande om at ”være fed” trods normal/lav vægt
Ændret spisemønster
Øget fysisk aktivitet
Vægttab uden fysisk sygdom
Humørsvingninger, depression
Isolation
Klager over træthed, hovedpine, mavebesvær, koncentrations- og hukommelsesbesvær, belastningsskader
Ophør af menstruation
Fælles ætiologi
Behandling
Recidiv
Disponerende forhold
Individuelle: lav selvagtelse, perfektionisme, selvkontrol, hunkøn, genetiske faktorer
Familiære: spiseforstyrrelse i familien, dårlig konfliktløsningsevne, udviskede generationsskel, høje forventninger, depression, alkoholmisbrug, traumer
Kulturelle: urealistiske slankeidealer, fordomme mod overvægtige

Udløsende forhold
Kropslig forandring i puberteten
Forandringer i forhold til roller og forventninger
Drilleri/mobberi med krop og figur i fokus

Fastholdende forhold
For anoreksia nervosa: ændret sult-mæthedsfornemmelse, kognitiv påvirkning, psykopatologiske forstyrrelser, angst for vægtøgning, "positive" elementer i sygdommen, miljø
For bulimia nervosa: uhensigtsmæssigt spisemønster, positiv element i sygdommen
Behandlingstriade
Spiserelaterede og somatiske symptomer: Vægt- og spisestøtte
Psykologiske symptomer: forstyrret kropsopfattelse, frygt for vægtstigning, ætiologi
Social isolation: udvikling af sociale færdigheder

Behandlingstyper
Rådgivning
Psykoedukation
Somatisk behandling(diæt og vægtregulering)
Psykoterapi
Miljøterapi
Fysioterapi
Psykofarmakoterapi
Selvhjælp

Behandling efter sværhedsgrad
Lette tilfælde: ambulant behandling i primærsektoren
Moderate til svære tilfælde + behandlingsrefraktære tilfælde: ambulant behandling på hospitalet.
Svære tilfælde af anoreksia nervosa og behandlingsrefraktære spiseforstyrrelser: behandling under indlæggelse.
30-50 % blandt indlagte

Kommer i forbindelse med skift i sociale/livs-grundforhold
Anorexia nervosa
Lidelse karakteriseret ved tilsigtet vægttab fremkaldt og vedligeholdt af patienten selv
Videoklip fra "For the love of Nancy"
Epidemiologi
Debut oftest blandt teenagere og unge kvinder(prævalens i denne gruppe 0,5 %)
3.150 personer
Øget risiko for senere udvikling af bulimi nervosa
Kønsfordeling mand:kvinde 1:10
Øget overdødelighed
Somatiske følgetilstande: infertilitet, osteoporose, kardiomyopati, demens, hypokaliæmi, stofskifteforstyrrelser
Prognoser
God prognose: kort sygdomsvarighed, tidlig intervention, gode familierelationer
Dårlig prognose: opkastninger, ekstremt vægttab(over 30 %), afvigende præmorbid udvikling
50 % raske/normalvægtige
30 % bedres noget
20 % kroniske
Diagnostiske kriterier og underinddeling
ICD-10
A: Vægttab med legemsvægt på mindst 15% under forventet normalvægt ELLER BMI på maksimum 17,5
B: Selvinduceret vægttab ved undgåelse af fedende føde
C: Forstyrret legemsopfattelse med følelse af at være for tyk og med frygt for fedme
D: Endokrine forstyrrelser af hypothalamus-hypofyse-gonadale aksen med amenorrhoea, svækket libido og potens
E: Såfrem præpubertal debut, da forsinket pubertet

Underinddeling
Anorexia nervosa, bulimisk type
Anorexia nervosa, restriktiv type
Body Mass Index
=Vægt/(højde*højde)
=kg/(meter*meter)
BMI < 18.5: Undervægt BMI = 18.5 – 25: Normal vægt BMI = 25-30: Overvægt BMI > 30: Fedme
Øvrige symptomer
Selvinduceret opkastning
Laxantia misbrug
Overdreven træning
Anvendelse af appetithæmmende midler
Anvendelse af diuretika
Fysiske manifestationer:
Træthed
Kuldskærhed
Perifer cyanose
Ortostatisk svimmelhed
Søvnforstyrrelser
Natlig vandledningstrang
Obstipation
Mavesmerter
Tør hud
Hårtab
Lanugobehåring
Hungerødemer
Lavt blodtryk og puls
Atypisk anorexia nervosa
Opfylder ikke alle kriterierne, men ligner nervøs spisevægring
Differentialdiagnoser
Somatiske tilstande med vægttab til følge
Psykiske lidelser med appetitforstyrrelser:
Forbier
OCD
Depression
Skizofreni
Bulimia nervosa
Bulimia nervosa
Lidelse karakteriseret ved tilbagevendende spiseanfald samt overdreven optagethed af vægtkontrol, som fører til et mønster af spiseanfald fulgt af opkastninger/afføringsmiddel-indtagelse
Videoklip fra "Kate's secret"
Epidemiologi
Debut oftest ved overgang fra teenager til voksen
Prævalens: 2 % af unge kvinder
21.000 personer
Kønsfordeling mand: kvinde 1:10
Komorbiditet peronlighedsforstyrrelse og depression
Øget overdødelighed, men mindre ved anorexia nervosa
Prognose: 75 % bliver raske
Diagnostiske kriterier og underinddeling
ICD-10
A: Spiseanfald mindst 2 gange ugentligt i minimum 3 måneder
B: Spisetrang
C: Forsøg på at modvirke vægtøgning ved mindst 1 af følgende
Selvindueret opkastning
Laxatia misbrug
Faste
Slankespiller, diuretika eller thyroidin
D: Forstyrret legemsopfattelse med frygt for fedme

Underinddeling
Bulimia nervosa, udrensende type
Bulimia nervosa, ikke-udrensende type
Øvrige symptomer
Overdreven træning
Elektrolytforstyrrelser
Fysiske symptomer:
Tandskader
Træthed
Nedsat muskelkraft
Uregelmæssig hjerterytme
Forstoppelse
Diarre
Øsofagit
Sår i mundvigene og på håndryggen
Atypisk bulimia nervosa
Opfylder ikke alle kriterierne, men ligner nervøs spiseanfaldstilbøjelighed
Diagnostiske kriterier(DSM-IV)
Videoklip fra "Confessions of a Binge Eater"
Litteraturliste
Primær kilde
Klinisk Psykiatri, Ole Mors et al, 3. udgave, kapitel 10

Sekundære kilder
WHO ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Psykiatri, Poul Videbech et al, 4. udgave
Akut psykiatri, Sigurd Benjaminsen et al, 2. udgave
Full transcript