Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MARKETINGUL TURISTIC – CONŢINUT, FUNCŢII, PARTICULARITĂŢ

No description
by

MARIA OROIAN

on 29 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MARKETINGUL TURISTIC – CONŢINUT, FUNCŢII, PARTICULARITĂŢ

1.2. Accepţiuni ale marketingului
MARKETINGUL TURISTIC – CONŢINUT, FUNCŢII, PARTICULARITĂŢI
1.1. Apariţia marketingului în viaţa economică
1.2. Accepţiuni ale marketingului
1.3. Conţinutul şi rolul marketingului în activitatea de turism
1.4. Funcţiile marketingului turistic
1.5. Particularităţi ale aplicării marketingului în domeniul turistic
1.6. Mediul de marketing al întreprinderii de turism
1.1. Apariţia marketingului în viaţa economică

a vinde şi a cumpăra,
adică a face tranzacţii pe piaţă.

termenul de marketing
origine anglo-saxonă
participiul prezent al verbului "to market"
accepţiuni ale marketingului în prezent
un domeniu al ştiinţei
o disciplină de studiu
o activitate practică
o funcţie a firmei

Marketingul
definiție

Scopul
marketingului

satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale ale consumatorilor individuali şi utilizatorilor instituţionali cu o eficienţă economică şi socială maximă


aşezarea în centrul preocupărilor întreprinderii cunoaşterea şi anticiparea nevoilor pieţei pentru adaptarea producţiei în scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor prin conceperea, realizarea,
promovarea şi distribuţia raţională şi eficientă către aceştia a bunurilor materiale şi serviciilor

Trăsături caracteristice marketingului

receptivitate faţă de cerinţele pieţei
cunoaşterea, urmărirea şi anticiparea cerinţelor
capacitate de adaptare a activităţii la evoluţia cerinţelor de consum, flexibilitate
inventivitate, spirit creator, preocupare pentru înnoire şi modernizare
viziune unitară asupra activităţilor ce alcătuiesc ciclul economic al bunurilor şi serviciilor
eficienţă maximă ca rezultat al orientării activităţii către nevoile reale de consum

expansiunea turismului şi creşterea importanţei sale economice şi sociale

turismul – domeniu distinct de activitate, cu particularităţi, cerinţe şi exigenţe proprii, care se vor transfera şi marketingului

primele încercări de elaborare a unei teorii a marketingului turistic cu pronunţate valenţe practice: 1965 – Spania (G. Schellenberg); 1971- Elveţia (J. Krippendorf)

1.3. Conţinutul şi rolul marketingului în activitatea de turism

Marketingul turistic – definiţie


Proces managerial prin care firmele din domeniul turismului identifică dimensiunile efective şi potenţiale ale cercerii turistice, comunică cu purtătorii cererii pentru a le cunoaşte, evalua nevoile de ordin turistic
şi stimula dorinţele, motivaţiile şi preferinţele acestora în vederea conceperii şi adaptării ofertei (produse şi servicii) turistice în scopul optimizării satisfacerii cerinţelor şi exigenţelor lor concomitent cu maximizarea obiectivelor organizaţionale.[1]
[1] - Balaure, V., Cătoiu, I., Vegheş, C., Marketing turistic, Ed. Uranus, Bucureşti, 2005, p. 16

Pentru a deveni eficientă, activitatea de marketing a firmei de turism va fi orientată în conformitate cu următoarele funcţii:

Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum turistic

Conectarea dinamică a întreprinderii de turism la mediul economico-social

Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum turistic

Maximizarea eficienţei economice (a profitului)

1.4. Funcţiile marketingului turistic

Piaţa turistică face parte din piaţa serviciilor fiindu-i imprimate o serie de particularităţi determinate de caracteristicile generale ale serviciilor – intangibilitate, inseparabilitate de prestator, eterogenitate, perisabilitate, etc.


Aplicarea marketingului în turism este marcată şi de:
caracterul complementar al produselor şi serviciilor turistice
modul de manifestare a purtătorilor cererii

→ abordare de marketing diferită de cea specifică altor domenii de activitate

1.5. Particularităţi ale aplicării marketingului în domeniul turistic

Mediul în cadrul căruia firmele îşi desfăşoară activitatea reprezintă ansamblul forţelor exterioare care le influenţează performanţele pe o anumită piaţă.

Componentele mediului sunt variabile exogene

Tipuri de mediu:
Stabil
Instabil
Turbulent

1.6. Mediul de marketing al întreprinderii de turism

Micromediul întrepriderii:

Furnizorii
Prestatorii de servicii
Clienţii
Concurenţa dominantă
puternică
favorabilă
apărată (menţinută)
slabă
total nefavorabilă

Macromediul întreprinderii

Mediul demografic
Mediul economic
Mediul tehnologic
Mediul politic şi instituţional
Mediul socio-cultural
Mediul natural

Apare în spaţiul practicii economice, ca o consecinţă a dinamismului economic şi social

Izvorul marketingului îl regăsim în separarea tot mai pronunţată a producţiei şi a consumului

Revoluţia industrială şi mutaţiile profunde generate în sfera relaţiilor economice în general, a celor de piaţă, în particular cu influenţe directe în planul conducerii activităţii economice

Se impune în a doua jumătate a secolului XX prin eficienţa ridicată pe care o asigură pe planul rezultatelor economice
Full transcript