Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DECHOVÁ CVIČENÍ

No description
by

Patrik Schramhauser

on 25 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DECHOVÁ CVIČENÍ

DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ
Dýchací svaly
Svaly vdechové
- bránice (sval vyklenutý do dutiny hrudní, je hlavní vdechový sval)
- svaly mezižeberní (rozepínají se mezi kostěnými částmi žeber)
- zdvihač hlavy, svaly kloněné a svaly prsní (jsou pomocné svaly pro nádech
Dech vyrovnaný
- při tomto způsobu dýchání jsou nádech a výdech v rovnováze, jsou zhruba stejně dlouhé.

Dech energetizující
- při něm převažuje nádech nad výdechem. Pokud tělo potřebuje zvýšený přísun kyslíku, například při velké únavě, člověk začne spontánně zívat

Dech uklidňující, očišťující
- zde převažuje výdech nad nádechem. Dlouhý výdech spontánně napodobuje vzdychání, člověk jej nevědomky používá, pokud je ve stresu a tělo se potřebuje rychle zbavit zplodin vznikajících jako následek stresové situace.
DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ
Dech je základ života. Přivádí všem tkáním potřebný kyslík. Dechové pohyby probíhají, i když na ně nemyslíme. Zároveň je však také možné dýchání vědomě řídit.
Zdravotní význam vědomého prohloubeného dýchání
- Formuje tvar hrudníku
(posiluje, protahuje a uvolňuje svaly na hrudníku a mezi žebry)
- Posiluje a stimuluje vnitřní orgány
(neustále stlačuje a rozpíná stěnu hrudní a břišní)
- Stimuluje, ale i uklidňuje nervový systém
(odstraňuje únavu a dodává elán)
- Vědomé dýchání může mít i opačný, tlumicí účinek
(přináší vnitřní uklidnění, působí proti stresu)
Svaly výdechové
- vnitřní mezižeberní svaly (jsou hlavní výdechové svaly)
- břišní svaly (mají zásadní význam pro hluboký a intenzivní výdech)
- pilovitý přední sval a čtyřhranný sval bederní
Vitální kapacita plic
Mechanismus dýchání
Dechové centrum se nachází v prodloužené míše, odkud dodává přes míšní nervy dýchacím svalům mezižeberním a bránici signály pro nádech a přes nerv bloudivý signály pro potlačení nádechu a umožnění výdechu.

Při zvýšené svalové námaze se do krve dostanou zplodiny vznikající ve svalech při práci a okyselí ji. Více kyseliny mléčné poruší rovnováhu mezi kyselinami a zásadami v těle. Dechové centrum automaticky vydá příkaz zrychlit dechovou frekvenci, aby se rychleji odvedly zplodiny a přivedl kyslík ke svalům a dalším tkáním.
Na čem závisí stereotyp dýchání?
Stereotyp neboli obvyklý způsob dýchání není u všech osob stejný, jak by se mohlo zdát. Každý člověk ho může významně ovlivnit, a to kladně i záporně. Závisí na mnoha faktorech:
- na stavu pohybového systému a držení těla
- na stavu svalů
- na fyzickém zdraví
- na pohlaví
- na prožívaných emocích
- na druhu vykonávané činnosti
Je to množství vzduchu vydechnutého během maximálního výdechu po maximálním vdechu. Průměrné hodnoty vitální kapacity plic se u žen pohybují okolo 3500 ml, u mužů kolem 4500 ml. Trénovaní sportovci (především potápěči, plavci, běžci, cyklisté atd.) mívají hodnoty zhruba od 6000 ml až do dvojnásobku normálních udávaných hodnot.Závisí na:
- jak velký odpor kladou dýchací cesty
- jak pružný je celý hrudník
Druhy dechových cvičení
a jejich správné provádění
Statická dechová cvičení
Jsou to všechna dechová cvičení prováděná v klidu, v některé pohodlné výchozí poloze. Nejčastěji v leže nebo v sedě.


Podle zacílení do části těla se dělí na dýchání:

- do hrudníku
- do břicha
- plný dech (dýchání do břicha a dále do hrudníku)
Dynamická dechová cvičení
Jsou to všechna cvičení spojená s pohybem částí těla nebo těla celého.

Dělí se na:

- dýchání při uvolňování kloubů
- dýchání při relaxaci
- dýchání při protahování svalů
- dýchání při posilování svalů
ZDROJE
http://www.cvikyprozdravi.cz/clanek/dychani-a-dechova-cviceni/
Full transcript