Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ТРАНСКРИПЦИ

No description
by

Ganselem Budsuren

on 4 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ТРАНСКРИПЦИ

ДНХ-ийн гинжин хэлхээний аль нэгэн цистроны азотлог сууриудын дараалал мРНХ комплементар хослол байдлаар хуулбарлагдан буухыг транскрилци гэнэ. Транскрипци 3 шаттай явагдана
Транскрипци эхлэх шат
мРНХ-ийн хэлхээ уртсах шат
Транскрипци төгсөх шат
Төгсөх шат
Нийлэгжсэн мРНХ бөөмийн мембраны нүх сүвээр цитоплазм руу нэтрэн рибосом дээр очдог.
прокариот биесийн тухайд транскрипцийн үр дүнд үүссэн мРНХ нь трансляци шууд явуулах чадвартай. Учир нь прокариотын мРНХ-ийн нуклеотидын дараалал кодлосон аминхүчлийн дараалалтай шууд тохирно.
Эукариот биесийн мРНХ-д мэдээлэл хадгалагч нуклеотид (экзон)-оос гадна мэдээлэ агуулагүй нуклотид (интрон)-ыг агуулна.Иймд эукариот биест транскрипцийн дараагаар процессинг үе шатыг дамжин мРНХ боловсордог.
мРНХ-ийн төгсгөлийгн малгайт гэж нэрлэх бөгөөд энэ малгайгаар рибосомын жижиг хэсгийг таньж трансляци эхлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.
ТРАНСКРИПЦИ
Эхлэх шат
Дан дандаа салсан ДНХ-ийн аль нэг утсанд суурилсан мРНХ нь нийлэгжих бөгөөд аль утасны хаанаас мРНХ үүсэх вэ гэдгийг промотор хэмээх ДНХ-ийн өвөрмөц хэсэг зааж өгнө. Промоторт РНХ полимераз нэгдэж тэр хэсгээс эхлэн ДНХ-ийн мушгианы эрч харьж задрах маягаар мРНХ нийлэгжиж эхэлнэ.
мРНХ-ийн эхний хоёр нуклеотид фосфодиэфирийн холбоогоор холбогдсоноор мРНХ-ийн хэлхээ уртсах шат эхэлнэ.
Чөлөөт рибонуклеотидүүд РНХ-пломеразийн үйлчлэлээр нэгдэн нийлж мРНХ-г үүсгэдэг бөгөөд ингэж үүсэж байгаа мРНХ-ийн азотлог сууриудын нуелеотидын дараалал ДНХ дэх нуклеотидын дараалалтай комплементар
ДНХ-ийн нийлэгжил
ДНХ-ийн нийлэгжил нь эсийн хуваагдлын интерфазын S үе шатанд бөөмийн шингэнд явагдана.

ДНХ-ийн репликац нь өндөр хурдтай явагддаг үзэгдэл юм. Энэ нь репликацийн процесст ДНХ полимеразагаас гадна хеликаза топоизомераз, SSB уураг, РНХ праймаз, ДНХ лигазазэрэг олон ферметүүд оролцдог холбоотой.
ДНХ-ийн нийлэгжил
Топоимераза фермент нь ДНХ-ийн хоймсон утасны цуурч салаагүй хэсэгт байрлаж түүний мушгианы эрчийг хариулна.
SSB уураг нь дан дангаараа салсан ДНХ-ийн утсанд нэгдэж түүнийг цагаасаа урьд холбоо үүсэхээс хамгаалдаг.
Хеликаза фермент нь ДНХ-ийн хоймсон гинжийн голоор явж түүний хоёр утсыг цуулах маягаар салгаж өгч байдаг. Үүний дүнд үүсч байгаа хоёр сэрээг репликацын сэрээ гэнэ.
Оказакийн хэрчим- днх-ийн тасархай
ДНХ лигаза- ханзархайнуудыг оёх
ДНХ полимераз- 5'--> 3'
мРНХ хэлхээ уртсах шат
ТРАНСКРИПЦИ
Full transcript