Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mit tud a ki mit tud - jogi szemszögből - workshop előadás

No description
by

atlatszo .hu

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mit tud a ki mit tud - jogi szemszögből - workshop előadás

m i t t u d a
hogyan kell használni?
Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat igénylésére való
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek
szerv vagy személy
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat
tevékenységére vonatkozik
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett
a személyes adat fogalma alá nem esik
bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret
közérdekből nyilvános adat
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
minisztériumok
központi hivatalok (KLIK, OH)
kormányhivatalok (NAV, KSH)
fővárosi, megyei kormányhivatal,
járási hivatal
helyi önkormányzatok
rendvédelmi szervek
NMHH
Formailag és tartalmilag megfelelő sablont tartalmaz
az
adatigénylés
benyújtása
http://KIMITTUD.ATLATSZO.HU
több mint 4500 adatgazda!
a tárgy kiválsztásával a kimittud automatikusan megjelenít kapcsolódó, releváns adatigényléseket
az adatigény benyújtásához a formalevelet kell megfelelően kitölteni...
... és aláírni
az
igénylés benyújtása
napon belül
teljesít
részben teljesít
megtagad
nem
válaszol
lehetőség a perindításra
30 napon belül
akkor jogszerű a megtagadás, ha
ingyenesen kell történnie, csak a szkennelésért/fénymásolásért kérhetnek díjat
tipikus megtagadási okok:
személyes adat
döntés-előkészítő adat
minősített adat
üzleti titok
az adat nem áll rendelkezésre a kért formában/nincs az adatgazdánál
NAIH-bejelentés
a hatóság vizsgálata és annak eredménye
Perindítás
az adat kezelője ellen az eredeti kérelemben megjelölt, ki nem adott adatokra
az illetékességet az alperes székhelye határozza meg
főszabály: járásbíróság (a törvényszék székhelyén lévő; Budapest: PKKB)
országos illetékességű szerv: törvényszék jár el
példák:
felcsúti önkormányzat – Székesfehérvári Járásbíróság
EMMI –→ Fővárosi Törvényszék
tárgya
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
elsőfokú eljárás
jogi képviselet nem kötelező
alperes bizonyítja: a megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait
felperes bizonyítja: a bíróság felhívására: az adatok az alperesnél vannak, léteznek
első fokú ítélet
az adatok kiadására kötelezi az alperest,→ ha az ítélet jogerőssé válik, akár végrehajtást is lehet kérni
másodfokú eljárás
kötelező a jogi képviselet
költségek
az eljárás illetékmentes
pervesztesség esetén perköltség-térítésre kötelezhetnek
pernyertesség esetére perköltséget lehet kérni
ingyenes
nem minősül közigazgatási hatósági ejárásnak, nem születik kötelező erejű határozat a végén
a hatóság intézkedéseket tehet, és jelentést készíthet
bejelentéssel lehet vizsgálatot
kezdeményezni
a kérelmet elutasíthatják, ha:
csekély jelentőségű az ügy
a bejelentés névtelen
a kérelmet elutasítják, ha
az ügyben bírósági eljárás van folyamatban
az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született
a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan
az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz
bejelentés
jogorvoslat
a NAIH vizsgálatának
kezdeményezése
jegyző
Magyar Posta
párt
MTA
MMA
Egyetemek
MTVA
CV
jegyzőkönyv
információ
adatok listája
adatbázis
szerződések
beszállítók listája
jelentés
perindítás
a NAIH vizsgálata nem akadálya a perindításnak: annak
lezárultát követően 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni
Utógondozás
autoreply esetén
nem változtat a határidőn, 15(+15) nap alatt válaszolni kell
ha nem volt elég pontos az igény, megtehetik
ez esetben 15+15 napjuk van a válaszadásra
elküldés előtt a kész adatigénylés áttekinthető
15
a hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására
nem került sor.
a jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket
a jelentésben a hatóság ajánlásokat fogalmazhat meg
az adat kezelője
példák
a kezelőjének a
számadatok,
táblázatok
elszámolás
költségvetés
az adatkezelő
Bizonyíthatóvá teszi az adatigénylést, ami kulcsfontosságú egy esetleges per esetében
Nyilvános kommunikációs, és az adatok nyilvánosságra hozására alkalmas felület
Több mint 4500 elemű adatbázis az adatgazdákról
állami, helyi önkormányzati, egyéb közfeladatot ellátó
az adat
példák
az
adatok
megszerzése
nappal meghosszabít,
és...
15
az adatkezelő
részletesen megindokolják
törvényes okra hivatkoznak
Full transcript