Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2014

No description
by

Adelheid Skiple

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2014

1925
1950
2000
1900
1975
Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2014
Rettskrivingsreform 1907
Fornorsking av det danske skriftsspråket
Bokmål
Rettskrivingsreform 1917
Rettskrivingen byggast på talemåte
Nynorsk og bokmål
Rettskrivingsreform 1938
Samnorsk
Sideform
Felles reform
Folkemål
Oslo-vedtaket
Reaksjonar

Rettskrivingsrefor 1981
Tilnærmingspolitikken
Jamstillings formar (Bokmål)
-en ending

Innhaldsliste
Skulepolitikk er språkpolitikk
Hovudstandpunkt i språkdebatten
Rettskrivingsreformar
Dialektbølgja
Språk er makt
Språkdebatt i dag
Språkrådet

Rettskrivingsreform 2005
Klammeform
Jamstilte
Nye former

Nynorsk->skilje

Rettskrivingsreform 2012
Nynorsken tek et skritt bort frå bokmålet
Jamstilte (NN)
Enklare
Skulepolitikk er språkpolitikk
Hovudstandpunkt i språkdebatten
Dialektbølgja
Språk er makt
Språkdebatt i dag
Språkrådet
br
øy
t
eller
br
ø
t

bjøk
a

->

bjørk
en
Dialektbruken
Målet
1970
1995
Uformelt

De, Dem, Dere
De, Dykk, Dykkar
Verdiar og vurderingar
Foskjellsbehandling
Kjønnsdiskriminerande
Haldningar
Disriminerande
Nedverdigande
Importord
Domenetap

1892
1969 - likestilt
Sidemålsstilen
1907
1930
Argument for
Nynorsk
Bokmål
Omhandla
De konservative
Tradisjon
Tilpasse talen
Elite
De radikale
Endring
Følgje talemåten

Kva er språkrådet?
Mål
Organisert
Full transcript