Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Pilosopiya sa Silangang Asya

No description
by

Jasmine Mordeno

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Pilosopiya sa Silangang Asya


Umusbong ang Confucianism at Taoism sa panahon ng Dinastiyang Zhou sa China. Ang panahon ng Zhou ay kinilala bilang “Panahon ng Nagdidigmaang Estado.” Hati ang China sa iba’t ibang estadong pinaghaharian ng mga may-ari ng lupa. May 200 taon ding nag lalabanan ang iba’t ibang nagmamay-ari ng lupa. Walang pagkakaisa at sentralisadong pamahalaan ang China kung kaya’t panahon ito ng kaguluhan, maraming Tsino ang naghahanap ng solusyon sa problemang ito. Maraming pilosopo ang nagpatanyag kung kaya’t tinawag din ang Zhou bilang “Panahong ng mga Dakilang Pilosopo.”

Legalism
Inihanda ng Group 4

Mga Pilosopiya sa Silangang Asya
Confucianism
Confucius
“Master Kung”
Confucius
Ipinanganak siya noong 551 B.C.E sa estado ng Lu na sa kasalukuyan ay nasa lalawigan ng shandong. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya subalit nakapag-aral. Naulila si Confucius sa ama noong tatlong taong gulang siya at sa ina noong siya ay nagbibinata. Naging guro si Confucius at naghangad magsilbi sa pamhalaan. Subalit pinalad lang siya manilbihan sa Lu. Namatay si Confucius sa Lu noong 479 B.C.E.

Ano ang Confucianism?
Si Confucius ay humanap ng solusyon sa kaguluhan ng lipunan. Para kay confucius, magkakaroon ng kaayusan sa lipunan kung bibigyang-tuon ang pagpapabuti ng sarili at pahahalagahan ang ugnayan ng bawat isa sa lipunan. Kailangan ng bawat isa na payabungin ang mga virtue tulad ng sumusunod:

jen o kagandahang-loob
yi o pagkamakatwiran at tamang pag-uugali
li o ritwal at pagkamagalang

Dahil pinapahalagahan ang kabutihang asal, itinaas ni Confucius ang tanyag na Ginintuang Aral (Golden Rule), “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo.”

Pinapahalagahan din ni Confucius ang pamilya. Isa sa pinakadakilang virtue ay ang xiao o ang paggalang sa magulang. Sa katunayan, tatlo sa limang relasyon g iniaatas ni Confucius ay tumutukoy sa pamilya.

Ang limang relasyon:
Emperador sa nasasakupang mamamayan
Ama sa anak na lalaki
Asawang lalaki asawang babae
Nakatatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki
Kaibigan sa kaibigan

Malaki ang naging inpluwensya at epekto ng Confucianism sa China. Sa loob ng 2,000 taon , Confucianism ang naging opisyal na pilosopiyang China. Naapektuhan nito ang lahat ng aspeto ng pamumuhay sa China mula sa edukasyon, pamahalaan, pag-uugali, at kaayusan ng lipunan. Isa itong pilosopiya at patnubay sa moralidad at pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Upang maging opisyal sa pamahalaan, kailangan ay pumasa sa eksaminasyong serbisyo sibil na batay sa Confucianism. Nangangahulugang ang mga nasa pamahalaan ay dapat nauunanwang lubos ang Confucianism.


Ayon kay Mencius, ang lipunan ay nahahati lamang sa dalawang kategorya: ang nakapag-aral o nagtatrabaho gamit ang utak at hindi nakapag-aral o nagtatrabaho gamit ang lakas-katawan. Ang nakapag-aral ang namumuno at pinagsisilbihan at ang hindi nakapag-aral ang pinamumunuan at nagsisilbi. Confucianism ang batayan ng pagiging edukado o aral.

Taoism
Lao Zi
Lao Zi
Si Lao Zi, na ang pangalan ay nangangahulugang Old Master, ang kinilalang tagapagtatag nito. Sinasabing nabubuhay siya sa panahon ng dinastiyang Zhou. Subalit may nagsasabing hindi talaga tunay na nabuhay si Lao Zi at malamang ay kathang-isip lamang siya ng ilang mga pilosopo noong panahon ng Zhou. Kinailangan nila gumawa ng katauhan ni Lao Zi upang magkaroon ng tagapagtatag ang Taoism. Malamang sila rin at hindi si Lao Zi ang may akda ng Dao de Jing, ang aklat ng Taoism.
Ang Taoism, na ang pagbigkas ay Daoism, ay nagmula sa katagang Tao na nangangahulugang “Ang Daan ng Kalikasan.” Naniniwala ang Taoism na ang kalikasan ay may sariling landas at dapat hayaan ito na tahakin ang kanyang landas. Ang nararapat na gawin ng lahat ay wu-wei o hindi pagkilos sapagkat magagawa lahat sa pamamagitan ng hindi paggawa.

Hangad ng Taoism ang pagkamit ng balanse sa kalikasan at daigdig. Sinisimbolo ang balanseng ito ng yin at yang. Ang yin ay nagrerepresenta ng aspetong kababaihan- malambot at kalmado. Kinakatawan din ng yin ang kadiliman. Samantala, ang yang din ay sumisimbolo ng kaliwanagan. Kailangan may balanse ang yin at yang upang magkaroon ng kaayusan sa mundo. Kapag ang isa ay wala, mangangahulugan ito ng kaguluhan.

Kumpara sa Confucianism na nanatili lamang na pilosopiya, naging relihiyon ang Taoism sa pagdaan ng panahon. May mga matagumpay na nakiisa sa kalikasan . Nakamtan nila ang imortalidad o mahabang buhay. Tinawag silang mga hsien o imortal. Sila ang naging tuon ng pagdarasal ng mga Taoist na naghahangad na makamtan ang mahabang buhay kung hindi man ang kawalang kamatayan.

Maraming mga pamamaraang sinusunod kabilang na ang pagninilay, pagdidiyeta, yoga at alchemy o ang paghahalo ng mga kemikal at metal upang makatuklas ng gamot na nagpapahaba ng buhay.
Pinaniniwalaan din nga mga Taoist na ang kalikasan ay bibubuo ng iba’t ibang diyos na tagapangalaga nito. Nangunguna sa kanila si Yu-Huang na kung tawagin ay Jade Emperor. Siya ang nagkakaloob ng katarungan ay naghahari ng emperador sa kalupaan.

Shang Yang
Han Feizi
Shang Yang at Han Feizi

Bunga ang Legalism ng kaisipan ni Shang Yang at Han Feizi. Bagamat magaling na administrador, kinatatakutan ni Shang dahil sa kanyang kalupitan. Samantala, si Han Feizi ay isang estudyante na bunuo ng kaisipan ukol sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Kapwa namatay si Shang Yang at Han Feizi sa kamay ng kanilang mga kaaway sa pamahalaan.Ayon sa Legalism, pinakamahalaga ang estado. Ang lakas ng estado ay nasa agrikultura at sandatahang lakas. Nararapat na ang lakas-paggawa aspetong ito. Maninilbihan lamang ang tao bilang sundalo o magsasaka. Hindi sila dapat maging mangangalakal, artisano, pilosopo, o iskolar sa dahilang hindi ito kapakipakinabang sa estado.

Naging tanyag na pilosopiya ang Legalism sa panahon ng Qin, ang dinastiyang humalili sa Zhou. Niyakap ang Legalism ni Emperador Shi Huangdi at ng kanyang ministro na si Li Xi o Lici. Upang tuluyang malimutan ang Confucianism, inatas ni Shi Huangdi ang pagsunog sa mga librong Confucianism at ang pagpatay sa mga iskolar ng Confucianism. Gayunpaman, dahil sa karahasan nito, hindi nagtagal ang dinastiya at bumagsak matapos ang 15 taong paghahari.

Group 4
Esther Joy Aurcencia
Jaecy Lien Datiles
Maebelle Opina
Regina Mae Flores

Selena Marie Ross

Marianne Faith Andrada
Andre Joshua Zamora
Full transcript