Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Pagsasalita

No description
by

Isabelle Capistrano

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Pagsasalita

Ang stage fright ay manipestasyon: panginginig ng kamay, pangangatog ng tuhod, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng tyan, di-pagkatulog, pananakit ng ulo,pagkautal, pagkalimot ng sasabihin, paninigas sa pagkakatayo, kawalan ng panuunan ng paningin, biglang pagbilis ng pulso at mataas na presyoon ng dugo. Walang dapat katakutan kundi ang takot mismo – Franklin D. Roosevelt
Xenophobia o stage fright – ang takot sa pagsasalita sa harap ng madla. ANG TAKOT SA PAGHARAP
SA MADLA Takot sa malaki at di-pamilyar na madlang tagapakinig.
Di-kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla.
Kakulungan o kawalan ng karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla.
Damdaming kakulungan o insekyuriti bunga ng anyong pisikal tulad ng katabaan, kapayatan, di-kaaya-ayang mukha o kulay o di-magandang postyur.
Kakulungan o kawalan ng kahandaan
Kakulungan o kawalan ng pamilyaridad sa lugar o okasyon. Iba’t ibang dahilan ang stage fright Magkaroon ng postibong atityud.
Magtiwala sa iyong sarili.
Tanggapin mo ang iyong sasrili, iyong mga tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ang iyong mga kagandahan at kapintasan.
Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita
Haraapin mo ang takot, huwag mong takasan.
Magpraktis ka nang magpraktis.
Isiping ang mga madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga
Magbihis nang naaayon sa okasyon.
Mag-imbak ng maraming kaalaman.
Dumating nang maaga upang maging pamilyar sa lugar at sa madlang tagapakinig.
Magdasal. Humingi ka ng lakas at dunong sa Poong Maykapal. Ilang mungkahi kung paano mamiminimays ang stage fright: KAHALAGAHAN NG KASANAYAN SA MABISANG PAGSASALITA Ang isang taong epektib na magsalita ay higit na nakakakuha ng respeto ng ibang tao.

Samakatuwid, ang isang taong kulang ng kasanayan sa pagsasalita ay mahihirapang maikintal sa isipan ng ibang tao ang kanyang halaga at natatanging katauhan. MGA PANGANGAILANGAN SA MABISANG PAGSASALITA Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay nang malaki sa mga partisipant nito.

Kung gayon, malaki ang impluwensiya ng mabisang pagsasalita sa epektibong proseso ng komunikasyon. a. KAALAMAN

1. Kailangang alamin ang paksa ng isang usapan.

2. Kailangan ang sapat na kaalaman sa gramatika.

3. Kailangan ang sapat na kaalaman sa kultura ng pinanggalingan ng wikang ginagamit mo, sa iyong sariling kultura at maging sa kultura ng iyong kausap. b. KASANAYAN

Ang pagsasalita ay isa sa apat makrong kasanayan. Kung gayon, katulad ng iba pang kasanayang pangkomunikasyon, ang pagsasalita ay isang kasanayang kailangang linangin.

1. Kailangang may sapat na kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa maikling panahon.
Kailangang may PRESENCE OF MIND

2. Kailangang may sapat na kasanayan sa paggamit ng kasangkapan sa pagsasalita tulad ng TINIG, TINDIG, GALAW, KUMPAS at iba pang anyong di- berbal.

3. Kailangang may sapat na kasanayan sa pagpapahayag sa iba't ibang GENRE tulad ng PAGSASALAYSAY, PAGLALARAWAN, PAGLALAHAD at PANGANGATWIRAN. c. TIWALA SA SARILI

Mahalagang katangian ng mabisang tagapagsalita ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili, dahil dito, mas naipaparating ng malinaw at wasto ang mga kaisipan.
Ang mga taong kulang sa tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo. Kung mapilitan man, madalas silang pautal-utal sa kanilang sinasabi at kabado ang anyo. Mahihirapan silang papaniwalain ang ibang tao sa kanilang mensahe. Kung sabagay, "SINO NGA NAMAN ANG MAGTITIWALA SA ISANG TAONG WALANG TIWALA SA KANYANG SARILI MISMO?" Masusukat ang bisa ng isang tagapagsalita sa lakas ng kanyang panghihikayat sa kanyang tagapakinig o di kaya'y sa kakayahan niyang mapanatili ang interes ng kanyang mga tagapakinig.
Makikita ito sa reaksyon ng mga tagapakinig sa kanya. MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA a. TINIG

Ito ang pinakamahalagang puhunan ng nagsasalita. Sa maraming pagkakataon, kinakailangan ang tinig ay maging mapanghikayat at nakakaakit pakinggan. Ang lakas ngng tinig na gagamitin ay dapat na angkop sa partikular na sitwasyon at sa damdaming nais ipahiwatig ng nagsasalita.

Kaakibat ng tinig ay ang himig. Katulad ng lakas, kinakailangang inaaangkop din ang himig ng pagsasalita sa sitwasyon at damdamin at maging sa kaisipan o mensaheng ipinapahayag ng isang nagsasalita. Upang makuha ng tagapagsalita ang inaasahan niyang reaksyon ng kaniyang mga tagapakinig, kinakailangan niyang gamitin ng mabisa ang mga kasangkapan sa pagsasalita. Ito ay ang mga ss.: b. BIGKAS

Kailangang maging matatas at malinaw ang pagkakabigkas ng mga salita. Ang maling pagbigkas ng mga salita ay maaaring magbunga ng ibang pagpapakahulugan sa salitang iyon lalo pa't ang wika natin ay maraming homonimo.

Maaari ring maging katawa-tawa ang isang salita kung madalas na ang pagkakamali sa pagbigkas.

Kaugnay nito, kailangang maging maingat sa pagbibigay ng diin (STRESS) sa mga salita at sa paghinto at paghinga sa loob ng mga pangungusap at talata sapagkat nakatutulong din ito upang maging malinaw ang mensahe ng pahayag. c. TINDIG

Sa isang tagapagsalita, lalo na sa isang pagtitipon o sa mga timpalak-pambigkasan napakahalaga ng tindig.
Kinakailangang may tikas mula ulo hanggang paa.
Hindi magiging kapanipaniwala ang isang mambibigkas kung siya'y parang nanghihina o kung siya'y mukhang sakitin.
Sapagkat ang isang tagapagsalita ay kinakailangang maging kalugud-lugod hindi lamang sa pandinig kundi pati na rin sa paningin ng kanyang mga tagapakinig. d. KUMPAS

Ang pagkumpas ng kamay ay mahalaga dahil kung wala nito, ang nagsasalita ay magmumukhang tuod o robot.
Ngunit, ang pagkumpas ng kamay ay kailangang maging angkop sa diwa ng salitang binabanggit.
Tandaan na ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan.
Panatilihing natural ang pagkumpas, dapat iwasan ang pagiging mekanikal ng mga ito. Hindi rin magandang tingnan ang labis maging ang kulang o alanganing kumpas. e. KILOS

Sa pagsasalita, ang ibang bahagi ng katawan ay maaari ring gumalaw. Ang mga MATA, BALIKAT, PAA at ULO - ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang nagsasalita.
Samantala, ang mabisang pagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa tagapakinig sa pamamagitan ng panuunan ng paningin ay maaaring makatulong sa tagapagsalita.
Ang mabisang paggamit ng galaw ng balikat ay maaari namang makatulong sa pagpapahayag ng pagsuko,panghihinayang, kawalan o panliliit. PROPAYL NG EPEKTIBONG TAGAPAGSALITA Maraming katangiang dapat taglayin ang isang tagapagsalita upang maituring siyang epektibo. Ilan sa mga katangiang ito ay ang mga sumusunod: a. Ang isang epektib na tagapagsalita ay responsable. Isainasaalang-alang niya ang kanyang responsibilidadsa kanyang tagapakinig, sa kanyang paksa at sa kapwa niya tagapagsalita. b. Magiliw siyang magsalita at kawili-wiling pakinggan. c. May malawak siyang kaalaman hinggil sa paksang kanyang tinatalakay. d. Siya ay palabasa. e. Siya ay palaisip. f. Mayroon siyang mayamang koleksyon ng mga ideya at babasahin. g. May interes siya
sa paksang
kanyang tinatalakay. h. Siya ay obhetibo. Tinatanggap niya ang ideya ng iba, taliwas man sa kanyang paniniwala. i. Mayroon siyang sense of humor. Nagpapatawa siya kung kinakailangan upang makuha ang atensyon ng kanyang mga tagapakinig. j. Gumagamit siya ng mga angkop na salita. k. Nirerespeto niya ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga tagapakinig. l. Sapat at angkop ang lakas ng kanyang tinig. m. Malinaw at wasto ang bigkas niya sa mga salita. n. Gumagamit siya ng mga angkop na kumpas at kilos. n. Hindi niya iniinsulto o sinasaktan ang damdamin ng kanyang mga tagapakinig. ng. Maingat sa paggawa ng mga kongklusyon, paratang at batikos. o. May panuunan siya ng paningin sa kanyang mga tagapakinig. p. Angkop ang kanyang kasuotan sa okasyon. q. Pinaniniwalaan at isinasabuhay niya ang kaniyang sinasabi. r. Wala siyang nakadidistrak na mannerisms. s. Mainam ang kanyang tindig o postyur. t. Maayos at lohikal ang kanyang presentasyon mula simula, gitna hanggang wakas. u. Iniiwasan niya ang labis na mapalabok na salita. v. Binibigyan niya ng diin ang mga mahahalagang konsepto o kaisipan. w. Alam niya kung kailan tatapusin ang pagsasalita. x. Iniiwasan niya ang mayabang o himig-pagyayabang. y. Mayaman ang kanyang bokabularyo. ~ z. Taglay niya ang mga angkop at inaaasahang gawi, personalidad at karakter. PULITIKO, GURO
AT NAGTATALUMPATI

Pinakamagandang halimbawa ng mga magagaling makapukaw ng atensyon ng maraming tao. Abraham Lincoln

Hindi nagkaroon ng pormal na edukasyon ngunit mayroon siyang determinasyon upang matuto at sinanay ang sarili na makapagsalita ng tuwid at matatas. Franklin Delano Roosevelt

Nang dahil sa kanyang galing sa pagsasalita, siya ay hinirang na pangulo ng Amerika ng apat na sunud-sunod na termino.

Hindi siya ipinanganak na mambibigkas ngunit nilinang niya ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa pamamamagitan ng pagbibigay ng matamang atensyon sa mga salalayang simulain ng pagsasalita. John F. Kenedy

Isa sa mga naging susi ng kanyang tagumpay sa halalang pampanguluhan sa Amerika ay ang husay na ipinakita niya sa serye ng mga debateng ipinalabas sa mga programang telebisyon. DEMOSTHENES

Isa siyang tanyag na dakilang orador na dati'y utal-utal magsalita ngunit tinuruan niya ang kanyang sariling magsalita nang tuluy-tuloy at tuwid sa pamamamagitan ng pagtatalumpati sa harap ng hampas ng alon sa dalampasigan.
Madalas ay nagsusubo pa siya ng maliliit na bato upang maituwid lamang ang kanyang pananalita.
Napagwagian niya ang laurel ng tagumpay sa timpalak-pagtatalumpati na karangalang dala-dala niya hanggang sa kanyang pagkamatay. Kahalagahan ng Paglinang ng Kasanayan sa Mabisang Pagsasalita Mga Kailangan sa Mabisang Pagsasalita Mga Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita Ang Takot sa Pagsasalita sa Harap ng Madla. Propayl ng Epektibong Ispiker
Full transcript