Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tổng quan về kiểm soát

No description
by

Sứ Giả Thiên Đường

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tổng quan về kiểm soát

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT
design by Dóri Sirály for Prezi
Các phương pháp kiểm soát
Tầm quan trọng của kiểm soát

Các loại kiểm soát
Kiểm soát là sự điều tiết các hoạt động để kết quả công việc đạt được theo mục tiêu và tiêu chuẩn.
Khái niệm
PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN
SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI TIÊU CHUẨN
Kiểm soát liên quan đến các chức năng quản trị khác.
Giám sát và điều chỉnh kết quả công việc để đạt được mục tiêu.
Đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hợp lý.
KIỂM SOÁT
ĐẢM BẢO ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ÁP DỤNG

Các dạng kiểm soát theo thời gian
Kiểm soát dự đoán :
Trọng tâm là các quy định để đảm bảo yếu tố đầu vào phù hợp với tiêu chuẩn vận hành
Kiểm soát vận hành :
Đảm bảo các hành động là bộ phận của quá trình vận hành và tuân theo tiêu chuẩn.
Kiểm soát phản hồi :
Được tiến hành sau khi hàng hóa hoặc dịch vụ đã hoàn tất, đảm bảo đầu ra cuối cùng đạt mục tiêu của tổ chức.
Dự đoán
Vận hành
Phản hồi
ĐIỂM KIỂM SOÁT CHIẾN
LƯỢC
KIỂM SOÁT HỖN HỢP
KIỂM SOÁT QUAN LIÊU
Sử dụng các quy định kiểm soát các luật lệ, tưởng thưởng và các cơ chế khác để đảm bảo rằng nhân viên biểu hiện các hành vi mong đợi và đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu quả làm việc.
KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG
KIỂM SOÁT THỊ TỘC
Kiểm soát dựa trên các giá trị, niềm tin, truyền thống, văn hóa tổ chức, các quy tắc tiêu chuẩn được chia sẻ và các mối quan hệ không chính thức để điều chỉnh hành vi nhân viên và giúp đạt được các mục tiêu tổ chức.

Kiểm soát thị trường sử dụng các cơ chế thị trường để xác định giá cả cho các loại hàng hóa và dịch vụ đặc trưng mà tổ chức cần thiết, giảm bớt gánh nặng cho các nhà quản lý phải thiết lập các phương pháp kiểm soát công việc phức tạp và vấn đề chi phí.

Kiểm soát hiệu quả
Linh hoạt đối phó diễn biến ngoài ý muốn.
Đánh giá đúng đắn
các sự kiện.
Cung cấp thông tin nhanh chóng
VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT
Đối phó sự bất ổn
Phát hiện các dấu hiệu vi phạm
Xác định cơ hội
Xử lí các tình huống phức tạp
Phân tán quyền lực
THÀNH VIÊN NHÓM 17
QUẢN TRỊ HỌC
Vui lòng liên hệ nhóm trưởng nhóm 17 để biết thêm chi tiết. :v :v
Các dạng kiểm soát theo thời gian được phân loại theo thời gian, hoặc theo giai đoạn của chu kỳ sản xuất, phụ thuộc vào yếu tố đầu vào,các quá trình chuyển hóa hoặc yếu tố đầu ra.
THE
END
-Hệ thống kiểm soát điều khiển: tự điều chỉnh khi hoạt động, theo dõi tình huống, đưa ra các hành động điều chỉnh.
- Hệ thống kiểm soát phi điều khiển: phụ thuộc vào sự can thiệp của con người.

Kiểm soát điều khiển và phi điều khiển
Full transcript