Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vermoeidheid bij beroepsbestuurders

Eindopdracht groep 3 LNT NSOB
by

Groep 3 LTN LTN

on 18 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vermoeidheid bij beroepsbestuurders

Vermoeidheid achter het stuur
bij beroepsbestuurders Uitgerust of uitgeblust?


Hoe het ministerie van Infrastructuur en Milieu de regie neemt bij de bestrijding van vermoeidheid achter het stuur bij beroepsbestuurders


Advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu Probleem voor de minister
Ambitie: verkeersdoden en gewonden drastisch terugdringen Maar Jaarlijks vallen circa 50 dodelijke slachtoffers en 300 zwaargewonden als gevolg van ongelukken veroorzaakt door vermoeide beroepsvervoerders Waarom is het terugdringen van vermoeidheid bij beroepsbestuurders zo moeilijk? 1) Toename vrachtvervoer de komende jaren Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat Nederland te maken krijgt met een groei van het autogebruik tot 2020 van ruim 20%. Daarbij zal naar verwachting de groei van het vrachtverkeer inclusief (vracht)bestelwagens (in voertuigkilometer) richting 2020 sterker toenemen dan de verwachte groei van het personenverkeer (in reizigerkilometers) .
Waarom is het terugdringen van vermoeidheid bij beroepsbestuurders zo moeilijk? 2) Het Arbeidstijdenbesluit vervoer draagt slechts
deels bij aan het voorkomen van vermoeidheid Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de normen van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zodanig zijn opgesteld dat deze normen slechts voor een klein deel bijdragen aan het voorkomen van vermoeidheid bij beroepschauffeurs.

De bijdrage van het Arbeidstijdenbesluit vervoer aan de verkeersveiligheid is daarom gering. Waarom is het terugdringen van vermoeidheid bij beroepsbestuurders zo moeilijk? 3) Effectief toezicht en handhaving vindt feitelijk niet plaats Inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoeken niet of een chauffeur oververmoeid een ongeval veroorzaakt, maar alleen of een chauffeur binnen de wettelijke kaders is gebleven. Daarmee is de kous af.

Ook het toezichtarrangement schiet tekort, waardoor het onduidelijk is wat het toezicht oplevert en waar het aan bijdraagt. Waarom is het terugdringen van vermoeidheid bij beroepsbestuurders zo moeilijk? 4) De branche lijkt zélf niet bereid om een bijdrage te leveren aan een mogelijke oplossing om te komen tot het terugdringen van vermoeidheid bij beroepschauffeurs. De wegvervoersector heeft vooral een economisch belang bij het maken van veel uren en laat zich weinig gelegen liggen aan de naleving van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

De ‘verkeersveiligheid’ speelt, zo blijkt uit de praktijk, bij veel vervoerders een ondergeschikte rol. Waarom is het terugdringen van vermoeidheid bij beroepsbestuurders zo moeilijk? 1) Toename vrachtvervoer de komende jaren 2) Het Arbeidstijdenbesluit vervoer draagt slechts
deels bij aan het voorkomen van vermoeidheid 3) Effectief toezicht en handhaving vindt feitelijk
niet plaats 4) De branche lijkt zélf niet bereid om een bijdrage
te leveren aan een mogelijke oplossing om te komen
tot het terugdringen van vermoeidheid bij
beroepschauffeurs. Hoe krijgen we de regie? 4 stappen strategie Stap 1:
bepaal het beeld (‘framen’) en bepaal de discussie Hoe doen we dat? De beeldvorming over ‘veiligheid op de weg’ in relatie tot het wegvervoer wordt vrijwel volledig bepaald door de transportsector Om de discussie over de veiligheid en het wegtransport op gang te brengen is het noodzakelijk om daartegenover een publicitair interessant beeld neer te zetten. Files Dodelijke ongelukken door vermoeide chauffeurs in beeld brengen Doel: bespeel de publieke opinie door het probleem van oververmoeide beroepsbestuurders (via de media) te framen aan (voor het publiek) herkenbare aspecten als fileleed en de kans slachtoffer te worden van een ongeval. Breng hiermee de wegvervoersector in het defensief en doorbreek daarmee de ‘status quo’. Stap 2: speel het hard: ‘zero tolerance’ feitelijk geen toezicht op vermoeidheid van beroepsbestuurders op de weg. Er wordt niet gehandhaafd als de situatie daar om vraagt en het toezichtarrangement rammelt. Men denkt vooral met de sector mee in de hoop dat dit de naleving bevordert (‘client intimacy’). De inspectie moet breken met ‘het pamperen’ van de vervoerssector. Tevens moet de inspectie – wil men geloofwaardig overkomen – werk maken van de daadwerkelijke handhaving op vermoeidheid Maar natuurlijk wel op basis van een nieuw toezichtarrangement Uitgerust of uitgeblust ? 200.000 vrachtwagens.

Handhaving en toezicht op mogelijke vermoeide beroepsbestuurders is met de beperkte capaciteit van IVW nooit volledig te realiseren. Stap 3. Betrek de branche: ‘Make an offer they can’t refuse’ Meer effect als de vervoersector zélf haar gedrag verandert onder druk van de publieke opinie (imagoschade) en/of door de sector gevoelde (subjectieve) pakkans. ‘redelijke’ voorstellen, kunnen ze moeilijk naast zich neerleggen (an offer they can’t refuse ). Wie kan immers tegen veiligheid op de weg zijn? (PUBLIEKE OPINIE) werkroosters op basis van voorgeschreven vermoeidheidsmodel .

uitrusten van vrachtauto’s en bussen met een ‘knikkeboldetector’ .

verplichte keuring van beroepschauffeurs op ‘slaapapneu’ Stap 4:
Invoeren nieuw handhavingarrangement Opnemen in nieuw
toezichtarrangement!! Gaat dat werken? 1) het nieuwe toezichtarrangement focust op de aard van het probleem 2) De normen van het nieuwe toezichtarrangement zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot vermoeidheid in het verkeer. 3) In het nieuwe toezichtarrangement is duidelijker omschreven wie verantwoordelijk wordt gehouden voor het overtreden van de normen. 4) In het nieuwe toezichtarrangement wordt duidelijk aangegeven wat met de toezichtactiviteit bereikt moet worden en wordt nagegaan of dat ook bereikt wordt 5) Omdat dit nieuwe toezichtarrangement waarschijnlijk een effectieve bijdrage levert aan de verkeersveiligheid zal ook bij de vervoersector meer bereidheid bestaan om al dan niet gedwongen door de publieke opinie, de normen na te leven Han
=
gek!! Colofon


Uitgegeven door
Groep 3 LTN van het NSOB

Informatie
Johannes.Pret@ivw.nl / jasper.gout@ioov.minvenj.nl

Uitgevoerd door
Irmgard Vogels, Rigobert Ribbers, Jasper Gout, Han Pret

Datum
30 maart 2011

Status
definitief

Versienummer
1.2 Met dank aan Henk de Ruyter en Hans Dreijer voor hun deskundige bijdrage
Full transcript