Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Minor Jeugd- en jongerenwerk: het puberende brein

Zuyd University of Applied Sciences
by

Didi Joppe

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Minor Jeugd- en jongerenwerk: het puberende brein

Het puberende brein
Anatomie
hersenen...

Tips...
Minor jeugd- en jongerenwerk
Didi Joppe
Adolescent?
Puber?

Adolescentie: 10 tot 22 jaar. Overgangsperiode van kindertijd naar volwassenheid.
Puberteit: de tijd van de seksuele volwassenwording. tussen 10 en 14 jaar. Normale ontwikkelingsfase.
Start puberteit: toename in afscheiding Gonadotropine Releasing hormone (GnRH).
Hersenen bestaan uit verschillende
structuren die elk een eigen
functie hebben. Deze structuren
zijn op jonge leeftijd nog heel
flexibel (plasticiteit). Tijdens de
ontwikkeling krijgen gebieden
specifieke functies.
Niet alle hersengebieden ontwikkelen
met dezelfde snelheid. Dit betekent dat
elke adolescent vaardigheden zoals plannen of doelgericht gedrag, in een andere fase onder de knie krijgt.
Toename cognitieve vaardigheden hangt samen met veranderingen in executieve functies.
Planning??
Morele ontwikkeling
Impulsieve stadium
Impulsief, afhankelijk en volgzaam
Zelfbeschermende stadium
Conformistische stadium
zelfredzaamheid en opportunisme
aanpassing, gelijkheid en
wederkerigheid
Zelfbewuste stadium
eigenheid en tolerantie
Meeste kinderen tussen 8 en 11 jaar zitten in het
impulsieve of het zelfschermende stadium.
Meeste kinderen tussen 12 tot 14 jaar gaan over van zelfbeschermende naar conformistische stadium.
Zelfbewuste stadium ontwikkelt zich vanaf 16e jaar.
Rond de leeftijd van 21 tot 25 jaar zit ongeveer 75% in het zelfbewuste stadium
Menselijk brein: ongeveer 10 miljard neuronen
Elke neuron gemiddeld 10.000 connecties
In totaal ongeveer 100 triljoen connecties
Kohlberg
Moreel oordeelsvermogen
Moreel handelen
Selman (Harvard University):
Van egocentrisch
naar perspectief van de ander
3 tot 7 jaar:
andere kinderen als speelmaatje
4 tot 9 jaar: andere kinderen = andere wensen
6 tot 12 jaar:
besef wederkerigheid
9 tot 15 jaar:
intimiteit en vertrouwen
Vanaf 12 jaar:
afhankelijkheid en autonomie
Moreel dilemma
Persoonlijk
Niet-persoonlijk
Redenatie gebieden
Pre-frontale cortex
The Trolley dilemma
Emotionele gebieden
Basale ganglia
1. Preconventioneel stadium
2. Conventioneel stadium
3. Postconventioneel stadium
1. Herkennen emoties
2. Lichaamshouding
3. Man/vrouw
Test...
Ga recht op je stoel zitten en til je rechtervoet iets van de grond. Maak cirkels met de klok mee. Blijf doorgaan. Schrijf met je rechterhand een grote 6 in de lucht.

En? Ben jij de baas over je eigen lichaam?
Hersencellen met werkkracht
Hersencellen die zorgen
voor verbindingen
Bron: Het puberende brein
Grijze en
witte stof?

Bron: Alzheimers.org.uk
Opvoeding...
Psychosociale ontwikkeling
Interferentie
Frontale cortex
Controlefuncties >
doelgericht gedrag
Werkgeheugen: kind 12 jaar
Inhibitie: vanaf 18 jaar
Interferentie: vanaf 22 jaar
Bron: Massachusetts General Hospital
Inhoud:
* Adolescent/puber?
* Opbouw hersenen
* Prefrontale cortex
* Algemene ontwikkeling
Basisemoties
1. Niet teveel details ineens
2. Stimuleren & bevestigen
3. Slaap- en waakritme is anders
4. Ondersteun bij planning
5. Stimuleer hun creativiteit
6. Afwegen morele dilemma's...
7. Gevoelig voor afleiding
8. Gericht op korte-termijnkeuzes
9. Emotieregulering & herkenning
Ontwikkelt zich tussen
10 en 18 jaar
Vrouwen beter in herkennen
emoties in gezicht
Verbazing en angst herkennen
late adolescentie
vreugde
verdriet
verbazing
boosheid
afschuw
angst
Vragen?
Full transcript