Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Obawy i nadzeje związane z inżynierią genetyczną i klonowaniem organizmów

Obawy i nadzeje związane z inżynierią genetyczną i klonowaniem organizmów
by

Zuzanna Tomczak

on 24 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Obawy i nadzeje związane z inżynierią genetyczną i klonowaniem organizmów

OBAWY I NADZIEJE ZWIĄZANE Z INŻYNIERIĄ GENETYCZNĄ I KLONOWANIEM ORGANIZMÓW Podwaliny genetyki sięgają wiele tysięcy lat wstecz. Pierwsze eksperymenty dokonywał już człowek prehistoryczny, hodując zwierzęta. Krzyżował ze sobą najśilniejsze zwierzęta by uzyskać dobre i zdrowe potomstwo. Ludzi od zawsze interesował proces dziedziczenia i powstawania nowych cech. Otaczający świat i jego olbrzymia różnorodność dawał wiele do myślenia. Pojawiały się pytania :
HISTORIA GENETYKI I KLONOWANIA W starożytności można było zaobserwować rozkwit myśli przyrodniczych, które później zostały zapomniane na setki lat, tylko po to, by ponownie odkryć ich prawdziwość w renesansie. to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów (wyraz wprowadzony przez biologa ang. Williama Batesona) PREHISTORIA STAROŻYTNOŚĆ 1856 Opat klasztoru Augustynów w Brnie Johann Gregor Mendel ogłasza wyniki swoich badań dotyczących dziedziczności cech groszku. Szwajcar Friedrich Miescher odkrył kwasy nukleinowe 1869 Anglicy Maurice Wilkins i Francis Crick oraz Amerykanin James Watson odkryli strukturę przestrzenną DNA, za co dziewięć lat później dostali Nagrodę Nobla 1953 Poznano genetyczne znaczenie wszystkich 64 kodonów czyli złamano kod genetyczny Po raz pierwszy naukowcom udało się dokonać syntezy sztucznego genu bakterii W USA zaczęły się pojawiać pierwsze leki oparte o manipulację genami Rozpoczęte zostały badania ludzkiego genomu w ramach projektu prowadzonego przez międzynarodowe konsorcjum Sklonowanie owcy Dolly 1896 1976 1982 1991 1996 Prawdopodobnie najstarszym udomowionym zwierzęciem jest wilk. Datę szacuje się na ponad 15 000 lat temu, miejsce: Azja Wschodnia lub Afryka. Konie towarzyszą człowiekowi od ponad 5,5 tys. lat. IDEE I KONKLUZJE V WIEK P.N.E. DEMOKRYT dowodził, że informacja jest przenoszona w postaci cząstek, których kształt, wielkość i wzajemne ułożenie wpływają na cechy potomstwa. TEOFRAST jako pierwszy dostrzegł podobieństwa między rozmnażaniem się zwierząt i roślin i zaproponował, by pojęcia osobnik: męski i żeński, używać na określenie uczestników rozmnażania płciowego. OGÓLNE, GŁÓWNE MYŚLI rowność obu płci,
udział obu płci w formowaniu życia,

(wg. greckich filozofów)był to rodzaj informacji zebranej z części dojrzałych osobników BIBLIOGRAFIA 1. Correa J. de D.V., Klonowanie człowieka: technika w służbie dehumanizacji?, [w:] Klonowanie człowieka. Fantazje – zagrożenia – nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin 1999
2. Gajewski W., Węgleński P., Inżynieria genetyczna, Warszawa 1981.
3. Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna – zagadnienia szczegółowe, Kraków 2002.
4. Minta M., Zagórski S., Klony szyte na miarę, Gazeta Wyborcza, 21-22.05.2005,
5. Modlińsk J.A., Karasiewicz J., Klonowanie ssaków: mity i rzeczywistość, [w:] Klonowanie człowieka. Fantazje – zagrożenia – nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin 1999,
6. Muszla A., Wybrane zagadnienia etyczne genetyki medycznej, Kraków 1998.
7. Newell J., W roli Stwórcy? Dokąd zmierza inżynieria genetyczna, Warszawa 1997.
8. Piasecki K., Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego, [w:] Człowiek u progu III tysiąclecia,
9. Przyłuska-Fiszer A., Etyczne podstawy kontroli genetycznej, [w:] Problemy etyki, red. S. Sarnowski, E. Frykowski, Bydgoszcz 1993,
10. Szczygieł K., Moralne granice eksperymentu medycznego, [w:] Podstawy i zastosowanie bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2001.
11. Ślęczek-Czakon D., Argument równi pochyłej w bioetyce. Spór o granice ryzyka w działaniu, [w:] Etyka wobec problemów współczesnego świata, red. H. Promieńska, Katowice 2003,
12. Winston R., Manipulacje genetyczne, Warszawa 1998.
13. Encyklopedia Wikipedia, portal Onet
14. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/genetyka/12167-in%C5%BCynieria_genetyczna_za_czy_przeciw.html
15. Molecular Cloning - Maniatis
Ciało ludzkie zbudowane jest z około 100 bilionów komórek - najmniejszych autonomicznych jednostek żywej materii zdolnych do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych. to kompletny zespół czynników dziedziczenia posiadający kompletny zestaw chromosomów danego organizmu. DEFINICJE Szacuje się, że wydrukowanie ludzkiego genomu zajęłoby objętość kilkaset tomów wielkości książki telefonicznej 5-milionowego miasta był czas, kiedy nauka, także nauki przyrodnicze rozwijały się pod czujnym okiem kościoła i był to okres spowolnionego rozwoju, dopiero w renesansie genetyka jako jedna z wielu nauk przyrodniczych zaczęła się rozwijać nieco intensywniej. ŚREDNIOWIECZE KAROL DARWIN GRZEGORZ MENDEL Twórca teorii :
ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form,
doboru naturalnego. Udowodnił, że dziedziczenie cech grochu oparte jest o zestaw praw. Sformułował podstawowe prawa dziedziczenia, przeprowadzając badania nad krzyżowaniem roślin. postęp wiedzy medycznej i higieny DRUGA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA ok. 1850–1914 Jest autorem dwóch zasad. Odkrył, że stosunek ilościowy zasad pozostaje zawsze taki sam dla każdego DNA pobranych od różnych organizmów. ERWIN CHARGAFF JAMES WATSON, FRANCIS CRICK Ustalili budowę podwójnej helisy DNA i rozwiązali tajemnicę kodowania białek. I WOJNA ŚWIATOWA 1914- 1918 mapy genetyczne wykazują, że chromosomy zawierają linearnie ułożone geny DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE II WOJNA ŚWIATOWA OKRES POWOJENNY 1918-1939 HERMAN J. MULLER Stwierdził, że wirusy to nagie geny FREDRICK GRIFFITH Odkrył zjawisko transformacji DNA Dostarczyli pierwszego eksperymentalnego dowodu na to, że materiał genetyczny składa się z DNA. OSWALD AVERY, COLIN MCLEOD, MACLYN MCCARTY 1939-1945 1945 - do dziś ARTUR KORNBERG Przeprowadził replikację DNA in vitro Dowiedli, że kod genetyczny jest zapisany w trypletach SYDNEY BRENNER, FRANCIS CRICK HOWARD TEMIBN, DAVID BALTIMORE Odkryli odwrotną transkryptazę INŻYNIERIA GENETYCZNA KLONOWANIE GENETYKA GENOM to zespół technik badawczych pozwalający na wyizolowanie i charakterystykę określonych genów , a także wprowadzenie do nich zmian. (klon gr. gałązka) to manipulacja, mająca na celu otrzymanie genetycznej kopii pierwowzoru, którym może być fragment DNA, komórka lub cały organizm. Inżynieria genetyczna stanowi coraz prężniej działającą dziedzinę nauki, której wiele osiągnięć ma korzystne zastosowanie dla naszego życia. Techniki w niej stosowane dają naukowcom niemal nieograniczone możliwości. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, poczynając od medycyny, a koncząc na rolnictwie. MEDYCYNA TWORZENIE ENZYMÓW I HORMONÓW insulina,
ludzki czynnik krzepnięcia krwi(VIII),
hormon wzrostu,
czynnik IX,
interferony alfa, beta oraz gamma które to działają przeciwwirusowo, przeciw tworzeniu się nowotworom oraz wspomagają odporność
interleukina 6. Pomaga to w zwalczaniu złośliwych nowotworów oraz przedłużeniu życia osoby chorej
PRZEMYSŁ I GOSPODARKA grzyby, bakterie posiadające potencjał do rozkładania pewnych zanieczyszczeń, między innymi siarki, czy ropy naftowej,
środki piorące,
krzyżowanie zwierząt i roślin (hodowla),
klonowanie gatunków zagrożonych wymarciem,
odtwarzanie wymarłych gatunków,
sądownictwo,
kryminalistyka.
,ZASTOSOWANIE INŻYNIERII GENETYCZNEJ I KLONOWANIA ORGANIZMÓW W ŻYCIU CODZIENNYM ROLNICTWO tytoń, uprawiany na eksperymentalnych poletkach w USA, któremu wprowadzono gen warunkujący odporność na chemiczne środki ochrony roślin,
bawełna wytwarzająca włókna, w których występuje nieznaczna domieszkę poliestru, co podnosi jej walory termoizolacyjne.
pomidory posiadające gen sprawiający, że można je dłużej przechowywać( w USA znajdują się one na półkach sklepowych już od roku 1994),
ziemniaki zdolne do wytwarzania ludzkiego białka odpowiadającego za utrzymywanie właściwego ciśnienia osmotycznego krwi,
rośliny wyższe z bakteryjnymi genami pozwalającymi im asymilować wolny azot atmosferyczny (projekt jest wciąż na etapie wstępnych eksperymentów). terapia genowa(wciąż w fazie projektu)
organizmy transgeniczne - potencjalne źródło ludzkich organów z przeznaczeniem do transplantacji
specjalne aerozole do inhalacji, w których zostałyby umieszczone wektory wirusowe, przenoszące geny terapeutyczne. Geny te kodują białko, odpowiedzialne za aktywacją i otwieranie kanałów chlorkowych, które źle funkcjonują u chorych cierpiących na mukowiscydozę(faza projektu)
szybka diagnostyka i wczesne wykrywanie wielu chorób o podłożu genetycznym dzięki zastosowaniu testów genetycznych, czyli sond molekularnych POMOC I KORZYŚCI DLA LUDZI
Efekty krzyżowania :
transgresja,
zwiększenie możliwości adaptacji roślin do nowych warunków środowiskowych,
niespotykane dotąd kombinacje cech,
epistazja (dominacja jednego genu nieallelicznego nad innym),
niespotykane dotychczas sprzężenia genów. OBAWY I WADY NADZIEJE I ZALETY U progu XXI wieku genetyka zdaje się być wszechobecna. Jesteśmy zasypywani wiadomościami o kolejnych osiągnięciach. Inżynieria genetyczna i klonowanie organizmów ma wiele zalet. Wytworzono insulinę, ludzki czynnik krzepnięcia krwi i wile innych przydatnych enzymów i hormonów. Współcześnie lekarze nie są tak bezradni wobec wielu chorób. Istnieje szansa na wytworzenie inhalatorów dla cierpiących na muskowiscydozę a także organów transgenicznych. Osiągnięcia w klonowaniu stworzają szansę na zwiększenie liczby osobników, zwłaszcza tych ginących gatunków ssaków, które trudno rozmażają się w ogrodach zoologicznych. Nie sposób jest wymienić wszystkich tworów nauki, które bądą w stanie pomóc milionom. O ile łatwiej by się żyło, gdyby można było zwalczyć pląsawicę czy zespół downa. Obecnie umierają rokrocznie tysiące pacjentów, którzy oczekują na transplantację serca, wątroby czy nerki. Gdyby istniała możliwosc sklonowania tych narządów, jak bardzo poprawiłoby się życie ludzkie? Ile istnień zdołałoby sie uratować? Prawdopodobnie w ten sposób uda się zachować je do chwili odtworzenia ich naturalnych środowisk u przeprowadzenia skuteczej reprodukcji. Najistotniejszą zaletą klonowania jest umożliwienie naukowcom wprowadzenie genów do puli genowej gatunków, które liczą już niewiele osobników. Czy mamy prawo ingerować w dzieło stworzenia człowieka, manipulacji jego cechami w celu wytworzenia kopii? Genetyka może być zagrożeniem dla ludzkości. Wiele młodych par, które cierpią z powodu bezpłodności, wiążą swoje nadzieje z prowadzonymi badaniami. Szansa jest bardzo duża, gdyż już dziś wyniki eksperymentów przynoszą optymistyczne rezultaty. Dzięki klonowaniu i operacjom genetycznym można by także produkować leki. W tym przypadku spodziewać się należy, że były by tańsze oraz skuteczniejsze. Kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu w Wisconsin ogłosili, że uzyskali komórki krwi. Poprzez działania na gruncie biochemicznym zmienili oni pierwotną unkcję komórek macierzystych. Pozwala to mieć nadzieje na usprawnienie procesów przeszczepów. ...katolickiego jest jednoznaczne - mianowicie - negatywne. Zgodnie z wiarą człowiek stworzony jest przez Boga, na jego podobieństwo. Stwórca dał mu duszę, którą nie sposób utworzyć w laboratorium. Głos kościoła potępia również pobieranie ludzkich zarodków i poddawanie ich eksperymentom. Bo czy w imię tworzenia jednego życia można poświęcić kilka innych? Wartość życia nigdy nie będzie usprawiedliwiała uprzedmiotowieniu człowieka. Najdziwniejsze, dla naukowców stanowisko, kościół zajmuje w sprawie klonowania w celach leczniczych i terapeutycznych. Kościół głosi, że takie działanie zabija pojęcie rodzica i rodzicielstwa. Sens nadawania życia zostaje wtedy bowiem umniejszony do użyczenia materiału biologicznego. Bóg kieruje drogą życiowa człwieka. Jedno stanowisko trwa zgodnie pomiędzy kościołem a rządami państw: klonowanie mające na celu reprodukcję osoby ludzkiej powinno być zabronione. STANOWISKO KOŚCIOŁA... Kim w takim razie byłby klon? Czy byłby podgatunkiem? Wszystko co się dzieje wpisane jest w Boski plan Sporną kwestią są same przepisy prawne. Problem polega tu na tym, czy ewentualny ludzki klon będzie uznany w świetle prawa za pełnoprawnego członka społeczeństwa. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest niekontrolowane rozprzestrzenianie się pyłków roślin zmodyfikowanych i zapylanie nimi nawet bardzo odległych upraw roślin niezmodyfikowanych, czyli de facto ich skażenie genetyczne. Należy pamiętać, że wprowadzenie GMO do środowiska jest praktycznie nieodwracalne i z biologicznego punktu widzenia zuboża globalną bioróżnorodność i naturalną pulę genową biosfery na równi ze zjawiskiem wymierania gatunków. Jest to szczególnie niebezpieczne dla rolników ekologicznych, którzy nie mogą sprzedawać zanieczyszczonego ziarna, jako wolnego od genetycznych modyfikacji. Inne kwestie wiążą się ze statusem i związkami rodzinnymi klonów. Kolejnym argumentem przemawiającym na niekorzyść inżynierii genetycznej i klonowania jest fakt, że mieszanie się informacji zawartych w DNA konieczne jest dla przetrwania ludzkości. Klonowanie w zasadzie wyklucza tą wymianę, bo bazuje na jej powielaniu. Dzisiejszy stan wiedzy jednoznacznie wskazuje, że niewielka wymienność wiadomości genetycznej skutkuje wieloma defektami genetycznymi i słabszym przystosowaniem do środowiska naturalnego. Osłabia to zatem te gatunki, które są klonowane.
W świadomości rodzi się konkluzja dotycząca wyglądu świata klonów. Czy wszyscy ludzie byliby tacy sami dla dobra ogółu? Brak indywidualnych cech i charakteru zaprowadziłyby świat do unicestwienia. Być może uda się utworzyć cos więcej niż sposób na nieuleczalne choroby? Materiały budowlane, które są odporne na trzęsienia Ziemi? Rośliny, które nie wymagają podlewania ani pielęgnacji? Nieśmiertelne życie? OPINIA INSTUTUCJI Zgodnie z wierzeniami Żydów dusza wkracza do ciała ludzkiego embrionu po upływie dni od zapłodnienia. 40 Uwzględniając wiele współczesnych chorób i niedogodności ludzie mają prawo starać się je wyeliminować. Według Żydów proces stwarzania świata dzieje się nadal i człowiek ma prawo aktywnie w nim uczestniczyć. Tradycja judaistyczna jest zdania, że Bóg dał człowiekowi prawo panowania nad światem. Przedstawiciele judaizmu godzą się na badania eksperymentalne na embrionie w podanym wyżej okresie. Zakaz klonowania w tym ujęciu nie jest potrzebny. STANOWISKO ŻDOWSKIE Protestanci z kolei uważają, że klonowanie embrionów nie jest niezgodne z moralnością człowieka. Przestrzega się więc przed niebezpiecznym procesem sakralizacji nauk biologicznych- co uważa się za niewłaściwe STANOWISKO PROTESTANCKIE ...uważa, że pamiętać należy o podstawowej zasadzie medycyny. Jest nią reguła ustanowiona jeszcze przez Hipokratesa - " przede wszystkim nie szkodzić". Klonowanie stoi w sprzeczności z godnością człowieka, powinno być zakazane. AMERYKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW BIOETYKI... PODSUMOWANIE dlaczego to tak przebiega?
co musi brać udział?
co reaguje?
Aby odpowiedzieć na nurtujące pytania przeprowadzali eksperymenty. Spadkiem po tych doświadczeniach są udomowione rośliny i zwierzęta.
Konkluzje tworzyły się powoli, wiele dobrych pomysłów starożytnych myślicieli musiało czekć setki lat, aby w renesansie ktoś mógł je na nowo odkryć. WPROWADZENIE Na ślady hodowli koni natrafiono w północnej części Kazachstanu, na terenach zamieszkiwanych przez ludność kultury Botai. Podsumowując, uważam, że inżynieria genetyczna jest jedną z najbardziej fascynujących i budzących największe nadzieje dziedzin medycyny i przemysłu nowego tysiąclecia i tak jak inne terapie czy technologie może być zarówno dobroczynna, jak i zgubna, jeżeli trafi w niepowołane ręce. Prezentacja wykonała: Zuzanna Tomczak
kl. IIId
Publiczne Gimnazjum w Margoninie CIEKAWOSTKI Dziękuję za uwagę
Full transcript