Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

No description
by

Jheanne Degoma

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

Relihiyon
Ninais ng mga Europeo na palaganapin ang Kristiyanismo sa mga lupaing narating at sinakop. Una na rito ang mga lupaing narating nila sa Asya tulad ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit may ipinadalang mga misyonero sa mga ekspedisyon.
KALAKALAN NG ALIPIN
Dahil sa kalahati ng populasyon ng America ay namatay sa sakit na dala ng mga Europeo, kinailangan na umungkat ng lakas-paggawa upang magtrabaho sa mga plantasyon ng tubo at kape sa Amerika. Pinunan ng mga African ang pangangailangang ito. Dinala sila ng mga Europeo sa America bilang alipin.
MGA MOTIBO AT SALIK SA EKSPLORASYON
Ang ika-15 hanggang ika-17 siglo ang unang yugto ng imperyalismong Kanluranin.

Ang imperyalismo ay ang panghihimasok, pag-impluwensiya, o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa.

Sa kabuuan, ang panahon ng eksplorasyon ay naging dahilan upang ang mga karagatan ay maging daan tungo sa pagpapalawak ng mga imperyong Europeo.

Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Nagsimula ang panahon ng eksplorasyon ng mga Europeo sa ika-15 siglo bunga ng mga salik tulad ng pag-unlad sa teknolohiya sa paglalayag; sa pagsuporta ng hari sa mga ekspedisyon; at sa pagiging mapang usisa at sa pagtitiwala sa kakayahan ng tao na dulot ng Renaissance.

Ang motibo para sa ekplorasyon ay mabubuod sa tatlong bagay – paghahanap ng kayamanan, pagpapalaganap ng relihiyon at paghahangad sa katanyagan at karangalan.

Kayamanan
Bago ang ika-15 siglo ang pagpapadala ng mga produkto sa Europe mula sa Asya ay hawak ng mga mangangalakal mula sa Vanice. Sa katunayan, ang mga pampalasa at iba pang produkto mula sa Asya ay kinalakal ng mga mangangalakal na Venictian sa Europe at sila lamang ang tanging maaaring magbenta nito.
Ang mga mangangalakal na ito ay isa sa mga pangunahing bumubuo sa bourgeoisie o gitnang uri ng Europe.

Dahil sa patakarang merkantilismo, ninais ng mga bansang Europeo na magkaroon ng maraming bullion (ginto at pilak).

Katanyagan
Malaki ang bahaging ginampanan ng Renaissance sa paghahangad ng mga manlalakbay na Europeo na makarating sa mga bagong lupain. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong patunayan ang kanyang galing. Hangad niyang maging sanhi ito ng katanyagan at karangalan hindi lamang ng sarili kundi ng bansang kinabibilangan.

Ang pag-unlad sa paggawa ng sasakyang pandagat ay lubhang nakatulong upang maisakatuparan ang paglalakbay sa malawak at hindi kabisadong karagatan.
Pag-unlad ng Teknolohiya
Ang paggamit ng astrolabe ay nakatulong din upang malaman ng mga manlalakbay ang posisyon ng kanilang barko. Sa pamamagitan ng astrolabe, nalalaman ng mga manlalayag ang kanilang latitude sa pamamagitan ng pagtingin sa posisyon ng araw, buwan at mga bituin.
Ang pagpapaunlad sa compass ay nakatulong naman upang malaman ang direksyon ng hilaga nang sa gayon ay maitakda ang direkssyon ng barko kahit sa gabi o mauulap na panahon.
MGA EUROPEONG NANGUNA SA EKSPLORASYON

Ang Portugal ay matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Iberian Peninsula kung kaya nakapagpaunlad ito ng tradisyung pandagat.
Sa unang bahagi ng ika-16 na siglo, nakapagtatag ng base ang Portugal sa Hormuz sa dulo ng Persian Gulf; sa Goa sa kanlurang dalampasigan ng India; at sa Malaccca sa timog silangang asya. Mula sa baseng ito, nakontrol ng mga portuguese ang kalakalang pandagat sa rehiyon.
Nang dumating ang iba pang puwersang Europeo sa asya, naglaho na rin ang pangunguna ng mga Portuguese sa kalakalang pandagat.
Ang mga Español
Noong 1492,narating ng manlalayag na Italian na si Christopher Columbus ang america at unang inalok ang serbisyo niya sa portugal, ngunit hindi niya ito nahikayat kaya lumapit siya sa Spain at tinulungan naman siya ni Reyna Isabella sa kagustuhang mapalaganap ang kristiyanismo.
Nang maparating sa Asya kay Papa Alexander VI ang balita tungkol sa paglalayag ni Columbus, agad gumawa ng paraan ang Santo Papa upang maiwasan ang tunggalian at interes ng Portugal at Spain ang TREATY OF TORDESILLAS ito ay naging tulong noong 1944,kung saan hinati ang daigdig sa Spain at Portugal.
CONQUISTADOR (MANANAKOP NA Espanyol) ito ay ang makapangyarihang imperyo ng Aztec (Mexico ngayon). Noong 1519 sa tulong ni Hernando Cortes at ang inca (Peru ngayon) sa tulong ni Francisco Pizarro noong 1532.

Christopher Columbus
Ang mga Portuguese
Ang mga Dutch
Noong ika-17 na siglo, napalitan ng mga Dutch ang mga Portuguese bilang pangunahing bansang kolonyal sa Asya. Inagaw nila ang moluccas mula sa portugal at nagtatag ng bagong sistema na tinawag na SISTEMANG PLANTASYON kung saan ang mga lupain ay tinataniman ng mga tanim na nabili sa pamilihan, Ang epekto nito ang sapilitang paggawa na naging patakaran ng Espanyol sa pilipinas.
Ang mga dutch ay nagkaroon ng kolonya sa North America na pinangunahan ni Henry Hudson na naglalakbay para sa mga mangangalakal na dutch. Noong 1609 napasok niya ang New York na pinangalanan na New Netherland. Noong 1624 isang Trade Outpost o himpilang Pangkalakalan ang itinatag sa rehiyon na pinangalanang New Armsterdam.At kilala ngayo ang New York City.
Kung ihahambing sa pananakop ng Dutch sa America, Asya dahil sa pagkakatatag ng Dutch East India Company o Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) noong 1602. Ang mga daungan nito ang nagbigay proteksiyon sa monopolyo ng mga Dutch sa paminta at iba pang rekado.
Pinasimulan ng mga Portuguese ang kalakalan ng alipin sa Atlantic Ocean noong ika-15 siglo hanggang ika-19 siglo. Lumahok din dito ang mga Dutch, French at English na naging dominante rin dito.
Ang mga alipin ay kinukuha ng mga Europeo mula sa mga lokal na hari kapalit ng mga produktong galing sa Europe.
Tight packing ang isinasagawang pagsakay ng mga alipin sa barko. Sa sistemang ito, binibigyan ang alipin ng espasyo na kasya lamang sa kanya kung nakahiga siya na parang fetus o gaya ng sanggol sa loob ng tiyan ng ina.
Ang kalakalan ng alipin ay naging dahilan upang mabawasan ang populasyon sa Africa.
Pagdating ng 1807, ipinagbawal na ng mga English ang kalakalan ng alipin. Dahil sa rebolusyong industriyal, nakatuon na sa pagkuha ng mga hilaw na materyales ang pagsakop sa Africa at hindi na sa pagkalakal ng mga katutubo bilang alipin
Ang mga English
Ang unang kolonyang English ay naitatag lamang sa Roanoke Island sa may silangang baybayin ng Americana hindi rin nagtagal. Noong ika-17 siglo, nakapagtatag ng mga kolonya sa Carribean at North America ang mga english na magiging batayan ng Imperyong British. Sa West Indies o ang arkipelago sa pagitan ng timog-silangang bahagi ng North America at hilagang bahagi ng South America, nagtatag sila ng mga plantasyon ng tubo. Noong 1655, naagaw nila mula sa mga Espanyol ang Jamaica.
English East India Company (EEIC)- ay binigyan ng England ng karapatang makapagsulong ng interes na pangkalakalan noong 1600. Binigyan ang EEIC ng monopolyo ng kalakalang English sa East Indies, gayundin sa Africa, Virginia, at iba pang bahagi ng America.
East Indies- tumutukoy sa pangkapuluang timog silangang Asya, partikular ang arkipelagong Malay. Gayunpaman, dahil sa digmaan laban sa Spain, hindi agad nakapagtatag ng kolonya ang mga English sa America.
Ang mga French
JAQUES CARTIER-noong 1534 naabot niya ang St.Lawrence River at ipinasailalim sa France ang lugar na ngayon ay silangang bahagi ng Canada.
SAMUEL DE CHAMPLAIN-noong 1608 ang quebec bilang unang permanenteng kolonyang French at setro ng kalakalan ng FUR o produktong gawa sa balahibo ng hayop.
LOUIS JOLLIET at Misyonerong Heswita na si JAQUES MARQUETTE - Naabot nila ang Mississippi River at naglakbay hanggang sa Arkansas River.
RENE ROBERT CAVELIER O (SIEUR DE LA SALLE)-Ang ekspidisyon sa Mississippi hanggang sa Gulf of Mexico. Ang lahat ng lupain dito ay inaalay sa hari ng France na si lOUIS xvI at tinawag niya itong Louisiana. Ito ay ang paglakas ng kapangyarihan sa North America na naging sanhi ng paligsahan ng France at England.
Jaques Cartier
Samuel De Champlain
Louis Jolliet
Fr. Jaques Marquette
Rene Robert Cavalier
Ang Caravel ay isang sasakyang pandagat na may tatlo hanggang apat na poste na pinagkabitan ng layag.
Inihanda nina:
Jheanne D. Degoma
Maricar L. Partosa
Deezem Jane V. Saladaga
Kylene Kaye B. Niñal
MGA EPEKTO NG EKSPLORASYON
Ang imperyalismong kanluranin ay mayroong ugnayan sa mga kanluranin at ang Asya bago ang ika-16 siglo. Mula pa noong ikalawang siglo B.C.E., mayroon nang kalakalan sa pagitan ng asya at mga kanluraning bansa.Nakarating na sa mga pamilihan ng Europa ang seda at porselana ng China;pampalasa o rekado (spices) tulad ng paminta,cloves at cinnamon ng India; at mga perlas,ruby, at emerald ng Ceylon (Sri Lanka ngayon) at Persia (Iran ngayon).
Full transcript