Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nghiên cứu khoa học Giáo dục

No description
by

Nguyễn Thanh Hường

on 25 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nghiên cứu khoa học Giáo dục

Các quan điểm tiếp cận NCKHGD
Đặc điểm của PP NCKHGD
Phân loại PP NCKHGD
Phương pháp NCKH GD
Nhóm 2
Đề tài NCKH:
Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy học văn bản Nghị luận xã hội lớp 11
Sinh viên: Nguyễn Ngọc Thủy
Định nghĩa
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là tổ hợp các thao tác, cách thức, biện pháp thực tiễn hoặc lí thuyết mà các nhà khoa học sử dụng để nhận thức, khám phá những đối tượng về giáo dục – đào tạo nhằm tạo ra hệ thống kiến thức về giáo dục.
Tính mục đích
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục gắn liền với mục đích sáng tạo khoa học. Phương pháp có tính mục đích, gắn với nội dung và chịu sự chi phối của nội dung, mục đích.
Tính chủ thể
Phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng là cách thức làm việc của nhà khoa học và do nhà khoa học lựa chọn. Do đó, nó mang tính chủ quan, chủ thể cá nhân.
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục chỉ có hiệu quả khi nó phù hợp với đặc điểm của đối tượng, phù hợp với quy luật vận động.
Ở mức độ chung nhất, đối tượng nghiên cứu khoa học giáo dục là các hiện tượng trong quá trinh giáo dục ở trong và ngoài nhà trường.

Tính đối tượng
Tính cấu trúc
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục được thực hiện, triển khai theo những khuôn mẫu, bố cục. Trong bố cục đó sẽ là những thành phần có mối quan hệ ràng buộc nhau, được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Cấu trúc của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục bao gồm luận đề, luận chứng và luận cứ.
Chứng minh
Điều gì?
Như thế nào?
Bằng cái gì?
Tính phương tiện và môi trường
Dựa vào phương tiện mà ta có thể chọn được phương pháp phù hợp và ngược lại do yêu cầu của phương pháp mà người ta sẽ tạo ra những phương tiện phù hợp.
Môi trường giáo dục là tổng hòa các mối quan hệ trong đó giáo dục và người được giáo dục tiến hành hoạt động dạy và học. Môi trường giáo dục rất đa dạng, có thể phân chia một cách tương đối thành các môi trường nhà trường, gia đình, xã hội và tự nhiên.
Các loại hình NCKH
PPNC Lý luận
PPNC Thực tiễn
Phân tích & tổng hợp lý thuyết
Phân loại & hệ thống hóa lý thuyết
Phương pháp mô hình hóa
Quan sát
Thực nghiệm
Phỏng vấn, điều tra
Một số cách phân loại PPNCKHGD khác
PPNC Giải thích
PPNC Mô tả
PPNC Chuẩn đoán

PPNC Thu thập thông tin
PPNC Gia công
PPNC Xử lý thông tin

PPNC Định lượng
PPNC Định tính
Phân loại dựa trên
quy trình NC
Phân loại dựa vào
các bước của công việc
Phân loại dựa vào
cách thức tiến hành
Ví dụ:
Đề tài: Tích hợp tác phẩm Điện ảnh chuyển thể vào việc dạy học Ngữ Văn
Sinh viên Nguyễn Thanh Hường
Full transcript