Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijdlijn - middeleeuwen

No description
by

Filip Peeters

on 24 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijdlijn - middeleeuwen

Tijdlijn - middeleeuwen
Val WRR
In 476
viel het West Romeinse
Rijk nadat Rome veroverd was
door de Germaanse generaal
Odoaker. Het betekende het
begin van een nieuwe
tijdsperiode
481 - 751
De Merovingers waren
Frankische koningen. De
bekendste Merovinger en
eerste echte koning der
Franken was Clovis.
de Merovingers
714 - 741
Karel Martel was een
onwettige zoon van Pepijn van
Herstal, de eerste grote
hofmeier die de eigenlijke
macht in handen had. Karel
Martel was de vader van
Pepijn de Korte
.
Karel Martel
751 - 768
Pepijn de Korte was de eerste
Karolingische koning der
Franken. Hij was een
christelijke koning. Pepijn de
Korte was de vader van Karel
de Grote
Pepijn de Korte
768 - 814
Karel de Grote is waarschijnlijk
de bekendste Karolingische
koning der Franken. Tijdens
zijn regeerperiode bloeide de
Frankische cultuur. Karel de
Grote hechtte ook veel belang
aan onderwijs.
Karel de Grote
Egbert van Wessex
770 - 839
Egbert van Wessex is de
eerste koning van Engeland.
Hij verenigde alle kleine
staatjes in Engeland tot één
staat.
843
Nadat Lodewijk de Vrome, de
zoon van Karel de Grote,
stierf, werd het rijk in 3
verdeeld: West-Francië,
Midden-Francië en
Oost-Francië.
vedrag Verdun
855
Het Verdrag van Prüm
verdeelde Midden-Francië over
de 3 zonen van Lotharius I.
Elke zoon kreeg een eigen
deel om te voorkomen dat er
een strijd zou ontstaan.
verdrag Prüm
870
Toen Lotharius II kinderloos
stierf, werd zijn deel van
Midden-Francië verdeeld
tussen Karel de Kale en
Lodewijk de Duitser. Deze
verdeling vormde de basis van
de Frans-Duitse
rivaliteit.
verdrag Meersen
912-973
Otto de Grote was de eerste
keizer van het Heilig Roomse
Rijk. Hij zag zichzelf als de
opvolger van Karel de Grote.
Tijdens zijn regeerperiode
werd hij gesteund door de
Kerk.
Otto I de Grote
987 - 1328
De Capetingers waren na de
Karolingers de heersende
dynastie
in West-Francië (=Frankrijk). De dynastie dankt
haar naam aan Hugo Capet,
de eerste Capetingische
koning.
de Capetingers
1054
Het Oosters Schisma of de
Oosterse splitsing is de eerste
grote splitsing binnen de
Christelijke kerk.
Door meningsverschillen tussen de verschillende aartsbisschoppen ontstaan de
katholieken en de orthodoxe
kerk.
Oosters Schisma
1075-1122
De Investituurstrijd was een
machtstrijd tussen de Duitse
keizer en de paus in de 11de en
12de eeuw. Het was een strijd
om de wereldlijke en
geestelijke macht.
de Investituurstrijd
Frederik van Barbarossa
1122-1190
Frederik van Barbarossa was
een keizer van het Heilig
Roomse Rijk uit het
Welfengeslacht. Hij nam deel
aan de Derde Kruistocht, waar
hij ook het leven verloor.
1154-1485
De Plantagenets was een dynastie die lange tijd over Engeland heeft geregeerd.
Door huwelijkspolitiek
regeerden zij ook over grote delen van Frankrijk. Hun
Franse bezittingen verloren ze echter na de Honderdjarige
Oorlog.
de Plantagenets
1215
De Magna Carta of “Grote Oorkonde” is een document
dat Jan Zonder Land onder dwang ondertekende.
De Magna Carta wordt gezien als een van de belangrijkste
rechtsdocumenten in de ontwikkeling van de
democratie.
Magna Carta
1254-1324
Marco Polo was een
Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger. Hij verkende vooral Perzië, China en India.
Hij was een inspiratie
voor ontdekkingsreizigers
zoals Christoffel Colombus.
Marco Polo
11 juli 1302
De Guldensporenslag werd in de buurt van Kortrijk uitgevochten tussen Vlaamse
boeren en het Franse leger.
De Vlamingen behaalden de
overwinning, maar werden
daarna alsnog door de
Fransen verslagen.
Guldensporenslag
1337-1453
Deze oorlog begon toen de
Engelse koning de Franse
troon opeiste. Op het einde
van de oorlog trad Jeanne
D’arc naar voren die vooral
een symbolische betekenis
had.
Honderdjarige Oorlog
1348-1350
Bijna 700 jaar geleden duikt er
plotseling een vreselijke ziekte
op waarvan je zwarte builen
krijgt over heel je lichaam. Het
is een heel besmettelijke
ziekte die in een mum van tijd
heel Europa doet beven.
De Pest
1425
In 1425 wordt in Leuven een
universiteit gesticht. De lakenhallen van de stad
werden opgekocht en er werd
een universiteit van gemaakt.
Vandaag de dag bestaat deze
universiteit nog altijd.
Universiteit Leuven
1453
In 1453 verovert sultan
Mehmed II de legendarische
hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk: Constantinopel.
De val van de stad betekende het gruwelijke
einde van het Oost-Romeinse
Rijk en het einde van de
middeleeuwen.
Val ORR
Full transcript