Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geologia

No description
by

Pau Sánchez

on 6 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geologia

Geologia Bloc 1 TEMA 8 l'ESTRUCTURA DE LA TERRA TEMA 9 El moviment dels continents TEMA 10 EL MODELAT DEL RELLEU TEMA 11 L'EDAT DE LA TERRA TEMA 12 HISTÒRIA DE LA TERRA I DE LA VIDA 1. Capes de la Terra

2. Transformació del relleu

3. Plecs i Falles

4. Terratrèmols i volcans 1. Teoria de la deriva continental i Permià

2. Tipus de plaques

3. L'orogènesi 1. Factors que condicionen la forma del relleu

2. Tipus de relleu i característiques

3. Agents geológics i climes

4. Tipus de processos gravitacionals 1. Tipus de Datació i principis

2. Com classificar per edat un estrat

3. Què expliquen els fòssils. 1. Com es va originar el sistema solar.

2. Formació de l'atmosfera

3. Trets principals de l'hominització 1. Capes de la terra Escorça: -Continental 35-80km
-Ocànica 10km Mantell: Fins 2900km
-Superior
-Inferior Nucli: Fins a 6370km
-Extern
-Intern 2. Transformació del relleu Fases:
-Orogènesi: Formació de muntanyes.
-Gliptoginèsi: Desgast del relleu
- Litogènesi Procès de formació de
formació de noves roques. Podes succeïr de dues formes: processos geològics interns o processos geològics externs. 3. Plecs i Falles (parts) Falla --> <-- Plec 4. Terratrèmols i volcans. Epicentre: punt de la superficie mes proper a l'hipocentre.
Hipocentre: punt on s'origina el terratrèmol.
Ones sísmiques: s'originen a l'hipocentre. Con: massa formada per
acumulació dels materials.
Cràter: Sortida dels materials.
Xemeneia: conducte per on
surt el magma.
Cambra: cavitat on s'acumula
el magma. 1. Teoria de la deriva continental. Hi ha quatre tipus de proves:

-Geogràfiques: Els continents es poden encaixar.
-Geològiques: Formacions geològiques mostren continuïtat entre diferents continents.
-Paleontològiques: Localitzaciò de determinades espècies en diferents continents
-Paleoclimàtiques: Els climes antics queden perfectament explicats quan es fa encaixar els continents. 2. Tipus de plaques. -Placa Mixta:
Formada per litosfera oceànica i continental. -Placa Oceànica: Formada per litosfera oceànica. 3. L'orogènesi -Intercontinental: Subducció
elimina tota la litosfera
oceànica d'una placa mixta -Pericontinental: Subucció
d'una placa oceànica sota
un continent. 1. Factors que condicionen la forma relleu 3. Agents geológics i climes 2. Tipus de relleu i caraterístiques 4. Tipus de processos gravitacionals. -El tipus de roca: Cada roca té característiques diferents a altres roques.
-El clima: El tipus d'agent geológic extern que predomina en una zona és determinat pel clima.
-L'estructura dels materials
-L'antiguitat del relleu La forma del relleu variarà gracies als factors que he mencionat abans. Els principals tipus de relleu són:

- Argilosos - Càrstics -Granítics El Mar El vent Les glaçeres Aigues superficials -Despreniment: Caiguda lliure de materials
-Lliscament: Els materials llisquen sobre la superfície.
-Flux: Els materials es desplaçen com un fluid viscós.
-Reptació: Nomès afecta a la capa més superficial de la terra. 3. Què expliquen els fòssils. 1. Tipus de datació i principis 2. Com classificar per edat un estrat ·Tipus de datació:

-Datació relativa: Establir que va passar primer i que va passar desprès sense xifres.
-Datació absoluta: Indicar amb xifres quants anys fa que es va produir un succés determinat. ·Principis:
-Principi d'horitzontalitat dels estrats
-Principi de superposició dels estrats -Fòssils -Granoselecció - Esquerdes de dessecació · Com va ser la vida en el passat ·En quin ambient es va formar la roca que el conté ·Quan es va formar la roca que el conté Com es va originar el sistema Solar. Formació de l'atmosfera Trets principals de l'hominització 1. Una nebulosa es va concentrar 2. Es va generar un protosol 3. Es varen formar planetesimals 4. Es convertiren en protoplanetes (terra) -Fa 4500 MA:
1ª atmosfera: mescla d'hidrogen, vapor d'aigua i amoníac.
-Dels 4000 – 3500 MA:
Refredament de l'escorça terrestre.
Condensació de vapor d'aigua.
Formació dels primers llacs. -Dels 4500 – 4000 MA:
Bombardeig de meteorits a la Terra.
Escalfament del planeta Terra.
Les roques passen a estat líquid.
Es desprenen gasos cap a l'atmosfera.
La nova atmosfera està formada per diòxid de carboni, nitrogen i vapor d'aigua.


-Fa 3500 MA:
Aparició dels primers organismes fotosintetitzadors.
Alliberament d'oxigen a l'atmosfera.
Formació de la capa d'ozó.
Colonització del medi terrestre. 1. El bipedisme: es caracteritza per:
-La columna vertebral va adoptar una forma vertical.
-La pelvis: Es torna ampla i curta.
-L'orifici occipital: Passa a ocupar una posició inferior

2. L'augment de la capacitat cranial

3. L'aparició del llenguatge i la cultura. posterior als 3000 milions d'anys.
Full transcript