Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DEFINISI DAN SEJARAH MANUSKRIP MELAYU, BAHAN-BAHAN YANG DIGU

No description
by

aina maliha

on 3 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DEFINISI DAN SEJARAH MANUSKRIP MELAYU, BAHAN-BAHAN YANG DIGU

DEFINISI DAN SEJARAH MANUSKRIP MELAYU, BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGHASILAN MANUSKRIP DAN TULISAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MANUSKRIP.
DEFINISI BARIED (1994 : 55)
Naskhah atau manuskrip ialah tulisan tangan yang menyimpan pelbagai ungkapan pemikiran dan perasaan dan berperanan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau.
Ilmu ini mula muncul di Eropah iaitu Romawi Barat, Romawi Timur dan Iskandariah.

Tugas seorang filolog ialah membaca dan menyalin naskhah Yunani yang ditulis sejak beberapa abad sebelum iaitu pada abad ke-8 SM.
Teks tersebut berisi pelbagai ilmu penegtahuan seperti filsafat, kedoktoran, perbintangan, ilmu sastera dan karya sastera, ilmu hukum dan sebagainya.


DEFINISI PERPUSTAKAAN NEGARA (2012:14)
Manuskrip Melayu membawa erti hasil penulisan tangan, berskrip Jawi dengan menggunakan versi Melayu yang dihasilkan sekitar abad ke - 16 sehingga abad ke - 19.
KERTAS
Dipanggil sebagai deluang yang diperbuat daripada lapisan kulit pokok misalnya mulberi yang diketuk sehingga leper dan seterusnya lapisan tersebut direndam
di dalam air bagi
melembutkannya.
DAUN LONTAR
Daun lontar sangat rumit untuk menghasilkannya
dan perlu melakukan beberapa proses tertentu seperti dijemur, direndam,
direbus bagi membersihkan daun serta memastikan struktur daun baik.
DAKWAT
Bahan-bahan untuk menghasilkan dakwat terdiri daripada bahan daripada alam semula jadi dan mudah didapati seperti jelaga, arang dan dakwat sotong.
DEFINISI ISMAIL HUSSEIN (DALAM DING CHOO MING, 2003:1)
Sastera Melayu tradisional ialah segala yang tertulis dalam bentuk manuskrip dan juga lisan sebelum abad ke – 19, sebelum teknologi percetakan diperkenalkan oleh mubaligh Eropah di Nusantara.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-3 SM)
Untuk keperluan
penggalian ilmu pengetahuan Yunani
lama dan perdagangan naskah.

Filolog di Aleksandria melakukan pembaikan huruf, ejaan, bahasa, tatatulis kemudiannya disalin kembali tanpa sebarang kesalahan tatabahasa serta memerhatikan pelbagai ilmu pengetahuan.

Para filolog Romawi Barat membaca dan menyalin naskah berbahasa Latin yang berisi puisi dan prosa yang telah diteliti secara filologis dan fokus pada naskah keagamaan.

Hal ini dilihat berbeza dengan filolog Romawi Timur kerana mereka telah menambah kegiatan mereka dengan menafsirkan isi naskhah.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-5 SM)
Para filolog telah melakukan penerjemahan teks Yunani ke dalam bahasa Syria kemudiannya diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.

Kegiatan seperti ini juga terjadi di Herra(Hirah), iaitu menterjemahkan teks yang berisi tulisan Plato, Ptolomeus dan Galen ke dalam bahasa Syiria dan Arab.


DEFINISI DAN SEJARAH MANUSKRIP MELAYU
BAHAN-BAHAN MANUSKRIP MELAYU
PENA
BATU
Batu yang pertama dijumpai yang tertera tulisan padanya ialah Batu Bersurat Terengganu.
BULUH

Kitab tib adalah antara contoh manuskrip yang ditulis pada kepingan buluh. Kitab ini ditulis di atas 19 kepingan buluh. Manuskrip kepingan buluh ini mencatat berbagai jenis perubatan tradisional. Terdapat juga manuskrip yang ditulis dalam tulisan renjong yang ditulis di atas kepingan buluh itu.

KAYU
seni ukir Islam kelihatan paduan yang harmoni antara rasa dan akal yang kelihatan pada ukiran kayu, batu, tembaga, besi dan sebagainya.
ukiran-ukiran dari pelbagai motif itu terjalin
dengan keindahan ayat-ayat al-Quran,
hadis-hadis dan kata-kata hikmat.
KULIT BINATANG
Al-Quran tua yang ditemukan di dalam sebuah gua di pergunungan yang terletak di sebelah selatan Kota Dhale ditulis pada kulit binatang. Al-Quran ini ditulis menggunakan bahasa arab tanpa titik dan harakat
Manuskrip yang ditulis pada kulit binatang ini ada
juga yang menceritakan tentang zaman pemerintahan sesuatu masyarakat, karya hikayat,
pemerintahan raja, pengembaraan
dan sebagainya.
TERA AIR
Tera air merupakan tanda pada kertas yang menunjukkan syarikat mengeluarkannya atau asal kertas tersebut. Melalui tera air ini juga, tarikh sesuatu
manuskrip itu yang ditulis dapat ditetapkan.
masyarakat Melayu memperolehi kertas ini
daripada negara Eropah terutama Belanda,
Itali dan England.
Manuskrip Melayu merupakan salah sebuah karya yang ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi.

Tulisan yang dihasilkan dalam manuskrip lama menunjukkan kesenian yang sangat halus seperti pada bahagian isi, kolofon dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, bagi memastikan manuskrip-manuskrip Melayu difahami, kita hendaklah memahami akan tulisan Jawi terlebih dahulu kerana manuskrip Melayu ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi.

Apabila kita memahami tulisan Jawi, kita akan
mudah untuk memahami kandungan yang terkandung dalam setiap penulisan manuskrip tersebut.

Penemuan tulisan jawi yang ada hubungannya dengan manuskrip Melayu juga dapat dibuktikan dengan melihat kepada penemuan batu nisan.

Salah satu penemuan batu nisan adalah milik Syeikh Nuruddin Al-Raniri yang ditemui di Barus, Sumatera Utara yang tercatat dalam bahasa Arab bertarikh 4 Hijrah.Seterusnya, diikuti pula
dengan batu nisan seorang puteri raja
di Pekan, Pahang pada 19 Hijrah.

Seterusnya batu nisan Syeikh Abdul Qadir Ibn
Husin Syah Alam di Langgar, Kedah bertarikh 290 Hijrah.

Dan batu nisan Fatimah binti Maymun bin Hibatullah yang dijumpai di Leram, Grisek, Jawa Timur tanggal 475 Hijrah bersamaan 102 Masihi yang menunjukkan tulisan Jawi berasal daripada orang Arab.

Selain daripada penemuan batu nisan, tulisan Jawi juga dapat dilihat pada penemuan prasasti di Kuala Berang, Terengganu pada 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi.


TULISAN JAWI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN MANUSKRIP
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-13 SM)
Puncak perkembangan filologi.

Di Itali, para filolog telah merunut sejarah sesuatu teks.

Filolog membaca dan menyalin sesuatu teks.

Mereka juga telah menggunakan kaedah kritik teks dalam merunut sejarahnya.

Isi teks yang dikerjakannya meskipun terfokus pada masalah humaniora iaitu mulai dari masalah keagamaan, filsafat, ilmu hukum, sejarah, ilmu bahasa, kesasteraan sehinggalah masalah kesenian.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-8 & KE-9 SM)
Para filolog telah melakukan penerjemahan teks
Yunani dan Parsi ke dalam bahasa Arab.

Filolog melakukan penelaahan dan studi kandungan teks yang berisi ilmu pengetahuan seperti geometri, astronomi,teknik dan muzik telah dilakukan di Baghdad.

Mereka turut menginventarisir naskhah yang ditemukan.

Metodologi yang digunakan ialah kritik teks iaitu dengan memberikan kritik terhadap adanya korupsi
dan penerjemahan yang kurang tepat.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-15 SM)
Di daratan Eropah terjadinya revolusi dalam
penyalinan naskah iaitu dengan penemuan mesin cetak.

Kegiatan penyalinan naskah iaitu yang berupa perbanyakkan naskah.

Naskah yang telah diteliti dan disunting dengan memperkecil kesalahan atau mengusahakan naskah sesuai dengan teks aslinya kemudian diperbanyak dengan menggunakan mesin cetak.

Unsur baik dimasukkan ke dalam naskhah sehingga terjadinya naskhah baru yang berupa naskah
hibrid kerana tidak diketahui lagi ciri-ciri
setiap naskah yang
diperbandingkan.
Hal ini terjadi kerana filolog tidak
memberikan kritik teks terhadap
setiap perbezaan yang terjadi pada
setiap naskah.

Pencarian daerah-daerah baru yang berlkau di Eropah telah memunculkan daerah koloni baru.

Keadaan ini menyebabkan filolog untuk melakukan penelitian teks bagi memahami kebudayaan masyarakat yang berada di daerah-daerah jajahan demi kepentingan penjajahan atau penelaahan dan pemehaman terhadap ilmu pengetahuan yang berasal dari India dan Nusantara.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-17 SM)
Penerjemahan juga dilakukan oleh filolog yang berada di Cambridge dan Oxford.

Para filolog melakukan penerjemahan terhadap teks Arab, Parsi, Turki, Ibrani dan Syria ke dalam Bahasa Inggeris.

Teks-teks yang diteliti oleh filolog ini berisi dengan pelbagai ilmu pengetahuann dan kesusasteraaan.
SEJARAH
MANUSKRIP MELAYU
(ABAD KE-18 SM)
Orang-orang Inggeris pulka membawa kertas yang lebih bermutu buatannya dan ia digelar sebagai kertas Eropah.

Keberadaan orang-orang barat telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan dan menyalin manuskrip Melayu.

Kebanyakkan manuskrip tersebut dipunggah dari istana
raja Melayu oleh pengumpul Eropah ini yang dibantu
oleh orang-orang tempatan.

Kemudiannya dibuatnya penyalinan untuk dijual
kepada pusat repositori penyimpanan
seluruh dunia.
aik.Diperbuat daripada batang pelepah pokok resam.
Pelepah daun tersebut di diambil dan dibersihkan sebelum dipotong mengikut saiz dan mata
pen yang dikehendaki oleh penulis
Full transcript