Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarih Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Arayışında Dijital Hikaye

No description
by

ilknur A. S.

on 26 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarih Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Arayışında Dijital Hikaye

Dijital Hikaye
İÇERİK
Ders saatlerinin kısıtlı olması
Öğretim yöntemlerinin geleneksel yöntemlerle sınırlı kalması
Ders kitaplarının dünya ölçütlerine uymaması
Ezberci bir sistemin olması
Öğretmenlerin teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması
Teknolojinin sınıflara yansıtılamaması
Verilen eğitimin çoğunlukla paketlenmiş ürünlerin sunulması şeklinde gerçekleşmesi
Öğrenme
Birden fazla duyu organının öğrenme aracı olması (Multiple modes of representation)
Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif rol almaları (Ownership in Learning)
Öğrencilerin güdülenme düzeyinin arttırılması
Dijital Hikaye Anlatımının Bileşenleri
Dijital Hikaye Anlatımı
:
Dijital bir ortamda, ses, resim,
grafik, hareketli grafik, görüntü, müzik ve metne dayalı anlatımın oluşturulma ve sunulması sürecidir
Yapılan Çalışmalar
1-Medya kullanımı-
MEDYA

2-Kullanıcılar için gerekli olan ya da içeriğe dahil olan hareket-
HAREKET

3-Hikaye ve kullanıcı arasındaki potansiyel ilişki-
İLİŞKİ

4-Diğer materyaller tarafından sağlanan genel koşullar-
BAĞLAM

5-İletişim potansiyeli-
İLETİŞİM

Dijital Hikaye Anlatımının Bileşenleri
Hedef Kitle
Amaç /Mesaj
İçerik
Ses / Müzik
Teknoloji
Yakınlık
Ekonomi
Tarih Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Arayışında
Dijital Hikaye Anlatımı

Arş. Gör. İlknur AKYILDIZ SARIBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Meral KUZGUN

Tarih Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar
Öğrencilerin Tarih Dersi Hakkındaki Algıları
Ezbere dayalı bulmaları
Kendilerinden uzak, anlamsız ve sıkıcı görmeleri
İçeriğin öğrencilerin yaşantı ve tecrübeleriyle bağlantısız ve uzak olması
Öğrendiklerinin fazlaca soyut kalması
(Akçalı ve Aslan, 2013; Güven ve Taşyürek, 2013)
Öğrencilerin

okuduklarının %10’unu
duyduklarının %20sini
gördüklerinin % 30unu
hem görüp hem duyduklarının %50sini,
görüp işitip söylediklerinin %80ini,
görüp işitip dokunup söylediklerinin %90ını
öğrendikleri görülmüştür. Yani öğretim teknolojileri açısından zengin, aktif öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.
John M. Keller'in
ARCS Güdülenme Modeli
Dikkat (
A
ttention)
Uygunluk (
R
elevance)
Güven (
C
onfidence)
Tatmin (
S
atisfaction)
M.E.B. Tarih Dersi Öğretim Programı
Öğrencinin aktif katılımını sağlamak, dersi daha etkili ve zevkli hâle getirebilmek için farklı yöntem ve teknikleri içeren etkinlikler yapılmalıdır.

Tarih derslerinde görsel iletişim araçlarına yer verilmeli, tepegöz, slayt, bilgisayar, televizyon vs. etkin olarak kullanılmalıdır. Kazanımlarla ilgili belgesellerden, filmlerden vb. yararlanılmalıdır

Programdaki etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaları ve etkinliklerin her aşamasında katılımcı olarak yer almaları programın uygulanması açısından önemlidir.Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi - TPAB

Mishra ve Koehler (2014)
(Keller, 1987)
(Technological Pedagogical Content Knowledge- TPACK)
(2007)
Dijital hikaye
genel olarak anlatıcının çoklu ortam (multimedya) araçları kullanarak öykü anlatma ve bu öyküleri dinleyici kitleye aktarma yöntemidir.
Yapılan çalışmalar dijital hikaye anlatımının öğrencilerin problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, akademik başarılarını ve öğrenme motivasyonlarını artıran etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.
Görsel ve işitsel Araştırma
öğelerin kullanılması + ve işbirliği
Güdülenme
Başarı
"Dijital Hikaye Anlatımı öğrencilerin olayları daha etkili bir şekilde anlatma yolları arayarak, tarih bilgilerini kendileri oluşturmalarını ve bu bilgileri daha iyi özümsemelerini sağlar."
(Center for Digital Storytelling, 2014)
"Fizik dersinde dijital fizik hikayeler kullanımının, öğrenciler için fizik dersini daha görsel, eğlenceli, ilgi çekici ve zevkli hale getirdiği, dersi günlük hayatla ilişkilendirerek derse karşı ilgi ile başarıyı artırdığı, daha kalıcı bir öğrenme sağladığı, öğrencilerin derse katılımları ve motivasyonları ve dersin işlenişi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu" görülmüştür.

(Kahraman, 2013)
Kişisel Öyküler: Deneyimler, anılar, yaşanmış olaylar


Eğitim Amaçlı Hazırlanmış Öyküler: Bir konu hakkında bilgi vermek amaçlı hazırlanmış öyküler


Tarihi Öyküler: Tarihsel olayları anlatan öyküler

(Paul ve Fiebich, 2000)
Dijital Hikaye Türleri
Kişisel Öyküler:
Deneyimler, anılar, yaşanmış olaylar

Eğitim Amaçlı Hazırlanmış Öyküler:
Bir konu hakkında bilgi vermek amaçlı hazırlanmış öyküler


Tarihi Öyküler:
Tarihsel olayları anlatan öyküler
1. Konu Seçimi
2. Uygun Mesajı Seçme
3. Senaryonun Oluşturulması
4. Görsel ve İşitsel Materyallerin Seçimi
5. Öykü Panosu
6. Program İle Dijital Öykünün Oluşturulması

Dijital Hikayenin Hazırlanması
Bilgisayar
İnternet
Fotoğraf Çekebilecek Cihazlar (Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu vb.)
Kullanılacak olan program hakkında bilgi

Dijital Kısım İçin:
Öykü Kısmı İçin:

Konu Alan Bilgisi
Öykü Oluşturma Basamakları
Hayal Gücü
Hazırlık İçin Gerekenler
(Yıldız, 2003; Akçalı ve Aslan, 2013)
(Demirel, 2002, akt. Demircioğlu, 2007)
(Hung, Hwang & Huang, 2012; Yang&Wu, 2012)
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vid=87&categoryid=16&d_title=History
Full transcript