Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anne Treisman

No description
by

Ka Ha

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anne Treisman

Anne Treisman
"Znaczenie bodźca w selektywnym słuchaniu (1960)"
Anne Triesman
psycholog; obecnie na Uniwersytecie w Princeton
zajmuje się badaniem uwagi, percepcji oraz pamięci
jako jedną z jej naważniejszych prac uważa się teorię późnej selekcji uwagi, którą opublikowaa wraz z G. Gelade w 1980 roku
podczas swojej wieloletniej kariery naukowej Triesman udało się eksperymentalnie oraz teoretycznie zdefiniować jak informacja jest selekcjonowana oraz integrowana abu tworzyć obiekty znaczeniowe, które kierują ludzkim myśleniem oraz działaniem
Interpetacja i wnioski
Problem badawczy:
Cele badawcze:
Wyniki
Hipotezy badawcze:
Metoda: eksperyment
Marta Kaczorowska, Kalina Halemba
Osoby badane
18 studentów Anne Treisman
Procedura eksperymentalna
Czy znaczenie semantyczne bodźców ma wpływ selektywną uwagę?

Czy filtr uwagi odrzuca wszystkie bodźce uznane za dystraktory?

Selekcja bodźców odbywa się nie tylko na poziomie sensorycznym, ale także semantycznym.
Filtr uwagi przepuszcza dystraktory, jeżeli są one kontekstualnie powiązane z bodźcami objętymi uwagą.
technika cieniowania
ucho 1
ucho 2
ścieżka ważna
dystraktor
tekst
a
-
b
tekst
b
-
a
tekst
b
-
a
tekst
a
-
b
grupa kontrolna (6 osób)
zmiana tekstu w słuchawce "ważnej" bez zamiany tekstów między słuchawkami
słuchanie dwuuszne
procedura eksperymentalna:
ćwiczenie słuchania dwuusznego
prośba o powtarzanie tekstu słyszanego w jednej z słuchawek
zamiana tekstów między słuchawkami (25-35 słowo)
pytanie: czy zauważyłeś coś podczas eksperymentu?
3 badanych nigdy nie powtórzyło tekstu z słuchawki "dystraktora"
żaden badany nie zmienił powtarzanej ścieżki na cały czas trwania eksperymentu
15 badanych zaczęło powtarzac tekst z słuchawki "dystraktora" po zamianie ścieżek
badani powtarzali średnio 6 słów z błędnej ścieżki z słuchawki "dystraktora"
1 badany zorientował się, że zamieniono ścieżki pomiędzy uszami
2 badanych sądziło, że mogli powtórzyć jedno lub dwa słowa z słuchawki "dystraktora"
kilku badanych zauważyło, że tekst w słuchawce objętej uwagą miał przerwę w kontekście
badani w próbie kontrolnej nie powtórzyli tekstu z słuchawki "dystraktora"
po zamianie ścieżek między uszami badani powtarzali więcej słów z błędnej ścieżki, jeżli zamiana następowała między skrajnie różnymi tekstami (proza i statystyczny tekst naukowy)
Filtr uwagi przepuszcza dystraktory, jeżeli są one zgodne z kontekstem sytuacji objętej uwagą lub pomagają w jej interpretacji
Selekcja informacji dokonuje się również na wyższych poziomiach niż sensoryczny, tzn. na poziomie semantycznym
Odkrycie, które treści w przekazie ignorowanym docieraja do świadomej uwagi.
Odkrycie czy filtr uwagi dokonuje selekcji nie tylko sensorycznej, ale także semantycznej.
Model "osłabiacza" Treisman
bodziec
ważny
nieważny
analiza sensoryczna
analiza wzorów percepcyjnych
ważny
nieważny
analiza znaczenia
nieważny
ważny
informacja osłabiona może być wykorzystana, gdy zmieni się kryterium selekcji
informacja osłabiona może wspomóc zinterpretować informację przechodząca w sposob nieosłabiony
pojemność uwagi jest największa we wczesnych etapach analizy bodźców
filtr uwagi nie działa na zasadzie wszystko albo nic
informacje początkowo osłabiane mogą zostać objęte świadomą uwagą po analizie znaczenia
ą
Literatura
Treisman, A.M. (1960). Contextual cues in selective listening. Quarterly Journal of Experimental Psychology 12: 242–248.
Goldstein, E. (2010). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience, s. 101-110.
Wolfe J., Robertson L. (2012). From Perception to Consciousness: Searching with Anne Treisman, s. 32-34.
Parkin A. J. (2013). Essential Cognitive Psychology, s. 56-59.
Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat, s. 102-106.
Full transcript