Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Procedura check out

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Procedura check out

Procedura check-out
Bagaże gości -
przyjęty sposób postępowania
1. Recepcjonista powinien ustalić dane gościa potrzebującego pomocy bagażowego przy wyjeździe (nazwisko i numer pokoju oraz godzinę odbioru bagaży).
2. Portier lub bagażowy powinien uzgodnić z gościem, które bagaże i dokąd mają

być zaniesione.
3. W trakcie przenoszenia bagażu pracownik hotelu powinien zachować szczególną ostrożność.
4. Jeżeli bagaż zostanie pozostawiony w przechowalni (do czasu opuszczenia hotelu przez gościa) należy wydać gościowi pokwitowanie - kwit bagażowy.
5. Jeżeli bagaż ma pozostać w pokoju, należy upewnić się, że pokój (na ten czas) będzie wyłączony ze sprzedaży i dostęp do niego będą miały tylko upoważnione osoby z personelu.

Procedury
check-out

Check-out wyrejestrowanie
Opracowała Aldona Kleszczewska
ZS 2 Szczytno
Bezpośredni kontakt gościa z hotelem i jego pracownikami kończy się wraz z wyrejestrowaniem. Sam moment wykwaterowania jest tak samo ważny, jak moment zarejestrowania, bowiem gość w tym czasie odbiera ostatnie wrażenia z pobytu w hotelu.
Zapamiętaj!
Osoba zadowolona z usług  z pewnością wróci do hotelu, opowie o swoim pobycie znajomym, poleci go innym.

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
JEK. 2 Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Uczeń:
1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości

w recepcji;

3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out.

Wyjazd gościa jest ostatnią fazą cyklu jego obsługi w hotelu. Recepcjonista wykonuje wtedy ostatnie czynności obsługi oraz dokonuje rozliczenia gościa. W procesie check-out realizowane są trzy zadania:
Właściwy check-out nastąpi, gdy gość:
- zwolni pokój,
- otrzyma rachunek za pobyt,
- dokona zapłaty,
- odda klucz do pokoju,
- opuści hotel.
Sama procedura wyrejestrowania gościa powinna przebiegać sprawnie i trwać nie dłużej niż 10 minut.

Dla gości płacących za pobyt w hotelu kartą, dostępna jest usługa ekspresowego wyrejestrowania tzw. express check-out (usługa świadczona głównie w hotelach biznesowych). Umożliwia ona gościom wyjazd z hotelu bez konieczności oczekiwania na przygotowanie rachunku za pobyt. Stanowi duże udogodnienie szczególnie dla gości opuszczających hotel we wczesnych godzinach porannych (
early check-out
)
. Goście mogą dokonać zwrotu kluczy i wyjechać z hotelu bez konieczności oczekiwania na przygotowanie rachunku i stania w kolejce w oczekiwaniu na rozliczenie pobytu. Procedura ta pozwala zaoszczędzić cenny czas oraz zapewnić sprawną i dokładną obsługę wyjeżdżających gości.
Czynności związane z ekspresowym wyrejestrowaniem.
1. Gość, który chce skorzystać z usługi ekspresowego wyrejestrowania, wypełnia już w dniu przyjazdu kartę rejestracyjną (jeżeli oczywiście zawiera ona opcję płatności z wykorzystaniem procedury express check-out) lub dodatkowo specjalny formularz
Express check-out
.
2. W formularzu wpisuje dane: nazwisko i imię, adres, nr pokoju oraz dane swojej karty płatniczej.
3. Po wypełnieniu formularza recepcjonista informuje gościa, że opłata za końcowy rachunek zostanie pobrana z rachunku jego karty, bez konieczności składania przez niego podpisu.
4. Recepcjonista dokonuje (za zgodą gościa) preautoryzacji karty na kwotę przewidywanych obciążeń.
5. W dniu wyjazdu recepcjonista przygotowuje rachunek obciążeniowy za pobyt gościa – zamiast podpisu podaje się
signature on file-exspress check-out
.
6. Gość może sprawdzić na ekranie telewizora w swoim pokoju wszystkie pozycje umieszczone w rachunku (jest to jednoznaczne z uzgodnieniem rachunku). W przypadku barku takiej możliwości - alternatywą jest dostarczenie wydrukowanego rachunku do pokoju gościa.
7. Po wyjeździe gościa recepcjonista kończy procedurę wyrejestrowania poprzez obciążenie rachunku karty wskazanej przez gościa.
8. Ze względu na możliwość wystąpienia późnych obciążeń, kwota należna może być wyższa niż kwota zablokowana na rachunku gościa (w celu wyeliminowania wszelkich niedomówień – procedura express check-out uwzględnia taką sytuację).

Wyrejestrowanie przy ladzie recepcyjnej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w hotelu procedurami. Najważniejszymi elementami są wystawienie rachunku i przyjęcie należności za wszystkie wykorzystane przez gościa płatne usługi hotelowe.

Recepcjonista zobowiązany jest do :
1. wystawienia gościowi rachunku wstępnego celem sprawdzenia i ewentualnego uzgodnienia poszczególnych pozycji obciążeń,
2. podania ogólnej kwoty rachunku,
3. natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich niezgodności na rachunku,
4. okazania (na życzenie gościa) rachunków pośrednich za dodatkowe usługi,
5. wystawienia (na życzenie gościa) faktury VAT,
6. odebrania od gościa klucza,
7. zaproponowania usługi bagażowej (opcjonalnie),
8. zamówienia taksówki (opcjonalnie),
9. pożegnania gościa, podziękowania za wybór hotelu i zaproszenia do ponownego przyjazdu.

E-wyrejestrowanie
Szybko rosnące koszty zatrudnienia oraz trudności związane z naborem dobrze wyszkolonej kadry to realne problemy wielu hotelarzy. Hotelowe kioski check-in / check-out (zwane potocznie wirtualną recepcją) to nowoczesne urządzenia wychodzące naprzeciw tym problemom jak również i oczekiwaniom hotelarzy. Terminale wyznaczają nowy trend w branży hotelarskiej, poprzez umożliwienie gościom hotelu samodzielne wykonanie wielu czynności związanych z pobytem. Kiosk taki rozpozna gościa, zarejestruje go, zrealizuje płatność, wydrukuje potwierdzenie transakcji, wyda klucz do pokoju, wystawi fakturę za pobyt i dokona procedury check-out. Na całym świecie wiele sieci hotelowych korzysta już z tych „nowości technologicznych” w celu usprawnienia procesu zarejestrowania czy wyrejestrowania. Są to min.:
Accor,

B&B Hotels, Choice Hotels, InterContinental Hotels Group i Starwood Capital Louvre Hotels
.

Źródło: http://www.hotel.medinyx.com/mkiosk-hotel-management-software.html
Wirtualna recepcja
Kilka dobrych rad ....... może się przydadz
ą!?

Recepcjonista powinien:
* podać kawę lub herbatę, jeżeli wykwaterowanie odbywa się wczesnym rankiem (wczesny/poranny check-out);
* przypomnieć gościowi o skrytce w sejfie albo depozycie (jeżeli gość skorzystał z tej usługi);
* zaproponować wezwanie taksówki (jeśli gość nie ma własnego środka transportu);
* przywołać bagażowego do pomocy przy bagażach gościa.

Przy wykwaterowaniu grupy recepcjonista powinien poprosić opiekuna/pilota grupy, aby dopilnował zwrotu kluczy przez uczestników wycieczki i przypomniał o uregulowaniu indywidualnych rachunków członków grupy.

Czynności recepcjonisty po wyjeździe gościa:
1. Natychmiastowe uaktualnienie statusu pokoju z zajętego na wolny do przygotowania.
2. Powiadomienie służby pięter o zmianie statusu pokoju (powiadomienie to generowane jest automatycznie za pośrednictwem zintegrowanego systemu zarządzania hotelem PMS)
3. Ewentualne wpisanie dodatkowych informacji o gościu do bazy danych (historia pobytu gości hotelowych). Przy sporządzaniu historii pobytu hotel posługuje się najczęściej danymi z rezerwacji, kart rejestracyjnych, rachunku gościa i uwag pozyskiwanych w trakcie pobytu (specjalne wymagania, komentarze, skargi.... wpis na czarną listę .....).


W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .
Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.
Full transcript