Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Znaczenie badań nad dna

No description
by

Kacper Zielonka

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Znaczenie badań nad dna

- identyfikacja genów odpowiedzialnych za rozwój chorób,
- modyfikowanie genetyczne organizmów,
- wykrywanie sprawców przestępstw,
- wykrywanie chorób genetycznych,
- ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa.
Znacznie badań nad DNA w nauce, medycynie i sądownictwie
Znaczenie badań nad DNA
- Choroby genetyczne
- Poznanie ludzkiego genomu
- Wykrywanie wadliwych genów
- Wykrywanie Patogenów
- Technika testów genetycznych
Wykorzystanie DNA
w medycynie
- Mikro ślady biologiczne
- Badanie mikrośladów
- Wykorzystywanie markerów biologicznych
DNA w sądownictwie
- Biologia molekularna
- Badania genomów
- DNA a ewolucja organizmów
- Ewolucja człowieka
- Badania gatunków wymarłych
DNA w nauce
DNA a ewolucja organizmów
Badania DNA okazały się przydatne w poznaniu ewolucji i pochodzenia gatunku ludzkiego. Danych do stworzenia wyjątkowej hipotezy dostarczyły badania mitochondrialnego DNA. W przeciwieństwie do genów jądra komórkowego geny w mitochondriach w całości są dziedziczone po matce.
Ewolucja człowieka
Badania nad DNA ze szczątków kopalnych to nie tylko ustalanie pokrewieństwa. Szacuje się, że DNA jest w stanie przetrwać około 1 miliona lat. Materiał genetyczny ulega stopniowemu niszczeniu. W większości przypadków jest możliwe poznanie tylko jego fragmentów. Pomimo to prowadzone są liczne badania DNA organizmów występujących w przeszłości. Wyniki badań mogą być wykorzystywane zarówno przez biologów, jak i archeologów, dostarczać informacji o uprawianych przed tysiącami lat roślinach lub patogenach, które były przyczyną chorób naszych przodków.
Badania gatunków wymarłych
Wymarłym zwierzęciem, którego liczne szczątki kopalne pozwoliły na przeprowadzenie dokładnych badań genetycznych jest mamut włochaty. W 2008 roku naukowcy ustalili sekwencję nukleotydów genomu tego gatunku. Spośród obecnie występujących gatunków największe podobieństwo genetyczne wykazuje słoń indyjskich. Próbę odtworzenie wymarłego gatunku podjęli naukowcy Uniwersytetu w Kioto w roku 2011. Czy badania zakończa się sukcesem, jeszcze nie wiadomo.
Badania nad DNA
Nauka dostarcza rozwiązań wykorzystywanych następnie w różnych dziedzinach życia. Poznanie budowy DNA oraz mechanizmu syntezy białek doprowadziło do powstania nowej nauki – biologii molekularnej. Ten dział biologii zajmuje się badaniami na poziomie cząsteczek. Techniki opracowane przez biologów molekularnych okazały się użyteczne w innych dziedzinach.
Polegają one na odczytywaniu informacji genetycznej organizmów i poznaniu cech warunkowanych przez dane allele.
Mikroślady biologiczne
Współczesna genetyka stworzyła narzędzia, dzięki którym możliwe jest wykrycie sprawców wielu przestępstw, potwierdzenie pokrewieństwa lub wykluczenie ojcostwa. Jest to możliwe dzięki badaniom DNA. W kryminalistyce jedną z rutynowo wykonywanych czynności jest poszukiwanie mikrośladów biologicznych. Mikrośladem może być dowolny fragment organizm zawierający DNA. Badania mikrośladów uznawane są przez sądy za w pełni wiarygodne i mogą być nawet jedynym dowodem. Przed rozpowszechnieniem metod porównywania DNA policja i sądy jako podstawy dowód obecności na miejscu przestępstwa traktowały pozostawione odciski palców. Dlatego często używa się określenia „genetyczny odcisk palca” dla badań DNA.
Badanie mikrośladów
Badanie mikrośladów to technika śledcza zajmująca się najmniejszymi materialnymi śladami związanymi bezpośrednio lub pośrednio ze sprawcą. Do takich mikrośladów zaliczają się przykładowo: włókna dzianin, tkanin, odpryski lakieru samochodowego, włosy - obecnie służą jako materiał do badań kodu DNA, sierść zwierzęca i wiele innych (np. krople smarów, olejów silnikowych.
Marker genetyczny – charakterystyczna właściwość organizmu wykorzystywana do określenia jego genotypu. Zwykle jest to obecność lub brak jakiegoś genu lub białka, albo występowanie jakiejś szczególnej jego postaci. Markery genetyczne znajdują też zastosowanie do identyfikowania osób lub osobników zwierząt czy roślin, identyfikowania gatunków i szczepów drobnoustrojów oraz do określania wzajemnego położenia poszczególnych genów w genomie jakiegoś organizmu (mapowania genomu).
Wykorzystanie markerów genetycznych
Biologia molekularna
Wiedza wykorzystywana przy genetycznym modyfikowaniu organizmów, wykrywaniu sprawców przestępstw, wykrywaniu chorób genetycznych pochodzi z badań naukowych. Nauka dostarcza rozwiązań wykorzystywanych następnie w różnych dziedzinach życia. Poznanie budowy DNA oraz mechanizmu syntezy białek doprowadziło do powstania nowej nauki – biologii molekularnej. Ten dział biologii zajmuje się badaniami na poziomie cząsteczek. Techniki opracowane przez biologów molekularnych okazały się użyteczne w innych dziedzinach nauk.

Badania genomów
Kompleksowym badaniem całego materiału genetycznego typowych komórek różnych gatunków organizmów zajmuje się genomika. Dokładny opis genomu człowieka został opublikowany w 2001. Badaniom poddano próbki krwi kobiet oraz spermy mężczyzn, dzięki czemu uzyskano informacje o sekwencji zarówno autosomów, jak i obu rodzajów chromosomów płci. Teoretycznie wystarczyłoby zbadać spermę, bo różne plemniki zawierają różne chromosomy płci - albo X, albo Y
.
Dział biologii, który szczególnie szybko rozwija się w wyniku zastosowania badań DNA w badaniach nad ewolucją nazywany jest filogenetyką. Dziedzina ta zajmuje się badaniem drogi rozwojowej organizmów, zarówno tych istniejących obecnie jak i występujących w przeszłości. Badania genetyczne pozwalają na określenie pokrewieństwa miedzy gatunkami.
Graficzne przedstawienie pokrewieństwa przedstawiane jest w postaci drzew filogenetycznych
Prezentację przygotowali
Szafranek Adam
Szleper Karol
Zielonka Kacper
uczniowie klasy I ,,a"
Wiele chorób występujących u ludzi spowodowanych jest przez wady w materiale genetycznym. Określenie ich przyczyn stało się możliwe dzięki badaniom nad DNA. Przyczyną tych chorób mogą być zmiany w pojedynczym genie, zmiany w obrębie chromosomu a także zmiany w ilości chromosomów obecnych w komórkach. Postępy w badaniach genetycznych pozwoliły ustalić przyczyny chorób, określić które z nich są dziedziczone, określić niektóre z czynników, które mogą być przyczyną zmian w materiale genetycznym. Przyczyną chorób takich jak: mukowiscydoza, anemia sierpowata, fenyloketonuria, alkaptonuria, galaktozemia, albinizm, hemofilia, dystrofia mięsni, choroba Huntingtona jest mutacja w pojedynczym genie. Choroby te są dziedziczone, a wyleczenie, naprawienie uszkodzonych genów dotychczas niemożliwe.
Są to między innymi czynniki krzepliwości krwi stosowane w leczeniu hemofilii. Prowadzenie dalszych badań nad ludzkim DNA daje szanse na stworzenie kolejnych leków na nieuleczalne choroby.
Badania nad genami pozwoliły jednak na wytworzenie lekarstw w postaci białek, których nie wytwarza organizm chorego.
Wczesne wykrycie wadliwego genu pozwala na działania, które poprawią życie chorego, a w pewnych sytuacjach mogą zapobiec rozwojowi choroby. Sprawdzanie obecności wadliwego genu o danej osoby nazywane jest testem genetycznym i jest przeprowadzane o osób, które mogą być nosicielem genu powodującego chorobę genetyczną. Niektóre z mutacji nie skutkują powstaniem choroby, lecz zwiększają ryzyko zachorowania.
Jeśli w czyjeś rodzinie wiele osób chorowało na raka lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu testów genetycznych.
Wykrywanie wadliwych genów lub materiału genetycznego patogenów jest możliwe dzięki łączeniu się nici DNA. Druga nić musi mieć sekwencję nukleotydów komplementarną do pierwszej. Nić łącząca się z poszukiwanym genem to odcinek cDNA. Cząsteczka cDNA, która przyłączy się do poszukiwanego genu nazywana jest sondą molekularną.
Genom wielu gatunków został dokładnie poznany.
Znajomość kompletnego genomu pozwala prowadzić dokładne badania nad metabolizmem organizmów.
Porównywanie DNA gatunków współczesnych pozwala określić pokrewieństwo i czas, w którym powstały w wyniku ewolucji.
Badania DNA pozwalają poznać proces ewolucji człowieka.
DNA ze szczątków kopalnych dostarcza danych przydanych biologom i archeologom.
Warto zapamiętać
Bibliografia
Informacje : http://pl.wikibooks.org/wiki/Biologia_szko%C5%82a_ponadgimnazjalna/Wykorzystanie_bada%C5%84_DNA_w_nauce
oraz podręcznika.
Zdjęcia/obrazki : google grafika
Full transcript