Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

fogymag

No description
by

Nem Mondom Meg

on 25 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of fogymag

Marketing alapjai
3. elődás
2013. február 20.
Miről lesz ma szó?
adminisztratív tudnivalók
fogyasztói magatartás
fogyasztói döntések
Előadások rendje
2013. február 27.
Előadó: Dr. Szilágyi Zoltán
A fogyasztói magatartás modellje
F
O
G
Y
A
S
Z
T
Ó
V
Á
S
Á
R
L
Ó
?
az a személy, aki saját vagy környezete szükségletének kielégítésére döntést hoz és ezt a döntést végrehajtja
az egyének és háztartások, akik saját személyes szükségletre vásárolnak
Definíció
fogyasztói magatartás
Az emberek azon viselkedése, amely javak és szolgáltatások vásárlásában, használatában és a vásárlás tervezésében jut kifejezésre.
javak
megszerzése
vásárlása
elfogadása
használata
során történő
tevékenységek
összessége
melyekkel a
végső cél
a fogyasztói
elégedettség
elérése
Vásárlói
magatartás
alapjai
7"O"
Kik alkotják
a piacot?
Ki?
Milyen a termék jellege?
Mit?
Mikor?
Hogyan?
Mennyit?
Hol?
Milyen kritériumok
alapján
választanak?
Vásárlás gyakorisága
Vásárlás helyének
sajátosságai
Hogyan történik
a beszerzés?
Interdiszciplináris
tudomány
FM
értelmezése
a fogyasztó képes és hajlandó
a terméket megvásárolni
Mikroökonómia
előbbieket felhasználva végez interdiszciplináris kutatásokat, elemzéseket
Marketing
Pszichológia és szociológia
viselkedést, magatartást vizsgáló, a marketinget segítő tevékenységek összessége
S
O
R
input
külső inger
fogyasztó
'fekete'
doboza
output
Marketingingerek
4P
Marketing tevékenység
Környezeti ingerek
Elfogadás:
egyszeri
ismételt
Pl. termék, márka, ár, idő, hely
Ezzel folytatjuk!
Vásárlói döntések típusai
egyén
szervezet
háztartás
csoport
egyéni fogyasztás
családi fogyasztás
reprezentáns
Buying Center
Tipikus vásárlói szerepek
A vásárlási folyamat szakaszai
A probléma felmerülése
Információk gyűjtése
Alternatívák
értékelése
Választás
Döntés
Vásárlás
utáni
cselekvés
Vásárlás vs. elutasítás
Termékcsoport-döntés
Márkaválasztás
Mennyiségi döntés
Mikor vásárol?
Üzletválasztás
Hogyan?
A vásárlói döntést befolyásoló tényezők
Fekete doboz
Személyes
Pszichológiai
Köszönöm a figyelmet!
Miért?
Mi a vásárlás motivációja/
indítéka?
A piackutatásról
jelentkezési határidő: március 13.
emailben:
marketingalapjai@gmail.com
kutatási terv megküldése
csapattagok névsora
Lehetséges témák
− Termékismertség, márka(brand)ismertség, a vállalat, cég ismertsége
− Imázs-kutatás
− Termékhasználati jellemzık. A használat mennyisége, használati gyakoriság
− A mennyiségi igény felmérése, minıségi elvárások megismerése
− Fogyasztói elégedettség a termék, szolgáltatás minőségével
− Lojalitás, fogyasztói hűség elemzése
− A fogyasztói viselkedés vizsgálata
− Vásárlási szokások
− Termékhasználati szokások
− Reklám-ismertség vizsgálata
− Szegmentációs kutatás
− Termékpozícionálás
− Árakkal kapcsolatos vélemények, elvárások
− Márkahűség
− A termék fogadtatásának elemzése
− Médiahasználati szokások
− Kommunikáció-kutatás
Stimulus
Organ
Response
Test-time
Vásárlói döntést befolyásoló tényezők
Tágabb környezeti hatások
Szituációs tényezők
és
vásárlási helyzetek
Fogyasztói 'fekete'doboz
Időtényező
Pillanatnyi fizikai és lelki állapot
Anyagi helyzet
Cél – megoldásra váró feladat

Egyszerű
Bonyolult
Disszonanciátcsökkentő magatartás
Változatosságot kereső magatartás
Társadalmi
Személyes
Kulturális
Pszichológiai
Kultúra:
értékek = teljesítmény, siker, jólét, szabdság, egyéniség
Szubkultúra:
nemzetiség, vallás, faj, földrajz
Társadalmi osztály:
elit, felős, közép, munkás, alsó
Nem
Kor- és életciklus-szakasz
Foglalkozás
Gazdasági körülmények
Életmód
Személyiség és énkép
Motiváció
– belső állapot, amely bizonyos célok elérése irányába mozgatja az embereket
Észlelés
– a cselekvés hogyan kérdésre ad választ
Tanulás
Gondolkodásmód és attitüdök
– ami kifejezi a személy véleményét valamiről
Racionális
Megszokáson alapuló
Impulzus
Társadalmilag függő
Másképpen
STEPPLE
Referenciacsoport:
viszonyítási pont, típusai a formális, az informális, az aspirációs és aszociális csoport
Család:
elsődleges referenciacsoport
Szerepek és státuszok:
Szerep – egyéntől várja el környezete
Státusz – általánosan elfogadott megbecsülési szint
Esszé
Ismertesse a vásárlási döntést befolyásoló tényezőket!
Igaz – hamis:
A ‘Buying Center’ intézményének szerepkörei mind a háztartások, mind a szervezet szintjén értelmezhetőek.
Többszörös választás:
A BC intézményének nem szereplője
A) a beszerző
B) az információ szelektáló
C) a kezdeményező
D) a beszállító
Full transcript