Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dosztojevszkij

Bűn és bűnhődés
by

Hargitai Bea

on 2 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dosztojevszkij

átléphetők-e a társadalmi-erkölcsi normák?
mit tehet az egyén a nyomor & a kiszolgáltatottság ellen?
mik a torz eszme hatására cselekvő ember sorslehetőségei?
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
"A szabadságkeresés katasztrófájának regénye"
(Dosztojevszkij)

a modern ember elmagányosodását a szabadság problémájaként fogja fel
"messianizmus", küldetéstudat
Orosz

regény:
D. két tervezett regényt egyesített:
1. a pétervári nyomorról (Részegesek)
2. lélektani beszámoló egy bűncselekményről
Elbeszélő:
kísérletezés:
eredetileg vallomásforma
végül láthatatlan, mindentudó
Cím:
bűn - büntetés - bűnhődés
sokféle bűn: más szereplőké is
a bűn viszonylagossága
viszonyulások a bűnhöz
lelkiismeret, magány
Eszmeregény:
centrális tárgya egy gondolat, eszme
a vele kapcsolatos különböző álláspontokat ütközteti
nem állít, hanem állásfoglalásra késztet
1. szabadságeszme (meddig terjed az egyén cselekvési szabadsága)
2. napóleoni hatalomeszme & hatása
Keletkezéstörténet:
Polifonikus regény

önálló szólamok, szubjektív részigazságok
hangnem- & ritmusváltások
ellentétek & párhuzamok
nézőpontok, tudatok "összehangzó különbözősége"
detektívregény
társadalmi-filozófiai regény
intellektuális-lélektani regény
eszmélésregény
eszmeregény
regénytragédia
Alapkérdései:
Terek, motívumok:
nyitott terek: Pétervár - utcák, csatorna-part, szibériai sztyeppék
szűk, zárt terek: kocsmák, átjáró bérszobák, rendőrségi irodák, Raszkolnyikov odúja (mint egy koporsó)
"Levegő kell!"
Idő:
fő cselekmény: kb. 2 hét
gyilkosság: 3. nap
vallomás: 11. nap
objektív idő: nem mérhető (semmittevés, alvások, lázálmok, találkozások)
pergő tempó (oroszul 560x "hirtelen, váratlanul")
Szerkezet:
alaphelyzet: már megvan a kialakult eszme
konfliktus: az eszme alapján elkövetett tett
a cselekmény a megoldásig tart
közlésforma: dialóg & monológ
előzmények: 2 értekező rész ( Raszkolnyikov tanulmánya a bűnről, Porfirij + az anya levele a családi előzményekről)

csak Raszkolnyikov cselekvő & vívódó időszakára irányul
1. a gyilkosság előkészítése & elkövetése (1 fejezet)
2. a következmények bemutatása (5 fejezet + epilógus)
a cselekményt "elvitázzák"
feszült jelenetek, tragikus, titkos mozzanatok, álmok (sűrítés)
párhuzamok & ellentétek a cselekményszálak & a szereplők között
mennyire hiteles a befejezés?
Szereplők:
Raszkolnyikov
'szakadár', 'hasad'
Razumihin
'ész, értelem'
R. testét menti meg
Szonya
'bölcsesség'
bűn, jóság, szeretet, önfeláldozás
R. lelkéért küzd
önfeláldozó szeretet
Luzsin
'tócsa'
Lebezjatnyikov
'csúszni, mászni'
Luzsin lakótársa, zavaros kommunisztikus eszmék
képmutatás, önzés
Marmeladov
'lekvár'
Szonja apja, alkoholista
szánalmas
Szvidrigajlov
Dunya munkaadója, gonosz, élvhajhász
Porfirij
'bíbor' - hatalom, törvény,
R. intellektusát vizsgálja
Hatása:
a XX. sz. valamennyi nagy alkotója elődjének tartotta:
Kafka, Huxley, Mauriac, Hesse, Miller, Faulkner, Camus
ő valóban nem közönséges ember-e?
le tud-e számolni az erkölcsi szabályokkal?
el meri-e követni a tettet?
miért gyilkol?
leküzdheti-e a bűntudatot?
vállalja-e a szenvedést?
megoldás-e a belenyugvás?
bűnös-e az áldozat azért, mert passzív a gonoszsággal szemben?
1866. (~Háború és béke)
végignézi, amit nem akar
bűnrészes lesz
azonosul a hőssel
állásfoglalásra kényszerül
Új típusú orosz hős
lázadó, cselekvő
intellektuális, töprengő, önmarcangoló
egoista, megveti a társadalmat
egyensúlyát vesztett személyiség
rendszeres munkára képtelen
lázadása szembefordítja szeretteivel
fordított karriertörténet
az egyéni lázadás értelmetlen
az önmegváltás lehetetlen
Raszkolnyikov kérdései:
drámai felépítés:
Dunya vőlegénye
Dmitrij Prokofjics
Pulherija Alekszandrovna
Avdotya Romanovna (Dunya)
Pjotr Petrovics
Petrovics
Rogyion Romanovics
Műfaj:
Raszkolnyikov
Az olvasó:
Központi eszme:
Raszkolnyikov édesanyja
Raszkolnyikov húga
bibliai vonatkozás, bűnismétlő történet, törvényszegés
megváltás: kétoldalú
1. be kell vallani = megbánás
2. megbocsátó szeretet (Szonja)
ennek elfogadása = feltámadás, újjászületés (Lázár)
Presztuplenyije i nakazanyije = "Bűntett és büntetés"
Magyar cím: Görög Imre 1930-as évek eleje
Достоевский
Достоевский
Достоевский
Достоевский
Достоевский
Достоевский
Фёдор Михайлович Достоевский
Фёдор Михайлович Достоевский
ФёдФёдор Михайлович Достоевскийор Михайлович ДоФёдор Михайлович Достоевскийстоевский
Фьодор Михайлович Достоевски
Фьодор Михайлович Достоевски
Фьодор Михайлович Достоевски
Фьодор Михайлович ДостоевскиФьодор Михайлович Достоевски
http://prezi.com/5nxrl-fqmubw/az-orosz-realizmus/
Full transcript