Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maroš Ihnatco - MOTIVÁCIA

No description
by

Maroš Ihnatco

on 5 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maroš Ihnatco - MOTIVÁCIA

Maroš Ihnatco - MOTIVÁCIA
Pracovná (ne)spokojnosť
Mzda
Teória spravodlivosti
Conclusion
Teórie motivácie
Motivácia
Zamerané na :
• obsah toho, čo v človeku vyvoláva a udržuje určité správanie
• proces, ktorým je žiadúce správanie vyvolané, riadené, udržiavané a ukončené.

Adamsová teória spravodlivosti
Alderferova teória motivačných potrieb
Herzbergova teória dvoch faktorov
Maslowova pyramída potrieb
-celkovú pracovnú spokojnosť, ktorá odráža všeobecnú mieru vzťahu k vykonavanej práci

-čiastkovú spokojnosť vyjadrujúcu spokojnosť s jednotlivými faktormi vzťahujúcimi sa na pracovnú situáciu.

Najčastejšie faktory ovplyvňujúce spojnosť ???
-samotná práca
-plat
-pracovný postup
-pracovné podmienky
-nadriadení a spolupracovnici.

Metóda

kritických

udalostí
Interview
Metóda zisťovania tendencií k činom
Metódy:
„Peniaze vo peňažnej alebo iného druhy odmeny sú najobvyklejšou vonkajšou odmenou.
Peniaze poskytujú to, čo väčšina ľudí chce“ (Armstrong)

1. Peňažné odmeny (pevné a pohyblivé mzdy a platy)
2. Zamestnanecké výhody
3. Nepeňažné odmeny (uznanie, úspech, osobný rast...)

Zákl. zložky odmeňovania:
-potreby
-návyky
-záujmy
-ideály
Všeobecným cieľom odmeňovania je podpora dosiahnutia strategických a krátkodobých cieľov organizácie prostredníctvom zabezpečenia kvalifikovanej, schopnej, oddanej a dobre motivovanej pracovnej sily (Armstrong: 2002: 559).
Mzda je cena práce, ktorá je výsledkom fungovania trhu, vzťahom medzi dopytom po práci a ponukou práce.
MZDA a PLAT
Najlepšie prácovné miesta:
1. náborový pracnovník, 56 714,--
2. developer, 72 856,--
3. vedecký pracovník 42 365,--
4. senior java developer, 98 526,--
5. android developer 52 144,--
Najhoršie pracovné miesta:
1. vodič, 39 025,--
2. pokladník, 19 253,--
3. predavač, 29 563,--
4. sekuriťák, 29 236,--
5. manažér pedaja, 65 236,--
dôležité je vnímanie spravodlivosti
Spravodlivé zaobchádzanie je hodnotené vždy z hľadiska pocitu a vnímania a vždy ide o porovnávanie. Podľa teórie ale ľudia neočakávajú rovnostárske správanie sa, vnímali by ho ako nespravodlivosť.
Ktoré faktory opvlyvňujú pracovnú spokojnosť???
Ktoré nespokojnosť???
- Distribučná
- Procedurálna
Treba sa učiť!

ďakujeme :D

Adamsová teória spravodlivosti
Je založená na tom, že motiváciu človeka ovplyvňuje (zvyšuje) pocit spravodlivosti v dvoch rovinách:
## Ako možno využiť Adamsovú teóriu spravodlivosti v praxi?
Alderferova teória motivačných potrieb
• Existenčné (Existence) - mzda, istota zamestnania

Vzťahové (Relatedness) - priateľstvo, vzťahy, spoločné ciele, uznanie v sociálnej sieti

Rastové (Growth) - sebarealizácie v zamestnaní a profesijný rast

Herzbergova teória dvoch faktorov
1. Hygienické faktory (Hygiene factors

2. Motivátory (Motivators)
Maslowova pyramída potrieb

Motivácia začína pociťovaním nedostatku niečoho, neuspokojená potreba. Táto vyvoláva tenziu a k jej zníženiu (odstráneniu) je potrebná aktivita, majúca konkrétny cieľ.

-vnútorný motor
-uspkojovanie potrieb
-z hľadiska objektu - schopnosť motivovať druhých
Full transcript