The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

science

school project history
by

quirine stoopendaal

on 16 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of science

Voordracht Wetenschap
1. Verlichting.
2. De Heliocentrische Theorie
3. De wetenschapper
4. De filosoof
5. De resultaten
6. Bronnen


De Verlichting
De Heliocentrische theorie
De Wetenschapper
De Filosoof
The Results
Bronnen.
SCIENCE
Galileo Galilei 1636
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/lg18016.html
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/lg18016.html
http://www.encyclo.nl/begrip/verlichting
http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/ptolemaeus.html
http://www.humanistischecanon.nl/wetenschappelijke_revolutie/galileo_galilei
De Heliocentrische theorie is dat de zon het middelpunt van het universum is, waar alles om heen draait. Het middelpunt van het zonnestelsel, waar de planeten er omheen draaien.
Veel mensen dachten dat de aarde niet in het middelpunt stond. De oude Griekse filosofen, zoals Pythagoras kwamen ook op het idee dat de aarde niet het middelpunt was.
Het belangrijkste van de verlichting was, dat men de waarheid kon vinden door zelf logisch na te denken en zelf onderzoek te doen, in plaats van wat bijvoorbeeld de kerk zei, en daar van uit te gaan.
Harmonia Macrocosmica, 1708
In deze periode ontstond een culturele beweging van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. De Verlichting stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. De propagandisten ervan bestreden het bijgeloof, misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en kwamen op voor zekere grondrechten.
De opkomst van het Heliocentrisme kwam pas echt op dreef door de waarnemingen die Galileo Galilei in 1609 deed met de net uitgevonden telescoop.
Galilei nam de schijngestalten van Mercurius en Venus waar met zijn telescoop. Galilei zag ook dat er ringen om Jupiter heen draaiden. Kennelijk konden hemellichamen ook om elkaar draaien.
Deze waarnemingen maakte een Heliocentrisch idee veel aannemelijker dan een geocentrisch idee. Het Heliocentrische idee is veel beter.
Ptolemaeus heeft nog veel meer wetenschappelijke boeken geschreven. Zijn Geographia, een gids voor het maken van kaarten, heeft grote invloed gehad. Niet alleen op ontdekkingsreizen, maar ook op de cartografie. Dat is de weten schap die betrekking heeft op geografische kaarten en haar vervaardiging.
Uitleg over het zonnestelsel
Galileo Galilei (15 februari 1564) was een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij was hoogleraar in Pisa en Padua. In de meeste andere Europese talen wordt hij bij zijn voornaam Galileo genoemd.


Onderandere Ptolemaeus en Aristoteles geloofden dat de zon, de maan, de andere planeten en de sterren om de ronde aarde heen cirkelden. De beste argumenten die voor het geocentrische model werden aangevoerd waren;
- Dat het voor ons op aarde niet voelde alsof de aarde bewoog;
- Het feit dat we toch zagen dat de zon en andere hemellichamen om ons heen draaiden elke dag.


"Ik tekende mijn kaarten volgens het idee van een bolle Aarde en ontwikkelde een systeem van breedtegraden, lengtegraden en klimaatzones. Mijn geschriften bleven gedurende de middeleeuwen de basis van de Europese astronomie."
"Ik Galileo Galilei word ook wel de vader van de moderne astronomie genoemd. Ik heb in 1609 de telescoop verbeterd."
"Ik ben op grond van de waarnemingen van Jupiters manen tot conclusie gekomen dat de Zon in het midden van ons zonnestelsel staat" "Dat de aarde in het middelpunt van het gehele universum stond, en dat de zon, de planeten en alle sterren om de aarde heen draaiden klopt niet!"
"Na een aantal jaren, had ik ook een conflict met de kerk, hoewel ik zelf volhield dat mijn werk slechts een zuiver theoretische beschrijving was, en niet in conflict was met de godsdienst, die ik zelf ook aanhing. Ik wilde juist laten zien hoe ik het zag."
De verlichting
Heliocentrisch universum 1543
De telescoop 1636
pruiken en revoluties
1700-1800
Geocentrisch
De geocentrische theorie
"Ik denk dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond. De zon, planeten en sterren zouden om de aarde heen bewegen
Claudius Ptolemaeus 150
science?
Welkom bij theetijd!!
Vandaag gaat het over SCIENCE.

In oktober 1992 sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit, waarmee Galilei's naam werd gezuiverd en Galilei werd erkend als gelovig mens. Galilei's grote bijdrage aan de sterrenkunde heeft geholpen met het resultaat wat we nu hebben.
De aarde draait om de zon!!
De geocentrische theorie was dat de aarde het centrum van het universum was en dat de zon en andere hemellichamen om de aarde heen draaiden. Een geocentrisch wereldbeeld was populair in de klassieke tijd en de middeleeuwen, hoewel er toen ook aanhangers waren van het heliocentrisme,
In de 16e eeuw werd dit idee vastgehouden, tot Galileo Galilei met een nieuw theorie kwam met de zon in het centrum.
De theorie
Quirine Stoopendaal & Francys Gaviria Aldas
Full transcript