Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kumpulan 9

No description
by

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kumpulan 9

MUHAMAD ISMAIL BIN OTHMAN (173587)
VALERIE CARLISLE ANAK JANIN (173214)
WENDY CHANG (174520)
HARLINA BINTI HARIS (175414)
MASUNNAH BINTI RAZALI (175452)
SYAZWANI BINTI MOHAMAD (173191)
ATIKAH AMIRA BINTI ANI (172491)

Masyarakat Melayu di Malaysia terahagi kepada 4 kategori :
-> Melayu Utara
-> Melayu selatan
-> Melayu Barat
-> Melayu Timur

Masyarakat Melayu ini menggunakan dialek Melayu yang berbeza.
Perbezaan dialek boleh memberi kesan dalam aspek perpaduan.
Namun begitu ianya juga berpotensi menyatukan masyarakat Melayu yang berasal dari negeri yang berlainan.

Dalam kajian kami, kami ingin mengetahui :
Sama ada perbezaan dialek boleh membawa kesalahfahaman antara masyarakat Melayu
Adakah perbezaan penggunaan dialek Melayu boleh dijadikan kayu ukur kepada aspek perpaduan dalam kalangan masyarakat Melayu

Kesan penggunaan dialek Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu di Utara, Selatan, Pantai Barat dan Pantai Timur terhadap aspek perpaduan.

Kos perbelanjaan sepanjang berlakunya kajian ini
Pengangkutan ke tapak kajian
Masa yang tidak mencukupi untuk membuat perbincangan yang menyeluruh

Lokasi kajian yang kami sepakati ialah di sekitar kawasan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Kumpulan 9
Penggunaan Dialek Melayu Dalam Kalangan Masyarakat Melayu di Utara, Selatan, Pantai Barat dan Pantai Timur Malaysia Boleh Membawa Kesan Yang Mendalam Dari Segi Aspek Perpaduan
Delegasi Pelaksana:
Definisi Dialek
Pendahuluan
Perbezaan Bahasa baku dan Dialek

Pengenalan
Objektif :
Permasalahan
Lokasi Kajian
Data
Kaedah Kajian
Faktor Kewujudan Dialek
Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos'
Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa.
Perdagangan
Penjajahan
Masa
Politik
Geografi
Menggunakan kata-kata tertentu
Berbeza daripada bahasa baku
Mempunyai bentuk tertentu
Dituturkan dalam kawasan tertentu
Ciri - ciri Dialek
Bahasa Baku:
Tujuan rasmi
Tiada penutur asli
Patuhi peraturan tatabahasa
Formal
Tiada singkatan
Fonemik

Dialek :
Tujuan tidak rasmi
Ada penutur asli
Tiada peraturan tatabahasa
Tidak formal
Guna singkatan
Sebutan tidak ikut ejaan
Kekerapan menggunakan dialek negeri asal dalam kehidupan seharian
Adakah penggunaan dialek Melayu yang berbeza daerah boleh membawa ketidakfahaman dalam interaksi antara satu sama lain?
Adakah anda faham dialek dari negeri lain?

Keselesaan menggunakan dielek asal apabila berinteraksi dengan rakan-rakan lain
Adakah perbezaan dialek boleh membawa hubungan mesra apabila berinteraksi dengan rakan-rakan?
Adakah perbezaan dialek boleh membawa hubungan baik antara satu sama lain ?
Adakah anda pernah mengalami situasi di mana berlakunya pergaduhan disebabkan perbezaan dialek?
Perbezaan dialek menjadi masalah hubungan antara satu sama lain
Keselesaan bekerjasama dengan mereka yang berlainan dialek
Kepelbagaian dialek menjadi keunikan Di Malaysia
Kepentingan dialek sebagai identiti budaya masyarakat Malaysia
Dengan siapakah anda menggunakan dialek negeri asal anda?
Skop Kajian
Negeri Kedah- Utara
Negeri Johor- Selatan
Negeri Selangor- Pantai Barat
Negeri Terengganu- Pantai Timur

Pandangan tentang penggunaan dialek dalam kalangan remaja masa kini
Penggunaannya terhad memandangkan generasi masa kini menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua orang.
Generasi masa kini amat kurang menggunakan dialek negeri asal mereka kecuali apabila berinteraksi dengan individu yang sama negeri dengan mereka

Perbezaan Dialek antara negeri Terengganu, Kedah, Johor dan Selangor.
Banyak menerima pengaruh daripada negara luar seperti Bugis dan Jawa.
Contoh perkataan dalam dialek Johor ialah:
almari--> gerobok
karipap--> epok-epok
Dialek dan Perpaduan
Mampukah variasi dialek yang wujud dalam kalangan masyarakat Melayu menjadi penghalang bagi perpaduan?

Rumusan
Pelbagai dialek Melayu wujud di Malaysia.
Dialek Melayu Selangor dengan dialek Melayu Johor tidak banyak berbeza.
Dialek dipengaruhi oleh faktor perdagangan, penjajahan, masa, politik dan geografi.
Masyarakat Melayu di Malaysia menerima kepelbagaian dialek negeri- negeri lain.

Kesimpulan
Penggunaan dialek Melayu di Utara, Selatan, Pantai Barat dan Pantai timur di Malaysia tidak menjejaskan aspek perpaduan yang terbina. Penerimaan dan sikap toleransi yang wujud dalam kalangan masyarakat di Malaysia merupakan faktor utama.
Selangor merupakan tempat pertembungan pelbagai penutur dialek Melayu
Penutur dialek Melayu Selangor menggunakan sebutan mereka yang tersendiri.
Kuning --> kuneng

"hampa tak mao cakap utagha lagi ka???"( awak tidak mahu cakap utara lagi ke??? )
"mai la boghak-boghak utagha" ( mari la borak-borak utara. )
Bendang / kerbau
bawak padi/tuai padi

Akhiran 'n' dalam sesuatu perkataan di tambah dengan huruf 'g'.
makan --> "makang“
ikan --> "ikang“
bukan --> "bukang
Cadangan Tentang Cara Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Masyarakat Melayu
Media cetak dan elektronik haruslah memainkan peranan mereka dengan memperkenalkan pelbagai dialek Melayu.
Mewujudkan subjek "Dialek Melayu" pada peringkat sekolah.
Berkawan dengan mereka yang berbeza dialek.

Menemubual responden
Menggunakan borang kaji selidik
Melalui bacaan dari perpustakaan
Melalui sumber internet
Melalui media massa
Full transcript