Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

No description
by

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DURU

on 27 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURU
Eğitim Bilimleri
Bilimsellik
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
* ÖDEVLER
* ZAMAN KAVRAMI
* PROJELER
Her bir arkadaşımız sınavara girmeden önce notlarını tamamlayabilir.
* TANITMA FORMU
TÜRKÇE - EDEBİYAT
Önce ilköğretimde, sonra ortaöğretimde şimdi de bunlara ilave olarak yükseköğretimde dil tarihi hakkında bilgiler vererek ve dilbilgisi kurallarını ezberleterek Türkçe öğretimini sürdürmekte ısrar etmekteyiz. Bilgi öğretmek ile beceri ve alışkanlık kazandırmak birbirinden çok farklı etkinliklerdir. Çocuk dili öğrenmez, onu doğal ortamda konuşma becerisi ve alışkanlığı kazanır, sesleri söylerken birkaç kelimeyle kendisini ifade ederken bu beceri ve alışkanlığı nasıl kazandığı gözlemlenebilmek-tedir (AKTAŞ, 2010).
“eleştiriye açık olma”
“eleştirel bakabilme”
Çerçeve
Örneklem büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
AMAÇLIDIR
Aşırı/Aykırı durum ö.
Benzeşik örneklemesi
Maksimum çeşitlilik ö.
Tipik/kritik durum ö.
Kartopu/zincir ö.
Kolay ulaşılabilir d.ö.
Nitel Araştırmalar
OLASILIK TEMELLİ
Seçkisiz
Sistematik
Tabaka
Küme
Nicel Araştırmalar
"
Tabaka
" ve "
Küme
" Örneklemesi için
Pasta Örneği
Araştırmanın odağı
Veri miktarı
Kuramsal örnekleme
Kavram Haritası
Teknik Terimler
Bilim:
Tarafsız gözlem ve deneyler sonucu elde edilen düzenli bilgilerdir.
http://msbay.wordpress.com/ders-icerikleri-ve-sunumlar/
http://prezi.com/1qdkrx7tzu2a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Bilimsel araştırmalarda bilimselliğin temel şartı araştırılan kavramlar, konular veya değişkenlerin ölçülebilir olmasıdır.
Nuriye AKMAN örneği
Bilim, var ama henüz bilmediğimiz bir düzeni araştırmaktır
Doğada karşımıza problem olarak çıkan olgu ve olaylara çözüm getirmek, onları anlayıp, kavramlarla tanımlayıp, ilkelerle açıklamak için izlenen yola bilimsel yöntem denir.
Bilimsel Yöntem:
Sorunu çözmek için izlenen yoldur.
Geçerlilik Nasıl Olur?
En İyisi Hangisidir?
NİCEL - NİTEL ÇALIŞMALAR
HANGİ BİLİMSEL ÇALIŞMA?
GEÇERLİLİK
Geçerlik Nasıl Belirlenir?
Araştırma kitaplarında bu varsayım ile ilgili birçok örnekten söz edilir. Örneğin bozuk bir termometre ile bir kaptaki suyun sıcaklığını ölçtüğümüzü ve su kaynadığı zaman derecesinin 80 olduğunu varsayalım. Aynı termometre ile başka bir kaptaki suyun kaynama derecesini ölçtüğümüzde aynı sonucu elde edebiliriz ve bu durumda yüzde yüz güvenirlik elde etmiş oluruz. Ancak bu yapılan ölçümün geçerli yani doğru olduğu anlamına gelmez. Oysa araştırmada geçerlik, güvenirliği belirleyen önemli bir etkendir. Eğer bir araştırmada toplanan bilgiler geçerli ise aynı türden başka bir araştırmada aynı olmasa bile benzer bilgileri elde etme olasılığı yüksektir. Bu nedenle nitel araştırmada geçerlik konusu güvenirlik konusuna göre daha öncelikli hale gelmektedir.
.
GEÇERLİLİK - GÜVENİRLİK
Sosyal Bilimlerde,
incelenen toplumsal olaylarda, ilişkilerde insan davranışlarını ve tutumlarını sayılara dökmek mümkün değildir. Nicel araştırmalarda kaç kişinin nasıl düşündüğünü açıklayabilirsiniz ama niçin böyle düğündüğünü açıklayamazsınız.
Nitel araştırmalar niçinini, nedenini, sonucunu, derinlemesine sorgulayarak olayların kaynağına inebilirsiniz.
BAY'de geçerlilik nedir?
Geçerlilik nasıl sağlanır?
Güvenirlilik ve geçerlilik ayrımı nedir?
Güvenirliliği sağlandıysa geçerli olmaz mı?
Kullanılan ölçüm aracının ölçülmek istenen özelliğe uygun olması, verilerin ölçülmek istenen özelliğin niteliğini tam olarak yansıtması ve aynı zamanda verilerin amaca yönelik olarak yararlı olmasıdır.

Bu açıklamanın içinde üç önemli madde vardır:
1.

kullanılan
ölçüm aracı
nın ölçülmek istenen özelliğe uygun olması
2.

Ölçümün
kurallara uygun
olarak doğru yapılıp yapılmadığı
3.

Ölçüm verileri
nin gerçekten ölçülmek istenen özelliği yansıtıp yansıtmadığıdır.
Geçerlik,
Hatasız ölçme / farklı zamanlarda yapılan ölçümde sonuçlarının aynı çıkması / diğer ölçüm araçları ile tutarlı olması / farklı gözlemcilerle yapıldığında da tutarlı sonuç vermesidir..
Üretilen bilginin bilimsel bir nitelik kazanması doğru olmasına ve bu bilgilerin her defasında yapılan gözlem ve deneylerle kanıtlanmasına bağlıdır.
Nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre daha bilimsel veya daha iyi olduğu söylenemez. Her birinin kendi içinde avantajları ve dezavantajları, zayıf ve güçlü yönleri vardır. Önemli olan doğru yöntemi seçmek veya bu yöntemlerin her ikisini birden uygun şekilde kullanmaktır.
Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?
ARAŞTIRMA RAPORU
Geçerlilik ve Madde Analizi
Bu derste bilimsel bir araştırma makalesini analiz etmeniz size ne kazandırdı?
Bilimsel bir çalışmanın taşıması gereken niteliklerin farkına varma.
Lisansüstü eğitim yapacaklar için faydalı olacağının düşünme
Araştırma yapma ve ödev hazırlama becerisi kazandırma
Pek fazla bir şey kazandırdığını zannetmiyorum. İkinci sınıflar için bence gereksiz bir ders.
Bilimsel araştırma kavramından ne anlıyorsunuz?
Bir problem belirleme ve belirlenen bu problemi çözebilme
Herhangi bir alana ait daha önce yapılmamış çalışmalar
Bilimin gelişmesine katkı yapma
Bir hipotezin doğru veya yanlış olduğunu gösterme
Bilimsel araştırma yapmak neye benzer? Neden?

İğneyle kuyu kazmaya benzer, ince ince yavaş yavaş sonuca ulaşmaktır.
Mükemmelliğe ulaşmaya benzer.
Karanlık bir tünelin sonunda ışığı görmeye benzer.
Sonsuz bir merdivendir. Sürekli adım atarız ama sonuna ulaşamayız.
Bir haritaya göre hazine aramaya benzer. Emeklerimiz boşa da gidebilir, beklemediğimiz kadar zengin de olabiliriz.
Çocuğunu sevmeye benzer. Bıkmadan usanmadan onunla uğraşmak gerekir.
Bilimsel araştırmacı kime/neye benzer? Neden?
Dedektife benzer. Asıl gerçekleri bulmaya çalışan insandır araştırmacı.
Karıncaya benzer. Karınca kışa hazırlanırken yiyecek bulmak için çok arayıp çok çalışmaktadır. Araştırmacıda çok arayan çok çalışandır.
Doktora benzer, Problemlere doğru teşhis yapmak için araştırır.
Küçük bir çocuğa benzer, etrafındakileri anlamlandırmaya çalışır.
Yeni yürümeye başlayan bir bebeğe benzer, her düşüşünde tekrar ayağa kalkıp bir yerlere tutunarak yoluna devam eder.
Arıya benzer, arı onlarca çiçekten bal üretir. Aynen arı gibi bilimsel araştırmacı da onlarca kaynaktan faydalanarak yararlı olmaya çalışır.
Bilimsel araştırma yöntemleri gibi bir dersin Eğitim Fakülteleri lisans programlarında yer alması sizce gerekli midir? Neden?
• Lisansüstü eğitim yapmak isteyenler için gerekli bir ders olduğu
• Lisans programları yerine lisansüstü programlarda olması gerektiği
• 2.sınıf yerine 4. sınıf veya lisansüstünde olması gerektiği
• Öğretmenlik mesleğine katkı sağlayacağı
• Seçmeli bir ders olması gerektiği
Bilimsel araştırma yöntemleri dersini almanız sizin lisansüstü eğitim yapmaya ilişkin bakış açınızı nasıl etkiledi? Neden?

Asla lisansüstü eğitim yapmamam gerektiğini öğretti.
Lisansüstü eğitim almayı düşünüyordum ama böyle derslerin çok olacağını görünce lisansüstü eğitim yapma düşüncemden vaz geçtim.
Lisansüstü eğitim yapmaya daha olumlu bakmamı sağladı, çünkü bir şeyleri anlayıp uyguladıktan sonra dersi sevmeye başladım.

.:
Nitel araştırmacıların en fazla zorlandıkları konudur. Toplanan verilerin analiz edilmesi, sonrasında da raporlandırılması deneyimli araştırmacılar için de güçtür.

Verilerin işlenmesi
Verilerin
görsel
hale getirilmesi
Sonuç çıkarma ve teyit etme
Verilerde; çeşitlilik, yenilik ve esneklik
Sorunun kaynağına sondaj yapılmadır.
Veri analizi planlı ve sistematik olmalıdır.
Araştırmacı özgür olmalı ama düzensiz olmamalıdır.

VERİ ANALİZ SÜRECİ
Veri Analizi Niçin Zordur?
Temel Bilgiler - İçerik Analizi
11- NİTEL ARAŞTIRMA YOLARI
.
.
?
?
?
?
Evren
Örneklem
Seçkisiz (random) örnekleme
Örneklem Büyüklüğü
Genellenebilirlik
.
.
?
?
?
?
?
?Analitik Hiyerarşi Süreci

Bilimsellik
2- ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bir toplumda dili herkesin doğru ve güzel kullanması beklenemez. Modele ihtiyaç vardır. Dili doğru ve güzel kullananların yani ciddi manada elit zümrenin model alınması, taklit edilmesi gereklidir. Zevkleri oturmuş, değerleri yerleşmiş ve yücelmiş bir elit zümrenin yaşama tarzına vücut verilmeli, dilin güzel ve doğru konuşulması sağlanmalıdır (AKTAŞ, 2010).

Bireysel toplumsal ve tarihsel varlık olan insanın, bütün bu özellikleriyle toplum için de yücelmeden onu doğru ve güzel kullanması mümkün değildir. Bunun gerçekleşmesi için de aristokrat bir zümrenin oluşmasına ihtiyaç vardır (AKTAŞ, 2010).
Akademik dil bütünüyle
açıklayıcı
ve işaret edici iken edebî dil, her zaman açık ve sadece işaret edici değildir (Çetişli, 2003: 23-24).

Akademik dilin amacı işaret edenle edilen arasında tam bir uygunluk kurmaktır. Bu nedenle
açık olması etkili olmasından daha önemli
dir. Edebî dil ise söyleyenin duygu dünyasını yansıttığı gibi dinleyeni/okuyanı da etkiler ve ona haz verir.

Yine akademik dil,
dikkati kendi üzerine çekmeden
işaret ettiği şeye doğru açık ve kesin bir şekilde götürürken edebi dilde sembol, alegori, mecaz, teşbih, istiare, kinaye vb. sanatlarla ya da sanatkârın ifade biçiminden kaynaklanan müphemlerle doludur (Akt. TOK, 2013).
Sade dil
Süslü anlatım
Açıktır
Duygusaldır
Direkt mesaj
Semboller
Farklılıkları
3- AKADEMİK DİL EDEBİ DİL
YAYIN ETİĞİ SIKINTILARI

1. Yöntemler

2. Kaynak gösterme

3. Yazarların sıralanması

4. Bilimsel yayınlarda teşekkür

5. Hakemli dergilerde değerlendirme
ETİK
Kural
İlke
Ahlak
Ölçüt
Yanlış Uygulamalar
4- BİLİMSEL ETİK
Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca daha sonra gerçekten bile şüphe duyarlar.
Hitopadesa
Bilim
örülen bir duvar gibi
her araştırıcının üste koyduğu yeni tuğlalarla yükselir.
Alttaki tuğlaların çürüklüğü
duvarın tümünden yıkılması sonucunu getirir. Elimizdeki bilgilerin en doğru biçimde bizden sonraki nesillere aktarılması, bilime ve insanlığa karşı vazgeçilmez sorumluluğumuzdur (RUACAN, 2005).
Geçmişte yapılan araştırmalar görmezlikten gelinemez.
"
Winmekmak
" Programı
Fiil çekimlerinin uygulandığı mükemmel bir programdır.
Eğer daha uzakları görebildiysem, omuzlarında yükseldiğim devler sayesindedir."

Isaac NEWTON
Bilimsel araştırmalar; alanda yapılan çalışmaların üzerine bir tuğla daha eklemektir. Araştırmacı sıfırdan duvar örme niyetinde olmamalıdır.
Bilimsel Birikim Nasıl Sağlanır?
5- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Verilerin Analiz Edilmesi
6- ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
Araştırmanın soruları katılımcıyı etkiler mi?
Veri çeşitliliği araştırmanın güvenliğini etkiler mi?
Nitel ve Nicel araştırma ne demektir?
Örneklem nitel araştırmaya göre nasıl, nicel araştırmaya göre nasıl olmalıdır?
Araştırmalarda "genelleme sorunu nasıl aşılır?"
Örneklem büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
ÖRNEKLEME:

Amaçlı örnekleme,
zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Patton, 1997).
Ölçüt örnekleme yöntemi
ndeki temel anlayış ise, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2005 ; Akt. Duban, 2008).
VERİLERİN ANALİZİ:

Betimsel analizin amacı,
ham verilerin okuyucunun anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir biçime sokulmasıdır (Duban, 2008).
1. Disiplinsiz (özensiz) araştırma
2. İzinsiz/kaynak göstermeden ölçme aracı kullanma
3. Kaynakların taraflı seçilmesi
4. Hayali yazarlık
5. Armağan yazarlık
6. Yinelenen yayın (çoklu yayın)
7. Dilimleme (gereksiz/yapay olarak bölme)
8. Sahtecilik (saptırma):
9. Taraflı yayın
10. Uydurmacılık
11. Aşırmacılık (korsanlık)
12. İnsan ve hayvan etiğine saygısızlık
BİLİMSEL YANILTMA BİÇİMLERİ
1. Yazarlık hakkı sorunları (Sorumsuz Yazarlık)
2. Korsanlık
3. Uydurmacılık
4. Çoklu yayın
5. Bölerek yayınlama
6. İnsan-hayvan etiğine saygısızlık
7. Kaynakların taraflı seçilmesi
8. Taraflı yayın (çıkar çatışması)
(RUACAN, 2005)
Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunları

1. Yazarlar
2. Gerçeğe Uygunluk
3. Sorumluluk ve Haklar
4. Kaynak Gösterme ve Alıntılar
5. Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi
6. Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim İnsanı
(Ertekin et al., 2002)
Açımlayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı Faktör Analizi

Faktör analizi
, gözlemlenen çok sayıdaki değişken içerisinden gruplandırılmış temel değişkenler ya da faktörler tanımlayarak değişken sayısını azaltmak için yapılır.

Tarama modeli
, var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar (Karasar, 2003). Akt.
Veri azaltmak için kuram geliştirilmelidir.
http://istatistik.gen.tr/faktoer-analizi-spss-ile-nasl-yaplr/

Ayrıntılı bilgi için;
YÖK'ün tezleri yayınladığı sitenin adresi
Türk Dil Kurumunun imla kılavuzu sayfası
Arama motorlarındaki akademik yazılar sayfası

Önemli Bilgiler
Unutulmayanlar
ÖRNEK UYGULAMALAR
Evrendeki cisimler
; yıldızlar, gezegenler, meteorlar, uydular vb. gibi gruplanmasıdır.
Dil Öğretim Metodları
; dil becerilerre gruplandırılması gibi.
Hastalıklar; Belirtiler;
Baş ağrısı, mide bulantısı, renk atması, terleme vb.
Kavram Haritası
Teknik Terimler
Gerçekler basittir.
Evren mekaniktir. Saat gibi.
Gelecek ve yönler bellidir.
Nedensellik ilişkisi...
Değişim için birikim gerekir.
Verilerin Sıralanması
7- BİLGİ EDİNME YOLLARI
Otorite
Gelenekler
Sağduyu
Medya araçları
Kişisel deneyimler
Bilimsel yöntem, aşamalı bir araştırma sürecidir. Bu aşamalar şunlardır.
1. Araştırma probleminin teşhis ve tanımlanması,
2. Problemle ilgili var olan literatürün taranması,
3. Araştırma soru ya da hipotezlerinin ifade edilmesi,
4. Araştırma sorularını yanıtlamak, ya da araştırma hipotezlerini test etmek üzere araştırma deseninin geliştirilmesi,
5. Verilerin toplanması,
6. Verilerin analizi,
7. Araştırma problemi hakkında sonuçlar çıkarmak üzere sonuçların bulguların yorumlanması ( Balcı, 2001, 2-3) Akt.(ŞEN, 2005)

• Araştırmanın ve Araştırmacının Adı
• Problem
• Araştırmanın Amacı
• Araştırmanın Önemi
• Varsayımlar (Sayıltılar)
• Sınırlılıklar
• Tanımlar
• Yöntem
• Süre ve Olanaklar
• Geçici Anahatlar ( Konunun ana başlıkları)
• Kaynakça
• Ekler
ARAŞTIRMA SONUÇLARI;
• Özet
• Giriş
• Yöntem
• Bulgular ve Yorum
• Tartışma
• Sonuç ve Öneriler
• Yararlanılan Kaynaklar
• Ekler
Değişkenler arasında ilişki çıkmazsa devam edilmemelidir. Ben yaptım oldu değil yani.
Eflatun:
Geometri bilmeyen içeri giremez.
İbn-i Haldun:
Kişiler bir olayı geometrik olarak zihninde şekillendirebiliyorsa onun yanılma oranı çok düşüktür.
Bir fotoğraf bin sözden iyidir.
8- ÖLÇME ve HATA
Ölçme Araçları
Neyi ölçeceğiz?
Niçin ölçeceğiz?
Nasıl ölçmeliyiz?
Ne ile ölçmeliyiz?
Ne kadarını ölçebiliriz?
Ölçme araçları nelerdir?
Hata ayıklaması, hata düzeltmesi nasıl olmalı?
boy
karış
adım
kulaç
çuval
ağırlık
uzunluk
Gelişmekte olan ülkelerde bilimsel geriliğin nedenleri

Bilimsel araştırma geleneğinin olmaması.

Rasyonel/eleştirel düşünce yerine dogmatizm egemendir.

İleri ülkelerde yetiştirilenler elde ettiklerini kendi toplumuna uygulayamaz. Çok iyi olanlarını da ileri ülke kendine saklar.

Yetiştirilen elemanları doğru şekilde kullanacak bilim ve kültür planlaması yoktur veya yetersizdir.

Bilim ve üniversite halktan kopuk yetişmektedir. Halka inebilecek basit bilimsel gerçekler bile dogmatizm ve dinsel bağnazlık ile saptırılmaktadır.

Yoğun darbe ve toplumsal çalkantılar 2., 3. kuşak bilim adamı yetiştirmeyi başaramamaktadırlar (ERTEKİN, 2014).
ÖLÇÜM ARAÇLARI
Anket
Test
Mülakat
Gözlem
Dokümanlar
Yapılandırılmış
Yarı yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
GÖZLEMİN ZAYIF YÖNLERİ
Kontrolün olmaması
Sayısallaştırma güçlüğü
Örneklem küçüklüğü
Alana giriş güçlüğü
gizliliğin ortadan kalkması
Ölçme Araçlarının Tespit Edilmesi
Dillerini geliştirmek: Öğrencilerin kelime dağarcığının zayıflığı,

Dil gelişimlerine ebeveynlerin etkisi olabilir mi? Yakın çevreden deyimler, atasözlerini dinlemeleri

Ailenin gün içinde kullandığı deyimleri araştırma.

Güvenilir ölçme araçları olmalı ve sonuçlar raporlar işe yaramalıdır.
Sorunun Hissedilmesi
Araştırma problem çözmeyi amaçlar

Problemlere güvenilir çözümler bulmalıdır.

Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdır.

Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdır

Yapılan araştırmada kişisel yanlılık olmamalıdır.

Araştırmalar kayıt altına alınmalıdır.
Araştırmanın Özellikleri
Türkçe öğretmeninin karşısına hangi problemler çıkabilir?
Noktalama işaretlerini bilmeyebilirler
Resmi yazışmaları bilemeyebilirler
Nazik, kibar, hitap şekillerini bilemeyebilirler
Yapısalcı öğrenme modeline göre öğrencilerin yönlendirilmesi için kaynakları derlemek
Bilgi Edinme Yolları
Otoriteden bilgi almak (Deprem bilgileri, kaynağından almak)
Kişisel deneyimler sonucu bilgi edinmek (Daha önceki problemler)
Bilimsel yöntemle bilgi edinmek (Nitel/Nicel araştırmalar)
Yakın çevrede araştırma yapmak,
futbol takımlarının kendi sahasında daha başarılı olması gibidir.
Ölen köpekle ilgili yapılan araştırma
Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?
Bilimsel açıklamaları komplo-teori açıklamalarından, kurmaca iddialardan, ideolojilerden vb. ayıran unsur/lar nelerdir? Bilimsel bir açıklama ile kendini bilim gibi takdim eden fakat bilimsel olmayan bir açıklama arasındaki fark nasıl anlaşılır?
Bilimin sınırları nerede biter, bilim olmayanın (değerin, inancın, metafiziğin, ideolojinin, kurmacanın) sınırları nerede başlar?
Bilimsel bir görüşü bilimsel olmayandan ayıran özellikler var mıdır, nelerdir?
Bilimsel bilginin, sosyal bilimler de dâhil tüm bilimleri kuşatan evrensel nitelikleri var mıdır?
Doğru bilim
Hatalı Bilim
Bilimsel Tahmin
Sahte Bilim
1- GİRİŞ - TEMEL KAVRAMLAR
Genel Bilgiler
Ders Kaynakları
Ders kitapları tüm üniversitelerde farklıdır. Siz istediğiniz bir kitabı satın alabilirsiniz. Bu yayınlar teknolojideki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Derslerimizden başarılı olmak için bu sunumları takip etmeniz yeterlidir.
Sınav Uygulamaları
Vize ve final olacaktır. Ama dışarıdan hazırlayacağınız çalışmalara ağırlık verilecektir. Okullardaki uygulamaları da yakından takip etmeniz yararlı olacaktır.
* Zorunlı Ödevler
* İsteğe Bağlı Projeler
* ZAMAN KAVRAMI
Her bir arkadaşımız sınavara girmeden önce notlarını tamamlayabilir.
* Loca sistemi gibi usta-çırak ilişkisi
İlköğretim Türkçe Programı
MEB'nın 2006 yılında yürürlüğe koyduğu programda dinleme eğitiminden beklenen beceriler okunacak, tartışmalar yapılacaktır. Yararlı görülen yerler not alınacak, ödev ve proje uygulamaları yapılacaktır.
Akademik yazmada mümkün olduğunca
“ben”
şahıs zamirinden kaçınılır (Arnaudet ve Barrett, 1984: 68).
Örneğin:
“Bu çalışmamda” ifadesi yerine “Bu çalışmada” tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda nitel araştırma yaklaşım-larının gelişmesi ile araştırmacının doğrudan ya da gözlem yoluyla araştırmaya dâhil olduğu ve tecrübelerini aktardığı çalışmalarda “ben” şahsının daha rahat bir biçimde kullanıldığı görülmektedir (TOK, 2013).
Dil, insanlar arasında
anlaşmayı sağla
yan
tabiî
bir vasıta, kendisine mahsus
kanunları
olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen
canlı
bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir
gizli antlaşmalar sistemi
, seslerden örülmüş içtimaî bir
müessese
dir (Muharrem Ergin).

DİLİN ÖZELLİKLERİ
Sistemlidir, anlaşma aracıdır, canlıdır.

Kelimelerin doğuşunda;
Yansıma vardır.
Başka dilden kopyalama vardır.

Bir sineğin neden vızıldadığı bilinmeyebilir, dolayısıyla bu bağlamda bir belirsizlik vardır. Ama sosyal bilimle uğraşanın bu belirsizliği ortadan kaldırmak için araştırma yapması için toplumsal önceliklerde sineğin vızıltısıyla insan ve yaşamı arasında araştırmaya değer bir bağ kurması gerekir. Her konu/sorun araştırma için seçilebilir,
yeter ki bu konu sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel veya insan ve yaşamıyla ilgili herhangi bir bağlamda anlamlı olsun.
BAY dersinin amacı, öğrencilerde bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, karşılaşılan sorunları, bilimsel yaklaşımla(nitel veya nicel) çözmek, küçük çaplı araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını makale olarak yazabilmektir.
Kültürü, İnançları, Önyargıları
BİLİM İNSANI
Çalışmanın Raporlandırılması :
Özet, İlgili Alan Taraması, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Tartışma ve Sonuç, Öneriler, Kaynaklar

Öğrenciler, öğretmen olarak göreve başladıklannda, bu anlayışı
meslek hayatları boyunca bir yaşam biçimi haline getirmeliler ve çalıştıkları okullarda sürekli araştırma ve inceleme yapmalılar
. Başka bir ifadeyle, öğrenciler araştırmacı olmayacaklarsa ve bilimsel düşünmeyeceklerse BAY dersini zorunlu olarak okutmak yararsız gibi gözükmektedir. Bu bağlamda, araştırmacı öğretmen kavramının ortaya çıkışı, amaçları ve bu günkü kullanımını kısaca burada belirtmek gerekir.
Bilim insanlarının da diğer insanlar gibi birtakım
önyargılara, değer ve inançlara sahip olabileceğini ve bilim yaparken bunlardan etkilenmemenin mümkün olmadığını kabul eder.
Bu açıdan bakıldığında onun bilim felsefesi, bilim yaparken insan doğasını hatasıyla, kusuruyla olduğu gibi kabul ettiği için gerçekçidir.
Tarımda verimlilik
Eğitimde kalite
Sporda centilmenlik
ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN
Yaşlılara yardım
Çocukları/gençleri anlayışla karşılamak
Kötü anlatan Arapça Öğretmeninin bilmeyerek iyilik yapması örneği.
Araştırmacı Öğretmen
Yenilikçi Öğretmen
Çağdaş Öğretmen
Fedakar Öğretmen
ARAŞTIRMA SÜRECİ
ARAŞTIRMA SÜRECİ
Veri toplama
Eylem planı belirleme
Eylemi gerçekleştirme
Veri analizi
Eylem araştırmasını bizzat araştırmacı yapabileceği gibi dışarıdan birisine de yaptırabilir. Nasıl yani.... :)
Eylem araştırması, bir okulda çalışan yönetici, öğretmen, eğitim uzmanı veya diğer bir kuruluşlarda çalışan mühendis, yönetici, planlayıcı, insan kaynakları uzmanı gibi bizzat uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da halihazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır.
Kendisinin
veya grubunun uygulamalarını
problem çözme süreci olarak görecektir.
Çalışmalarına eleştirel bir bakış açısı kazandırır.
Geliştirme ve raporlaştırma
Kurumda çalışanlar arasında motivasyon düşüklüğü sezinlenmektedir. Çalışanların motivasyon düşüklüğüne yol açan etmenler nelerdir ve çalışanların motivasyonunu yükseltmek amacıyla neler yapabilirim?

Kurumda takım çalışması uygulamalarında bazı sorunlar yaşanmaktadır. Takım çalışmasının etkililiğini düşüren etmenler neler olabilir? Takım çalışması sürecini etkileyen sorunların çözümüne yönelik neler yapabilirim?

Öğrenciler, başarılarının değerlendirmesi süreçlerinden memnun değil. Öğrenci başarısını değerlendirme sürecini geliştirmek için neler yapabilirim?
ÖRNEK ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ
VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
Araştırmacının notları
Öğrenci yazılıları/ödevler
Günlükler
Bireysel ve grup görüşmeleri
Gözlem
Anket
Dokümanlar
Problem belirleme
Grafikler, Şekiller, Tablolar
BETİMSEL ANALİZ
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Kavram Haritası
Tümevarımcı analiz
Kodlama
Kavramlar
Kategori, gruplama
İÇERİK ANALİZİ
ÇALIŞMA SÜRECİ
Çerçevenin oluşturulması
Verilerin İşlenmesi
Bulguların Tanımlanması
Bulguların Yorumlanması
Kavramlar bizi temalara götürür ve temalar sayesinde olguları daha iyi düzenleyebilir ve daha anlaşılır hale getirebiliriz.
Bilim kavram olmadan var olmaz; kavramlar bizim olguları anlamamıza ve bu bulgular üzerinde etkili düşünmemize yardımcı olur. Bir kavrama bir ad verdiğimiz zaman; o kavramla ilgili sorular sorabiliriz, o kavramı inceleyebiliriz ve başka kavramlarla ilişkilendirebiliriz.
Verilerin analizi niçin zordur?
Veri analizleri, kavramsal çerçeve
Betimsel Analiz
İçerik Analizi
BETİMLEME:
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir (TDK)

Betimlemeye Örnek:
Gözlenen bir ortamda nelerin olup bittiği, görüşülen bireylerin neleri söyledikleri, çalışılan dokümanların hangi bilgileri ortaya koyduğu, betimleme yaklaşımına uygun sorulardır.
Analize Örnek:
Verilerin içinde doğrudan görünmeyen ancak kodlamalarla ve kavramsal haritalarla ilişkilendirilerek sonuca ulaşılır. Araştırmanın evrenine dahil olan örneklerin verileri; yaş, eğitim düzeyi, cinsiyeti, görüşleri, tepkileri sınıflandırılarak bir yorumlamaya gidilmesidir.
Betimsel analizde farkedilmeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir.

ÖRNEK:
Uzak doğu ziyaretinde ilk defa görülen ahşap bir müzik aleti.
Nedir, nasıl uygulanır, değerlendirmeler
9- DURUM (ÖRNEK OLAY) ÇALIŞMASI
Sosyal bilimler araştırmalarında konunun önemsenmemesinin sebebi nedir?
Öznel veri nasıl sağlanır?
Ön keşif midir?
1) Güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan
2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve
3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir.
ÖRNEK UYGULAMALAR
Göçmenlerin sorunları
İnançlarını, törelerini yerine getirebilmeleri
Yaşam tarzlarını öğrenme
Şehirleşme sorunları
Durum Çalışmasına Yönelik Önyargılar
Durum çalışması yanlıdır.
Genellemelere izin vermez.
Uzun zaman alır.
Okunması mümkün olmayan şişkin bir veri seti vardır.
Sadece nicel için mi kullanılabilir?
Önyargılı olmasının sebebi:
Özensiz olması
Araştırmanın dikkatsiz olması
Hızlı çalışmalar yapılması, acelecilik
Kendi öznel görüşlerini yansıtması
Sağlam olmayan kanıtlar
NASIL UYGULANIR?
Araştırma sorularının geliştirilmesi
Alt problemlerinin geliştirilmesi
Analiz biriminin saptanması
Çalışılacak durumun belirlenmesi
Araştırmaya katılacak bireylerin seçimi
Verilerin toplanması ve toplanan verinin alt problemle ilişkilendirilmesi
Verinin analiz edilmesi ve yorumlanması
Durum çalışmasının raporlaştırılması
Önce ilköğretimde, sonra ortaöğretimde şimdi de bunlara ilave olarak yükseköğretimde dil tarihi hakkında bilgiler vererek ve dilbilgisi kurallarını ezberleterek Türkçe öğretimini sürdürmekte ısrar etmekteyiz. Bilgi öğretmek ile beceri ve alışkanlık kazandırmak birbirinden çok farklı etkinliklerdir.
Çocuk dili öğrenmez, onu doğal ortamda konuşma becerisi ve alışkanlığı kazanır, sesleri söylerken birkaç kelimeyle kendisini ifade ederken bu beceri ve alışkanlığı nasıl kazandığı gözlemlenebilmektedir
(AKTAŞ, 2010).
Nedir, nasıl uygulanır, etkileri nasıl görülür
10- EYLEM ARAŞTIRMASI
Araştırmacıyı Güdüleyen Motifler
Merak
Problem
Eldeki veriler
Teknik olanaklar: ekipman, malzeme
Ekonomik kaynak
Güncel yaklaşımlar
NİCEL ARAŞTIRMALAR
Bilimsel araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla;
Planlı ve sistemli olarak,
Verilerin toplanması,
Analizi,
Yorumlanarak değerlendirilmesi
Ve rapor edilmesi sürecidir.
NİCEL ARAŞTIRMA,

olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür (Arslan, 2012).
Hazırlık Çalışmaları
VİZYON 2023 PROJESİ ANA TEMASI
Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.
Araştırma modeli araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve çözümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir.
Tarama
ve
deneme
modelleri olmak üzere iki temel araştırma modeli vardır.

Tarama modelinde
araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleri
deneme modelleri
dir.

TARAMA MODELİ:
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.
Genel Tarama
Betimsel Tarama Modeli
İlişkisel Tarama Modeli
İki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya bu değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırmalarda kullanılır.

Bu tür bir araştırmada aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı ayrı toplanarak sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değer verme, ölçme), ilişkisel bir çözümlemeye olanak sağlayacak biçimde yapılmalıdır.

Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.
İlişkisel tarama modeli ile yapılabilecek araştırmalara örnekler:

Zeka düzeyi ile akademik başarı arasındaki ilişki
Sigara içme alışkanlığı ile akciğer kanserine yakalanma ilişkisi
Sosyo-ekonomik düzey ile ailedeki çocuk sayısı
Anne-baba eğitim durumu ile okul başarısı arasındaki ilişki
DİL PSİKOLOJİSİ
Türkçe Öğretmenlerinin Araştırma Alanları
Türkçe Öğretmenlerini İsteklendirme
Türkçe Öğretmenlerinin Öz Yeterliliği
Öz Yeterlilik
Sağlıklı bir ses-söz dizimi ilişkisinin kurulabilmesi için de konuşma ve sesli okumanın psikolojik boyutunu oluşturan, insan sesinin
duygu yönü
nü yansıtan ve
anlam ayırıcı özelliğe sahip olan vurgu ve ton gibi prozodik unsurlar
ı doğru bir şekilde algılayabilmek ve söz dizimini bu doğrultuda anlamlandırabilmek gerekir (ÖZBAY ve ÇETİN, 2011).
Öz güven, bireysel başarı
ÖZ YETERLİLİK
Dil için...
HER ŞEY
Dinleme Yönünden
DİL PSİKOLOJİSİ
Bilindiği gibi ilk dilde edinilen akademik beceriler; okuma, yazma ve kavramsal gelişim, dünya bilgisi ve öğrenme stratejileri, ikinci dile de aktarılabilir.
http://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2014/11/04/futbol-kaybetti
"İstiklal Marşı" örneği
Dilin Ses Yapısı
parçalar
parçalarüstü
ünlüler ünsüzler
vurgu, ton, ezgi, durak
Prozodi;
“konuşmanın ritmik ve tonla ilgili yönlerini tanımlamak için kullanılan bir dil bilim terimi, yani konuşma dilinin müziğidir.
Bir müzik eserinin melodisini oluşturan notalar gibi “vurgu, ton, ezgi, süre, sınır, durak” dediğimiz prozodik unsurlar da konuşmanın melodisini oluşturur.
"Yarın kar yağacakmış" örneği
Öz yeterliğe, teknik olarak “algılanan öz yeterlik” denmektedir. Öz yeterlik, bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne derecede başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkındaki yargısı, inancıdır.
Çok okuyan okur:
1 yılda 21 ve fazlası kitap okuyan kişi

Orta düzeyde okur:
1 yılda 6-20 arasında kitap okuyan kişi

Okuyucu olmayan kişi: Hiç kitap okumayan kişi
Bireyin farklı durumlarla baş etme, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendi algılayışı, inancı ve yargısıdır.
Belli bir alanda kendinden beklenen davranışları düzenleme ve gerçekleştirmeyle ilgili kendi kapasite ve yeteneklerine olan inancıdır.
Öz yeterlik, bireyin becerilerinin bir fonksiyonu değildir. Bireyin, becerisini kullanarak yapabildiklerine ilişkin yargılarının bir ürünüdür, bir sonucudur.
Belli bir performansa
ulaşabilmeyi sağlayacak eylemler;
örgütleme ve sergileme
becerisiyle ilgilidir.
Güçlü öz yeterlik inançlarına sahip olan insanlar:
Yeni karşılaştıkları ve mücadele etmek durumunda oldukları yaşantılardan kaçmazlar ve eylemlerini başarılı bir şekilde tamamlamak için oldukça kararlıdırlar.

Zayıf öz yeterlik inançlarına sahip insanlar:
Belli görevleri yerine getirme aşamasında güçlü öz yeterlik inancına sahip olan insanlara nazaran gerginlik, stres ve hoşnutsuzluk duyguları ile yaşantıları ortaya çıkar.
Hem eğitim bilimlerinin hem de yönetim bilimlerinin ortak ve en önemli amaçlarından biri:
"insanların sahip oldukları yetenekleri tam olarak kullanabilmelerini sağlamaktır."
Farklı alanlarda yapılan bu çalışmalar genel olarak göstermiştir ki
öz yeterlik düzeyi arttıkça bireyin başarısı da buna bağlı olarak artmaktadır.
Bu anlamda öz yeterliğin başarıyı olumlu yönde etkileyen önemli bir faktör olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır.
ÖNERİLER
* Yapılan araştırmalar başarıyla öz yeterlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğitimde öz yeterliği artıracak uygulamalara yer verilmelidir.

* Öğrencilerin kendilerini eksik hissettikleri yönlerde ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Sosyal Psikoloji
Kültürel Psikoloji
Tarihsel Psikoloji
Dilsel Psikoloji
Eğitim Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
Bilim Psikolojisi
Gençlik Psikolojisi
Yaşlılık Psikolojisi
Çocuk Psikolojisi
Dil Psikolojisi, ilk kez Chomsky tarafından 1965’te “Bilişsel Psikoloji” ye bağlı bir bilim dalı olarak ortaya konmuştur.
Bireysel Çabalar
DİL - DAVRANIŞ - YETERLİLİK
Davranışçılar başta olmak üzere birçok kuram, dilin öğrenilen bir beceri olduğunu savunurken biyolojik kuram dilin edinilebilen bir beceri olduğunu söyler. Etkileşim kuramının tam tersine de yetişkinlerin dil edinimindeki rolünü oldukça sınırlı görür. Bu kurama göre bir çocuk, biyolojik olgunluğuna eriştikten sonra yürümeyi öğrendiği gibi bir müdahaleye gerek olmaksızın konuşmayı da öğrenir.
Dil, tam olarak ergenlik sonrasında kavranabilir, çünkü bu dönem soyut düşüncenin de edinildiği dönemdir. Dolayısıyla bireyler, ancak soyut kavramları da anlayabildikten sonra, dili bütüncül bir açıdan değerlendirebilirler.
Dil, düşüncenin dışa vurum aracı, düşüncenin oluşturucusu ve taşıyıcısı, bilincin dışa vurumu, konuşma gücü ya da göstergeler dizgesi olarak nitelendirilmeye başlanır. Örneğin, Weisgerber dili salt bir iletişim aracı olarak değil, insan düşüncelerini, davranışlarını ve toplum eğilimini belirleyen etkileyici bir güç olarak görür. Ona göre bu etkileyici güç, dillerin konuşulduğu toplumları, kültürleri, bu kültürel yapı içindeki dünya görüşlerini birbirinden ayırır.
Hatırlamada kolaylıklar sağlanmalıdır.
5436434959 yerine 543 643 49 59
Dil,
öğrenim midir, edinim midir?
İletişimi sağlamayan dil çatışmaya götürür. Uyumu ve dengeyi bozar.
Toplum, bireyin yaşamını kuşatan ana dili, dört temel beceri boyutunda çocuğun zihnine kodlar. Aile ve okul başta olmak üzere bütün sosyal kurumlar, bu kodlama sürecinde etkin rollere sahiptir. Bu noktada, toplumun dilini kullanma yeterliliği ile toplum içinde başarılı olma kapasitesini göz önünde bulundurmak gerekir
Dinleme becerisi örtük programla desteklenmelidir.
Okuma ve yazma becerileri, eğitim kurumlarınca şekillendirilirken dinleme becerisi, işitme kabiliyetinin bilinçli bir eyleme dönüşmesiyle var olur. Eğitim kurumları, belirli bir noktaya gelmiş dinleme yetisinin niteliğini artırmakla yükümlüdür. Bu yeti, öğrencinin hem ders içi ve hem de ders dışı etkinliklerini yönlendirir. Bu noktada dinleme becerisi, eğitim öğretim programlarına ek olarak örtük programla da desteklenmelidir.
Ana dilini anlamakta ve çözümlemekte sıkıntı çeken bireyin problemleri, dilsel bir yetersizlikten de öte, sosyal çevresiyle kurduğu iletişimi de etkiler hâle gelir. Hem yakın çevrede hem de eğitim hayatında süre gelen
dilsel problemler, bireyin psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olur. Yaşanan bu sıkıntılı süreç, eğitim hayatında yetersizlik, sosyal çevrede ise yalıtılmışlık duygusuyla kendini gösterir.
Problemlerin tespitini takiben öğrencilere dönüt verilmesi önem lidir, çünkü yapılan hatalar, öğrencilere göre öğrenmenin doğal bir parçasıdır.
Dilin öğrenilme düzeyi arttıkça, hatalar da azalacaktır. Bu bağlamda, öğretmenin öğrencilerin hatalarını destekleyici bir tavır sergilemesi önemli görülmektedir.
Ritim, ahenk
DİLİN UNSURLARI
RAPOR YAZMA
ŞEKİL YÖNÜNDEN:
KAĞIT:
A4 kağıdı
FONT:
Times New Roman
PUNTO:
Başlık 14 punto, kalın - metin 12 punto
TESLİM YERİ:
Moodle

Teslim Tarihi:
15 Aralık 2015 Salı
Bilimsel Yayınlara Ulaşma
MAKALE - TEZ ARAMA
Finale Giriş Belgesi
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Özgün bir eser olmalıdır.
Sorunların çözümüne yönelik olmalıdır.
Geçerlik ve güvenirliğine vurgu olmalıdır.
"Araştırma Günlüğü"
tutulmalıdır. - İPTAL -
Nitel ise;
Doküman İncelemesi
Odak Grup Görüşmesi
Gözlem
Evren ve Örneklem
Sınırlayıcı Etkenler
Nicel ise;
En az 30 kişi
En az 20 madde
Likert tipi anket
Evren ve Örneklem
Sınırlayıcı Etkenler
"Veri kaynağı"
açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
Araştırmacının
"ön yargısı"
olmamalıdır.
http://scholar.google.com.tr/
https://tez.yok.gov.tr/
24
Kasım
2015
1
Aralık
2015
Genel Tarama Modelleri
12- NİCEL ARAŞTIRMALAR
Eğer lisans öğrencilerimiz ve atanmış görev yapan öğretmenlerimiz
araştırmacı öğretmen anlayışını bir yaşam tarzı olarak benimserlerse, sınıflarındaki problemleri çözebilirler
. Sınıflarında sorun yoksa mevcut durumu daha da iyileştirmek ve geliştirmek için araştırma yapabilirler. Bu da, öğretmenlerin, okul dışındaki araştırmalara bağlı kalmadan, kendi ayakları üzerine durmasına imkan sağlar.
Atıf ne demektir?
İntihal nedir?
Yayın yaşlandıkça giderek daha az atıf alır. Buna yayın eskimesi denir.
Ölçme Aletinin Güvenirliği
Kaptan (1998: 138) "...
aletin ölçtüğü bir şeyi her defasında aynı derecede ölçebilmesidir.
Akt.(TÜRNÜKLÜ, 2000)
Araştırmanın İç Güvenirliği
ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ
1)
Araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilmiş midir? Araştırmanın çeşitli aşamaları araştırma soruları ile tutarlı mıdır?

2)
Araştırmacının araştırma sürecindeki kendi konumu açık bir biçimde tanımlanmış mıdır?

3)
Araştırmanın sonuçları, verilerle uyum içinde midir?

4)
Araştırmacının temel bakış açısı ve araştırmaya yaklaşımı açık bir biçimde tanımlanmış mıdır?

5)
Veriler araştırma sorularının gerektirdiği biçimde ayrıntılı ve amaca uygun bir biçimde toplanmış mıdır?

6)

Birden fazla araştırmacının olduğu durumlarda benzer veri toplama süreçleri ve yöntemleri kullanılmış mıdır?

7)
Verilerin kodlanmasında birden fazla araştırmacının kullanılması durumunda kodlama karşılaştırması yapılmış mıdır?

8)
Verilerin analizinde, ön yargılar, yanlış anlaşılmalar, gerçek dışı veriler gözden geçirilmiş ve buna göre geçerli olmayan veriler ayıklanmış mıdır?

9)
Birden fazla araştırmacının olduğu durumda, araştırmacıların gözlemleri ve bulguları birbiriyle mantıklı bir uyum sağlamakta mıdır?
Araştırmada güvenirlik nedir?
Psikolojik ölçümlerin güvenirlik kanıtları nelerdir?
Araştırmayı zayıflatan unsurlar nelerdir?
Uygulamalardan kaynaklanan eksiklikler nelerdir?
Güvenilirlik Nedir?
Bilimsel Araştırmalarda Güvenirlik Nasıl Sanır?
Araştırma Verilerinin Güvenirliği
Grup Çalışmaları
İncelenen makalelerin yazar sayısına bakıldığında
makale başına 1,9 yazar
düştüğü görülmüştür. Bu durum, eğitim alanında araştırma yapanların ekip çalışmasına henüz yatkın olmadıklarını düşündürmektedir. Bununla birlikte dünyada bilimsel yayınlarda çok yazarlı çalışmaların ön planda olduğu araştırmacılar tarafından gözlenmiştir (ARIK ve TÜRKMEN, 2009).
Üretilen bilgilerin bilimsel bir nitelik kazanması doğru olmasına ve bu bilgilerin her defasında yapılan gözlem ve deneylerle kanıtlanmasına bağlıdır (ATASEVEN, 2012). 
Bir araştırmanın bilimsel olarak adlandırılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler;
1. Amaca yönelik olmalı,
2. Titiz ve sistematik bir çalışma olmalı,
3. Test edilebilir olmalı, tekrarlanabilir olmalı,
4. Doğru ve güvenilir olmalı,
5. Objektif olmalı,
6. Genellenebilir olmalı,
7. Belirlenen problemin açıklaması ve çözümü basit olmalı
8
Aralık
2015
Alıntı Yapma - Kaynakça Bölümü
Alıntı miktarı - kelime sayısı
Tablolar - Şekiller - Resimler
Başlıklar - Alt başlıklar
Alıntı yapma, Referans Gösterme
13- APA YAZIM FORMATI
15
Aralık
2015
BAY RAPORU
Sık Yapılan Yanlışlar
Literatür taramasında alıntıların ve aktarımların bilinmemesi.
Literatür
KAVRAM BANKASI
DOKÜMAN İNCELEMESİ ZAYIF YÖNLERİ
•olası yanlılık
• seçilmişlik
• eksiklik ulaşılabilirlik
• örneklem yanlılığı
•sınırlı sözel olmayan davranış
•standart format yokluğu
•kodlama zorluğu
22
Aralık
2015
1970 lerde Thomas Saaty tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY), birden çok kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan bir karar verme yöntemidir
• Hiyerarşilerin Oluşturulması
• Önceliklerin Belirlenmesi
• Mantıksal ve Sayısal Tutarlılık
Full transcript