Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

No description
by

Thu Hiền

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

Đối tượng của hoạt động đấu thầu là tất cả các loại hàng hóa được lưu thông và các loại dịch vụ được thực hiện
Chủ thể tham gia
- Có 2 chủ thể chính: bên mời thầu và bên dự thầu
- Ngoài ra có thể có các chủ thể trung gian như nhà tư vấn, tổ chuyên gia xét thầu, đơn vị tài trợ....

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

Khái niệm
Theo

khoản 1 Điều 214 Luật thương mại
"đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại, dịch vụ, theo đó một bên mua hàng hóa dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu )"
Nguyên tắc
đấu thầu

Coi trọng tính hiệu quả
Cạnh tranh với điều kiện ngang nhau
Thông tin đầy đủ, công khai
Đánh giá khách quan, công bằng
Bảo đảm dự thầu hoặc bảo đảm thực hiện hợp đồng
Hình thức đấu thầu
Đấu thầu rộng rãi
Không hạn chế số lượng nhà thầu
Hoạt động diễn ra công khai đại chúng
Tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu
Đấu thầu hạn chế
Có sàng lọc nhà đầu tư dự thầu
Đưa ra những tiêu chuẩn nhất định
Lựa chọn nhà thầu đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu của bên mời thầu
Phương thức đấu thầu
Đấu thầu
một túi hồ sơ
Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần.
Đấu thầu
hai túi hồ sơ
Bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần
Đầu thầu lại
Dự thầu
có hồ sơ dự thầu với những nội dung theo yêu cầu, phải đạt chuẩn hình thức, nộp đúng hạn và được quản lý
sơ tuyển nhà thầu,
chuẩn bị hồ sơ
gửi thông báo đến nhà thầu,
Mời thầu
Thứ nhất
Thứ hai
Cuối cùng
Thứ ba
Mở thầu
Thông báo về các nhà thầu tham dự
Kiểm tra niêm phong hồ sơ
Kí xác nhận
Thông qua biên bản mở thầu
bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho các bên dự thầu biết kết quả, tiến hành kí hợp đồng, trước khi ký có thể thỏa thuận về nội dung hợp đồng với nhau
Thông báo kết quả trúng thầu và kí hợp đồng
Thực trạng
Hạn chế
Kiến nghị
Đối với Nhà nước, chủ thể tham gia đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
Đối với việc hoàn thiện pháp luật về đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
Thành tựu đạt được
Quy chế đấu thầu đã được triển khai khá nghiêm túc, kỹ thuật đấu thầu đã có nhiều tiến bộ.
Trình độ đội ngũ các nhà thầu Việt Nam và các cán bộ làm công tác đấu thầu đã có nhiều tiến bộ.

Bên mời thầu
 Công tác chuẩn bị đấu thầu chưa tốt còn nhiều vướng mắc.
 Việc sử dụng tư vấn trong đấu thầu còn nhiều bất cập.
Bên dự thầu
 Hiện tượng bỏ giá thầu thấp dẫn đến chất lượng công trình kém.
 Thư giảm giá ngày càng khốc liệt và phi lý.
 Tham gia các cuộc đấu thầu quốc tế ở Việt Nam thời gian qua chủ yếu là các nhà thầu nước ngoài. Các cuộc đấu thầu dự án công trình có vốn FDI hay ODA không hoàn lại thường được tổ chức ở nước ngoài
Cảm ơn cô và các bạn đã
chú ý lắng nghe !
Chương 1: Khái quát về hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
Chương 2: Thực trạng quy định về hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
Full transcript